tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

82 találat a megadott mezőgazdasági őstermelő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Hogyan kell bevallania és megfizetnie a szociális hozzájárulási adót a mezőgazdasági őstermelőnek?
Részlet a válaszból: […]őstermelőre is.A minimálbér alapján adófizetésre kötelezett őstermelő a tárgyévben először arra a negyedévre fizet adóelőleget, amelyben az őstermelői tevékenységből származó - támogatások nélküli - adóévi bevétele- a nem átalányadózó mezőgazdasági őstermelő esetében az éves minimálbér felét;- az átalányadózást választó mezőgazdasági őstermelő esetében az éves minimálbér ötszörösétmeghaladja.Az éves szja-bevallásban kell az előlegként megfizetett adót elszámolni, az adóbevallás benyújtásának határidejéig a különbözetet megfizetni, és a bevallás megfelelő rovatában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6992

2. találat: Kiskorú őstermelő

Kérdés: Terheli járulék-, illetve szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség az őstermelők családi gazdaságának nappali tagozaton tanuló, kiskorú tagját?
Részlet a válaszból: […]biztosítási, valamint a járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség. Kiskorú státusza és esetleges tanulói, hallgatói jogviszonya a társadalombiztosítással
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6962

3. találat: Rokkantsági ellátásban részesülő mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Biztosítottá válik őstermelőként az a rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki idén töltötte be a 60. életévét, de csak 12 év szolgálati idővel rendelkezik? Az érintett korábban kisadózó volt, de a vállalkozását októbertől meg kívánja szüntetni. Abban az esetben, ha biztosítottá válik, mi lesz a járulék alapja?
Részlet a válaszból: […]jogosult, és a 2011. évi CXCI. tv. 32-33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, illetve- rokkantsági ellátásban részesül, és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű.Tehát, ha az említett kisadózó megfelel e feltételek valamelyikének, akkor nem minősül főállásúnak, és e jogviszonya alapján nem terjed ki rá a biztosítás, és így a biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét jelenleg is az őstermelői jogviszonya alapozza meg. Mégpedig 2021. január 1-jétől, ugyanis 2020. december 31-én veszítette hatályát a Tbj-tv. 6. § (1) bekezdése h) pontjának az az előírása, hogy a mezőgazdasági őstermelő nem lehet biztosított, amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen nem éri el a 20 évet.Abban az esetben viszont, ha a kisadózói jogviszonya jelenleg főállásúnak minősül (tehát nem a rokkantsági nyugdíja módosult rokkantsági ellátássá, illetve egészségi állapota meghaladja az 50 százalékot), akkor mezőgazdasági őstermelőként csak a kisadózói jogviszonya megszűnését követően válik biztosítottá. Az, hogy csak 12 év szolgálati ideje van - ahogy azt az imént[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6904

4. találat: Külföldön biztosított mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Keletkezhet szociálishozzájárulásiadó--fizetési kötelezettsége egy EGT-tagállamban (Németországban) élő és ott biztosított személynek a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelme után? A kérdezett természetes személy rendelkezik az illetékes külföldi hatóság által kiállított, biztosítást tanúsító igazolással.
Részlet a válaszból: […]rendeletek hatálya alá tartozó, másik tagállamban vagy az Európai Unió intézményei által biztosított személy jövedelme után nem kell adót fizetni.Az adófizetési kötelezettség alóli mentességet a természetes személy az illetékes külföldi hatóság által kiállított, a másik
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6874
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Családi gazdaság

Kérdés: Visszamenőlegesen szűnik meg egyéni vállalkozóként a biztosítása egy családi gazdaság vezetőjének, aki a növénytermesztés mellett mezőgazdasági szolgáltatást is végez egyéni vállalkozás keretében, de élni szeretne a jogszabály adta lehetőséggel, amely alapján a kiegészítő szolgáltatást is őstermelőként végezheti? A családi gazdaság másik két tagját, a fiát és a feleségét egyéni vállalkozóként alkalmazta. Visszamenőleg mindhárman őstermelőként válnak biztosítottá ebben az esetben? Korábban őstermelőként egyikük sem fizetett járulékot. A család már hosszú évek óta végzi a mezőgazdasági és a kiegészítő tevékenységet is.
Részlet a válaszból: […]Mivel 2020-ban is mezőgazdasági őstermelőnek minősültek (noha biztosításukat más jogviszony alapozta meg), nem tekinthetők tevékenységet kezdő őstermelőnek, így járulékfizetési kötelezettségüket a 2020. évi őstermelői bevételük alapján kell meghatározni.A 2020. évi CXXIII. tv. 19. §-ának (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy aki 2020. december 31. napján családi gazdaság tagja volt, 2021. január 1. napjától mezőgazdasági őstermelőnek minősül akkor is, ha 2020. december 31. napjáig egyéni vállalkozóként folytatta tevékenységét. A jogszabály értelmében az Agrár-kamarának 2021. március 31. napjáig nyilatkozat-tételre kellett felhívnia a mezőgazdasági őstermelőt, amelynek alapján, ha a családi gazdaság tagja egyéni vállalkozóként kívánja folytatni a mező- és erdőgazdasági tevékenységét, akkor az őstermelői nyilvántartásból 2021. január 1. napjával törölni kell. Ha a családi gazdaság tagja a nyilatkozata alapján nem egyéni vállalkozóként kívánja folytatni a mező- és erdőgazdasági tevékenységét, akkor ezen tevékenységeket 2021. december 31. napjáig töröltetnie kell az egyéni vállalkozói nyilvántartásból.Jelen esetben az egyéni és őstermelői tevékenység párhuzamosan állt fenn, így[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6843

