Táppénzjogosultság

Kérdés: Elszámolható egész napra a táppénz abban az esetben, ha a kiadott kórházi igazoláson 2022. szeptember 7. 8:30 perc szerepel, szeptember 8-tól pedig már nem áll fenn a keresőképtelenség?
Részlet a válaszából: […] Valószínűsítjük, hogy egynapos ellátásról van szó. Ebben az esetben a kórházi igazolás nem elég a számfejtéshez, hiszen a 102/1995. Korm. rendelet 2. §-ának (7) bekezdésében foglaltak értelmében az egynapos sebészeti ellátás, a kúraszerű ellátás, a járóbetegként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Keresőképtelenség fizetés nélküli szabadság után

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre a 2020. október 21-től tartó keresőképtelenség idejére az a munkavállaló, aki 2020. április 1-jétől 2020. június 28-ig fizetés nélküli szabadságon volt, mert a veszélyhelyzet miatt bezárt az üzlet, ahol 2017. október 2. óta folyamatosan dolgozik? Helyesen járt el a munkáltató, amikor elutasította a munkavállaló táppénzigényét, amelyet a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt, 2020. május 6-tól május 22-ig tartó keresőképtelenségre tekintettel nyújtott be?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló ugyan 2017. október 2-ától biztosított, de a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt szünetelt a biztosítása. Az Eb-tv. 43. §-ában foglaltak alapján táppénzre az jogosult, aki a biztosításának fennállása alatt válik keresőképtelenné, és a Tbj-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 10.

Rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló táppénze

Kérdés: Jogosult táppénzre egy rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló, aki több mint egy éve áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában nappali portásként, és 2019. december 6-tól keresőképtelen? A kifizetőhelynek korábban nem volt tudomása a dolgozó rehabilitációs pénzbeli ellátásáról. A munkavállaló munkabére azonos a mindenkori minimálbér összegével.
Részlet a válaszából: […] A megváltozott munkaképességű személyek részére a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően, rehabilitációs ellátás, vagy rokkantsági ellátás állapítható meg.A rehabilitációs pénzbeli ellátás legfeljebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Táppénzjogosultság II.

Kérdés: Jogosult lesz a 2019. június 8-10-ig tartó pünkösdi hosszú hétvége napjain táppénzre az a munkavállaló, aki 2019. június 7-ig betegszabadságon van, 2019. június 11-től pedig már keresőképes?
Részlet a válaszából: […] Ha a biztosított részére betegszabadság jár, táppénzre legkorábban a betegszabadság lejártát követő naptól jogosult. A táppénz ugyan naptári napra járó ellátás, viszont nem jár – többek között – a betegszabadság lejártát követő szabadnapra, heti pihenőnapra, ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Táppénzjogosultság lejárta

Kérdés: Milyen teendői vannak a társadalombiztosítási kifizetőhelynek abban az esetben, ha egy munkavállalója 2018 februárjától folyamatosan táppénzes állományban van, tehát 2019. február hónapban lejár az egy év, amíg jogosult táppénzre? Továbbra is a keresőképtelen állományban tartó orvos igazolja a távollétét abban az esetben, ha nem gyógyul meg, és nem tudja felvenni a munkát? Kell valamilyen határozatot hozni az egy év lejártáról és a táppénzfolyósítás megszűnéséről, vagy esetleg más módon kell tájékoztatni a munkavállalót?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. R. 42. §-a értelmében a kifizetőhely a táppénz folyósításának 240. napját követő 15 napon belül köteles értesíteni a keresőképtelenséget igazoló orvost és a biztosítottat is a táppénzjogosultság megszűnésének időpontjáról. E rendelkezés célja, hogy ne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Táppénz fizetés nélküli szabadság ideje alatt

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre az előre bejelentett fizetés nélküli szabadság lejárta után az a munkavállaló, aki 2016. november 14-től áll kifizetőhelyet működtető munkáltatója alkalmazásában, és a 2017. április 20-tól 2017. június 16-ig igényelt fizetés nélküli szabadságának ideje alatt, 2017. június 3-án közúti balesetet szenvedett, amely miatt előreláthatólag hosszú ideig keresőképtelen lesz? Amennyiben nem jogosult az ellátásra, mi a teen-dő a fizetés nélküli szabadság lejárta után?
A szabadság kiadásakor a munkáltató írásban felhívta a dolgozó figyelmét, hogy a biztosítása szünetel, ezért egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. A dolgozó a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt Ausztriában dolgozott, de a baleset ideje alatt már ott sem volt bejelentve, mert előbb végeztek az eltervezett munkával.
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához az Eb-tv. 47. §-ának (2) bekezdésében leírtakból kell kiindulni, azaz abból, hogy nem jár táppénz a keresőképtelenségnek arra az időtartamára, amely alatt a biztosítás szünetel. A?dolgozó biztosítása a fizetés nélküli szabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Táppénz új munkahely esetén

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre az a munkavállaló, aki 2013. július 1-jétől október 30-ig közfoglalkoztatásban dolgozott, 2013. november 1-jétől ugyanannál a munkáltatónál határozott idejű munkaviszonyt létesített 2013. november 30-ig, és 2013. november 30-án leadott egy igazolást, amelynek értelmében 2013. október 26-tól 2013. november 4-ig kórházi kezelés alatt állt, majd továbbra is keresőképtelen volt november 17-ig? Amennyiben jogosult az ellátásra, mi lesz annak az alapja, tekintettel arra, hogy a keresőképtelenség a már megszűnt jogviszonyában kezdődött, ahol ezekre a napokra munkabért, illetve szabadságot számfejtettek a részére? A munkáltatónál társadalombiztosítási kifizetőhely működik.
Részlet a válaszából: […] 2013. július 15-étől egyértelművé vált, hogy ha a biztosított a keresőképtelenségének az időtartama alatt jogviszonyt vált, mely napot kell a keresőképtelenség első napjának tekinteni.A biztosítási jogviszony kezdőnapjánál korábban kezdődő keresőképtelenség esetén, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 14.