Mezőgazdasági őstermelő alkalmazottjának jogosultsági ideje

Kérdés: Bejelentheti munkaviszonyban álló dolgozóként a rokkantsági ellátásban részesülő feleségét egy nyugdíjas mezőgazdasági őstermelő? Amennyiben igen, akkor jogosultsági időnek fog minősülni ez a jogviszony a nők kedvezményes nyugdíjának megállapításához szükséges 40 év számítása során, amelyhez jelenleg még 2 év hiányzik? Mennyi a legalacsonyabb összeg, amivel bejelenthető a dolgozó, és hogyan befolyásolja ez a leendő nyugdíj összegét? Mennyi költséggel kell számolnia az őstermelőnek a bejelentett dolgozóval összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátás folyósításának időtartama sem szolgálati időként, sem pedig a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjjogosultsága tekintetben jogosultsági időként nem vehető figyelembe, ezért az érintettnek valóban szüksége van egy biztosítási jogviszonyra annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Táppénz egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén

Kérdés: Miért szüntették meg a táppénz folyósítását annak az egyéni vállalkozónak, aki 2023. november 15-től keresőképtelen, 2024. január 1-jétől szünetelteti a tevékenységét, de ettől a naptól a fennálló őstermelői jogviszonyára tekintettel biztosítottá válik? A biztosítás egy napra sem szakad meg, a keresőképtelenség is folyamatos, és előreláthatóan hosszú ideig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett személy egyidejűleg egyéni vállalkozói és mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat. Ebben az esetben főszabályként egyéni vállalkozóként terheli a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség, mivel őstermelőként - fennálló biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Őstermelő járulékalapja

Kérdés: Milyen alap után kell megfizetni 2024. évben a járulékokat abban az esetben, ha egy őstermelők családi gazdaságának biztosított tagja átjelentkezik egy másik családi gazdaságba? Az előző családi gazdaságban megszerzett jövedelem lesz a járulékalap, vagy kezdőnek fog minősülni, és a minimálbér alapján fizet?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. §-ának 10. pontja értelmében kezdő mezőgazdasági őstermelőnek az a személy minősül, aki a tárgyévet megelőző évben nem minősült mezőgazdasági őstermelőnek.Jelen esetben az érintett 2023-ban mezőgazdasági őstermelőnek minősült, és e tekintetben nincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Rokkantsági ellátásban részesülő őstermelő

Kérdés: Hogyan változik a járulékfizetési kötelezettsége egy jelenleg főállású őstermelőnek, aki számára 36 százalékos egészségi állapotára tekintettel rokkantsági ellátást állapítottak meg, és jelenleg a minimálbér 92 százalékának alapulvételével fizet járulékot? Jogosult kedvezményre a rokkantsági ellátásra tekintettel?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátás megállapítása semmilyen formában sem érinti a mezőgazdasági őstermelő biztosítotti státuszát, hiszen nem minősül nyugellátásnak. Tehát továbbra is az általános szabályok szerint kötelezett járulék és szociális hozzájárulási adó fizetésére. Ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Román nyugdíjban részesülő munkavállaló

Kérdés: Mentesülhet a járulékfizetési kötelezettség alól egy román-magyar állampolgárságú, Romániából részlegesen előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő (P10 nyugdíjkód) dolgozó, akinek egy általános iskolában történő alkalmazása óta vonják az illetményéből a társadalombiztosítási járulékot? Figyelembe vehető a jogviszony megállapítása során a román nyugdíj?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. §-ának 11. pontja értelmében kiegészítő tevékenységet folytató személy: a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban keresőtevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Munkaidő módosításának hatása a nyugdíjazásra

Kérdés: Milyen hátrányt jelent majd a nyugdíjazáskor, ha egy kisgyermekes édesanya él az Mt. adta lehetőséggel, és kéri a munkáltatóját, hogy a napi munkaidejét 8 óráról 6 órára módosítsa?
Részlet a válaszából: […] A kisgyermekes szülők a gyermeknevelés és a munkavégzés összehangolása érdekében gyakran keresik a részmunkaidőben történő foglalkoztatás lehetőségét. Az Mt. lehetővé teszi, hogy a munkavállaló gyermeke nyolcéves koráig vagy a gondozást végző munkavállaló – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Őstermelői tevékenység kisadózó egyéni vállalkozás mellett

Kérdés: Kisadózó egyéni vállalkozó folytathat a vállalkozása mellett őstermelői tevékenységet? Amennyiben igen, akkor kell járulékot fizetnie őstermelőként?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv.-nek nincs olyan előírása, amely kizárná a vállalkozó számára az őstermelői tevékenység folytatását.A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének h) pontja értelmében a mezőgazdasági őstermelőre abban az esetben (sem) terjed ki e jogviszonya alapján a biztosítás, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Osztalék szociálishozzájárulásiadó-alapja

Kérdés:

Az osztalék maximális szociálishozzájárulásiadó-alapjának számítása során az átalányadózó egyéni vállalkozó jövedelmét, vagy csak ennek adómentes részét lehet figyelembe venni abban az esetben, ha a vállalkozó éves bevétele várhatóan 8 millió forint, amelyből a 40 százalékos költséghányad figyelembevételével 4,8 millió forint a jövedelem?

Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 2. §-ának (2) bekezdése értelmében az 1. § (5) bekezdésének a)–e) pontjai alá tartozó jövedelmek esetében (e körbe tartozik az osztalék is) maximum a minimálbér összege huszonnégyszeresének megfelelő adóalap után kell megfizetni.Tehát a maximum-adóalap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Mezőgazdasági őstermelő közterhei

Kérdés: Hogyan alakul 2023-ban a járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége annak az őstermelőnek, aki 2022. évben végig rendelkezett egy 36 órát elérő munkaviszonnyal, amely 2023. augusztus hónapban megszűnt, és ezután 2023. október 19. napjáig álláskeresési járadékban részesült? Milyen időponttal kell beadni az '58-as bevallást?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettsége 2023. október 20-tól áll fenn, hiszen október 19-ig más jogviszonyban (munkaviszonyban, majd álláskeresési járadékban részesülőként) biztosított volt.Ugyanakkor nem minősül kezdőnek, tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Egyszemélyes kft. tagjának személyes közreműködése

Kérdés: Milyen formában közreműködhet a társaságban egy egyszemélyes kft. tagja, hogy ez ne írja felül az őstermelőként történő járulékfizetését? A tulajdonos nem ügyvezetője a cégnek, és jelenleg semmilyen formában nem vesz részt a bevételszerző tevékenységben.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének h) pontja értelmében nem terjed ki a biztosítás a mezőgazdasági őstermelőre abban az esetben (sem), ha egyéb jogcímen – ide nem értve a f) pont és a (2) bekezdés szerinti munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt – biztosított.Tehát,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.
1
2
3
23