Keresés eredménye

61 találat a megadott mezőgazdasági őstermelő tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Ápolási díjban részesülő mezőgazdasági őstermelő
Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie a családtagjaival közös őstermelői igazolvány alapján gazdálkodást folytató őstermelőnek abban az esetben, ha beteg gyermekének ápolására tekintettel ápolási díjat igényelt, amit 2018. december 1-jétől meg is állapítottak a részére? Be kell jelenteni valamilyen módon az ellátást a NAV felé? Folytathatja továbbra is a tevékenységet a hozzátartozó, vagy van valamilyen korlátozás a munkavégzésre?
Részlet a válaszból: […]hiszen ebben az esetben a munkaidő nem értelmezhető, és meglehetősen nehezen mérhető.Az ápolási díjban részesülő mezőgazdasági őstermelőnek nem kell semmilyen közterhet fizetnie, ha a díj folyósítása alatt személyesen nem végzi a tevékenységét, egyéb esetben azonban az általános szabályok figyelembevételével köteles leróni a közterheket.Ez azt jelenti, hogy az Szja-tv. alapján megállapított jövedelme után meg kell fizetnie a 15 százalékos személyi jövedelemadót.Az őstermelői tevékenységéből származó bevételéből háromféle módszer szerint állapíthatja meg a jövedelmét:1. Lehetősége van a 10 százalék költséghányad alkalmazására, ha nem kíván költségeivel tételesen elszámolni. A bevétel része a tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés is. (A bevétel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5932
2. találat: Nyugdíj előtti munkanélküli-segélyben részesülő őstermelő járulékai
Kérdés: Kell őstermelőként járulékot fizetnie a segélyezés időszakában annak a személynek, aki jelenleg munkaviszonya mellett folytatja a gazdálkodást, de a munkaviszonya meg fog szűnni, és ezt követően a nyugdíjkorhatára eléréséig nyugdíj előtti munkanélküli-segélyt kíván igényelni?
Részlet a válaszból: […]e) pontja]. Az Szja-tv. 23. §-a értelmében ez az összeghatár 600 ezer forint. Tehát, ha az őstermelő e tevékenységéből származó éves bevétele ezt az összeget nem haladja meg, akkor a jogviszonya nem tekintendő keresőtevékenységnek, és nem akadálya az álláskeresési ellátásoknak. Ugyanakkor a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának az időtartama a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján biztosítási jogviszonynak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5889
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Családi gazdálkodó munkaviszonya
Kérdés: Kell havonta járulékot fizetnie családi gazdálkodóként egy családi gazdaság vezetőjének abban az esetben, ha mellékfoglalkozásban 4 órás munkaviszonyban is dolgozik egy kft.-nél? Amennyiben igen, akkor milyen összeg után? A családi gazdaságnak kell küldeni a NAV-nak az '58-as bevallást?
Részlet a válaszból: […]tagjai természetesen kötelezettek a kérdésben említett bevallás benyújtására. Járulékfizetési kötelezettségüket a családi gazdaság bevételéből az előző évben rájuk jutó bevétel nagysága határozza meg.Amennyiben ennek - támogatásokkal csökkentett - összege meghaladja a 8 millió forintot, a 19,5 százalékos szociális hozzájárulási adót, a 10 százalékos nyugdíjjárulékot és a 7 százalékos egészségbiztosítási járulékot a minimálbér alapulvételével kell megfizetni. Megjegyezzük, hogy ugyanez a kötelezettség terheli a tevékenységét kezdő biztosított mezőgazdasági őstermelőt is.Ha az említett bevétel nem haladja meg a 8 millió forintot, akkor a negyedéves kötelezettség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5869
4. találat: Mezőgazdasági őstermelő járulékfizetési kötelezettsége
Kérdés: Melyik naptól kell mezőgazdasági őstermelőként járulékot fizetni egy családi gazdaság tagja után, aki sikeres érettségi vizsgát tett, így megszűnt a tanulói jogviszonya, a diákigazolványa azonban még október 31-ig érvényes?
Részlet a válaszból: […]járulékfizetési kötelezettség alól. Ezért a vázolt esetben a családi gazdaság tagja a 18. életévének a betöltésétől köteles járulékot fizetni, illetve e naptól biztosított őstermelőként, hacsak nem volt vagy van más biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya.A teljesség kedvéért jegyezzük[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5816
5. találat: Polgármester mezőgazdasági őstermelői jogviszonya
Kérdés: Hogyan kell megállapítani a biztosítási kötelezettséget egy mezőgazdasági őstermelő esetében abban az esetben, ha polgármesterként is tevékenykedik? Egy előadáson azt az információt kapta, hogy amennyiben polgármesterként biztosított, akkor őstermelőként nincs járulékfizetési kötelezettsége, a jogszabályokban azonban nem találja az erre vonatkozó előírásokat.
