tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

japán állampolgár
járadékos munkavállaló
járulék elszámolása
járulék mértéke Kilépő munkavállaló járulékai
Helyesen jár-e el a munkáltató, ha a július 10-én azonnali hatállyal kilépő dolgozó részére július 10-én kifizetésre kerülő, július 1-jétől 10-ig terjedő időszakra járó jövedelmet a régi járulékmértékekkel, a megmaradó dolgozók jogviszonyának fennállása mellett elszámolásra kerülő július havi bért pedig a rendes bérfizetési napon, az új járulékmértékekkel számolja el? Amennyiben egy dolgozó munkaviszonya 2009. augusztus 31-én szűnik meg, és a munkavégzés alól felmentik 2009. július 11-én, tehát az utolsó munkában töltött napon, július 10-én kifizetik az összes járandóságát, akkor a régi járulékmértékek szerint kell elszámolni a 2009. augusztus 31-ig terjedő összes járandóságot, de ha a felmentési idő július 12-én kezdődik, így július 11. az utolsó munkában töltött nap, akkor az új járulékmértékeket kell alkalmazni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 155. számában (2009. július 28.), 2667. kérdésszám alatt
járulék utólagos behajtása Járulék utólagos behajtása
Behajtható egy kft.-n a 2005-2006-os évekre vonatkozóan az akkori ügyvezető elmaradt nyugdíjjáruléka?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 229. számában (2012. november 27.), 3931. kérdésszám alatt
járulék utólagos bevallása Járulékok utólagos bevallása és megfizetése
Van valamilyen mód arra, hogy utólag bejelentsék és megfizessék az elmaradt járulékokat egy egyéni vállalkozás alkalmazottja után, aki szeretné igénybe venni a nők kedvezményes nyugdíját, de 2009-ben nem történt meg a bejelentése és a járulékfizetés, ezért ezt az időszakot nem számítják bele a 40 éves jogosultsági időbe?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 291. számában (2016. január 12.), 4951. kérdésszám alatt
járulék utólagos levonása Járulékok utólagos levonása
Milyen feltételekkel és hány hónapon keresztül érvényesítheti a levonást a munkáltató abban az esetben, ha egy általa foglalkoztatott személy jogállását tévesen nyugdíjas státuszúként értelmezte, és a részére kifizetett jövedelemből elmulasztotta az egyént terhelő járulékok levonását? A tévedést észlelve a munkáltató már jelezte a dolgozó felé a járulékkülönbözet részletekben történő levonását.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 384. számában (2020. szeptember 15.), 6546. kérdésszám alatt
járulék visszafizetése
járulékalap
járulékalap-nyilatkozat
járulékalapot képező jövedelem
járulékbevallás
járulékelszámolási lap Járulékelszámolási lap
Kötelező-e vezetni a járulékelszámolási lapot?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 108. számában (2007. július 10.), 1852. kérdésszám alatt
járulékfizetés
járulékfizetés nyugellátás szüneteltetése alatt Járulékfizetés nyugellátás szüneteltetésének ideje alatt
Nyugdíjasnak minősül továbbra is az a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő munkavállaló, aki 2014. július 1-jétől kérte a nyugdíj folyósításának szüneteltetését, tekintettel arra, hogy keresete meghaladta a minimálbér tizennyolcszorosát? Milyen járulékokat kell vonni a dolgozótól ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 262. számában (2014. július 29.), 4464. kérdésszám alatt
járulékfizetési alsó határ
járulékfizetési felső határ
járulékfizetési kötelezettség
járulékfizetési mentesség Járulékfizetési mentesség
Van-e lehetőségük járulékfizetési mentességre azoknak a társaságoknak, illetve egyéni vállalkozóknak, akik tényleges tevékenységet nem folytatnak, bevételük nincs?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 2. számában (2002. október 29.), 22. kérdésszám alatt
járulékhátralék
járulékkedvezmény
járulékkülönbözet Helytelenül levont járulékok
Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a munkáltató helytelenül vonta le a járulékokat a munkavállalójától?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 311. számában (2017. január 10.), 5288. kérdésszám alatt
járulékminimum
járuléktartozás
