tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

7 találat a megadott jogosultság CSED-re tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Kisadózó egyéni vállalkozó szülése
Kérdés: Jogosult lesz csecsemőgondozási díjra az a főállású kisadózó egyéni vállalkozó, aki 2020. július 1-jétől végzi tevékenységét, fizeti a havi 50 000 forint összegű tételes adót, a szülése várható időpontja 2021. július hónap, és ettől a naptól szeretné igényelni az ellátást? Mi lesz a CSED alapja, ha egyéni vállalkozóként igényli az ellátást? Változik akkor a CSED összege, ha várhatóan 2021. március 1-jétől heti 40 órás munkaviszonyt létesít a vállalkozó, ahol a munkabére meghaladja a minimálbér kétszeresét? Meg kell szüntetnie az egyéni vállalkozói tevékenységet, ha munkaviszonyt létesít?
Részlet a válaszból: […]ezeknek a feltételeknek, akkor jogosult lesz a csecsemőgondozási díjra.Ha az édesanya kisadózó egyéni vállalkozóként igényli az ellátásokat, akkor a CSED alapja havi 50 000 forint tételes adó fizetése mellett jelenleg havi 102 ezer forint.Munkaviszony létesítése esetén az egyéni vállalkozói tevékenységet nem kell megszüntetni, azonban ha a munkaviszonyban a munkaidő meghaladja a heti 36 órát, akkor kisadózó egyéni vállalkozóként már nem fog főállásúnak minősülni, és a tételes adó összege havi 25 000 forintra csökken. A kisadózó egyéni vállalkozó nem főállásúként már nem biztosított, így ebben a jogviszonyában nem lesz jogosult az ellátásra sem.A munkaviszonyban viszont igen, így ha az előbbiekben ismertetett egyéb feltételek is teljesülnek a szülés időpontjára, illetve a megelőző biztosításra vonatkozóan, a CSED-jogosultság természetesen megállapítható lesz.Ebben az esetben az ellátás alapja az Eb-tv. 42. §-ának (3) bekezdése értelmében a minimálbér kétszerese, tekintettel arra, hogy a jogosultság kezdőnapját (amely jelen esetben a szülés napja lesz) közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig az édesanya a munkaviszonyában sem 180, sem 120 naptári napi jövedelemmel nem fog rendelkezni.Az Eb-tv. rendelkezései értelmében ugyanis, ha a biztosítási idő az ellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőzően folyamatos, azaz abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs, a táppénz alapját a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani. A folyamatos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6652
2. találat: Külföldről hazatért munkavállaló szülése
Kérdés: Jogosult lesz CSED-re, illetve GYED-re az a munkavállaló, aki 2020. július 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, első gyermeke születését 2020. november közepére várja, és 2020. október 2-től "9"-es kóddal keresőképtelen, ezért jelenleg táppénzben részesül? A munkavállaló 2018. február 1-jétől 2020. április 30-ig Német-országban dolgozott, a biztosítási idő igazolására benyújtotta a kifizetőhelyhez az S041 jelű nyomtatványt.
Részlet a válaszból: […]jogszabályok alapján szerzett biztosítási időhöz. A táppénzre való jogosultsághoz nem szükséges a Németországban töltött biztosítási idő, amit egyébként jelen esetben nem is lehetne beszámítani, mivel a két biztosítási idő között a megszakítás több mint 30 nap.Más a helyzet a CSED- és a GYED-jogosultsághoz szükséges - a gyermek születését megelőző két éven belül 365 nap - biztosításban töltött idő számításánál. A 365 napi biztosításban töltött időnek nem kell folyamatosnak lenni, ezért a Németországban szerzett biztosítási időből a jogosultsághoz szükséges napokat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6639
3. találat: CSED folyósítása felmentési idő alatt
Kérdés: Megigényelheti a CSED-et az a várandós munkavállaló, akinek a jogviszonya felmentéssel megszűnik, végkielégítést kap, és a szülés várható időpontja március? Folyósítania kell a kifizetőhelynek az ellátást, vagy a felmentési bér mellett nem jogosult rá a kismama? A munkaviszony megszűnése után a munkaügyi központnál kell kérni az ellátás folyósítását?
Részlet a válaszból: […]is, melynek értelmében nem jár a csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak arra a tartamára, melyre a biztosított teljes keresetét megkapja. A felmentés időtartamára az anya távolléti díjban részesül, tehát CSED nem folyósítható részére. A csecsemőgondozási díj naptári napi összegét meg kell állapítani. A kifizetőhelynek a CSED megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás folyósításának időtartamáról és naptári napi összegéről is. Ebben a határozatban kell megírni, hogy mikortól jogosult, illetve mikortól folyósítható az ellátás az anya részére. Ehhez nem kell bejelentkezni a munkaügyi hivatalhoz, mert a megállapítás és folyósítás a kifizetőhely feladata. A csecsemőgondozási díj lejártát követően (168 nap) az anya gyermekgondozási díjat is igényelhet, de a GYED iránti kérelme benyújtható a csecsemőgondozási díj iránti kérelmével együtt is. Abban az esetben, ha a jogosultsági és folyósítási feltételekkel az Eb-tv. 42/A.-42/C.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6025
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Ellátások második gyermek születésekor
Kérdés: Érdemes fellebbeznie, és ha igen, milyen indokkal annak az édesanyának, akinek a 2017. október 2-án született második gyermekére tekintettel igényelt csecsemőgondozási-díj-igényét elutasították? Az édesanya korábban szabadfoglalkozású megbízási szerződéses jogviszonyban állt 2015. július 31-ig, 2015. augusztus 3-tól táppénzben, majd azt követően első gyermeke születésére tekintettel terhességi--gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesült. A korábbi foglalkoztató tájékoztatása szerint rendelkezésre áll egy 2015. július 23-án kelt szakorvosi igazolvány, amely igazolja, hogy szükséges a munkavállaló táppénzes állományba vétele, de egy adminisztratív tévedés miatt a táppénz kezdő időpontja csak 2015. augusz-tus?3-a hétfő, pedig már 2015. július 24-től jogosult lehetett volna az ellátásra.
Részlet a válaszból: […]nincs. Az Eb-tv. 43. §-ának (1) bekezdése értelmében táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik, és a Tbj-tv.-ben meghatározott pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. A keresőképtelenség a vizsgálatra jelentkezés időpontjától eltérően legfeljebb öt napra visszamenőleg is igazolható, erre a háziorvos jogosult. Ha orvosi dokumentáció alapján indokolt, az ellenőrző főorvos 30 napra visszamenőlegesen igazolhatja a keresőképtelenséget (Eb-tv. 45. §). A?kismamának módjában állt a háziorvosnak bemutatni a 2015. július 23-án kelt szakorvosi igazolványt a visszamenőleges keresőképtelenség elbírálásához, vagy elmehetett volna július 24-én a háziorvoshoz, és ebben az esetben a keresőképtelensége a biztosítás fennállása alatt kezdődött volna. Sajnos ez nem adminisztratív tévedés.Itt függ össze a pénzbeli ellátásra való jogosultsága (táppénz) és a további biztosítása, mely a későbbi ellátásokra való jogosultságát határozza meg. Ugyanis a Tbj-tv. 9. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint foglalkoztatott személy biztosítása a jogviszonya keretén belül akkor is fennáll, ha táppénzben, csecsemőgondozási díjban (terhességi-gyermekágyi segélyben), gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben részesül, amennyiben az ellátások folyósítását közvetlenül megelőző napon biztosított volt.Ha a keresőképtelenség visszamenőleges elbírálására sor került volna, a kismama jogosult lett volna táppénzre, és a gyermek születését követően járó pénzbeli ellátásokra is. A pénzbeli ellátások folyósításának az ideje biztosításban töltött időnek minősült volna, mely jogosultságot adott volna a második baba után járó pénzbeli ellátásokra.Sajnos nincs információnk az első baba születésének időpontjáról. A csecsemőgondozási díj (terhességi-gyermekágyi segély) jogosultságának elbírálásához ugyanis más feltételek szükségesek, mint a táppénzéhez, itt van passzív jogosultság. Erre az ellátásra nemcsak akkor jogosult az anya, ha a biztosítás tartama alatt szül, hanem akkor is, ha a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5728
5. találat: Jogosultság CSED-re és GYED-re külföldi előzetes biztosítási idő esetén
Kérdés: Jogosult lesz CSED-re és GYED-re az a biztosított, aki 2018. január 2-től egy egyéni vállalkozónál heti 40 órás munkaviszonyban áll, ezt megelőzően pedig külföldön (Angliában) dolgozott? A munkavállaló havi bruttó alapbére jelenleg 250 000 forint, és várhatóan 2018. május 2-től igényelné a CSED-et.
Részlet a válaszból: […]töltött időt a dolgozó a brit biztosító által kiadott E104-es nyomtatványon igazolhatja. Amennyiben ezzel nem, de a biztosítási időre vonatkozóan a tagállam társadalombiztosítási intézményének hivatalos igazolásával rendelkezik, a CSED- és GYED-jogosultságához azt is el kell fogadni. Amennyiben nincs igazolása a kinti biztosítási idő(k)ről, javasoljuk az E104-es nyomtatványon történő igazolás sürgős beszerzését, hogy a szülést követően igényelt ellátásokra való jogosultság elbírálásánál már ne legyen gond. Ha a kinti munkavállalás alapján szerzett biztosításban töltött időről szóló igazolása megvan, azt csatolni kell az igénybejelentéshez.Amennyiben az EU-s tagországban és a 2018. január 2-től fennálló biztosításban töltött idő összeszámításával a CSED- és GYED-jogosultsága megállapítható, az ellátások alapjának megállapításánál csak a jelenlegi jogviszonyában elért jövedelme vehető figyelembe.Tekintettel arra, hogy a jogviszony kezdetétől a CSED-, majd a GYED-jogosultság kezdőnapját megelőző harmadik hónap utolsó napjáig nincs sem 180, sem 120 naptári napi jövedelme, ezért ellátásainak alapját a jogosultsága első napján érvényes minimálbér kétszerese harmincadrészének megfelelő összegben kellene megállapítani.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5703
6. találat: Szülés GYES alatt
Kérdés: Jogosult lehet a munkaviszonyából CSED-re, és ha igen, akkor melyik jogviszonyában kell benyújtani az igénylést az édesanyának az alábbi esetben?
