Jogosultság rokkantsági ellátásra

Kérdés: A biztosítási idő rövidsége miatt hátrányosan befolyásolhatja a munkaviszony megszüntetése az ellátásra való jogosultságot annak a munkavállalónak az esetében, aki jelenleg keresőképtelen állományban van, de rövidesen lejár a táppénzes ideje, és a komplex felülvizsgálat alapján várhatóan rokkantsági ellátásra lesz jogosult?
Részlet a válaszából: […] A biztosítási jogviszony megszüntetése nem befolyásolja hátrányosan a rokkantsági ellátásra való jogosultságot, sőt egyenesen "előnyös", hiszen a 2011. évi CXCI. tv. 2. §-ának (1) bekezdése jogosultági feltételként írja elő, hogy az igénylő ne folytasson...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Jogosultság rokkantsági ellátásra

Kérdés: Jogosult lehet valamilyen módon rokkantsági ellátásra az a személy, aki nem rendelkezik a szükséges biztosítási idővel?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs és a rokkantsági ellátás (együtt: megváltozott munkaképességű személyek ellátása) megállapítása során szükséges, hogy a kérelmező az igény benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 3 évet, vagy 10 éven belül legalább 7 évet, vagy 15 éven belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

1959-ben született férfi

Kérdés: Hová fordulhat egy 60. életévét betöltött férfi, aki nagyon beteg, ezért semmilyen munkát nem tud vállalni, nem jogosult rokkantsági ellátásra, mert nincs elég biztosítási ideje, és nyug-ellátást sem kaphat, mert még nem töltötte be a nyugdíjkorhatárt?
Részlet a válaszából: […] Az a személy, aki biztosítási idő hiánya miatt nem szerezhet jogosultságot rokkantsági ellátásra, kérheti a kivételes rokkantsági ellátás megállapítását. A kivételes rokkantsági ellátás akkor állapítható meg, ha a kérelmező egészségkárosodása "C1", "C2", "D" vagy "E"...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Kft.-tag rokkantsági ellátása

Kérdés: Elegendő néhány nap fizetés nélküli szabadságot igényelnie egy egyszemélyes kft. munkaviszonyban álló ügyvezetőjének, annak érdekében, hogy rokkantsági ellátásra váljon jogosulttá?
Részlet a válaszából: […] A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultságnak egyik feltétele valóban az, hogy az igénylő ne folytasson keresőtevékenységet [2011. évi CXCI. tv. 2. § (1) bekezdés b) pontja], legalábbis azon a napon, amely naptól az ellátás folyósítását kéri...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Jogosultság rokkantsági ellátásra

Kérdés: Mennyi időre kell megszüntetnie a munkaviszonyát annak a magánszemélynek, aki 2018. június 15-től rokkantsági ellátásra vált jogosulttá, de az ellátás iránti igényét elutasították, mert keresőtevékenységet folytat? Elegendő, ha fizetés nélküli szabadságot igényel, vagy csak a munkaviszony megszüntetése felel meg a jogszabályoknak? Az ellátás igénylése után a dolgozót tovább foglalkoztatják, de az alkalmazás feltételei megváltoznak annak érdekében, hogy a munkaviszony ne veszélyeztesse a jogosultságot.
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. a rokkantsági ellátás egyik jogosultsági feltételként írja elő, hogy az igénylő nem folytathat keresőtevékenységet. A jogszabály alkalmazásában keresőtevékenységnek az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének e) pontjában meghatározott tevékenységek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 11.

Egyéni vállalkozó jogosultsága rokkantsági ellátásra

Kérdés: Igényelhet rokkantsági ellátást egy egyéni vállalkozó úgy, hogy nem szünteti meg a vállalkozását, hanem csak szünetelteti a te-vékenységét? Amennyiben igen, akkor megoldható a szüneteltetés úgy, hogy a vállalkozó GYED mellett munkát végző alkalmazottja tovább dolgozhasson a szünetelés alatt annak érdekében, hogy ne szakadjon meg a folyamatos jogviszonya?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultságának feltétele, hogy az igénylő ne folytasson keresőtevékenységet. Ugyanakkor a 2011. évi CXCI. tv. a keresőtevékenység fogalmának a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 11.