6. találat: Kezdő mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Mindenképpen köteles a minimálbér 92 százalékának alapulvételével megfizetni a szo-ciá-lis hozzájárulási adót a kezdő biztosított mezőgazdasági őstermelő, vagy van más lehetőség is?
Részlet a válaszból: […]társadalombiztosítási járulékot.A tevékenységet kezdő és a tárgyévet megelőző adóévben a 8 millió forint bevételi határt meghaladó bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelőt a saját maga után évente terhelő szociális hozzájárulási adó alapja a tárgyévi összevont adóalapba tartozó őstermelői tevékenységből származó jövedelme, de havonta legalább az év első napján érvényben lévő minimálbér, azaz 2021-ben 161 000 forint. Ha az őstermelő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6820

7. találat: Mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Hogyan alakul a 2021. évi járulékalapja egy mezőgazdasági őstermelőnek, akinek 2020-ban kizárólag támogatásból volt bevétele? Érinti a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettségét, ha úgy dönt, hogy legalább a minimálbér alapulvételével megfizeti a járulékot?
Részlet a válaszból: […]figyelembe vennie a járulékalap meghatározásánál. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy a fizetendő járulékalap 0 forint, és nem kell '58-as bevallást benyújtania. Nincs szociálishozzájárulásiadó--fizetési kötelezettsége sem, ugyanakkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság továbbra is fennáll.A Tbj-tv. 41. §-ának (4) bekezdése értelmében viszont vállalhatja magasabb (jelen esetben ez a 0 forintnál jelent nagyobb összeget) járulék megfizetését. Ehhez be kell nyújtania az I. negyedéves bevallást,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6784
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Mezőgazdasági őstermelő nyugdíj előtti álláskeresési segélye

Kérdés: Igényelheti a mezőgazdasági őstermelő a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, illetve ebben az esetben miként alakul a járulékfizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]személy - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - jogosult-e a kérdésben említett ellátásra.Az őstermelői státusz csak akkor kizáró ok, ha az keresőtevékenységnek minősül. Az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének e) pontja alapján a mezőgazdasági őstermelőként folytatott tevékenység akkor tekintendő keresőtevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni.Ez az összeg 2021-ben a minimálbér hatszorosa. Az Szja-tv. 23. szakasza értelmében a mezőgazdasági őstermelőnek az őstermelői tevékenységéből származó bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania, ha az e tevékenységéből származó bevétele az adóévben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6752

9. találat: Mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Mely időszakra kell megfizetnie magánszemélyként az egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a mezőgazdasági őstermelőnek, akinek a pótlólag benyújtott 2020. évi 58-as bevallásait az adóhatóság törölte, mivel nem volt érvényes értékesítési betétlapja, ugyanakkor - mivel az őstermelői igazolványa érvényes - 2021-től ismét biztosított őstermelő? Mi lesz az őstermelő járulék-alapja 2021-ben?
Részlet a válaszból: […]alapján viszont még további 45 napig, tehát 2020. február 14-ig megillette őt az egészségügyi szolgáltatás. Az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség magánszemélyként tehát 2020. február 15-től terheli. Ami az őstermelői járulékfizetési kötelezettséget illeti: 2021-ben a Tbj-tv. 4. §-ának 11. pontja értelmében kezdő mezőgazdasági őstermelőnek minősül (hiszen 2020-ban nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6713
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Mezőgazdasági őstermelő biztosítása

Kérdés: Miért nem terjedt ki a biztosítás 2018. január-április hónapokban arra a mezőgazdasági őstermelőre, aki az elmúlt 5 évben a minimálbér alapulvételével rendben megfizette a járulékokat, de a nők kedvezményes, 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíjára vonatkozó igényét elutasították a kérdéses időszak hiánya miatt?
Részlet a válaszból: […]eljárási rendben kiadott, illetve érvényesített igazolvány.A 436/2015. Korm. rendelet 3. §-a értelmében az igazolvány akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá tartozó értékesítési betétlap egyidejűleg hatályos. Ebből következően, amennyiben az értékesítési betétlap érvényesítése nem történik meg, akkor az érintett nem minősül őstermelőnek, és értelemszerűen ilyen címen nem terjed ki rá a biztosítás.Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő értékesítési betétlapja az adott év végén lejárt, és annak az adóévre történő kiadását adott év március 20. napjáig kérelmezi, akkor a mezőgazdasági őstermelői státusza folyamatosan áll fenn, ellenkező esetben csak az érvényesítés napjától "áll helyre" ismét a jogviszony.Jelen esetben a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6662
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést