Munkavégzés rokkantsági ellátás mellett

Kérdés: Hogyan lehet dolgozni a rokkantsági ellátás mellett?
Részlet a válaszából: […]

2021. január 1-jétől a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai mellett – a rehabilitációs ellátás és a rokkantsági ellátás mellett egyaránt – jövedelemkorlátozás vagy munkaidő-korlátozás nélkül lehet dolgozni.

(Kéziratzárás: 2023. 06. 19.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Munkavégzés rehabilitációs ellátás mellett

Kérdés: Kell bejelentést tennie a rehabilitációs hatósághoz egy rehabilitációs ellátásban részesülő személynek, ha az ellátás mellett dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, így rehabilitációs ellátásban részesülő személyek is az ellátás mellett jövedelemkorlátozás vagy a munkaidő korlátozása nélkül dolgozhatnak. A munkavállalás tényét vagy annak megszűnését azonban 10...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Kompenzáció

Kérdés: Ki jogosult a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évben járó kompenzációjára?
Részlet a válaszából: […] ...eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy élettársa.243 000 forint maximális jövedelemkorlátig a foglalkoztatott akkor jogosult kompenzációra, ha nem jogosult családi kedvezményre, és jelen jogviszonya 2010....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Kereseti korlát elérése

Kérdés: Kell bejelentést tennie a nyugdíjfolyósító felé egy nők kedvezményes nyugdíjában részesülő, korhatárt még be nem töltött nőnek, ha az éves nyugdíjjárulék-köteles megbízási díja előreláthatóan a december havi összeggel (januári kifizetés) haladja meg a kereseti korlátot? Vissza kell fizetnie a december havi nyugellátást ebben az esetben? Érdemes esetleg a megbízási díj egy részének kifizetését február hónapra halasztani?
Részlet a válaszából: […] ...olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra jogosultságát vagy a nyugellátás folyósítását érinti. Ezek közé tartozik a jövedelemkorlát túllépése is.A kérdésben említett nyugdíjas azonban legkorábban a kifizetést követően, azaz januárban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Rokkantsági ellátásban részesülő tag

Kérdés: Milyen közterheket kell levonni egy társas vállalkozás rokkantsági ellátásban részesülő személyesen közreműködő tagja részére kifizetett jövedelemből? A jövedelemkorlát számítása során a minimálbér vagy a garantált bérminimum 150 százalékát kell figyelembe venni ebben az esetben? Keletkezik szociálishozzájárulásiadó--fizetési kötelezettség az osztalékjövedelem minimálbér kétszeresét meghaladó összege után az érintett tag esetében? A garantált bérminimumot kell figyelembe venni a szociális hozzájárulási adó maximumának megállapítása során azoknak a tagoknak az esetében, akik szakképzettséget igénylő munkát végeznek, vagy az ő esetükben is elég a minimálbérrel számolni?
Részlet a válaszából: […] Vegyük sorra a kérdéseket. A rokkantsági ellátás nem saját jogú nyugdíj, így az abban részesülő személy nem tekinthető saját jogú nyugdíjasnak, tehát társas vállalkozóként nem minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak. Így e jogviszonya alapján kiterjed rá a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Nyugdíjas munkavállaló táppénze

Kérdés: Meddig jogosult táppénzre, illetve mi lesz az ellátás alapja annak a munkavállalónak az esetében, aki 2017. augusztus 15-ig teljes munkaidőben, főfoglalkozású munkaviszonyban állt a munkáltató alkalmazásában, ekkor munkaviszonyát megszüntette, mert igénybe vette a nők 40 év jogosultsági ideje alapján járó nyugellátást, 2017. augusztus 17-től a korábbi munkáltatója tovább foglalkoztatja, és 2018. május 3-tól keresőképtelen? A munkavállaló nyugdíjának folyósítása 2018. április 1-jétől szünetel, mert elérte a jövedelemkorlátot, tehát ettől az időponttól fizeti a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, a betegszabadságát pedig már korábban kimerítette.
Részlet a válaszából: […] Először is nézzük meg, hogy ki jogosult táppénzre.Az Eb-tv. 43. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az, aki a biztosítás fennállása alatt válik keresőképtelenné, és a Tbj-tv.-ben meghatározott pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 12.

Kedvezményes nyugdíjban részesülő tanítónő munkavállalása

Kérdés: Milyen feltételekkel vállalhat munkát az a tanítónő, aki 40 év jogosultsági ideje alapján már nyugdíjban részesül, és most heti 8 órában óraadóként visszahívják dolgozni?
Részlet a válaszából: […] ...18-szorosát (tehát 2017-ben a 18 x 127?500 = 2?295?000 forintot), a nyug-ellátását az év végéig szüneteltetni kell, illetve ha a jövedelemkorlát túllépésére december hónapban kerül sor, akkor az e havi nyugellátást vissza kell fizetni.Ami az adózási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Költségvetési szervek foglalkoztatottjainak kompenzációja

Kérdés: Jelenleg milyen feltételekkel veheti igénybe a kompenzációt az a munkavállaló, aki korábban jogosult volt rá, és most ismét költségvetési szervnél dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...esetben, ha jelen jogviszonya 2011. január 1. és 2011. december 31-e között keletkezett, és szintén nem érvényesít családi kedvezményt, a jövedelemkorlát 213 501 forint.Amennyiben a munkavállaló egy vagy két kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Megváltozott munkaképességű személy szociálishozzájárulásiadó- kedvezménye

Kérdés: Milyen teendői vannak annak a múlt hónap végéig rehabilitációs ellátásban részesült személynek, aki az ellátás mellett napi 8 órás munkaviszonyban dolgozott a saját kft.-jében, de most megtudta, hogy csak napi 4 órában tehette volna ezt? Milyen szankcióra számíthat a dolgozó, illetve a munkaadó egy esetleges ellenőrzés esetén? Hogyan kell eljárni a vele kapcsolatban igénybe vett szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel? Igénybe vehető utána a 100 százalékos szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény, ha 2016. május 10-től rokkantsági ellátásban fog részesülni, és a minimálbér 150 százaléka alatt lesz a bruttó bére? Beleszámít a jövedelemkorlátba az osztalék, valamint a lakás bérbeadásából származó jövedelem?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 7. §-ának (4) bekezdése a rehabilitációs ellátásban részesülő személy keresőtevékenységével összefüggésben egyértelműen fogalmaz, miszerint az ellátás folyósítását szüneteltetni kell arra az időtartamra, amikor az ellátott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 10.

Kisadózó vállalkozó jövedelemkorlátja

Kérdés: Melyik jogszabály rendelkezik pontosan arról, hogy a kisadózó egyéni vállalkozói bevételből csak a társadalombiztosítási ellátási alapot kell figyelembe venni a szolgálati járandóságra vonatkozó jövedelemkorlát számítása során?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLXVII. tv. 11. §-a értelmében a korhatárt be nem töltött öregségi nyugdíjasokra vonatkozó kereseti korlát szabályait (Tny-tv. 83/B. §) a korhatár előtti ellátásban részesülőkre is megfelelően alkalmazni kell.A Tny-tv. említett szakasza szerint, ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 2.
1
2
3
9