Az igénylő 2014. március 1-jétől 2016. november 1-jéig főfoglalkozású egyéni vállalkozó volt, de 2014. április 1-jétől nem volt járulékfizetési kötelezettsége, mert 2014. április 1-jétől 2014. október 4-ig táppénzben részesült, első gyermeke születésétől, 2014. október 5-től 2015. március 21-ig CSED-et, 2015. március 22-től, 2016. október 5-ig GYED-et kapott, és 2016. október 6-tól jelenleg is GYES-ben részesül, 2016. november 2-től munkaviszonyt létesített, ezért egyéni vállalkozását 36 órát elérő munkaviszony mellett folytatja. A?dolgozó 2017. január 2-től február 11-ig táppénzen volt, 2017. február 12-én megszületett második gyermeke, de a munkaviszonyából a CSED megállapítására irányuló kérelmét elutasították. Amennyiben semmilyen módon nem jogosult CSED-re, akkor milyen ellátást igényelhet?
Részlet a válaszból: […]segélyben részesül (Tbj-tv. 29. §). A biztosítást jelen esetben nem befolyásolja, hogy a pénzbeli ellátások igénybevétele miatt járulékot nem kell fizetnie.Jelen esetben tehát egy egyéni vállalkozó 2016. november 2-től a GYES folyósítása mellett munkaviszonyt létesített, aminek következtében 2016. november 2-ától egyidejűleg fennálló két biztosítási jogviszonya van.Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokra való jogosultságot, a folyósítás időtartamát és az ellátás összegét jogviszonyonként kell elbírálni és megállapítani [Eb-tv. 39/A. § (4) bekezdés].Az egyes ellátásokra való jogosultságot tehát jogviszonyonként nézzük meg.Munkaviszonyában a dolgozó táppénzben részesült 2017. január 2-től február 11-ig, és természetesen jogosult táppénzre, mert 2016. november 2-től biztosított. A táppénz mértéke 50 százalékos. A munkavállaló 2017. február 12-én szült, így a szülést megelőző napig csak 102 nap biztosításban töltött ideje van, mely a CSED-jogosultsághoz sajnos nem elegendő, tehát az igény elutasítása jogszerű volt. Táppénzre viszont jogosultságot szerzett, mert a biztosításának fennállása alatt vált keresőképtelenné. Az Eb-tv. értelmében keresőképtelen az is, aki szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és csecsemőgondozási díjra nem jogosult [Eb-tv. 43. § és 44. § b) pont]. Táppénz ez esetben 42 napig jár az anyának.Főállású[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5414
7. találat: Szünetelő egyéni vállalkozás figyelembevétele ellátásra való jogosultság megállapítása során
Kérdés: Beszámítható a csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz az egyéni vállalkozásban töltött idő annak a munkavállalónak az esetében, aki 2016. december 5-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában heti 40 órás munkaidőben, 2017. március 8-tól veszélyeztetett terhessége miatt keresőképtelen, és 2012-től egyéni vállalkozó, de a tevékenységét 2016. december 1-jétől három évig szünetelteti?
Részlet a válaszból: […]jogosultságok megállapításánál a két jogviszony nem számítható össze. Az új biztosítási jogviszonyhoz csak a megszűnt biztosításban töltött idők vehetők figyelembe. A vállalkozói jogviszonya nem szűnt meg a munkavállalónak, csak szünetel, ezért az nem vehető figyelembe.Ennek következtében a kismama csak annyi napra jogosult táppénzre, ahány napi biztosításban töltött ideje van jelenlegi munkáltatójánál a keresőképtelenségét megelőző napig, azaz 2016. december 5-től 2017. március 7-ig. A keresőképtelenség további időtartamára táppénz nem folyósítható. A táppénz mértéke 50 százalék lesz.A dolgozó a keresőképtelenség további időtartamára fizetés nélküli szabadságot vehet igénybe, melynek következménye itt is a biztosítás szünetelése.A szülést követően csecsemőgondozási díjra sem lesz jogosult az anya, mert nem rendelkezik a jogosultsághoz szükséges 365 napi biztosításban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5390
Kapcsolódó tárgyszavak: ,