tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott cseh állampolgár tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Cseh állampolgár magyar szolgálati ideje

Kérdés: Beszámítható-e a nyugdíjra jogosító szolgálati időbe az 1991. január 20. és december 31. közötti időszak annak a cseh állampolgárnak az esetében, aki az említett időszakban Magyarországon dolgozott, és most Csehországban szeretné megigényelni a nyugellátást? Mit kell tennie annak érdekében, hogy beszámítsák a magyar munkaviszonyt? Az igénylő rendelkezik magyar munkakönyvvel és társadalombiztosítási igazolvánnyal.
Részlet a válaszból: […]arra, hogy a magyar szolgálati idő nem éri el az egy évet, azt Csehország fogja figyelembe venni, és az utána járó ellátást megállapítani. A nyugellátás igénylésekor javasoljuk, hogy jelölje a Magyarországon szerzett szolgálati időt is, és csatolja a birtokában lévő dokumentumokat.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3741

2. találat: Cseh állampolgárságú kft.-tag közterhei

Kérdés: Mikortól és milyen járulékfizetési kötelezettsége vannak annak a kft.-nek, amelynek egy munkaviszonyban foglalkoztatott magyar állampolgárságú, és egy tagi jogviszonyban közreműködő cseh állampolgárságú ügyvezetője van. A cseh állampolgárságú ügyvezető a cég többségi tulajdonosa, díjazást nem vesz ki. Mint külföldi állampolgár után a cég eddig semmiféle járulékot nem fizetett, igazolásuk van arról, hogy Csehországban, a saját cégében betöltött ügyvezetői állás után a járulékokat megfizetik utána.
Részlet a válaszból: […]birtokában a magyar társaságban betöltött vezető tisztségére tekintettel megvalósuló személyes közreműködése járulékfizetési kötelezettséget nem eredményez. A jelzett igazolás hiányában azonban a cseh állampolgárságú tag biztosítását a kft.-ben vezető tisztségének kezdetétől a magyar szabályok szerint meg kell állapítani, és utána - jövedelem hiányában is - a minimálbér alapulvételével a 29 százalékos társadalombiztosítási, valamint a 4 százalékos egészségbiztosítási és 8,5 százalékos nyugdíjjárulékot meg kell fizetni [Tbj-tv. 27. § (1) és (2) bekezdései]. Természetesen a munkaviszonyban álló magyar állampolgárságú ügyvezető után a társadalombiztosítást megillető foglalkoztatói és egyéni járulékokat, továbbá a munkaadói és munkavállalói járulékokat az általános szabályok szerint munkaviszonyának kezdetétől teljesíteni kell. A tételes egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség a járulékoktól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1453
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Külföldi állampolgárok biztosítása

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli a külföldi részvétellel működő gazdasági társaságot, ha munkavállalási engedély alapján, teljes munkaidőben foglalkoztat amerikai, cseh, illetve angol állampolgárságú személyeket. Kell-e részükre adóazonosító jelet, illetve TAJ-számot igényelni, továbbá Magyarországon adóbevallás benyújtására kötelezettek-e?
Részlet a válaszból: […]eltérően az Eho-tv. szabályai a munkaviszonyban álló személy után, annak illetőségétől függetlenül előírják a tételes egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettséget. Abban az esetben, ha az amerikai és az angol munkavállalók közül valamelyik belföldinek minősül [az a természetes személy, aki rendelkezik, illetőleg jogosult rendelkezni az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal), a 14 éven aluliak esetében a személyazonosítóról kiadott hatósági igazolvánnyal, továbbá a menekült és a hontalan], természetesen a magyar társadalombiztosítás hatálya alá tartozik, és az általános szabályok szerint kell utána a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást befizetni. Szándékosan nem említettük a cseh állampolgárságú személyt, ő ugyanis más megítélés alá esik. A Tbj-tv. 13. §-a szerint a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre e törvény rendelkezéseit az egyezmény szabályai szerint kell alkalmazni. Magyarország és Csehszlovákia között - az 1959. évi 41. tvr és a 9/1960. MüM. rendelet - szociálpolitikai egyezmény van hatályban, melynek azonos elbánásról szóló 2. cikkelye alapján a társadalombiztosítási jogszabályok tekintetében a magyar állampolgárokkal azonosan kell elbírálni azokat a cseh és szlovák állampolgárokat, akik Magyarország területén dolgoznak, illetve tartózkodnak. Az egyezmény 4. cikkelye szerint annak az országnak a társadalombiztosítási szabályait kell alkalmazni, ahol a dolgozó a társadalombiztosítás szempontjából döntő tevékenységét folytatja. Amennyiben egyidejűleg mindkét országban végez ilyen tevékenységet, a főfoglalkozás szerinti ország társadalombiztosítási jogszabályait kell alkalmazni. Ha a cseh állampolgárnak Csehországban van a főfoglalkozása, akkor magyarországi tevékenységére a magyar társadalombiztosítási szabályok nem vonatkoznak. A magyar társadalombiztosítási kötelezettség kiterjed a cseh állampolgárok magyarországi foglalkoztatására, amely megvalósulhat pl. munkaviszonyban, tagsági viszonyban, megbízási jogviszonyban is. A főfoglalkozásról szóló igazolást az illetékes cseh társadalombiztosítási szerv adja ki. Tehát a Magyarországon főfoglalkozásképpen munkát végző cseh állampolgár után az általános szabályok szerint kell a járulékokat és a tételes egészségügyi hozzájárulást megfizetni. A biztosított külföldi állampolgárságú személyek részére is TAJ-számot kell igényelni. A járulékfizetés szabályai után a kérdésben szereplő személyek magyarországi munkavégzéséből származó jövedelmeikkel összefüggésben teljesítendő személyi jövedelemadó fizetésének szabályait tekintjük át. Hazánknak mindhárom országgal van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye [49/1979. (XII. 6.) MT rendelet a magyar-amerikai egyezményről, 1978. évi 15. tvr Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság és Magyarország közötti egyezményről, 1996. évi XCIII. tv. a cseh-magyar egyezményről]. Az egyezmények lényegében azonos rendelkezéseket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. május 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 237