Prémium, jutalék, bónusz, jutalom

Kérdés: Mi a különbség a prémium, a jutalék, a bónusz és a jutalom között?
Részlet a válaszából: […] ...feladat elvégzése nélkül kizárólag az az eset, ha a prémium megfizetésére a munkáltató a munkaszerződésben vállalt kötelezettséget.A jutalék hasonlít a prémium intézményéhez, azonban míg a prémiumot általában konkrét összegben határozzák meg, addig a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.
Kapcsolódó címkék:      

Jutalékfizetés

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a kifizetőnek, ha esetenként a minimálbér 30 százalékát meghaladó jutalékban részesít olyan magánszemélyt, aki nem áll az alkalmazásában?
Részlet a válaszából: […] Elsődlegesen azt kell tisztázni, hogy a kifizetésekre milyen jogviszony alapján kerül sor, hiszen valamilyen szerződésnek nyilvánvalóan meg kell alapozni ezeket a kifizetéseket. Megítélésünk szerint megbízási vagy egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 6.
Kapcsolódó címke:

Prémium, jutalék, jutalom

Kérdés: Egy munkáltató időszakonként a munkabéren felül további munkabér jellegű juttatásokban részesít meghatározott munkavállalókat. Kizárhatók egyes munkavállalók jogszerűen az ilyen jellegű juttatásokból? Mi a különbség a prémium, a jutalék, valamint a jutalom között?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. sem a prémiumra, sem a jutalékra, sem a jutalomravonatkozóan nem tartalmaz rendelkezéseket, a jogalkalmazói gyakorlat azonbanalkalmazza, illetve továbbfejlesztette a prémiummal, jutalékkal, jutalmazássalkapcsolatban korábban kialakult elveket, szempontokat.A prémium...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.
Kapcsolódó címkék:    

Jutalék beszámítása a távolléti díjba

Kérdés: Be kell-e számítani a távolléti díj kiszámításánál egy kereskedelemmel foglalkozó cégnél a dolgozók részére fizetett jutalék összegét abban az esetben, ha ez a juttatás nem szerepel a munkaszerződésben, és csak alkalmanként, az eladott áruk mennyiségétől függően kapják?
Részlet a válaszából: […] ...feltett kérdés alapján a munkavállalók az időbér (havibér)mellett az elvárt mennyiség felett eladott áru után részesülnek jutalékban. Ajutalék olyan teljesítménybér, amikor a dolgozó általában százalékosanrészesedik az általa közvetített vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 26.
Kapcsolódó címkék:  

Üzletkötő biztosítási kötelezettségének megállapítása

Kérdés: Milyen időszakot figyelembe véve kell elbírálni a biztosítási kötelezettséget egy banki termékek fogalmazásával foglalkozó cég üzletkötője esetében, aki nem egyéni vállalkozó, nincs társas vállalkozása, tehát nem számlaképes, azonban van heti 36 órát meghaladó munkaviszonya? A cég határozatlan idejű megbízási szerződést kötött az üzletkötővel, és jutalékát megbízási díj formájában fizetik ki számára a tárgyhónapot követő hó 20-án. A jövedelem kifizetése nem folyamatos, a megkötött üzletektől függően nem minden hónapban kerül sor rá, a kifizetett összegekről azonban egyértelműen megállapítható, hogy milyen ügyletekhez köthetőek, a munkára fordított idő azonban nem.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés g) pontja alapján a megbízásijogviszonyban munkát végzőre akkor terjed ki a biztosítás, ha az etevékenységből származó járulékalapot képező - tehát az adóelőleg számításánáljövedelemként figyelembe veendő - jövedelme eléri a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 13.
Kapcsolódó címkék:    

Kis összegű kifizetés

Kérdés: Egy foglalkoztató körülbelül 5000 forint üzletszerzési jutalékot fizet ki magánszemélyek részére. Keletkezik-e társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] Igen.Első lépésben azt szükséges tisztázni, hogy milyen jogviszony alapján került sor a kifizetésekre. A tevékenység jellegéből adódóan a megbízási jogviszonyt tartjuk a legvalószínűbbnek és legcélszerűbbnek.A következő tennivalónk annak eldöntése [Tbj-tv. 5. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.
Kapcsolódó címkék: