Balesetitáppénz-jogosultság lejárta

Kérdés: Hogyan alakul a továbbiakban a társadalombiztosítási jogviszonya egy egyszemélyes kft. tagjának, aki főfoglalkozású (heti 40 órás) munkaviszonyában 2022 márciusában üzemi balesetet szenvedett, kétéves táppénze a napokban jár le, de továbbra is keresőképtelen, és a leszázalékolása folyamatban van? Az érintett a munkaviszonytól teljesen eltérő tevékenységet végző társas vállalkozásban nem vett igénybe táppénzt.
Részlet a válaszából: […] A baleseti táppénzre való jogosultság megszűnését követően munkaviszonyában - keresőképtelenségére tekintettel - mentesül a munkavégzési kötelezettség alól, de mivel nem jár számára díjazás, szünetel a biztosítása.Társas vállalkozóként viszont biztosított, így ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Balesetitáppénz-jogosultság

Kérdés: Jogosult baleseti táppénzre az a munkavállaló, aki 2023. április 3-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előző, 2019. július 1-jétől 2023. január 31-ig tartó munkaviszonya alatt 2022. december 2-án üzemi balesetet szenvedett, amelynek következtében 2023. március 5-ig baleseti táppénzben részesült, és 2023. október 5-től november 14-ig baleseti táppénzt, november 15-től "8"-as keresőképtelenségi kód alapján táppénzt igényelt?
Részlet a válaszából: […] Először azt nézzük meg, hogy ki jogosult baleseti táppénzre. Az Eb-tv. 55. §-ában foglaltak alapján az jogosult, aki üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik. Jogosult a biztosított akkor is, ha ugyanazon balesetből eredően ismételten keresőképtelenné válik....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Jogosultság baleseti táppénzre

Kérdés: Mikortól folyósíthat baleseti táppénzt a kifizetőhely annak a munkavállalónak, aki 2022. március 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, és 2022. április 8-án, a munkavégzés befejezése előtt 1 órával munkavégzés közben baleset érte, amelyet bejelentett, de a munkaidő végéig dolgozott? A munkavállaló a munka befejezése után elment orvoshoz, aki a balesetből kifolyólag ugyanezen a napon keresőképtelen állományba vette, amely előreláthatólag hosszabb ideig fog tartani. Meddig lesz jogosult az ellátásra ebben az esetben a dolgozó, ha az előző munkaviszonya 2022. január 8-án szűnt meg?
Részlet a válaszából: […] Baleseti táppénzre az jogosult, aki a biztosításának a fennállása alatt, vagy annak megszűnését követő harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik. Ezért elsősorban a baleset üzemiségét kell elismerni. Ehhez a munkáltatónak a balesetet munkabalesetnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Balesetitáppénz-jogosultság

Kérdés: Jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2019. december 2-án szenvedett üzemi balesetet, amely miatt 2020. január 6-ig keresőképtelen állományban volt?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a kérdésből több fontos információ hiányzik ahhoz, hogy pontos választ tudjunk adni. Nem tudjuk, hogy a munkavállalónak mikortól van biztosítási ideje, hol történt a balesete, illetve hogy a balesetet a munkáltató kivizsgálta-e.Ezért röviden tájékoztatjuk, hogy mi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Alkalmi munkavállaló baleseti táppénze

Kérdés: Egy alkalmi munkavállaló a harmadik munkanapján munkába menet balesetet szenvedett. Jogosult lesz üzemi baleseti táppénzre, ha a baleset üzemisége egyértelműen megállapítható? Hogyan változna a helyzet abban az esetben, ha az érintett munkaviszonyban állna, és első munkanapja reggelén ment volna munkába? Milyen ellátásra lenne jogosult a dolgozó abban az esetben, ha a foglalkoztató a baleset másnapjától tényleges munkaviszonyt létesítene a munkavállalóval?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 10. §-a értelmében az alkalmi munkavállalóra, aki után kedvezményes (tehát nem a Tbj-tv., illetve Szja-tv. szerinti) közteherfizetésre került sor, nem terjed ki a biztosítás, és csak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 10.

Balesetitáppénz-jogosultság

Kérdés: Jogosult lesz baleseti táppénzre az a munkavállaló, aki munkába indult, de a társasházuk lépcsőházában elesett, és eltört a lába?
Részlet a válaszából: […] Üzemi balesetnek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába menet, vagy onnan lakására menet közben szenved el. Ez az úti baleset (Eb-tv. 52. §).Üzemi balesetnek kell tekinteni azt a balesetet is, amely a társasházban lévő lakások tulajdonosainak a közös...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Jogosultság baleseti táppénzre

Kérdés: Folyósítható baleseti táppénz annak a munkavállalónak, akit munkaidőben, a munkaközi szünetben a dohányzóhelyiségben energiaital-fogyasztás közben megcsípett egy darázs, és mentő vitte el a helyszínről, mert kiderült, hogy allergiás a csípésre?
Részlet a válaszából: […] Fő szabály, hogy üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri.Üzemi balesetnek minősül a dolgozónak a foglalkozása körében végzett munkájával összefüggésben, pl. tisztálkodás, öltözködés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Jogosultság baleseti táppénzre munkáltatóváltás esetén

Kérdés: Jogosult lesz baleseti táppénzre az a munkavállaló, aki 2012. december 10-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előző munkahelyén üzemi balesete következtében 2012. szeptember 13-tól október 29-ig baleseti táppénzben részesült, majd 2013. március 14-től a korábbi üzemi balesete következtében ismét keresőképtelen volt 2013. március 31-ig, és 2013. október 28-tól ugyanazon balesetből kifolyólag ismételten keresőképtelenné vált? A dolgozó a baleseti táppénzre jogosultsága megszűnését követő 180 napon belül ugyanazon üzemi balesetből kifolyólag lett ismét keresőképtelen, baleseti táppénzének összege – mivel nem abban a jogviszonyában lett keresőképtelen, ahol az üzemi baleset érte – lényegesen kevesebb volt.
Részlet a válaszából: […] 2013. január 1-jétől változtak az Eb-tv. 56. §-ának (5) bekezdésében foglaltak, így csak abban az esetben nem lehetett a dolgozó baleseti táppénze kevesebb, mint a korábban folyósított összeg, ha ugyanabban a jogviszonyában lett keresőképtelen, mint amelyikben a baleset érte...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 26.

Jogosultság baleseti táppénzre

Kérdés: Helyes-e a kifizetőhelyi ügyintéző tájékoztatása, amely szerint nem jogosult baleseti táppénzre az a munkavállaló, aki 2006-ban üzemi balesetet szenvedett, amelynek következtében jelenleg is baleseti járadékban részesül, és ugyanazon üzemi baleset következtében 2011. január 6-tól keresőképtelen, amelynek időtartama előreláthatólag hosszadalmas lesz? A munkavállaló 2010. február 1-jétől áll munkaviszonyban jelenlegi munkahelyén.
Részlet a válaszából: […] Az ügyintéző a hatályos jogszabálynak megfelelően helyesválaszt adott.Ugyanis nem jogosult baleseti táppénzre az, aki ugyanazonüzemi balesetből eredően baleseti rokkantsági nyugdíjban, vagy balesetijáradékban részesül. A munkavállaló tehát keresőképtelensége esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 15.

Jogosultság baleseti táppénzre

Kérdés: Valóban nem jogosult egy teljes évig baleseti táppénzre az a munkavállaló, aki 2010. augusztus 26-án üzemi balesetet szenvedett, felépülése előreláthatólag hosszadalmas lesz, és 2009-ben már részesült baleseti táppénzben úti balesete miatt?
Részlet a válaszából: […] Általában a köztudatban csak annyi van, hogy a balesetitáppénz a biztosítási időre tekintet nélkül egy éven át jár. Kevesen vannaktudatában annak, hogy a baleseti táppénzre való jogosultság számításánál isfigyelembe kell venni a balesetitáppénz-folyósítás miatti ún....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 9.