tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

5 találat a megadott járvány tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Saját jogú nyugdíjas munkavállaló "7"-es kódú keresőképtelensége
Kérdés: Milyen ellátásokra számíthat egy saját jogú nyugdíjas munkavállaló a keresőképtelensége tartamára abban az esetben, ha az orvos "7"-es kóddal vette állományba, mert a házastársa elkapta a koronavírust, és így neki is karanténba kell vonulnia?
Részlet a válaszból: […]is megilleti ugyanakkor az Mt. 126. §-a alapján a betegség miatti keresőképtelensége tartamára a betegszabadság. Csakhogy jelen esetben nem betegség miatti keresőképtelenségről, hanem közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltásról vagy hatósági elkülönítésről (102/1995. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti 7-es kód) van szó, amely tartamára nem köteles
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6654
2. találat: Kedvezményezett idő figyelembe-vétele szolgálati időként
Kérdés: Figyelembe fogják venni a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő számításakor a járvány miatti kedvezményezett foglalkoztatás időszakát annak az újságíróként dolgozó munkavállalónak, aki 2021. február hónapban fogja betölteni a nyugdíjkorhatárát, és igényelni szeretné a nyugellátást? Milyen keresetet számolnak erre az időszakra, tekintettel arra, hogy a nyugdíjjárulékot nem kellett megfizetni?
Részlet a válaszból: […]legfeljebb az egészségügyi szolgáltatási járulék felső határáig, havi 7710 forintos összegig a taxis személyszállítói, szálláshely-szolgáltatói, vendéglátói tevékenységet, valamint alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenységet, sport-, szabadidős tevékenységet, szerencsejáték, fogadás, film-, videó-, televízióműsor-gyártó, hangfelvétel-kiadó tevékenységet, konferencia, kereskedelmibemutató-szervező, napilapkiadó, folyóirat-, időszakikiadvány-kiadó, műsor-összeállító, műsorszolgáltató, utazásközvetítő, utazásszervező tevékenységet, fizikai közérzetet javító szolgáltatást és belvízi személyszállító tevékenységet folytató foglalkoztatónak a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalója[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6573
3. találat: Veszélyhelyzettel összefüggő ingyenes juttatás
Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha a munkáltató a munkavállalója, valamint annak gyermeke részére is juttat egy-egy laptopot otthoni munkavégzésre, illetve az otthoni tanulás elősegítésére? A laptopok az érintettek tulajdonába kerülnek, a veszélyhelyzet elmúltával azokat nem kell visszaadni, és magáncélra is használhatók.
Részlet a válaszból: […]után.Ezáltal a Stab-tv. meghatározott feltételek teljesülése esetén az adójogszabályokat felülírva úgy rendelkezik, hogy az adófizetési kötelezettséget nem kell teljesíteni. A Stab-tv. alkalmazhatóságát esetről esetre szükséges vizsgálni, mely vizsgálat során figyelemmel kell lenni a rendeltetésszerű joggyakorlás elvére is.A termékátadás, szolgáltatás akkor tartozik a Stab-tv. 28/A. §-ának hatálya alá, ha arra:- a katasztrófahelyzet/veszélyhelyzet időtartama alatt,- a katasztrófahelyzet/veszélyhelyzet következményeinek elhárítása, mérséklése céljából,- a katasztrófahelyzetben/veszélyhelyzetben lévők számára,- ingyenesenkerül sor.A termékátadásnak, szolgáltatásnak a veszélyhelyzet következményeinek elhárítása, mérséklése céljából kell megvalósulni, vagyis a juttatásnak közvetlenül olyan hatást kell céloznia, ami a veszélyhelyzet következményeinek elhárítását, mérséklését eredményezi.További kritérium, hogy a termékátadás, szolgáltatás veszélyhelyzetben lévők számára történjen. Az a tény, hogy Magyarországon kihirdetésre került a veszélyhelyzet, nem jelenti azt, hogy minden magánszemély közvetlen veszélyhelyzetben lévőnek tekinthető.Fontos tudnivaló, hogy a katasztrófahelyzetben lévők számára nyújtott szolgáltatás, termékátadás csak abban az esetben mentesíthető az egyébként fennálló adófizetési kötelezettség alól, amennyiben a szolgáltatást, terméket nyújtó a rá vonatkozó dokumentálási, nyilvántartási, iratmegőrzési kötelezettségének eleget tesz. A dokumentációnak olyannak kell lennie, amely az adott tényálláshoz tartozó adókötelezettség azonosítására, alátámasztására alkalmas.A járványügyi veszélyhelyzet miatt digitális oktatási rendben tanulmányokat folytató tanuló számára biztosított laptopjuttatás megfelelhet a Stab-tv. hivatkozott szabályának. A járványügyi veszélyhelyzet miatt digitális oktatási rendben tanulmányokat folytató tanuló esetében, aki megfelelő digitális oktatási eszköz hiányában nem képes az oktatásban részt venni, megvalósul a Stab-tv.-ben meghatározott mindkét feltétel: közvetlenül katasztrófahelyzet által érintett személy kapja a juttatást, és a juttatás célja a katasztrófahelyzet következményeinek az elhárítása, hiszen a diákok eszköz hiányában nem tudnak tanulni. Ugyanilyen megítélés alá eshetnek azon magánszemélyek, akik a veszélyhelyzet következtében veszítették el a munkájukat, és laptop juttatásával biztosítható átképzésük, munkavállalásuk.Ugyanakkor a munkáltató által az irodai munkáját home office-ban végző munkavállaló részére juttatott eszközök, termékek esetében a Stab-tv. mentességi szabálya korlátozottan alkalmazható, hiszen a juttatásnak ebben az esetben is meg kell felelnie annak a kitételnek, hogy a juttatásban részesülő közvetlen katasztrófa-helyzetben lévőnek tekinthető, és a juttatás a katasztrófahelyzet következményeinek elhárítását, mérséklését eredményezi. Így ebben az esetben is esetenként vizsgálandó, hogy a juttatás adómentesen biztosítható-e a Stab-tv. mentességi szabálya alapján.Például egy tanácsadással foglalkozó vállalkozás home office-ban foglalkoztatott munkavállalója részére biztosított (tulajdonba adott) laptop nagy valószínűséggel nem a katasztrófahelyzet közvetlen elhárítását, mérséklését szolgálja, és a juttatásban részesülő sem feltétlen közvetlenül katasztrófahelyzetben lévőnek minősül, így ez esetben a mentességi szabály nem alkalmazható. Továbbá nem alkalmazható a mentességi szabály abban az esetben sem, ha a vállalkozás egyik munkavállalójánál koronavírus-fertőzést diagnosztizálnak, ami miatt a munkavégzés a cég irodájában lehetetlenné válik, és a vállalkozás működésének fenntartása érdekében juttat laptopot minden munkavállalójának, akik csak home office-ban tudják ellátni munkájukat. A laptop tulajdonba adása ugyanis nem indokolt, a munkavégzés biztosítható a laptop használatának biztosításával is. Ha a juttató a laptop[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6438
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Végrehajtási eljárás szünetelése járványügyi vészhelyzet esetén
Kérdés: Milyen hatással van a munkabérletiltások érvényesítésére az adóhatóság szünetelésre vonatkozó intézkedése?
Részlet a válaszból: […]elleni fellebbezésnek a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya [Avt. 15. § (5a) bek.].Kétségtelen, hogy a munkabérletiltás érvényesítésének mellőzése, a jogszerűen levonható munkabérrész munkavállaló részére történő kifizetése esetében az adós szempontjából a végrehajtási eljárás szünetelése vagy a felfüggesztés eltérősége különösebb jelentőséggel nem bír. A végrehajtás felfüggesztése joghatályában megegyezik a szüneteléssel, lényeges eleme, hogy a meghatározott feltételek fennállásáról a végrehajtásra jogosult végzés kiadmányozásával rendelkezik, a szünetelés beállásáról azonban nem kell határozatot hozni.Az adóhatóság a végrehajtási eljárás felfüggesztéséről rendelkezhet abban az esetben is, ha a fizetési kötelezettséget előíró döntés megváltoztatása vagy megsemmisítése várható.Az automatikus szünetelés a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig terjed. Az eljárás szünetelése együtt jár a végrehajtáshoz való jog elévülési idejének szünetelésével.Az eljárásban érintett adózónak fizetési könnyítésre irányulóan megfogalmazott külön kérelmet a vészhelyzet alatt nem kell benyújtania.Az Avt. 16. §-ának (3) bekezdése alapján amennyiben a munkáltató a végrehajtás szünetelése kezdőnapjáig a behajtani kívánt teljes összeget még nem utalta át az adóhatóság részére, az adóhatóság a jövedelemletiltás alapján történő levonás felfüggesztéséről tájékoztatja a munkáltatót. A munkáltatónak az általa a jövedelemletiltás alapján a szünetelés kezdőnapját követően, a szünetelés hatálya alatt levont, de az adóhatóság részére még át nem utalt összeget az adós részére vissza kell térítenie. A munkáltató által a jövedelemletiltás alapján a szünetelés kezdőnapját követően, a szünetelés hatálya alatt az adóhatóság részére átutalt összeget az adóhatóság nyolc napon belül visszatéríti az adósnak.Az adózót terhelő végrehajtás alá vont tartozás tekintetében az adóhatóságnak lehetősége nyílik arra, hogy a végrehajtási eljárást önálló bírósági végrehajtó útján foganatosítsa. Ennek megfelelően ügyátadás keretében átvett követelések tekintetében az ügygazda végrehajtó rendelkezik a munkabérletiltás kiadmányozásáról.A követelés jogcíme ebben az esetben nem változik, azonban az önálló bírósági végrehajtó által kiadmányozott letiltáson jelölt összegeket a munkáltatónak továbbra is levonásba kell helyezni, és a levont munkabérrészt a letiltáson jelölt számlaszámra tovább kell utalni.Az 57/2020. Korm. rendelet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6430
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
5. találat: Ellátások elkülönítés esetén
Kérdés: Milyen ellátást kell számfejtenie a kifizetőhelynek abban az esetben, ha a dolgozó 2020. március 27-én már nem jelent meg a munkahelyén, hanem betelefonált, hogy családjával együtt elkülönítették, a férjét pedig koronavírus--fertőzéssel kórházba szállították?
Részlet a válaszból: […]esetben a leírtak szerint ez történt. Az intézkedést elrendelő tiszti főorvos értesíti a keresőképtelen állományba vételre jogosult orvost, aki a dolgozót (biztosítottat) nyilvántartásba veszi, és igazolja a keresőképtelenségét. Természetesen a táppénzre való jogosultság elbírálásánál az általános rendelkezéseket alkalmazni kell (pl. folyamatos biztosításban töltött idő vizsgálata). A táppénzre való jogosultságnál a betegszabadságra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, tehát a táppénz a keresőképtelenség első napjától jár.A táppénz megállapítása csak a kiállított orvosi igazolás alapján lehetséges. A kialakult vészhelyzetre tekintettel az orvosi igazolást a munkavállaló lehetőleg ne személyesen adja le, hanem azt postai vagy elektronikus úton juttassa el a foglalkoztatóhoz. Az elektronikus út igénybevétele esetén a keresőképtelenségi igazolást be kell szkennelni (vagy le kell fényképezni), és a dolgozónak nyilatkozni kell arról, hogy az igazolás az eredetivel mindenben megegyezik, vagy elektronikus aláírással kell ellátni.A foglalkoztatónak az így benyújtott keresőképtelenségi igazolásokat - 5 napon belül - kell a kifizetőhelyhez továbbítani. Azonban fel kell hívni a dolgozó figyelmét, hogy a vészhelyzet megszűnését követően köteles benyújtania a vészhelyzet alatt elektronikus[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6399