Jogalap nélkül kifizetett munkabér végrehajtása

Kérdés: A bírósági végrehajtás szabályai az irányadók a jogalap nélkül kifizetett munkabér esetén? Mi tekinthető helyes eljárásnak a letiltások sorrendiségének meghatározásakor, ha a munkavállalónak jogalap nélküli munkabér kifizetése keletkezik? Levonható a jogalap nélkül kifizetett munkabér a végrehajtói okirattal foganatosított gyermektartásdíjat és egyéb követeléseket megelőző sorrendben?
Részlet a válaszából: […] A megfogalmazott kérdés a megalapozottnak tűnő munkáltatói elvárás kifejeződése a munkabért érintő, arra jelentős befolyást gyakorló jogszabályok összhangjának megteremtése iránt. A megoldás az Mt. és a Vht. összehangolt alkalmazását feltételezi. Az Mt. 161. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Munkavállaló kártérítési felelőssége

Kérdés:

Hogyan tudja megtéríttetni a munkavállalóval az okozott kárt a munkáltató abban az esetben, ha figyelmetlensége miatt tönkrement a céges telefon? A dolgozó nem tartotta be a telefon kezelésére vonatkozó munkahelyi szabályokat, és ez okozta a kárt. Milyen munkajogi lehetőségei vannak ebben az esetben a munkáltatónak? Levonhatja a dolgozó béréből a kárt?

Részlet a válaszából: […] Igen gyakran fordul elő az, hogy a munkáltatónak valamilyen okból kifolyólag követelése van a munkavállalójával szemben. Tipikusan ilyen lehet az, hogyha a munkavállaló a munkáltatónak kárt okoz, mert például figyelmetlenségből az átadott eszközt, például egy munkahelyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Munkabér téves utalása

Kérdés: Milyen szabályozás vonatkozik arra az esetre, ha a munkáltató tévesen utalt munkabért a munkavállaló részére? A munkavállaló jelezte, hogy többet kapott, tehát beleegyezését adta abba, hogy a munkáltató visszavonhatja tőle. Ebben az esetben a munkavállaló határozza meg, hogy hogyan fizeti vissza a tévesen utalt bért, vagy egyeztetnie kell a munkáltatóval? Kell erre vonatkozóan valamilyen megállapodást kötni?
Részlet a válaszából: […] A jogalap nélkül kifizetett munkabért hatvan napon belül van módja a munkáltatónak visszakövetelni. E határidő jogvesztő, vagyis igazolási kérelemnek nincs helye, és a visszakövetelésnek a határidőn belül meg kell érkeznie a munkavállaló részére. A munkáltatónak tehát e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Pénzkövetelés munkavállalóval szemben

Kérdés: Miként érvényesítheti a munkáltató a munkavállalóval szembeni pénzkövetelését, illetve visszakövetelheti-e a kifizetett munkabért?
Részlet a válaszából: […] Egy munkaviszony során felmerülhet olyan szituáció, amely során a munkáltató követeli a munkavállalótól, hogy fizessen meg egy bizonyos összeget, vagy a kifizetett munkabérét fizesse vissza. Alap-esetben az Mt. 285. §-ának (1) bekezdése alapján a munkáltató és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Többletként kivett szabadság megtérítése

Kérdés: Valóban meg kell térítenie a kivett többletszabadságot annak a munkavállalónak, aki év közben létrejött munkaviszonyát még ugyanabban az évben meg kívánja szüntetni, és a munkáltatója 4 nap szabadság visszafizetésére kötelezte? A dolgozó vitatja a munkáltató követelését.
Részlet a válaszából: […] A kérdés a megújult munkajogi szabályozáshoz kapcsolódik, és érinti a munkavállalókat megillető szabadság kiadásának rendjét, valamint a munkáltatói követelésekre irányadó jogszabályok rendszerét.A témakör elemzése során azonban nem mellőzhető az a tény, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Tévesen utalt bérpótlék visszavonása

Kérdés: Jogszerűen járt el a foglalkoztató, amikor a munkavállaló munkabéréből levonta az elmúlt hónapban tévesen többletként utalt bérpótlékot?
Részlet a válaszából: […] A válasz megadás előtt néhány nem említett szempontot szükséges tisztázni, mert a munkáltató a munkavállalónak kifizetett munkabérből a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében levonhatja a követelését.A munkáltató legnagyobb igyekezete ellenére is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Túlvett szabadság

Kérdés: Továbbra is igaz, hogy a munkáltató nem vonhatja le a túlvett szabadságra járó bért abban az esetben, ha a munkavállaló munkaviszonyának megszűnésekor kiderül, hogy több szabadságot vett igénybe, mint ami időarányosan járt volna? Használható ebben az esetben az Mt. 121. §-ának (1) bekezdése, 95. §-ának (5) bekezdése, 155. §-ának (4) bekezdése, 156. §-ának (2) és (4) bekezdései, valamint a 161. §-ának (2) bekezdése?
Részlet a válaszából: […] A régi Mt. 2012. december 31-ig hatályos 136. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha a munkavállaló a munkaviszonya megszűnéséig több szabadságot vett igénybe annál, mint ami a munkáltatónál töltött időre megilletné, a különbözetre kifizetett munkabért köteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 15.

Tanulmányi szerződés

Kérdés: Új tanulmányi szerződés esetén kiköthetik-e a szerződő felek, hogy amennyiben a munkavállaló a szerződésben meghatározott idő előtt felmondja a munkaviszonyát, akkor a szerződésben meghatározott költségek elszámolása a kártérítésre vonatkozó szabályok alapján történik?
Részlet a válaszából: […] Mielőtt megválaszolnánk a kérdést, térjünk vissza azalapokhoz, hogy miért is jöhet létre az Mt.-ben önálló alfejezetként jelentkezőtanulmányi szerződés.A tanulmányi szerződés a munkaviszonyhoz kapcsolódó, deattól lényegében független, speciális megállapodás (Mt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 9.

Szabadság visszavonása

Kérdés: A többletszabadság visszavonásakor van-e mód a bruttó módon történő elszámolásra, azaz a járandóság terhére levonni a szabadság bruttó összegét? Ha erre nincs mód, a munkabér-levonás szabályai szerint mit kell levonni, a szabadság idejére járó bruttó bért, vagy annak számított nettó tartalmát?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolása kapcsán először is azt kelltisztázni, hogy a szabadság "visszavonása", vagyis a többletként kiadottszabadságra kifizetett munkabér megtérítése mikor, és hogyan történhet. Az egyik lehetséges eset az, amikor a munkavállalómunkaviszonya megszűnik, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 27.

Munkabér jogalap nélküli kifizetése

Kérdés: Egy munkavállaló folyószámlájára tévesen egy másik dolgozó járandóságát utalta el a munkáltató. Kérhető-e a banktól a téves utalás egyösszegű leemelése, vagy belép a maximum 33 százalékos levonási szabály?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 154. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a munkáltató kollektív szerződése rendelkezése vagy a munkavállaló megbízása alapján a munkabért vagy annak meghatározott részét a munkavállaló bankszámlájára átutalja.Az Mt. 161. §-a értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 13.
1
2