Részlet a válaszból: […]egyéb jogviszonyban fennálló biztosítást. Ez utóbbi körbe tartozik többek között a társadalmi megbízatású polgármester.Ugyanakkor a főállású (tehát nem társadalmi megbízatású) polgármester nem választott tisztségviselőként, hanem a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján munkaviszonyban álló dolgozóként biztosított, amelyet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5754
6. találat: Mezőgazdasági őstermelő közterhei
Kérdés: Hogyan kell megfizetnie a járulékokat, illetve kell-e negyedéves bevallást benyújtania annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki 2017-ben kezdte meg a tevékenységét munkaviszony mellett, de a bevétele 0 Ft volt, mert az általa telepített gyümölcsös még nem fordult termőre, 2018-tól viszont már főállásúként folytatja őstermelői tevékenységét?
Részlet a válaszból: […]során figyelembe kell venni az esetlegesen kapott (pl. földalapú) támogatásokat is - 20 százalékának az egytizenketted részével, ami után a 10 százalékos nyugdíjjárulékot és a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell lerónia.A jogszabály nem tartalmaz kitételt arra az esetre, ha a bevétel összege egészen alacsony összegű, vagy éppen 0 forintos. Ez nem érinti az érintett biztosítási jogviszonyát, tehát a biztosítása fennáll és nem szünetel. A biztosítás szünetelésének eseteit ugyanis a Tbj-tv. 8. §-a sorolja fel, és ez - tehát amikor az őstermelő előző évi bevétele 0 forint, és így nincs havi járulékalapja - nem szerepel köztük.A negyedéves (58-as) bevallásokat be kell nyújtania, amelyekben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5720
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Mezőgazdasági őstermelő járulékalapja
Kérdés: A bevétel 20 százalékának tizenketted része alapján kell meghatározni a 2018-ban alkalmazandó havi járulékalapot abban az esetben is, ha egy tevékenységét 2017. október 1-jén kezdő mezőgazdasági őstermelő éves bevétele 2017. december 31-ig kb. 3 millió forint, vagy arányosítani kell a bevételt az évi 8 millió forintos értékhatár figyelembevételével?
Részlet a válaszból: […]Tbj-tv. 30/A. §-ának (2) bekezdése alapján kell meghatározni. Ez azt jelenti, hogy negyedéves járulékalapja az említett - e tekintetben támogatásokkal növelt - bevétel 20 százalékának a negyede lesz, ami után 10 százalékos nyugdíjjárulékot és 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie.Természetesen nincs akadálya annak sem, hogy ennél magasabb összegű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5573
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Mezőgazdasági őstermelő járulékai
Kérdés: Milyen összegű járulékot kell fizetnie annak az 50 éves mezőgazdasági őstermelőnek, akinek közalkalmazotti jogviszonya május hónapban szűnt meg, ezt követően 3 hónapig álláskeresési járadékban részesült, és a járási hivatal tájékoztatása szerint 45 nap után őstermelőként járulék-fizetésre kötelezett lesz? Az érintett 20 év szolgálati idővel fog rendelkezni abban az esetben, ha a nyugdíjbiztosítás egy jelenleg vitatott 2 éves egyéni vállalkozói időt is elismer. Valóban csak a 7110 forint összegű egészségügyi járulékot kell fizetnie, ha meglesz a 20 éves szolgálati ideje?
Részlet a válaszból: […]magánszemélynek az e státusza alapján keletkező biztosítási kötelezettsége első napján a szerzett szolgálati ideje + a nyugdíjkorhatárig hátralévő ideje nem éri el a 20 évet, őstermelőként nem terjed ki a biztosítás.Az érintett őstermelő jelenleg 50 éves, tehát a nyugdíjkorhatárig még 15 éve van. Az eddig szerzett szolgálati ideje minimálisan 18 év, ha pedig ehhez hozzáadjuk a nyugdíjig hátralévő 15 évet, akkor azt látjuk, hogy ennek eredménye jóval meg is haladja a 20 évet, így őstermelőként kiterjed rá a biztosítás.A fizetendő járulék összegét a tavalyi őstermelői bevétel alapján kell meghatározni. Ha ez nem haladta meg a 8 millió forintot (ami az álláskeresési járadékra való jogosultság miatt valószínű), akkor a negyedéves járulék alapja e bevétel 20 százalékának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5557
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Nappali tagozatos mezőgazdasági őstermelő
Kérdés: Tanulmányai időtartamára mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól egy családi gazdaság tagja, aki szeptembertől nappali tagozatos egyetemi hallgató?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5535
10. találat: Mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettsége
Kérdés: Meg kell fizetnie a minimumjárulékokat annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki profi sportolóként megbízási jogviszony keretében biztosítottá vált egy sportklubnál, mert a járulék-alapot képező jövedelme jelentősen meghaladta a minimálbér 30 százalékát?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5515
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés