GYED-jogosultság

Kérdés: Jogosult lehet GYED-re az édesapa a 2023. augusztus 4-én született gyermeke után, ha a jelenlegi munkaviszonya 2022. október 3-án kezdődött, és jelenleg is tart, de belépéskor nem adta le a társadalombiztosítási kiskönyvét, és semmilyen módon nem igazolta az előző jogviszonyai adatait? A kormányhivatal határozata szerint az anya részére 2024. február 3-ig folyósítottak gyermekgondozást segítő ellátást, ezért az apa 2024. február 4-ei dátummal nyújtotta be az igényét. Amennyiben fennáll a jogosultság, milyen összegű ellátásra lesz jogosult a munkavállaló, ha az alapbére magasabb, mint 373.520 forint, azaz meghaladja a GYED maximálisan adható összegét?
Részlet a válaszából: […] Először is nézzük meg a GYED jogosultságának feltételeit. Az a biztosított szülő jogosult GYED-re, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli. A 365 napi előzetes biztosítási időbe be kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

CSED-, GYED-jogosultság

Kérdés: Részmunkaidős és nem folyamatos munkaviszonya ellenére is jogosulttá válhat CSED-re és GYED-re egy kismama, aki tavaly fejezte be egyetemi tanulmányait, 2021. július közepétől december 31-ig heti 10 órás munkaviszonyban állt, 2022. szeptember 1-jétől ismét főállású munkaviszonya van, és december elején szül?
Részlet a válaszából: […] Főszabály [Eb-tv. 40. § (1) bekezdés a) pontja] szerint CSED-re az az édesanya jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Vendégtanár GYED-e

Kérdés: Adókötelesnek minősül egy nemzetközi együttműködés keretében vendégtanárként köz-alkalmazotti jogviszonyban álló személy gyermek-gondozási díja, vagy a személyijövedelemadó- fizetési kötelezettség alóli mentessége kiterjed az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira is?
Részlet a válaszából: […] Közalkalmazotti jogviszonyt alapesetben büntetlen előéletű magyar állampolgársággal rendelkező személy létesíthet, azonban a Kjt. lehetőséget biztosít a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személlyel is közalkalmazotti státusz létesítésére.Egyes kormányok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Apa GYED-jogosultsága

Kérdés: Jogosult lehet GYED-re az édesapa a 2021. június hóban született gyermeke után, aki egyelőre nem került a saját háztartásába, születése óta kórházban van, és előreláthatólag néhány hónapig még ott is marad? A gyermek után jelenleg az édesanya GYES-t kap, mert nem rendelkezik munkahellyel, de az apa GYED-jogosultsága esetén természetesen lemondana az ellátásról.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 42/B. §-ának (1) bekezdésében foglaltak értelmében a gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár, amennyiben az igénylő rendelkezik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Apa GYED-e

Kérdés: Mikortól lehet jogosult GYED-re az édesapa abban az esetben, ha az anya a 2020. október 20-án született gyermekére tekintettel 2021. janu-ár 1-jétől GYES-t igényelt, mert a gyermek születésétől 2020. december 31-ig folyósított CSED összege a részmunkaidős munkaviszonyára tekintettel kapott bére alapján nagyon alacsony volt? Az apa valamennyi jogosultsági feltétellel rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy az anya a gyermek születésétől egyidejűleg jogosult GYED-re és GYES-re, választása szerint az egyik ellátást veheti igénybe. Az anya – választási lehetőségével élve – nem vette a szülési szabadság teljes időtartamára igénybe a CSED-et, mert 2021....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

GYED-jogosultság külföldi biztosítási előzmény esetén

Kérdés: Jogosult lesz GYED-re az a kismama, aki 2018. szeptember 1-jétől 2020. szeptember 20-ig Nagy-Britanniában volt biztosított, majd 2020. október 1-jétől 2021. március 7-ig nem rendelkezett biztosítási jogviszonnyal, és 2021. már-cius 8-tól kezdett dolgozni jelenlegi munkahelyén? Munka mellett folyósítható számára az ellátás?
Részlet a válaszából: […] Sajnos két nagyon fontos adat nem derült ki a kérdésből. Elsősorban az, hogy az anya mikor nyújtotta be a GYED-igényét, és mikor született a gyermeke, aki után a GYED-et igényelte. Ugyanis a folyósításhoz először a jogosultságot kell elbírálni.Nem elhanyagolható kérdés, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.

Külföldről hazatért munkavállaló szülése

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re, illetve GYED-re az a munkavállaló, aki 2020. július 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, első gyermeke születését 2020. november közepére várja, és 2020. október 2-től "9"-es kóddal keresőképtelen, ezért jelenleg táppénzben részesül? A munkavállaló 2018. február 1-jétől 2020. április 30-ig Német-országban dolgozott, a biztosítási idő igazolására benyújtotta a kifizetőhelyhez az S041 jelű nyomtatványt.
Részlet a válaszából: […] Az EU-s rendeletek értelmében a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások megállapítása szempontjából jelentős, hogy a jogosultságokhoz szükséges biztosítási időket össze lehet számítani. Tehát az EGT-tagállamban (tagállamokban) szerzett biztosítási időszakokat hozzá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Szlovák állampolgárságú munkavállaló GYED-jogosultsága

Kérdés: Jogosult lesz GYED-re egy Magyarországon munkaviszony keretében dolgozó szlovák állampolgárságú munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] Az uniós koordinációs társadalombiztosítási rendeletek alapelvei: az egy állam tb-jogszabályai alkalmazásának elve, az egyenlő bánásmód elve, az ellátások exportálhatóságának elve, a biztosítási időszakok összeszámításának elve. A koordinációs rendelet minden uniós...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Gyermekgondozási díjra jogosultság

Kérdés: Jogosult lesz GYED-re az apa a 2018. április 17-én született gyermekre tekintettel abban az esetben, ha az ellátásban jelenleg részesülő édesanyát a munkáltatója – szakmai előmenetele érdekében – 2018. augusztus 1-jétől három hónapra Franciaországba küldi ideiglenes munka-végzésre, ahová a babát nem tudja magával vinni?
Részlet a válaszából: […] Első lépésként azt kell megtudni, hogy az anya meddig jogosult csecsemőgondozási díjra. A csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár, mely 168 nap. Nem törvényszerű, hogy a gyermek születését követő 168. napig jár, mert a szülést megelőző 28....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

Jogosultság CSED-re és GYED-re külföldi előzetes biztosítási idő esetén

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re és GYED-re az a biztosított, aki 2018. január 2-től egy egyéni vállalkozónál heti 40 órás munkaviszonyban áll, ezt megelőzően pedig külföldön (Angliában) dolgozott? A munkavállaló havi bruttó alapbére jelenleg 250 000 forint, és várhatóan 2018. május 2-től igényelné a CSED-et.
Részlet a válaszából: […] Csecsemőgondozási díjra és a gyermekgondozási díjra való jogosultság egyik feltétele az előzetes biztosításban töltött idő megléte. Ez a gyermek szülését megelőző két éven belüli 365 nap biztosításban töltött időt jelent. A dolgozó ennyi biztosításban töltött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.
1
2