tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

22 találat a megadott jogosultság egészségügyi szolgáltatásra tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Amerikai-magyar kettős állampolgár egészségügyi szolgáltatása

Kérdés: Jogosult egészségügyi ellátásra Magyarországon egy magyar-amerikai kettős állampolgár, aki Magyarországon született, majd 1956-ban került ki az Amerikai Egyesült Államokba, és jelenleg az év felét Amerikában, a másik felét Magyarországon tölti? Az érintett amerikai nyugdíjban részesül, és Magyarországon rendelkezik bejelentett lakcímmel.
Részlet a válaszból: […]alkalmazásával részesül saját jogú nyugellátásban, valamint a szociális biztonságról szóló egyezménnyel érintett állam által megállapított öregségi nyugellátásban. Azt tudjuk, hogy a magyar-amerikai kettős állampolgárságú személy nyugdíjas, de azt viszont nem tudjuk, hogy a nyugdíjának megállapítására a 2015. évi XXIX. tv. alapján került-e sor. Ezért úgy tekintjük, hogy a nyugdíj megállapítása nem az egyezmény alapján történt.Tehát az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság tekintetében nem lehet az illetőt nyugdíjasnak tekinteni.A magyar állampolgársága sem ad önmagában jogosultságot az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére.Annak a belföldi személynek, aki nem jogosult a törvény alapján egészségügyi szolgáltatásra, a szolgáltatás igénybevételéért egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. A fizetendő járulék összege havi 7710 forint (napi 257 forint).A Tbj-tv. alkalmazásában belföldi az a személy, aki Magyarország területén az Nyt. szerint bejelentett lakóhellyel rendelkező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6539

2. találat: Fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló I.

Kérdés: Meg kell fizetnie a munkáltatónak az egészségügyi szolgáltatási járulékot a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalója után abban az esetben is, ha a dolgozó egyébként egyéni vállalkozóként biztosított, és így egészségügyi szolgáltatásra is jogosultságot szerzett? Milyen összeggel veszik figyelembe ezt az időszakot a nyugdíjszámítás során?
Részlet a válaszból: […]napos szabály) - a Tbj-tv. 39. §-ának (2) bekezdése alapján - egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett.E helyzetet módosította némileg a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. Korm. rendelet 20. szakasza.A jogszabályi hely (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult.Ugyanakkor az érintett munkavállalók után 2020. május 1-jétől a munkáltatónak - a tárgyhót követő hónap 12. napjáig - egészségügyi szolgáltatási járulékot kell megállapítania, bevallania és fizetnie. A NAV a munkáltató kérelmére engedélyezi, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék előzőekben megállapított és bevallott összegét a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg.Amit fontos kiemelnünk az új rendelkezésből, hogy az nem a biztosítás szünetelését írja felül, hanem a biztosítás szünetelése ellenére egészségügyi szolgáltatásra biztosít jogosultságot. Ebből következően a járvánnyal összefüggő fizetés nélküli szabadság tartama alatt (is) változatlanul szünetel a biztosítás, tehát az érintett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6425

3. találat: Jogosultság egészségügyi szolgáltatásra járuléktartozás esetén

Kérdés: Jogosult egészségügyi szolgáltatásra egy kft. tulajdonos-ügyvezetője abban az esetben, ha a cégben főfoglalkozású tagi jogviszonyban van bejelentve, a bevallásokat minden hónapban határidőre megküldték, de a közterhek megfizetése átmeneti likviditási problémák miatt már hónapok óta késik? Az ügyvezető egyéb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal nem rendelkezik. Hogyan tudná rendezni a társaság a jövedelmekkel kapcsolatos közterhek befizetését, ha a bankszámláján jelenleg inkasszó van, és az egyéb közteherszámláin (áfa, tao) is magas összegű a tartozás, amelyeket még néhány hónapig biztosan nem tud megfizetni? Rendeződhetne az érintett biztosítási jogviszonya, ha elindítaná a már régóta tervezett egyéni vállalkozását, és a továbbiakban főfoglalkozású egyéni vállalkozóként fizetné meg a minimális közterheket?
Részlet a válaszból: […]végrehajtási letéti számlára érkezik meg.Az Avt. 13. §-ának (1) bekezdése értelmében, ha a tartozást az adóhatóság hajtja be, a végrehajtott összeget - a végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtásiköltség-átalány elszámolását követően - a tartozás esedékességének sorrendjében, azonos esedékességű tartozás esetén a tartozás arányában kell elszámolni. Ez azt jelenti, hogy a társaság a bankszámlájáról biztosan nem tudja befizetni a jövedelmekkel kapcsolatos közterheket úgy, hogy az egyéb tartozásai nem kerülnek kiegyenlítésre.Tekintettel viszont arra, hogy a jogi személyek kizárólag átutalással tudják teljesíteni a fizetési kötelezettségeiket, átmeneti megoldás lehet, ha az ügyvezető a saját bankszámlájáról fizeti be a járulékokat a megfelelő NAV-bankszámlákra, természetesen a társaság adószámára hivatkozással. Ez a társaság részére nyújtott kölcsönnek minősül, amit a likviditási problémák megoldódása után haladéktalanul rendezni kell.Abban az esetben, ha az érintett ügyvezető elindítja az egyéni vállalkozását, a nyilvántartásba való bejegyzés napjától a nyilvántartásból való törlés napjáig biztosítottnak minősül.A Tbj-tv. 31. §-ának (1) bekezdése értelmében annak az egyéni vállalkozónak, aki egyben társas vállalkozóként is biztosított, egyéni vállalkozóként kell megfizetnie legalább a minimumjárulékokat, azaz a minimálbér alapján a nyugdíjjárulékot, a minimálbér másfélszerese után az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot, illetve a minimálbér[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6379

4. találat: Jogosultság egészségügyi szolgáltatásra

Kérdés: Megilleti további 10 hónapra az egészségügyi szolgáltatás azt a kilépő munkavállalót, aki munkaviszonya megszűnésével összefüggésben 10 havi végkielégítést kapott, amelyből mind a pénzbeli, mind a természetbeni egészségbiztosítási járulék levonásra került, vagy elhelyezkedéséig köteles lesz megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot?
Részlet a válaszból: […]összefüggésben milyen címen (végkielégítés, szabadságmegváltás stb.) részesült további juttatásokban. A teljesség kedvéért említjük meg, hogy a 10 havi végkielégítés 1999-ben még 10 hónappal meghosszabbította volna a kérdésben említett munkavállaló biztosítását, de ez az előírás, azaz a Tbj-tv. 7. §-ának (2) bekezdése, közel 20 éve hatályát vesztette.A biztosítási jogviszony megszűnésével egy időben azonban az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság nem szűnik meg automatikusan, hanem további 45 napig (illetve, ha ennél rövidebb volt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6185

5. találat: Kórházi ápolás költségei

Kérdés: Valóban meg kell fizetnie a kórházi ápolás költségeit annak a magánszemélynek, aki 2018-ban érettségizett, nem vették fel az egyetemre, ezért rövid időre Angliában vállalt munkát, 2019 januárjában hazajött, de a felvételije idén sem sikerült, munkát vállalni nem tudott, és 2019. július 25-én kórházba került? A kórház tájékoztatása szerint biztosítás hiányában minden költséget meg kell téríteni.
Részlet a válaszból: […]tanulóként - a diákigazolványra való jogosultsága megszűnéséig állt fenn. 2019. évben a külföldről történő hazajöveteltől kell fizetni a járulékot. A befizetés alapján a magánszemélyt megilletik a természetbeni egészségügyi szolgáltatások (pl. a kórházi ellátás, gyógyszertámogatás, orvosi ellátás).Javasoljuk, hogy az érintett személy a kórházi költségek megfizetésének elkerülése érdekében a NAV-nál minél előbb rendezze a járulékfizetési kötelezettségét.A belföldi magánszemélynek egyébként a jogosultsága megszűnését követő 15 napon belül be kell jelentkeznie az állami adó- és vámhatósághoz a 19T1011 Adat- és változásbejelentő lapon, mely elektronikusan letölthető, vagy papíralapon is beszerezhető bármely NAV-ügyfélszolgálaton. Az adatlap benyújtható személyesen, postai úton, ügyfélkapun keresztül (előzetes regisztrációt követően), illetve 2019. január 1-jétől online módon a NAV honlapján, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) segítségével is. Amennyiben a magánszemély rendelkezik PIN-kóddal, akkor a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerének használatával telefonon is bejelentkezhet a 06 (80) 20-21-22-es telefonszámon. Természetesen az utólagos bejelentést is az említett módok valamelyikével kell megtenni.Az egészségügyi szolgáltatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6183

6. találat: Mezőgazdasági őstermelő betétlapja

Kérdés: Meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki nem rendelkezik egyéb biztosítási jogviszonnyal, de év elején elmulasztotta érvényesíttetni az értékesítési betétlapján, ezért a negyedéves bevallását nem fogadta be a NAV? Amennyiben meg kell fizetnie a járulékot, mely időponttól kell azt megtennie annak érdekében, hogy jogosult legyen egészségügyi szolgáltatásra?
Részlet a válaszból: […]mezőgazdasági őstermelő hatályos igazolvánnyal rendelkezik, akkor az értékesítési betétlap az adóév első napjától hatályos, ha azt az adóév március 20. napjáig érvényesítteti, illetve a kiállítás napjától hatályos, ha az említett időpontot követően kérelmezi.Jelen esetben a betétlap érvényesítése március 20-ig nem történt meg, amiből következően az (és vele az őstermelői igazolvány) 2019. január 1-jétől hatályát veszítette, azaz a jelzett időponttól a kérdésben említett magánszemély nem tekinthető mezőgazdasági őstermelőnek. Így az e jogviszonya által megalapozott biztosítása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6088

