Munkanélküli-ellátásban részesülő mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítása annak a mezőgazdasági őstermelőnek, akinek 2021. november 30-án megszűnt a munkaviszonya, munkanélküli-ellátást igényelt 2022. február 7-től, majd igénybe szeretné venni a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, tekintettel arra, hogy a nyugdíjkorhatár betöltéséig még egy éve van hátra? Folytathatja az őstermelői tevékenységét továbbra is az álláskeresési ellátások mellett abban az esetben, ha az éves bevétele nem éri el az 1 millió forintot?
Részlet a válaszából: […] ...munkanélküli--ellátás és az őstermelői tevékenység viszonyát. Az Flt. 58. § (5) bekezdése e) pontjának 2. alpontja értelmében a mezőgazdasági őstermelői tevékenység akkor minősül keresőtevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Mezőgazdasági őstermelői tevékenység GYET mellett

Kérdés: Be kell jelenteni biztosítottként, illetve keletkezik járulékfizetési kötelezettsége annak a GYET-ben részesülő főállású anyának, aki 2022. március 1-jétől mezőgazdasági őstermelői tevékenységet kíván folytatni?
Részlet a válaszából: […] ...viszont, ha például egyéni vagy társas vállalkozó, esetleg munkaviszonyban áll, ahol fizetés nélküli szabadságot vett igénybe, akkor mezőgazdasági őstermelőként nem terjed ki rá a biztosítás a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének h) pontjában foglaltak szerint.Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Hogyan kell bevallania és megfizetnie a szociális hozzájárulási adót a mezőgazdasági őstermelőnek?
Részlet a válaszából: […] ...biztosított mezőgazdasági őstermelőnek a minimálbér vagy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg alapján negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig adóelőleget kell fizetnie. Ez vonatkozik az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Kiskorú őstermelő

Kérdés: Terheli járulék-, illetve szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség az őstermelők családi gazdaságának nappali tagozaton tanuló, kiskorú tagját?
Részlet a válaszából: […] ...kiskorú mezőgazdasági őstermelőt az általános szabályok szerint terheli a biztosítási, valamint a járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség. Kiskorú státusza és esetleges tanulói, hallgatói jogviszonya a társadalombiztosítással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Rokkantsági ellátásban részesülő mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Biztosítottá válik őstermelőként az a rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki idén töltötte be a 60. életévét, de csak 12 év szolgálati idővel rendelkezik? Az érintett korábban kisadózó volt, de a vállalkozását októbertől meg kívánja szüntetni. Abban az esetben, ha biztosítottá válik, mi lesz a járulék alapja?
Részlet a válaszából: […] ...január 1-jétől, ugyanis 2020. december 31-én veszítette hatályát a Tbj-tv. 6. § (1) bekezdése h) pontjának az az előírása, hogy a mezőgazdasági őstermelő nem lehet biztosított, amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Külföldön biztosított mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Keletkezhet szociálishozzájárulásiadó--fizetési kötelezettsége egy EGT-tagállamban (Németországban) élő és ott biztosított személynek a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelme után? A kérdezett természetes személy rendelkezik az illetékes külföldi hatóság által kiállított, biztosítást tanúsító igazolással.
Részlet a válaszából: […] A válasz egyértelműen nem. A Szocho-törvény 5. §-ának (4) bekezdése értelmében a szociális biztonsági rendszerek koordinálásról szóló rendeletek hatálya alá tartozó, másik tagállamban vagy az Európai Unió intézményei által biztosított személy jövedelme után nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.
Kapcsolódó címkék:  

Családi gazdaság

Kérdés: Visszamenőlegesen szűnik meg egyéni vállalkozóként a biztosítása egy családi gazdaság vezetőjének, aki a növénytermesztés mellett mezőgazdasági szolgáltatást is végez egyéni vállalkozás keretében, de élni szeretne a jogszabály adta lehetőséggel, amely alapján a kiegészítő szolgáltatást is őstermelőként végezheti? A családi gazdaság másik két tagját, a fiát és a feleségét egyéni vállalkozóként alkalmazta. Visszamenőleg mindhárman őstermelőként válnak biztosítottá ebben az esetben? Korábban őstermelőként egyikük sem fizetett járulékot. A család már hosszú évek óta végzi a mezőgazdasági és a kiegészítő tevékenységet is.
Részlet a válaszából: […] ...a kiegészítő tevékenység "bevihető" a mezőgazdasági őstermelő tevékenység alá, feltéve, ha az abból származó bevétel nem haladja meg az őstermelői tevékenységből származó éves bevételének negyedét. A családi gazdaság vezetője vélhetően e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Kezdő mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Mindenképpen köteles a minimálbér 92 százalékának alapulvételével megfizetni a szo-ciá-lis hozzájárulási adót a kezdő biztosított mezőgazdasági őstermelő, vagy van más lehetőség is?
Részlet a válaszából: […] ...válasz egyértelműen nem. A tevékenységét kezdő mezőgazdasági őstermelő a Tbj-tv. 41. §-ának (1) bekezdése alapján elsődlegesen havi szinten a minimálbér 92 százaléka után köteles megfizetni a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot.A tevékenységet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Hogyan alakul a 2021. évi járulékalapja egy mezőgazdasági őstermelőnek, akinek 2020-ban kizárólag támogatásból volt bevétele? Érinti a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettségét, ha úgy dönt, hogy legalább a minimálbér alapulvételével megfizeti a járulékot?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a 2021. évi járulékalap megállapításánál a Tbj-tv. 41. §-ának (2) bekezdése alá tartozó - a minimál-bér éves összegének ötszörösét el nem érő előző évi bevétellel rendelkező - őstermelőnek a támogatások összegét nem kell figyelembe vennie a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 27.
Kapcsolódó címkék:  

Mezőgazdasági őstermelő nyugdíj előtti álláskeresési segélye

Kérdés: Igényelheti a mezőgazdasági őstermelő a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, illetve ebben az esetben miként alakul a járulékfizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] ...álláskeresési segélyben részesülő személyre a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének c) pontja értelmében kiterjed a biztosítás, így mezőgazdasági őstermelőként [az ugyanezen jogszabályi hely h) pontja alapján] biztosítási és járulékfizetési kötelezettség nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
1
2
3
9