tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

78 találat a megadott mezőgazdasági őstermelő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Családi gazdaság

Kérdés: Visszamenőlegesen szűnik meg egyéni vállalkozóként a biztosítása egy családi gazdaság vezetőjének, aki a növénytermesztés mellett mezőgazdasági szolgáltatást is végez egyéni vállalkozás keretében, de élni szeretne a jogszabály adta lehetőséggel, amely alapján a kiegészítő szolgáltatást is őstermelőként végezheti? A családi gazdaság másik két tagját, a fiát és a feleségét egyéni vállalkozóként alkalmazta. Visszamenőleg mindhárman őstermelőként válnak biztosítottá ebben az esetben? Korábban őstermelőként egyikük sem fizetett járulékot. A család már hosszú évek óta végzi a mezőgazdasági és a kiegészítő tevékenységet is.
Részlet a válaszból: […]Mivel 2020-ban is mezőgazdasági őstermelőnek minősültek (noha biztosításukat más jogviszony alapozta meg), nem tekinthetők tevékenységet kezdő őstermelőnek, így járulékfizetési kötelezettségüket a 2020. évi őstermelői bevételük alapján kell meghatározni.A 2020. évi CXXIII. tv. 19. §-ának (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy aki 2020. december 31. napján családi gazdaság tagja volt, 2021. január 1. napjától mezőgazdasági őstermelőnek minősül akkor is, ha 2020. december 31. napjáig egyéni vállalkozóként folytatta tevékenységét. A jogszabály értelmében az Agrár-kamarának 2021. március 31. napjáig nyilatkozat-tételre kellett felhívnia a mezőgazdasági őstermelőt, amelynek alapján, ha a családi gazdaság tagja egyéni vállalkozóként kívánja folytatni a mező- és erdőgazdasági tevékenységét, akkor az őstermelői nyilvántartásból 2021. január 1. napjával törölni kell. Ha a családi gazdaság tagja a nyilatkozata alapján nem egyéni vállalkozóként kívánja folytatni a mező- és erdőgazdasági tevékenységét, akkor ezen tevékenységeket 2021. december 31. napjáig töröltetnie kell az egyéni vállalkozói nyilvántartásból.Jelen esetben az egyéni és őstermelői tevékenység párhuzamosan állt fenn, így[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6843

2. találat: Kezdő mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Mindenképpen köteles a minimálbér 92 százalékának alapulvételével megfizetni a szo-ciá-lis hozzájárulási adót a kezdő biztosított mezőgazdasági őstermelő, vagy van más lehetőség is?
Részlet a válaszból: […]társadalombiztosítási járulékot.A tevékenységet kezdő és a tárgyévet megelőző adóévben a 8 millió forint bevételi határt meghaladó bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelőt a saját maga után évente terhelő szociális hozzájárulási adó alapja a tárgyévi összevont adóalapba tartozó őstermelői tevékenységből származó jövedelme, de havonta legalább az év első napján érvényben lévő minimálbér, azaz 2021-ben 161 000 forint. Ha az őstermelő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6820

3. találat: Mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Hogyan alakul a 2021. évi járulékalapja egy mezőgazdasági őstermelőnek, akinek 2020-ban kizárólag támogatásból volt bevétele? Érinti a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettségét, ha úgy dönt, hogy legalább a minimálbér alapulvételével megfizeti a járulékot?
Részlet a válaszból: […]figyelembe vennie a járulékalap meghatározásánál. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy a fizetendő járulékalap 0 forint, és nem kell '58-as bevallást benyújtania. Nincs szociálishozzájárulásiadó--fizetési kötelezettsége sem, ugyanakkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság továbbra is fennáll.A Tbj-tv. 41. §-ának (4) bekezdése értelmében viszont vállalhatja magasabb (jelen esetben ez a 0 forintnál jelent nagyobb összeget) járulék megfizetését. Ehhez be kell nyújtania az I. negyedéves bevallást,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6784
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Mezőgazdasági őstermelő nyugdíj előtti álláskeresési segélye

Kérdés: Igényelheti a mezőgazdasági őstermelő a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, illetve ebben az esetben miként alakul a járulékfizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]személy - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - jogosult-e a kérdésben említett ellátásra.Az őstermelői státusz csak akkor kizáró ok, ha az keresőtevékenységnek minősül. Az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének e) pontja alapján a mezőgazdasági őstermelőként folytatott tevékenység akkor tekintendő keresőtevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni.Ez az összeg 2021-ben a minimálbér hatszorosa. Az Szja-tv. 23. szakasza értelmében a mezőgazdasági őstermelőnek az őstermelői tevékenységéből származó bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania, ha az e tevékenységéből származó bevétele az adóévben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6752

5. találat: Mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Mely időszakra kell megfizetnie magánszemélyként az egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a mezőgazdasági őstermelőnek, akinek a pótlólag benyújtott 2020. évi 58-as bevallásait az adóhatóság törölte, mivel nem volt érvényes értékesítési betétlapja, ugyanakkor - mivel az őstermelői igazolványa érvényes - 2021-től ismét biztosított őstermelő? Mi lesz az őstermelő járulék-alapja 2021-ben?
Részlet a válaszból: […]alapján viszont még további 45 napig, tehát 2020. február 14-ig megillette őt az egészségügyi szolgáltatás. Az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség magánszemélyként tehát 2020. február 15-től terheli. Ami az őstermelői járulékfizetési kötelezettséget illeti: 2021-ben a Tbj-tv. 4. §-ának 11. pontja értelmében kezdő mezőgazdasági őstermelőnek minősül (hiszen 2020-ban nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6713
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Mezőgazdasági őstermelő biztosítása

Kérdés: Miért nem terjedt ki a biztosítás 2018. január-április hónapokban arra a mezőgazdasági őstermelőre, aki az elmúlt 5 évben a minimálbér alapulvételével rendben megfizette a járulékokat, de a nők kedvezményes, 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíjára vonatkozó igényét elutasították a kérdéses időszak hiánya miatt?
Részlet a válaszból: […]eljárási rendben kiadott, illetve érvényesített igazolvány.A 436/2015. Korm. rendelet 3. §-a értelmében az igazolvány akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá tartozó értékesítési betétlap egyidejűleg hatályos. Ebből következően, amennyiben az értékesítési betétlap érvényesítése nem történik meg, akkor az érintett nem minősül őstermelőnek, és értelemszerűen ilyen címen nem terjed ki rá a biztosítás.Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő értékesítési betétlapja az adott év végén lejárt, és annak az adóévre történő kiadását adott év március 20. napjáig kérelmezi, akkor a mezőgazdasági őstermelői státusza folyamatosan áll fenn, ellenkező esetben csak az érvényesítés napjától "áll helyre" ismét a jogviszony.Jelen esetben a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6662

7. találat: A mezőgazdasági őstermelő biztosítási jogviszonya

Kérdés: Mire kell figyelnie egy mezőgazdasági őstermelőnek, ha szeretné elkerülni a folyamatos hibaüzeneteket a járulékbevallások beküldése során?
Részlet a válaszból: […]eltérést eredményezhet az is, ha a mezőgazdasági őstermelő nem jelenti be, hogy valamilyen más jogcímen biztosítottá vált, például munkaviszonyt létesített, álláskeresési járadékot kap. Ha ilyen egyéb jogcímen lesz biztosított, akkor mezőgazdasági őstermelőként már nem fizetheti a járulékot. Ebben az esetben változást a T1041-es adatlapon be kell jelenteni a NAV-hoz. Nem kell ugyanakkor bejelenteni, ha az őstermelő díjazás ellenében, jogviszonyban végez munkát, vagy választott tisztségviselőként válik biztosítottá.Szintén téves adatbejelentéshez, illetve bevallási hibához vezethet, ha az őstermelő nem veszi figyelembe a rá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttes összegét. Ha ez nem éri el a 20 évet, akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6604

8. találat: Mezőgazdasági őstermelő szolgálati ideje

Kérdés: Miként vehető figyelembe szolgálati időként a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjához egy mezőgazdasági őstermelő biztosítási ideje abban az esetben, ha az előző évi bevétele 0 forint volt, így nem kötelezett járulék fizetésére?
Részlet a válaszból: […]feltételéül a járulékfizetést, így a járulék fizetésére - előző évi bevétel híján - nem kötelezett őstermelőre is kiterjed a biztosítás, és az általános szabályok szerint jogosultságot szerezhet a társadalombiztosítási ellátásokra.A feltételes mód azért indokolt, mert a jogszabályok meghatározhatnak egyéb jogosultsági feltételeket is, mint például a nyugdíjbiztosítási ellátások vonatkozásában a Tny-tv. 37. §-ának (2) bekezdését, amely úgy rendelkezik, hogy a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének i) pontjában említett mezőgazdasági őstermelő biztosítási ideje szolgálati időnek számít, ha erre az időszakra nyugdíjjárulékot fizetett, illetőleg az előírt nyugdíjjárulékot megfizette.E rendelkezés 2012. január 1-jétől lépett hatályba. Ezt megelőzően tehát a járulék fizetésére nem kötelezett mezőgazdasági őstermelő is jogosultsági időt, illetve szolgálati idő szerzett, 2012. január 1-jétől viszont sem szolgálati időt, sem pedig jogosultsági időt nem szerez.Ezzel párhuzamosan emlékeztetnünk kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6468

9. találat: Mezőgazdasági őstermelő járulékai

Kérdés: Milyen bevallási és járulékfizetési kötelezettség terheli azt a mezőgazdasági őstermelőt, aki korábban munkaviszonyban állt, amely 2020. május 31-én megszűnt, ugyanakkor továbbra is baleseti táppénzben részesül?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjjárulék és a 7 százalékos egészségbiztosítási járulék alapját, és legalább a minimálbér alapulvételével meg kell fizetnie a 17,5 százalékos szociális hozzájárulási adót is [Tbj-tv. 30/A. § (1) bekezdése, illetve Szocho-tv. 7. § (1) bekezdése].Abban az esetben, ha a tavalyi bevétele nem haladta meg az említett összeget, akkor a havi járulék alapja a tényleges bevétel 20 százalékának a tizenketted része, amely után 10 százalékos nyugdíjjárulékot és 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell lerónia, ugyanakkor nem terheli a szociális hozzájárulási adó legalább a minimálbér után [Tbj-tv. 30. § (2) bekezdése].Ám bármelyik módszer szerint is kell a kötelezettségeket megállapítania, a baleseti táppénz folyósításának a tartama alatt tényleges fizetési kötelezettsége nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6466
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Lehetséges, hogy a biztosított mezőgazdasági őstermelő, akinek tavaly támogatással együtt 4,5 milliós bevétele volt, az szja-bevallásában 0 forintos szociálishozzájárulásiadó-bevallási és -fizetési kötelezettséget hozzon ki?
Részlet a válaszból: […]az adóelőleg megfizetése) alól, ha nem minősült kezdő mezőgazdasági őstermelőnek, vagy 2018. évi bevétele nem haladta meg a 8 millió forintot. Másként megközelítve akkor, ha a járulékfizetési kötelezettségét a Tbj-tv. 30/A. §-ának (2) bekezdése alapján teljesítette.Az említett körbe tartozó mezőgazdasági őstermelő éves szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége a Szocho-tv. 7. §-ának (3) bekezdése értelmében a következők szerint alakul:- a tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelem,- az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett tárgyévi jövedelmének 75 százaléka,- a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő tárgyévi bevételének 4 százaléka,csökkentve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6443
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést