Rehabilitációs ellátás

Kérdés: Milyen feltételekkel válhat jogosulttá rehabilitációs ellátásra a munkavállaló, illetve hogyan kell megigényelni az ellátást? Meg kell szüntetni a munkaviszonyt az ellátásra való jogosultság érdekében?
Részlet a válaszából: […] A megváltozott munkaképességű személyek ellátása a 15. életév betöltésétől 60 százalékos vagy kisebb mértékű egészségi állapot és kellő mennyiségű biztosítási idő mellett állapítható meg, ha a kérelmező rendszeres pénzellátásban nem részesül.A megváltozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Jogosultság rehabilitációs ellátásra keresőképtelenség ideje alatt

Kérdés: Mi a helyes eljárás az alábbi esetben annak érdekében, hogy az érintett vállalkozó mindenben eleget tegyen a törvényi előírásoknak, és a számára legkedvezőbb módon lehessen jogosult az őt megillető ellátásokra is? Egy főállású kisadózó egyéni vállalkozó 2023. október 25. óta folyamatosan kórházi ápolás alatt áll, és ez az állapot előreláthatóan még hosszú ideig fennáll, időközben azonban 85 százalékos egészségkárosodást állapítottak meg nála, így rehabilitációs ellátásra is jogosulttá vált. Meg kell szüntetnie vagy szüneteltetnie kell az egyéni vállalkozást annak érdekében, hogy ne legyen jogosult táppénzre, és így megigényelhesse a rehabilitációs ellátást? A rehabilitációs ellátás igénylése során az ügyintéző azt a felvilágosítást adta, hogy ameddig a kórház kiállítja a keresőképtelenségről szóló igazolást, és a táppénzjogosultság fennáll, addig az ellátás nem igényelhető.
Részlet a válaszából: […] Az Mm-tv. 2. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás egyik jogosultsági feltétele valóban az, hogy az érintett ne részesüljön rendszeres pénzellátásban. E körbe tartozik a táppénz is, azzal, hogy az ellátás megállapítása után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Rehabilitációs ellátás

Kérdés: Megállapítható a rehabilitációs ellátás annak a személynek, aki nem végez munkát, de tiszteletdíjat kap egy gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagjaként?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs és a rokkantsági ellátás megállapításának együttes feltételei, hogy a kérelmező– legalább 15 éves legyen, és– rendelkezzen 60 százalékos vagy kisebb mértékű egészségkárosodással, és– igazoljon az igény benyújtását megelőző 5 éven belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

GYOD és rehabilitációs ellátás együttes folyósítása

Kérdés: Jogosult lehet rehabilitációs ellátásra az a személy, aki beteg gyermekére tekintettel gyermekek otthongondozási díjában részesül?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 2019. január 1-jétől hatályos szabálya lehetővé teszi a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás megállapítását is, ha a kérelmező a gyermek otthongondozási díjában részesül. Ugyanakkor a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek számolnia...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

Jogosultság rehabilitációs ellátásra

Kérdés: Kaphat rehabilitációs ellátást az a megváltozott munkaképességű egyéni vállalkozó, akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos az egészségi állapotának mértéke, minősítési csoportja B1?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak alapvető feltételeként elő­írja a meghatározott mértékű egészségkárosodást, emellett azonban az igénylőnek egyéb kritériumoknak is meg kell felelnie. A jogosultsági feltételeknek csak az a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 4.