7. találat: Munkaviszonyban álló nyugdíjas személy egészségügyi szolgáltatása

Kérdés: Magánszemélyként meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot egy saját jogú öregségi nyugdíjas tagnak abban az esetben, ha a cég tevékenységi körébe tartozó feladatokat és az ügyvezetést is munkaviszony keretében látja el? Jogosult lesz egészségügyi szolgáltatásra a nyugdíjasstátusza alapján, vagy csak abban az esetben, ha megfizeti a járulékot?
Részlet a válaszból: […]valóban nem terjed ki a biztosítás, így e jogviszonya alapján semmilyen társadalombiztosítási ellátás sem illeti meg.Ugyanakkor a Tbj-tv. 16. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján - mivel öregségi nyugdíjban részesül - megilleti őt az egészségügyi szolgáltatás. Ebből következően magánszemélyként
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6086

8. találat: Thai-magyar kettős állampolgárságú gyermek egészségügyi ellátása

Kérdés: Hogyan lesz jogosult Magyarországon tajkártyára, illetve egészségügyi ellátásra az a 2,5 éves thai-magyar kettős állampolgárságú gyermek, aki külföldön (Angliában) él a szüleivel, de most két hónapra Magyarországra jön az itt élő nagyszülőkhöz? Az édesapa igényelt a gyermek részére Európai Egészségbiztosítási Kártyát. Milyen ellátásokra jogosítja ez a kártya a gyermeket Magyarországon?
Részlet a válaszból: […]magyarországi lakcíme, s mivel a szülők Angliában élnek, valószínűleg ott biztosítottak, ezért igényelt az édesapa a gyermek részére Európai Egészségbiztosítási Kártyát.Az Európai Egészségbiztosítási Kártya egy olyan kártya, melynek révén a tulajdonosa ideiglenes tartózkodás során az EU bármely tagállamában, valamint Izlandon, Norvégiában, Svájcban igénybe veheti az állami egészségügyi ellátást, ugyanolyan feltételekkel és költségek megfizetésével, mint az adott országban biztosítással rendelkező személyek. Az EU-kártyával Magyarországon a külföldi egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek a magyarországi átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak.Szükséges ellátásnak nemcsak az azonnal nyújtható szolgáltatások minősülnek, hanem minden olyan ellátás, amely nem halasztható a másik tagállamba való visszatérésig.A gyermek által sürgős szükség esetén igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások:[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5893

9. találat: Özvegyi nyugdíjban részesülő személy egészségügyi szolgáltatása

Kérdés: Jogosult egészségügyi szolgáltatásra egy ideiglenes özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki jelenleg semmilyen biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, és még nem is saját jogú nyugdíjas?
Részlet a válaszból: […]részesülő személyt megilleti az egészségügyi szolgáltatás. Az özvegyi nyugdíj pedig a Tbj-tv. 14. §-a (3) bekezdésének b) pontja értelmében hozzá-tartozói nyugellátás. Ebből következően az özvegyi nyugdíjban részesülő személy - legyen szó ideiglenes vagy
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5818

10. találat: Jogosultság egészségügyi ellátásra külföldi tanulmányok esetén

Kérdés: Valóban nem jogosult Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra az a 2018. április 6-án 18. életévét betöltött gyermek, aki harmadik éve Ausztriában folytatja középiskolai tanulmányait, ahová mindennap vonattal jár Sopronból, tehát az állandó lakcíme Magyarországon van? A korábbi években már több alkalommal is volt beteg, eddig mindig ellátták, 2018. májusban kezdődő betegségekor azonban a háziorvos tájékoztatta, hogy nincs jogosultsága az ellátásra, annak ellenére, hogy az iskolalátogatási igazolást is bemutatta.
Részlet a válaszból: […]válásától viszont a jogosultságát az adná meg, ha a Köznev-tv. hatálya alá tartozó nappali rendszerű iskolai oktatás keretében folytatná tanulmányait. Nem vitás, hogy nappali rendszerű oktatás keretében tanul, de az osztrák iskola nem tartozik a Köznev-tv. hatálya alá, így az nem ad jogosultságot. A természetbeni egészségbiztosítási ellátásokért ezért ebben az esetben fizetni kell az egészségügyi szolgáltatási járulékot, melynek napi összege 2018-ban 244 forint, havi összege 7320 forint.Ebben az ügyben tehát a háziorvos a jogszabályoknak megfelelően járt el.A belföldi magánszemélynek 15 napon belül be kell jelentkeznie az állami adó- és vámhatósághoz a 18T1011 Adat- és változásbejelentő lapon, mely elektronikusan letölthető, vagy papíralapon is beszerezhető bármely ügyfélszolgálatunkon. Az adatlap benyújtható személyesen, postai úton vagy ügyfélkapun keresztül.Az egészségügyi szolgáltatási járulékot csekken (készpénzátutalási megbízással), vagy átutalással a NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5805
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 22 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést