Munkaviszony jogellenes megszüntetése

Kérdés: Milyen igényekkel léphet fel a munkavállaló a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony több, különböző okból kifolyólag is megszűnhet jogellenesen: ha a munkáltató sérti az egyenlő bánásmód követelményét [Ebk-tv., Mt. 12. §], ha a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatot nem foglalták írásba [Mt. 22. § (3) bekezdés],...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Joggal való visszaélés

Kérdés:

Mit tehet a munkavállaló abban az esetben, ha a munkáltatója rendszeresen nyilvánosan kritizálja a teljesítményét, és megtiltja számára, hogy kifejezze a véleményét az értekezleteken?

Részlet a válaszából: […] A probléma több aggályt is felvet, mind jogi, mind erkölcsi-emberi szempontból. Válaszunkban a jogi vonatkozásokra szorítkozunk, mivel a leírtak megfeleltethetőek a joggal való visszaélés tipikus esetkörének. Az Mt. az általános magatartási követelmények között szabályozza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Apa GYED-jogosultsága

Kérdés: Van valamilyen jogszabályi akadálya annak, hogy a GYED-et a gyermek kétéves koráig a magasabb keresettel rendelkező apa igényli úgy, hogy az ellátás folyósítása alatt folyamatosan munkát végez, és a gyermek gondozását a fizetés nélküli szabadságon lévő anya látja el? Amennyiben nincs akadálya ennek a konstrukciónak, akkor hogyan alakul az anya biztosítási jogviszonya, illetve vállalhat-e munkát egy másik foglalkoztatónál a fizetés nélküli szabadság ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 42/A. §-a alapján gyermekgondozási díjra jogosulta) a biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt,b) az anya, valamint a 40. § (4) bekezdésében meghatározott személy, aki részére csecsemőgondozási díj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Kft. GYED-en lévő ügyvezetője

Kérdés: Kell-e jövedelmet kivennie, illetve járulékot fizetnie egy kétszemélyes kft. ügyvezetőjének, aki nem tagja a társaságnak, rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal, de jelenleg GYED-en van?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban láthatja el. Jelen esetben nyilván az utóbbiról van szó. A Ptk. 6:280. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.

Munkavállaló lakhatásának megoldása szolgálati lakásban

Kérdés: Milyen jogszerű megoldás alkalmazható abban az esetben, ha egy munkáltató a főfoglalkozásban álló munkavállalója lakhatásának megoldására a tulajdonában álló szolgálati lakásban történő elhelyezésért heti 10 órás részmunkaidős munkaszerződést kötne házfelügyelői, takarítói munkakörre úgy, hogy a munkavállalót ne érje keresetveszteség? Betölthető két munkakör egy munkaszerződés alapján, vagy mindenképpen két szerződést kell kötni a munkavállalóval?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. nem tiltja, hogy azonos felek között létrejött munkaviszonyon belül többes munkakört állapítsanak meg, vagy közöttük egyidejűleg egyszerre több munkaviszony álljon fenn. Ahhoz viszont, hogy konkrét esetben egyik vagy másik megoldás alkalmazható-e, meg kell vizsgálni, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Betegállomány próbaidő alatt

Kérdés: Szünetel-e a próbaidő a betegállomány ideje alatt, illetve meghosszabbítható-e ezzel az időtartammal? Felmondhat-e a munkáltató ebben az esetben a betegállomány ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] A próbaidő a munkajog munkaviszonyhoz kötődő sajátosintézménye. A próbaidő rendeltetése az, hogy ez idő alatt a munkáltató és amunkavállaló "kipróbálják egymást", és ha valamelyik úgy dönt, hogy amunkaviszony elképzelésének nem felel meg, ezért nem kívánja fenntartani,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 26.

GYES-en lévő munkavállaló új munkaviszonya

Kérdés: Meg kell-e szüntetni, illetve megszüntetheti-e a munkáltató annak a kismamának a munkaviszonyát, aki jelenleg GYES miatt fizetés nélküli szabadságon van, de a gyermek egyéves kora után munkaviszonyt létesített egy másik munkáltatónál? A dolgozó nem jelentette be az új jogviszonyát a régi munkáltatójának. A GYES lejárta után hogyan kell elszámolni a munkavállaló szabadságát? Jár-e szabadság az új munkáltatónál eltöltött munkaviszony után?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 90. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezésértelmében a munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyta gyermek ápolása, illetve gondozása céljából kapott fizetés nélküliszabadságnak [Mt. 138. § (5) bekezdés], illetve a gyermek 3...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 21.

Munkavállalók átadása

Kérdés: Egy kft. tulajdonos-üzletvezetője bérbe kívánja adni a cége által működtetett éttermet. A bérbevevő a kft. alkalmazásában álló munkavállalókat is átvenné, de azt szeretné, ha még kb. 2 hétig az eredeti munkáltató alkalmazásában állnának. Ez alatt az időszak alatt az átvevő el tudná dönteni, hogy mely alkalmazottakra tart igényt, és kikre nem. Megoldható-e ez a dolgozók kölcsönbeadásával? Hogyan történhet meg az átadás úgy, hogy se az átadó, se az átvevő, se a dolgozók érdekei ne sérüljenek?
Részlet a válaszából: […] A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályokat, előírásokataz Mt. XI. fejezete alatt elhelyezett 193/B-193/P §-okban foglalt rendelkezésekhatározzák meg.E rendelkezések értelmében a munkaerő-kölcsönzés olyansajátos jogviszony, amelynek keretében a kölcsönbeadó és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 13.

Munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás egyes kérdései

Kérdés: Milyen következményekkel jár a munkavállalókra nézve a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás?
Részlet a válaszából: […] Munkáltatói jogutódlással összefüggő előírásokat az Mt.85/A-85/B §-ában meghatározott rendelkezések tartalmazzák. E rendelkezések értelmében a munkáltató személyében bekövetkezőjogutódlásnak minősül:– a jogszabályon alapuló jogutódlás, valamint– a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 13.