Jogosultság ápolási díjra

Kérdés: Részesülhet ápolási díjban egy személy egyidejűleg két családtagjára tekintettel? Igényelhet ápolási díjat a keresztgyermek (aki egyébként a keresztszülő unokatestvérének gyermeke) a keresztszülő ápolása miatt?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük az első kérdéssel, melyre a Szoc-tv. 41. §-ának (2) bekezdése egyértelmű nemleges választ ad. E szerint az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási díjra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Nyugdíjas személy ápolási díja

Kérdés: Jogosult lehet ápolási díjra az a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő személy, aki édesanyja ápolására tekintettel szeretné igényelni az ellátást, de azt a felvilágosítást kapta, hogy a nyugellátás kizárja a jogosultságot, viszont az egyik ismerőse együtt kapja a két ellátást?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj folyósítása főszabály szerint kizárja az ápolási díjra való jogosultságot, hiszen a Szoc-tv. 42. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében nem jogosult ápolási díjra az a személy, aki rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

Ápolási díj rokkantsági ellátás mellett

Kérdés: Igénybe veheti az ápolási díjat egy rokkantsági ellátásban részesülő személy?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátás, de ugyanígy a rehabilitációs ellátás (együtt: megváltozott munkaképességű személyek ellátása) megállapításának, illetve folyósításának egyik feltétele, hogy a kérelmező, illetve az ellátásra jogosult ne részesüljön rendszeres pénzellátásban....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 7.

Ápolási díj GYES-re jogosító gyermek után

Kérdés: Jogosult az ápolási díj teljes összegére az édesanya a 18 év alatti tartósan beteg gyermeke után abban az esetben, ha egyébként gyermekgondozást segítő támogatásban is részesül gyermekére tekintettel? Lehetséges-e az a megoldás, hogy a GYES-t az édesanya, az ápolási díjat pedig az édesapa igényelje?
Részlet a válaszából: […] Kérdezőnk nagyon érdekes problémát vetett fel, különösen a második kérdésével, melyet a jogszabályok szinte egyáltalán "nem kezelnek".Az első esetet mind a Cst., mind pedig a Szoc-tv. ismeri. A Cst. 27. §-ának (1) bekezdése szerint nem jár ugyan a gyermekgondozási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 12.

Ápolási díj igénylése GYET alatt

Kérdés: Igényelhet ápolási díjat egy gyermeknevelési támogatásban részesülő személy, vagy a GYET kizárja az ápolási díjra való jogosultságot?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett két ellátás ugyan nem zárja ki egymást, de az ápolási díj összegére hatással van GYET folyósítása.A Cst. 27. §-ának (1) bekezdése szerint nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki a Szoc-tv. 4. §-a (1) bekezdésének i)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 23.

Mezőgazdasági őstermelő ápolási díja

Kérdés: Jogosult ápolási díjra az a regisztrált mezőgazdasági őstermelő, aki évi 600 ezer forintot meghaladó bevételt realizál?
Részlet a válaszából: […] Igen, jogosult. A Szoc-tv. 42. §-ának (1) bekezdése szerint abban az esetben nem jogosult – többek között – ápolási díjra a hozzátartozó, ha keresőtevékenységet folytat, és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja.Az évi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 7.