Rokkantsági ellátás

Kérdés: Beadhatja 2018. május 26-a után a rokkantsági ellátás iránti kérelmet a magánszemély abban az esetben, ha a komplex felülvizsgálaton 2015-ben "C2" minősítést kapott, foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt, de a kérelmét elutasították a szükséges biztosítási idő hiánya miatt? Az igénylő időközben megszerezte a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül szükséges 1095 nap biztosítási időt. Hogyan kell benyújtania az igénylést, és mennyi lesz az ellátás összege? Meg kell jelennie újra az orvosi bizottság előtt, ha a 2015-ös kérelem elutasításában az szerepel, hogy a felülvizsgálat ideje 2018. november hó?
Részlet a válaszából: […] A hatályos rendelkezések gyakorlatilag korlátozás nélkül lehetővé teszik az ügyfelek számára a kérelem benyújtását, függetlenül attól, hogy részesülnek-e már megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, vagy sem. Az ellátásra való jogosultság megállapítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Jogosultság rokkantsági ellátásra

Kérdés: Mi a munkáltató, illetve a munkavállaló teendője annak érdekében, hogy a munkavállaló jogosult legyen a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira? Egy kft. ügyvezető tagja egy üzeminek nem minősülő közúti baleset során komolyan megsérült, maradandó károsodásokat szenvedett. Egy évig táppénzen volt, de 2016. június közepén lejárt a táppénze, azóta a felgyülemlett szabadságát tölti. Időközben megkapta a határozatot, mely szerint egészségi állapotának mértéke 50 százalékos, állapota tartós és foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja, valamint felülvizsgálata nem javasolt. A határozatban megállapításra került, hogy keresőtevékenységet végez, ezért nem jogosult a megváltozott munkaképességű személyek ellátására. Meg kell szüntetni a munkaviszonyt a rokkantsági ellátás igényléséhez, vagy elegendő átjelenteni a munkavállalót 20 órára, ha ezzel együtt nem fog a minimálbér 150 százalékánál többet keresni?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében az egyéb meghatározott feltételek fennállása mellett az jogosult a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, aki az igényléskor keresőtevékenységet nem végez, azzal, hogy az egyéni vállalkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.

Egyéni vállalkozó rokkantsági ellátása

Kérdés: Kérheti a rokkantsági ellátás megállapítását, vagy meg kell szüntetnie a vállalkozását annak az egyéni vállalkozónak, aki a betegsége miatt nem tud dolgozni, ezért jelenleg szünetelteti a tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] 2016. május 1. után megállapításra kerülő ügyekben rehabilitációs vagy rokkantsági ellátást annak a személynek lehet megállapítani,a) aki a kérelem benyújtásakor 15. életévét betöltötte, ésb) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Jogviszonyok visszamenőleges rendezése

Kérdés: Mit tehet a rokkantsági ellátása érdekében az a személy, aki 2015 októberében megszüntette a jogviszonyát, és kérte rokkanttá nyilvánítását? Egészségi állapota alapján rokkantsági ellátásra lenne jogosult, de a kérelmét elutasították, arra való hivatkozással, hogy vállalkozóként keresőtevékenységet folytat. Az érintett személy valóban rendelkezik egy egyéni vállalkozással, de nem folytat tevékenységet, egészségi állapota miatt nem is tudna dolgozni, visszamenőlegesen viszont nem tudja megszüntetni a jogviszonyát, így az október és március közötti 6 hónapban teljesen ellátatlan marad.
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a fő problémával, nevezetesen a rokkantsági ellátásra való igény elutasításával. A 2011. évi CXCI. tv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételek egyike, hogy az igénylő nem folytathat keresőtevékenységet. Az egyéni vállalkozás viszont ebbe a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.