járuléktartozás öröklése Járuléktartozás öröklése
Van valamilyen teendője, illetve kötelezettsége egy váratlanul elhunyt egyéni vállalkozó két gyermekének abban az esetben, ha tudomásuk van arról, hogy édesapjuknak nagy összegű járuléktartozása volt, amelyet havi részletekben fizetett? Mi fog történni most ezzel a tartozással?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 329. számában (2017. november 28.), 5585. kérdésszám alatt
járvány
járványügyi zárlat Járványügyi zárlat
Elszámolható 2021. február 26-ra szabadság a munkavállaló részére abban az esetben, ha ettől a naptól a kormányhivatal járványügyi zárlat alá helyezte? A munkavállaló a munkáltató beleegyezésével erre a napra szabadságot vett ki. A karanténkötelezettség lejárta után a háziorvos a március 1-jétől 5-ig tartó időszakra állította ki az orvosi igazolást "7"-es kóddal.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 395. számában (2021. március 30.), 6747. kérdésszám alatt
jegyzett tőke Jegyzett tőke felemelése
Kft.-tulajdonos eladja az üzletrészét 2004-ben. Az eladási ár 5 millió forint, a jegyzéskor befizetett tőkerésze 1 millió forint volt, és 2003-ban a jegyzett tőkét felemelték a tőketartalékból, a tőkerésze 3 millió forint lett. Mennyi adót kell fizetnie, illetve terheli-e valamilyen járulékfizetési kötelezettség a jövedelmet?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 36. számában (2004. május 4.), 620. kérdésszám alatt
jelenléti ív
jogalap nélkül felvett ellátás Jogalap nélkül felvett ellátás
Igénylőváltás esetén lehetséges a jogalap nélkül felvett gyermekgondozási díj visszamenőleges visszakövetelése úgynevezett betudás útján? Miként történik a korábban megállapított ellátásról történő lemondás, és milyen formában kerül rendezésre az esetleg jogalap nélkül felvett ellátás?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 396. számában (2021. április 13.), 6775. kérdésszám alatt
jogalap nélkül felvett előleg Jogalap nélkül felvett előleg elszámolása
Hogyan vonható vissza az összesen 1?400?000 forint összegben felvett utazási előleg attól a dolgozótól, aki nem tud számlákat bemutatni, és most ki szeretne lépni a cégből? Fizetési felszólítás vagy beleegyező nyilatkozat szükséges ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 344. számában (2018. szeptember 11.), 5857. kérdésszám alatt
jogalap nélkül felvett GYES
jogalap nélkül kifizetett munkabér Szabadság visszavonása
A többletszabadság visszavonásakor van-e mód a bruttó módon történő elszámolásra, azaz a járandóság terhére levonni a szabadság bruttó összegét? Ha erre nincs mód, a munkabér-levonás szabályai szerint mit kell levonni, a szabadság idejére járó bruttó bért, vagy annak számított nettó tartalmát?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 161. számában (2009. október 27.), 2766. kérdésszám alatt
jogalap nélküli ellátás
jogalap nélküli kifizetés
jogdíj
jogellenes megszüntetés
jogi személy beltag Jogi személy beltag járulékai
Egy, két kft. által 2002. december 23-án alapított betéti társaság beltagja - jogi személy lévén - az üzletvezetést a saját szervezeti képviseletére jogosult személy útján látja el, aki az egyik alapító kft.-nek is a tagja, a kültag szervezeti képviselője egy kft.-nek az ügyvezetője. A bt.-t 2003. január 9-én jegyezte be a cégbíróság, azonban mindeddig semmilyen tevékenységet nem folytatott. Kell-e a bt.-nél valamilyen járulékot fizetni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 19. számában (2003. augusztus 5.), 320. kérdésszám alatt
jognyilatkozat átvétele Munkáltatói jognyilatkozat átvétele
Milyen munkajogi következményei lehetnek a munkáltatói jognyilatkozat átvétele munkavállaló általi megtagadásának?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 173. számában (2010. május 4.), 2971. kérdésszám alatt
jognyilatkozat átvételének megtagadása Munkáltatói jognyilatkozat átvétele
Milyen munkajogi következményei lehetnek a munkáltatói jognyilatkozat átvétele munkavállaló általi megtagadásának?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 173. számában (2010. május 4.), 2971. kérdésszám alatt
jogorvoslat
jogosultság
jogosultság álláskeresési járadékra Álláskeresési járadék megbízási jogviszony alapján
Valóban jogosult lehet álláskeresési járadékra az a személy is, aki korábban megbízásos jogviszonyban állt? Elegendő az álláskeresési járadék igényéhez a megbízó által kiállított igazolólap egy megbízásos jogviszonyban álló személy esetében, vagy egyéb módon kell azt igazolni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 387. számában (2020. október 27.), 6609. kérdésszám alatt
jogosultság ápolási díjra
jogosultság árvaellátásra
jogosultság baleseti táppénzre
jogosultság családi pótlékra
jogosultság CSED-re
jogosultság egészségügyi szolgáltatásra
jogosultság fogyatékossági támogatásra
jogosultság GYÁP-ra Jogosultság gyermekápolási táppénzre
Jogosult gyermekápolási táppénzre a 2017. szeptember 11-től szeptember 15-ig tartó időszakra az a munkavállaló, aki 2017. szeptember 4-én lépett be jelenlegi munkáltatójához napi 4 órás munkaidőben, 850 forintos órabérért, 2010. március 18-tól 2011. március 3-ig álláskeresési támogatásban részesült, utána semmilyen jogviszonya nem volt, 2011. november 26-án megszületett a kisfia, és azóta GYES-en van a mai napig? A dolgozónak két gyermeke van, mindkettő tartósan beteg. Amennyiben jogosult az ellátásra, a minimálbér vagy a szerződés szerinti jövedelem lesz az alap? Milyen mértékű lesz az ellátás?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 328. számában (2017. november 7.), 5579. kérdésszám alatt
jogosultság GYED-re
jogosultság GYES-re Jogosultság GYES-re
Hogyan lehetséges, hogy egy rehabili­tá­ciós ellátásban részesülő személy, akinek pici gyermeke van, nem kapja a GYES-t, miközben egy hasonló feltételekkel rendelkező ismerőse részesül az ellátásban?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 226. számában (2012. október 9.), 3883. kérdésszám alatt
jogosultság GYET-re
jogosultság korhatár előtti ellátásra
jogosultság közgyógyellátásra
jogosultság külföldi özvegyi nyugdíjra Jogosultság svéd özvegyi nyugdíjra
Jogosult lesz a svéd özvegyi nyugdíjra egy 1950-ben született nő abban az esetben, ha 1935-ben született férje 1956-tól 10 évig élt és dolgozott Svédországban, és svéd-magyar kettős állampolgár volt? A házasságkötés 1988. december 23-án történt, és a házaspár együtt élt a férj 2001. március 18-án bekövetkezett haláláig. Hogyan kell elindítani az igénylést ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 302. számában (2016. július 26.), 5125. kérdésszám alatt
jogosultság megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira Jogosultság rokkantsági ellátásra
Mi a munkáltató, illetve a munkavállaló teendője annak érdekében, hogy a munkavállaló jogosult legyen a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira? Egy kft. ügyvezető tagja egy üzeminek nem minősülő közúti baleset során komolyan megsérült, maradandó károsodásokat szenvedett. Egy évig táppénzen volt, de 2016. június közepén lejárt a táppénze, azóta a felgyülemlett szabadságát tölti. Időközben megkapta a határozatot, mely szerint egészségi állapotának mértéke 50 százalékos, állapota tartós és foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja, valamint felülvizsgálata nem javasolt. A határozatban megállapításra került, hogy keresőtevékenységet végez, ezért nem jogosult a megváltozott munkaképességű személyek ellátására. Meg kell szüntetni a munkaviszonyt a rokkantsági ellátás igényléséhez, vagy elegendő átjelenteni a munkavállalót 20 órára, ha ezzel együtt nem fog a minimálbér 150 százalékánál többet keresni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 303. számában (2016. augusztus 9.), 5142. kérdésszám alatt
jogosultság munkanélküli-ellátásra Jogosultság passzív táppénzre és munkanélküli-ellátásra
Munkaviszonya megszűnése esetén jogosult lesz-e passzív jogon táppénzre, illetve munkanélküli-ellátásra az a heti 40 órás munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló, akinek a munkaviszonya hamarosan közös megegyezéssel megszűnik, azonban 30 százalékos tulajdonrésze van egy másik kft.-ben, amelynek ügyvezetője is, de juttatásban nem részesül, mivel személyesen nem működik közre?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 196. számában (2011. május 10.), 3365. kérdésszám alatt
jogosultság műszakpótlékra Jogosultság műszakpótlékra
Egy részmunkaidős, munkaidőkeretben dolgozó munkavállaló esetében a beosztás szerinti munkaidő kezdési időpontja a munkanapok legalább egyharmadában eltér, de legkorábbi és legkésőbbi kezdési időpont csak 2 esetben éri el a 4 óra eltérést. A munkaidő-beosztása novemberben a következőképpen alakult: 7 nap 18-20 óra között, 3 nap 16-18 óra között, 1 nap 14-20 óra között, 1 nap 10-20 óra között. A munkáltató megítélése szerint a négyórás különbségnek a munkanapok egyharmadában fenn kell állnia a műszakpótlékra való jogosultsághoz, a cég által használt munkaidő-nyilvántartó rendszer azonban számol műszakpótlékot. Mi a helyes eljárás ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 354. számában (2019. március 12.), 6024. kérdésszám alatt
jogosultság nők kedvezményes nyugdíjára Nyugdíjjogosultság
Mikortól válhat jogosulttá a nők kedvezményes nyugdíjára az az 50. életévét betöltött nő, aki 17 és 25 éves kora között dolgozott, majd 5 hónap táppénz után szült, GYES-ben részesült, 3 év múlva ikrei születtek, ezután összesen 10 évig GYES-en volt, majd 11 évig ápolási díjban részesült, jelenleg pedig a gyermekek otthongondozási díját kapja súlyosan beteg gyermeke után? Hány évet kell igazolni az ellátás érdekében?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 370. számában (2019. december 17.), 6289. kérdésszám alatt
jogosultság nyugdíj előtti álláskeresési segélyre Mezőgazdasági őstermelő nyugdíj előtti álláskeresési segélye
Igényelheti a mezőgazdasági őstermelő a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, illetve ebben az esetben miként alakul a járulékfizetési kötelezettsége?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 395. számában (2021. március 30.), 6752. kérdésszám alatt
jogosultság nyugellátásra
jogosultság öregségi teljes nyugdíjra
jogosultság özvegyi nyugdíjra
jogosultság passzív táppénzre Jogosultság passzív táppénzre és munkanélküli-ellátásra
Munkaviszonya megszűnése esetén jogosult lesz-e passzív jogon táppénzre, illetve munkanélküli-ellátásra az a heti 40 órás munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló, akinek a munkaviszonya hamarosan közös megegyezéssel megszűnik, azonban 30 százalékos tulajdonrésze van egy másik kft.-ben, amelynek ügyvezetője is, de juttatásban nem részesül, mivel személyesen nem működik közre?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 196. számában (2011. május 10.), 3365. kérdésszám alatt
jogosultság rehabilitációs ellátásra GYOD és rehabilitációs ellátás együttes folyósítása
Jogosult lehet rehabilitációs ellátásra az a személy, aki beteg gyermekére tekintettel gyermekek otthongondozási díjában részesül?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 368. számában (2019. november 12.), 6253. kérdésszám alatt
jogosultság rokkantsági ellátásra
jogosultság rokkantsági járadékra Rokkantsági járadék szabályainak változása
Milyen ellátásra szerezhet jogosultságot az a személy, aki a betegsége miatt 2015. októberig rokkantsági járadékban részesült, októberben az orvosi bizottság felülvizsgálta, és az egészségkárosodást nem 80, hanem 73 százalékban állapította meg, ezért a járadékot megszüntették?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 297. számában (2016. április 26.), 5049. kérdésszám alatt
jogosultság táppénzre
jogosultság TGYÁS-ra TGYÁS és GYED alapja

Jogosult lesz terhességi-gyermekágyi segélyre és GYED-re az a dolgozó, aki 2013 januárjában fejezte be egyetemi tanulmányait, jelenlegi első munkahelyén 2013. november 1-jétől dolgozik, és szülésének várható időpontja 2014. június 15.? Amennyiben jogosult lesz az ellátásokra, mi lesz azok alapja? Ha 2014-ben veszélyeztetett terhesként táppénzre megy, mi lesz a táppénz alapja, és az hatással lesz-e a GYED összegére?

Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 251. számában (2014. január 14.), 4285. kérdésszám alatt
jogosultsági idő
jogosultsági idő igazolása
jogosultsági idő megvásárlása
jogtalanul igénybe vett szolgáltatás Jogtalanul igénybe vett egészségpénztári szolgáltatás
Mi a teendő abban az esetben, ha az egészségpénztár utóbb jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatásnak minősítette az egészségpénztári kártyával vásárolt termék (szemüveg) árát? Egy tájékoztatás szerint, ha nem történik meg a visszafizetés, akkor az adófizetés mellett 11 százalékos eho is terheli az igénybevevőt.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 142. számában (2009. január 13.), 2443. kérdésszám alatt
jogutód
jogutód nélküli megszűnés
jogutódlás
jogviszony
jogviszony igazolása Jogviszonyok igazolása
Milyen lehetőségei vannak annak a magán­személynek, aki kérte a jogviszonyai igazolását a nyugdíj-biztosítási szervtől, de az igazolás az 1992. december 15-től 1993. május 28-ig tartó munkanélküli-járadék, valamint az 1993. május 29-től 1993. november 30-ig kapott átképzési támogatás időszakát egyáltalán nem, az 1993. de­cember 15-től 1998. június 30-ig tartó gyermeknevelési támogatás idejéből pedig csak az 1998. január 1-jétől június 30-ig tartó időtartamot tartalmazza? A magán­személy rendelkezik az önkormányzat által ki­adott igazolással, amely szerint a megadott időszakban gyermeknevelési támogatásban részesült, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Jogorvoslati Főosztály által korábban kiadott "Szolgálati idő adatlap" megnevezésű igazolással a munkanélküli-járadék, valamint az átképzési támogatás időszakáról.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 251. számában (2014. január 14.), 4281. kérdésszám alatt
jogviszony megszűnése Kft. tagi jogviszony megszűnése
Milyen igazolásokat kell kiállítani a jogviszony megszűnésekor egy kft.-vel társas vállalkozói jogviszonyban álló magánszemély tag részére a jogviszony megszűnésekor?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 195. számában (2011. április 26.), 3358. kérdésszám alatt
jogviszony megszüntetése Önkormányzat választott tisztségviselőjének öregségi nyugdíja
Meg kell szüntetnie a jogviszonyát egy önkormányzat választott tisztségviselőjének abban az esetben, ha öregségi nyugdíj megállapítását kéri?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 280. számában (2015. június 23.), 4765. kérdésszám alatt
jogviszony megszüntetése nyugdíjazás miatt
jogviszony-ellenőrzés
jóhiszemű eljárás Jóhiszemű eljárás természetbeni juttatás adókötelezettségének megállapítása során
Jóhiszemű-e a kifizető eljárása az Szja-tv. 69. § (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában akkor, ha a rendezvényre az alkalmazottakon kívül a házastársaik is meghívást kaptak, de adókötelezettség teljesítéséhez nem kérik el a házastársak adatait? Alkalmazhatók-e a természetbeni juttatásra vonatkozó szabályok?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 47. számában (2004. november 9.), 853. kérdésszám alatt
jövedelem
jövedelem csökkenése Jövedelem csökkenésének hatásai
Számíthat-e adóellenőrzésre az a magánszemély, aki a kimagaslóan nagy összegű havi járandóságát évek óta egyrészt egy magyar cég ügyvezetőjeként Magyarországon, másrészt külföldről a külföldi leányvállalatok menedzsmentmunkájában való közreműködéséért kapja, de 2011. január 1-jétől a külföldi jövedelme egyharmadára csökkent? Köteles-e írásban megindokolni a külföldi kifizető a jövedelem jelentős csökkentését? Hogyan igazolhatja a munkavállaló a jövedelem csökkenését abban az esetben, ha a külföldi kifizető nem hajlandó a szerződésmódosítást írásba adni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 195. számában (2011. április 26.), 3357. kérdésszám alatt
jövedelem rokkantsági ellátás mellett Keresőtevékenység rokkantsági ellátás mellett
Elveszítheti a rokkantsági ellátásra való jogosultságát az a személy, aki a bérjövedelme mellett osztalékjövedelmet szerez, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó szabályok szerint adózó jövedelmet realizál?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 274. számában (2015. március 17.), 4668. kérdésszám alatt
jövedelemigazolás
jövedelemkiegészítés Nyugdíjas közalkalmazottak jövedelemkiegészítése
Milyen feltételekkel részesülhetnek az egészségügyi dolgozókat megillető jövedelemkiegészítésben a közalkalmazotti jogviszonyban álló, egészségügyben foglalkoztatott nyugdíjas személyek?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 389. számában (2020. november 24.), 6644. kérdésszám alatt
jövedelemkorlát
jövedelempótlék
jövedelempótló juttatás Nevelőszülő jövedelme
Jogosult-e jövedelempótló juttatásra az a nevelőszülő, aki 3 éve végzi ezt a tevékenységet, amelyért havi 15 000 forint tiszteletdíjat kap, 18 éves munkaviszonnyal rendelkezik, de 4 éve semmilyen munkát nem végez? Az igénylését elutasították, mert a tiszteletdíjat hozzáadták a család jövedelméhez, pedig tudomása szerint ez az összeg nem számít jövedelemnek.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 220. számában (2012. június 19.), 3776. kérdésszám alatt
jövedelempótló kártérítés
jövedelempótló támogatás Jövedelempótló támogatás figyelembevétele a nyugdíjnál
Beleszámít a nyugdíjba az 1993-ban folyósított jövedelempótló támogatás időtartama?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 313. számában (2017. február 21.), 5321. kérdésszám alatt
jövedelmekkel kapcsolatos közterhek Koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
Milyen gazdaságvédelmi intézkedéseket hozott a kormány a veszélyhelyzetre tekintettel annak érdekében, hogy a kisvállalkozások nehéz helyzetét segítse?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 376. számában (2020. április 14.), 6387. kérdésszám alatt
JSIS EU közös betegbiztosítási intézményrendszere
Elfogadható az egészségügyi szolgáltatási járulék alóli mentesítéshez az Európai Unió közös betegbiztosítási intézményrendszerében (JSIS) biztosított belföldi természetes személy által benyújtott igazolás?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 284. számában (2015. szeptember 1.), 4823. kérdésszám alatt
jubileumi jutalom
jugoszláv állampolgár
jutalék
jutalékos rendszerben dolgozó munkavállaló -Jutalékos rendszerben dolgozó munkavállalók bére
Milyen összegű az a minimális bér, amit jutalékos rendszerben mindenképpen meg kell adni a munkavállalók részére?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 271. számában (2015. január 13.), 4625. kérdésszám alatt
jutalom
jutalom figyelembevétele táppénzalapként Jutalom figyelembevétele táppénzalapként
Figyelembe vehető a 2016. december hónapban kifizetett jutalom a dolgozó 2017. szeptember 5-től járó táppénzének alapjául abban az esetben, ha a 2016. október 12-től 2017. június 30-ig tartó időszak alatt a dolgozó az előző betegsége miatt 2016. október 17-től 2017. június 6-ig táppénzen volt, azaz a jutalom kifizetésekor sem dolgozott? A kifizető a jutalom után minden közterhet rendben megfizetett.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 328. számában (2017. november 7.), 5581. kérdésszám alatt
juttatások munkaviszony megszűnése után
juttatások nyugdíjba vonulás előtt Nők kedvezményes nyugdíjába vonuló munkavállaló juttatásai
Milyen juttatások illetik meg a nem állami fenntartású intézménynél dolgozó munkavállalót abban az esetben, ha igénybe kívánja venni a nők kedvezményes nyugdíját? A munkavállalókkal az Mt. szerint kötik meg a szerződéseket, de kötelezően alkalmazni kell a Kjt. bérezési és előmeneteli rendszerrel kapcsolatos előírásait. Jár-e a dolgozónak a 40 éves jubileumi jutalom, ha munkakezdése óta oktatási intézményben dolgozik?
A munkáltató véleménye szerint a munkavállalónak kell felmondania, a felmondási időt le kell dolgoznia, és végkielégítés nem illeti meg.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 218. számában (2012. május 8.), 3742. kérdésszám alatt
juttatások táppénz ideje alatt Béren kívüli juttatások táppénz ideje alatt
Helyesen jár el a munkáltató, ha a táppénzen lévő munkavállalója SZÉP kártya vendéglátás számlájára utalja a juttatást, vagy a táppénzes állomány ideje alatt nem jogosult a cafeteriára?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 240. számában (2013. június 25.), 4113. kérdésszám alatt