tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

4 találat a megadott jogosultság baleseti táppénzre tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Balesetitáppénz-jogosultság
Kérdés: Jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2019. december 2-án szenvedett üzemi balesetet, amely miatt 2020. január 6-ig keresőképtelen állományban volt?
Részlet a válaszból: […]sérülés pontos leírását (mikor, hogyan történt a baleset), az milyen egészségkárosító következményekkel járt, valamint a jogorvoslati lehetőséget. A határozatot meg kell küldeni a biztosítottnak (sérültnek), illetve a kezelőorvosnak, a keresőképtelenséget elbíráló orvosnak. Ha a baleset társadalombiztosítási szempontból üzemi balesetnek nem ismerhető el, azt is határozatban kell elutasítani.Ugyanis nem minden munkabaleset minősül társadalombiztosítási szempontból üzemi balesetnek. Így nem minősül üzemi balesetnek az a baleset, mely a biztosított alkohol- vagy kábítószer-befolyásoltsága miatt következett be, vagy munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka, engedély nélküli járműhasználat, munkahelyi rendbontás során történt, vagy a lakásról munkába, illetőleg a munkából a lakásra menet közben indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása során következett be.Az elismert üzemi baleset következtében keresőképtelenné vált biztosított baleseti táppénzre jogosult. Ha a baleset üzemisége nem ismerhető el (határozatban elutasították), de a biztosított a baleset következtében keresőképtelenné válik, baleseti táppénz helyett táppénzre jogosult. A táppénzre jogosultság feltételei kevésbé szigorúak, mint a baleseti táppénzé, és a két ellátás mértéke is különbözik.Baleseti táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt vagy annak megszűnését követő harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik. Keresőképtelen az, aki az üzemi balesettel összefüggő és gyógykezelést igénylő állapota miatt, vagy gyógyászati segédeszköz hiánya miatt munkát végezni nem tud. A baleseti táppénz az előzetes biztosítási időre és táppénzfolyósításra tekintet nélkül egy éven át jár azzal, hogy a baleseti táppénz folyósítása legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A baleseti táppénzre való jogosultságnál a betegszabadságra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.A baleseti táppénz összege azonos az Eb-tv. 55. §-ának (7)-(8) bekezdései alapján számított baleseti táppénz alapjának naptári napi összegével, úti baleset esetén annak 90 százalékával.Táppénzre az a biztosított jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt válik keresőképtelenné, és a Tbj-tv.-ben meghatározott mértékű egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. Keresőképtelen - többek között -, aki betegsége miatt a munkáját nem tudja ellátni. A táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt a keresőképtelenség időtartamára jár, a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosítási időszak alatt a Tbj-tv. 5. §-ában meghatározott biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra, legfeljebb egy éven át. Ha tehát a folyamatos biztosításban töltött idő egy évnél kevesebb, táppénz csak a biztosításban töltött időnek megfelelő számú napokra jár. Ha a biztosított részére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6327
2. találat: Alkalmi munkavállaló baleseti táppénze
Kérdés: Egy alkalmi munkavállaló a harmadik munkanapján munkába menet balesetet szenvedett. Jogosult lesz üzemi baleseti táppénzre, ha a baleset üzemisége egyértelműen megállapítható? Hogyan változna a helyzet abban az esetben, ha az érintett munkaviszonyban állna, és első munkanapja reggelén ment volna munkába? Milyen ellátásra lenne jogosult a dolgozó abban az esetben, ha a foglalkoztató a baleset másnapjától tényleges munkaviszonyt létesítene a munkavállalóval?
Részlet a válaszból: […]illeti meg. Önmagában ez sem érdektelen, hiszen ennek keretében az üzemi balesetből eredő egészségkárosodás miatt támogatással rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás árához, valamint a gyógyászati segédeszköz javítási díjához - amennyiben a támogatás mértéke a nulla százalékot meghaladja - százszázalékos mértékű támogatás jár.Ha az említett dolgozó biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban állt volna a foglalkoztatónál (pl. munkaviszonyban), üzemi úti baleset esetén akár egy évig is 90 százalékos mértékű baleseti táppénz illetné meg.A baleset üzemiségét nem érinti, hogy első munkanapról van szó. Ugyanakkor, ha a baleset mégsem minősülne üzemi balesetnek, az érintett csak betegszabadságra, illetve ezt követően táppénzre lenne jogosult.Ez vonatkozik a legutolsó kérdésben említett helyzetre is. A táppénzre való jogosultság időtartama ugyanakkor megegyezik a dolgozó folyamatos biztosítási idejének a tartamával. Emlékeztetőül:[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5537
3. találat: Balesetitáppénz-jogosultság
Kérdés: Jogosult lesz baleseti táppénzre az a munkavállaló, aki munkába indult, de a társasházuk lépcsőházában elesett, és eltört a lába?
Részlet a válaszból: […]tulajdonos a sérülést munkába menet vagy onnan lakására menet közben szenvedte el.A dolgozó balesete a rövid tájékoztatás alapján üzemi úti baleset, s a keresőképtelenség időtartamára a dolgozónak baleseti táppénz jár.Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az úti balesetek kivizsgálásánál minden esetben a tényállás alapos, valósághű feltárása szükséges. Az úti baleset üzemi jellegének elbírálásához a következő körülmények, tények ismerete kell: a baleset helye, időpontja, a baleset körülményeinek pontos leírása, a baleset napján mikor és hol kellett volna a sérültnek a munkát megkezdenie, ki látta a balesetet, ki hívta a mentőket. Szükséges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4953
4. találat: Jogosultság baleseti táppénzre
Kérdés: Folyósítható baleseti táppénz annak a munkavállalónak, akit munkaidőben, a munkaközi szünetben a dohányzóhelyiségben energiaital-fogyasztás közben megcsípett egy darázs, és mentő vitte el a helyszínről, mert kiderült, hogy allergiás a csípésre?
Részlet a válaszból: […]körében végzett munkájával összefüggésben, pl. tisztálkodás, öltözködés, étkezés során bekövetkezett balesete is. Az a tény azonban, hogy egy darázs megcsípte a dolgozót, a törvényi meghatározás alapján nem minősíthető üzemi balesetnek, még abban az esetben sem, ha az munkaidőben történt.Nincs információnk arról, hogy mi lett a darázscsípés következménye, de a kérdésből valószínűsíthető,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4848