Fizetés nélküli szabadságról visszatért munkavállaló CSED-jogosultsága

Kérdés: Mikortól lesz jogosult CSED-re az a munkavállaló, aki 2022. október 3-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2023. szeptember 1-jétől 2024. augusztus 31-ig édesanyja ápolására tekintettel fizetés nélküli szabadságot igényelt és kapott, de az édesanyja 2024. január 9-én meghalt, így a fizetés nélküli szabadságot megszakítva január 15-én munkába állt, és 2024. március 11-től veszélyeztetett terhesként keresőképtelen és táppénzt igényelt? A szülés várható időpontja 2024. június 10.
Részlet a válaszából: […] Először nézzük meg a CSED jogosultsági feltételét. A CSED-re az nő jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, s gyermeke a biztosítás tartama alatt, vagy annak megszűnését követő 42 napon belül született. A CSED a szülési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

CSED két jogviszony esetén

Kérdés: Kaphat két helyről CSED-et egy heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló, akinek választott tisztségviselői díjazása egy másik cégnél meghaladja a mindenkori minimálbér 30 százalékát, 2024. január 31-ig a havi tiszteletdíja 195.000 forint volt, a február 1. és március 12. közötti időszakra lemondott a díjazásról, 2024. március 13-tól pedig CSED-en lesz? Az a vállalkozás, ahol a választott tisztségviselői jogviszony áll fenn, 2024. március 1-jétől társadalombiztosítási kifizetőhely. Ebben az esetben a kifizetőhelynek kell számfejtenie és fizetnie a CSED-et, vagy csak adatokat kell továbbítania a főállású munkahelyre?
Részlet a válaszából: […] Az érintett kismama jogosult lehet két helyről is CSED-re, de a jogosultságát jogviszonyonként külön-külön kell elbírálni. Ez azt is jelenti, hogy ha a munkavállaló főállású munkahelyén nem működik kifizetőhely, az illetékes kormányhivatalhoz benyújtott nyomtatványon kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges biztosítási idő

Kérdés:

Milyen időszakok számíthatók be a csecsemőgondozási díjhoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe? Folyamatosnak kell lennie a biztosításnak, vagy az egyes időszakok között lehet 30 napnál hosszabb megszakítás is?

Részlet a válaszából: […] A csecsemőgondozási díjra jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani– a Tbj-tv. 6. §-a szerinti biztosításban töltött időt,– a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

CSED-jogosultság

Kérdés:

CSED-jogosultságot kizáró keresőtevékenységnek minősül, ha a biztosított munkavállaló munkaviszonya mellett társasházi számvizsgáló tag, és ezért a tevékenységért havi 13.450 forint tiszteletdíjban részesül? 2022. évben az ebből származó bevétel összesen 161.400 forint volt, mely az szja-bevallás nem önálló tevékenységből származó jövedelmek sorában szerepelt. A tiszteletdíj mértéke előreláthatólag a 2023-as évben nem fog változni.

Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. §-a korlátozó rendelkezést tartalmaz a CSED folyósításával kapcsolatban, oly módon, hogy nem jár az ellátás, ha a biztosított bármilyen jogviszonyban keresőtevékenységet folytat. A keresőtevékenység meghatározása a Tbj-tv. 6. §-ában meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

CSED-, GYED-jogosultság

Kérdés: Részmunkaidős és nem folyamatos munkaviszonya ellenére is jogosulttá válhat CSED-re és GYED-re egy kismama, aki tavaly fejezte be egyetemi tanulmányait, 2021. július közepétől december 31-ig heti 10 órás munkaviszonyban állt, 2022. szeptember 1-jétől ismét főállású munkaviszonya van, és december elején szül?
Részlet a válaszából: […] Főszabály [Eb-tv. 40. § (1) bekezdés a) pontja] szerint CSED-re az az édesanya jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

CSED-jogosultság

Kérdés: Meddig lesz jogosult CSED-re az édesanya a 2022. május 6-án született ikergyermekeire tekintettel abban az esetben, ha a szülés idején GYED-et kapott a 2020. november 16-án született első gyermeke gondozása miatt? Az anya a szülés után két hétig kórházban volt a gyermekekkel, és a szülés napjától igényelné a CSED-et. Folyósítható egyidejűleg a CSED- és a GYED-ellátás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A CSED a szülési szabadság időtartamára járó ellátás. A szülési szabadságot, annak kiadását az Mt. szabályozza. Időtartama huszonnégy hét (168 nap). Az anya a szülési szabadságot a gyermekek születése napjától igényli, ami azt jelenti, hogy a gyermek születése napját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

CSED-jogosultság

Kérdés: Jogosult lesz a 2021. március közepére várt harmadik gyermeke után CSED-re az édesanya, aki 2021. február 19-ig GYES-t kapott a második gyermekére tekintettel? Az édesanya 2017-től dolgozott korábbi munkáltatójánál, amely azonban 2020. december 31-én jogutód nélkül megszűnt, ezért 2021. február 22-től álláskeresési támogatásban részesül. Amennyiben jogosult lesz az ellátásra, kaphatja a második gyermek jogán megállapított CSED összegét?
Részlet a válaszából: […] Mielőtt a CSED-re való jogosultságáról beszélnénk, először az édesanya biztosítását kell tisztázni. A biztosítás ugyanis a munkáltató megszűnésével egy időben, azaz 2020. december 31-én megszűnt. Ettől függetlenül a GYES-re továbbra is jogosult, de ez az időtartam, azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

CSED-jogosultság munkaviszony megszűnése után

Kérdés: El kell bírálnia a kifizetőhelynek a benyújtott CSED-igényt abban az esetben, ha a várandós munkavállaló munkaviszonya 2021. január 13-án megszűnt, 2020. december közepétől már a felmentését tölti, a felmentési időre járó bért teljes összegben megkapta, de a munkaviszony megszűnése előtt, 2021. január 9-én megszületett a gyermeke? Mennyi időre lesz jogosult így passzív jogon a CSED-re, illetve a CSED lejárta után jogosult lesz GYED-re az érintett munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] A benyújtott CSED-igényt el kell bírálni. Az a nő jogosult csecsemőgondozási díjra, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeke a biztosítás tartama alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

CSED-jogosultság két jogviszony esetén

Kérdés: Jogosult lesz mindkét jogviszonyában CSED-re az a kismama, aki 2018. február 1-jétől kisadózó egyéni vállalkozóként volt biztosított, és emellett 2020. október 1-jétől heti 40 órás munkaviszonyt létesített? A munkaviszony létesítése miatt a kisadózóként fennálló biztosítás a törvény erejénél fogva megszűnt, és 2020. október 25-én megszületett a gyermeke?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv.-ben foglaltak szerint biztosított a főállású kisadózóként bejelentett személy. Nem minősül főállású kisadózónak – többek között – az a kisadózó, aki legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll. A főállású kisadózó az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Kisadózó egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Jogosult lesz csecsemőgondozási díjra az a főállású kisadózó egyéni vállalkozó, aki 2020. július 1-jétől végzi tevékenységét, fizeti a havi 50 000 forint összegű tételes adót, a szülése várható időpontja 2021. július hónap, és ettől a naptól szeretné igényelni az ellátást? Mi lesz a CSED alapja, ha egyéni vállalkozóként igényli az ellátást? Változik akkor a CSED összege, ha várhatóan 2021. március 1-jétől heti 40 órás munkaviszonyt létesít a vállalkozó, ahol a munkabére meghaladja a minimálbér kétszeresét? Meg kell szüntetnie az egyéni vállalkozói tevékenységet, ha munkaviszonyt létesít?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. § (1) bekezdése i) pontjának értelmében a Kata-tv.-ben meghatározottak szerint a főállású kisadózóként bejelentett személy biztosítottnak minősül, és ez alapján a társadalombiztosítás valamennyi pénzbeli ellátására jogosult lehet. Ezek az ellátások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.
1
2