Jogosultsági idő

Kérdés: Figyelembe veszik a nők részére 40 év jogosultsági idő alapján járó öregségi nyugdíjhoz a kötelező nyári gyakorlat idejét?
Részlet a válaszából: […] A nők számára életkori feltétel nélkül megállapítható öregségi nyugdíjhoz a szakmunkástanuló kötelező nyári gyakorlatát, valamint a szakközépiskolai tanuló biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban eltöltött nyári gyakorlatát is figyelembe lehet venni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Sztrájk befolyása a nyugdíjra

Kérdés: Hogyan befolyásolják a nyugdíjra jogosultságot, illetve az ellátás összegét egy hamarosan nyugdíjba vonuló személy esetében azok a napok, amelyeken a szakszervezet által szervezett sztrájkban vett részt?
Részlet a válaszából: […] Ha a foglalkoztató és a munkavállaló között nem volt olyan megállapodás, mely alapján a dolgozó a sztrájk idejére is díjazásban részesült volna, akkor a munkavállaló biztosítása a sztrájk idején szünetel. Amennyiben a sztrájk jogszerű, annak időtartamát - a biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Mezőgazdasági őstermelő alkalmazottjának jogosultsági ideje

Kérdés: Bejelentheti munkaviszonyban álló dolgozóként a rokkantsági ellátásban részesülő feleségét egy nyugdíjas mezőgazdasági őstermelő? Amennyiben igen, akkor jogosultsági időnek fog minősülni ez a jogviszony a nők kedvezményes nyugdíjának megállapításához szükséges 40 év számítása során, amelyhez jelenleg még 2 év hiányzik? Mennyi a legalacsonyabb összeg, amivel bejelenthető a dolgozó, és hogyan befolyásolja ez a leendő nyugdíj összegét? Mennyi költséggel kell számolnia az őstermelőnek a bejelentett dolgozóval összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátás folyósításának időtartama sem szolgálati időként, sem pedig a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjjogosultsága tekintetben jogosultsági időként nem vehető figyelembe, ezért az érintettnek valóban szüksége van egy biztosítási jogviszonyra annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Nyugdíjigénylés táppénzfolyósítás alatt

Kérdés: Kérheti a nyugdíj megállapítását egy keresőképtelen munkavállaló a táppénzfolyósítás ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj megállapítható, ha a kérelmező a megállapítás kezdő időpontjában táppénzben részesül, feltéve, hogy minden más jogosultsági feltétel fennáll. Egyidejűleg azonban a táppénz és az öregségi nyugdíj nem folyósítható. Azon a napon, amikor a jogosult...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Jogosultsági idő

Kérdés: Jogosultsági időnek számít a nők számára 40 év jogosultság idő után járó kedvezményes nyugdíj megállapítása során az az időszak, amikor a munkavállaló munkaviszonya fennáll ugyan, de munkaköre ellátására egészségügyi okból alkalmatlan, így nem dolgozik, és nem kap díjazást erre az időszakra?
Részlet a válaszából: […] A kérdés vélhetően az Mt. 50. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott helyzetre utal. Az említett jogszabályhely értelmében a munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a keresőképtelensége időtartamára,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Nyugdíjazás 2024-ben

Kérdés: Kik vonulhatnak nyugdíjba 2024-ben?
Részlet a válaszából: […] 2024-ben azok mehetnek nyugdíjba, akik- az előző években már jogosultságot szereztek öregségi nyugdíjra, de azt nem vették igénybe, továbbá- azok a nők, akik 2024-ben szerzik meg az életkori feltétel nélküli öregségi teljes nyugdíj megállapításához szükséges negyven év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Nyugdíj előtt álló egyéni vállalkozó nagyszülői GYES-e

Kérdés: Folytatható korlátozás nélkül az egyéni vállalkozói tevékenység abban az esetben, ha a vállalkozó az unokájára tekintettel GYES-t igényel annak érdekében is, hogy ez alapján mentesüljön a minimumközteher-fizetési kötelezettség alól? Amennyiben a GYES alatt nem fizet járulékokat, akkor ez az időszak figyelembe vehető a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges jogosultsági időként, amelyhez az érintettnek még egy éve hiányzik?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 20/A. szakasza értelmében a 20. §-ban megjelölt jogosultakon kívül, de az ott meghatározott feltételek mellett a gyermekgondozást segítő ellátásra (GYES-re) a nagyszülő is jogosult haa) a gyermek az első életévét betöltötte,b) a gyermek gondozása, nevelése a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

1958-ban született férfi

Kérdés: Jogosult lesz Magyarországon öregségi nyugdíjra az az 1958. december 1-jén született férfi, aki Magyarországon kb. 23 év szolgálati idővel rendelkezik, Németországban 3 év szolgálati időt szerzett, és 2015. június 22-től jelenleg is Svájcban dolgozik főfoglalkozású munkaviszony keretében? Az érintett 11 hónapig (előfelvételis) katona volt, és utána 5 évig egyetemre járt. Amennyiben jogosult az ellátásra, mikor és hova kell beadni az igényt?
Részlet a válaszából: […] Főszabály szerint [Tny-tv. 18. § (2) bekezdése] Magyarországon öregségi nyugdíjra az jogosult, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt (ami az 1957-ben vagy azt követően születettek esetében a betöltött 65. életév) betöltötte, és legalább húsz év szolgálati idővel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Nők nyugdíjazása

Kérdés: Hány évesen mehet nyugdíjba az a nő, aki nem rendelkezik 40 év szolgálati idővel, és jelenleg nem dolgozik?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nők nem szereznek kellő jogosultsági időt, a nyugdíjba vonulásra – a férfiakhoz hasonló módon – a nyugdíjkorhatár betöltésekor van lehetőségük.A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Baleseti táppénz határozott idejű munkaszerződés esetén

Kérdés: Mennyi időre folyósítható a baleseti táppénz annak a munkavállalónak, aki 2023. szeptember 1-jétől 2023. szeptember 30-ig tartó határozott időre szóló munkaszerződése alatt szeptember 26-án munkavégzés közben üzemi balesetet szenvedett, amely miatt jelenleg is keresőképtelen? A munkavállaló szeptember 26-ára a teljes munkabérét megkapta, így a munkáltatónál működő kifizetőhely szeptember 27-től folyósít baleseti táppénzt a részére.
Részlet a válaszából: […] A baleseti táppénz az előzetes biztosítási időre és táppénzfolyósításra tekintet nélkül egy éven át folyósítható. Az egy év jogosultsági időbe be kell számítani a baleseti táppénzre jogosultság első napját közvetlenül megelőző egy éven belüli baleseti táppénz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.
1
2
3
35