Teljesítménybér, jutalék, prémium és bónusz

Kérdés: Mi a különbség a teljesítménybér, a jutalék, a prémium és a bónusz között?
Részlet a válaszából: […] ...számára legalább az alapbér felét elérő garantált bér megállapítása is kötelező [Mt. 138. § (6) bekezdés].A fentiekhez képest a jutalékot, mint fogalmat, az Mt. nem határozza meg, és jellegében is eltér a teljesítménybértől, annak ellenére, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Prémium, jutalék, bónusz, jutalom

Kérdés: Mi a különbség a prémium, a jutalék, a bónusz és a jutalom között?
Részlet a válaszából: […] ...feladat elvégzése nélkül kizárólag az az eset, ha a prémium megfizetésére a munkáltató a munkaszerződésben vállalt kötelezettséget.A jutalék hasonlít a prémium intézményéhez, azonban míg a prémiumot általában konkrét összegben határozzák meg, addig a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Külföldről származó jövedelem szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót egy svéd cégtől marketingtevékenységért, magánszemélyként kapott jutalék után, és ha igen, akkor mi lesz az adó alapja? A jutalék után a magánszemély Magyarországon fizeti meg az szja-t.
Részlet a válaszából: […] A kérdés megfogalmazásából az derül ki, hogy az érintett magánszemély adóügyi illetékességét már megállapították, és ez Magyarországon van, hiszen a személyijövedelemadó-fizetés itt történik.Az adókötelezettséget - így a szociális hozzájárulási adót is - az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Munkabérletiltás tartozás kiegyenlítése után

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató abban az esetben, ha folytatja az önálló bírósági végrehajtó által közüzemi tartozás miatt kiadott munkabérletiltás foganatosítását annak ellenére, hogy a munkavállaló a tartozást a szolgáltatónál személyesen kiegyenlítette, így az már ténylegesen nem áll fenn? A szolgáltató által kiállított bizonylatot a munkavállaló a munkáltatónak bemutatta, de azt a tájékoztatást kapta, hogy ez alapján a letiltás nem állítható le.
Részlet a válaszából: […] ...foganatosításáért költségátalány, utazási költségátalány, készkiadás, munkadíj, teljesítés esetén ezeken felül behajtási jutalék illeti meg.A végrehajtást kérő által a tartozás kiegyenlítéséről kiállított irat birtokában az ügygazda...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Juttatás munkaviszony megszűnése után

Kérdés: Milyen lehetőség van a munkaviszony megszűnése után a volt alkalmazott részére megállapított prémium, bónusz kifizetésére? A dolgozó munkaviszonya közös megegyezéssel 2020. május 15-én szűnt meg, viszont egészen augusztus 15-ig még segít a volt munkáltatójának szerződések megkötésében, így az aláírt szerződések után kapja az eddigi bónuszokat.
Részlet a válaszából: […] ...elképzelhető, hogy a korábbi munkavégzésére tekintettel a jogviszony megszűnése után is számfejtenek a dolgozó részére prémiumot, jutalékot vagy bónuszt, amely után az eredeti jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint kell megfizetni a közterheket.Abban az esetben viszont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Munkaviszony megszűnése munkanap-áthelyezés után

Kérdés: Hogyan érinti a munkavállaló munkavégzési kötelezettségét, ha a munkaviszonya 2019 decemberében, a munkanap-áthelyezéssel érintett két nap között, december 19-én szűnt meg? Jogosult valamilyen kompenzációra a dolgozó, ha december első két szombatján kötelezően dolgozott, az ezért járó szabadnapokat azonban már nem kapta meg, mivel időközben kilépett?
Részlet a válaszából: […] ...a fent említett karácsonyi pihenőnapok előre ledolgozásáért szóban forgó szombati munkavégzésért ezért semmilyen külön jutalék, pótlék vagy extra szabadság nem illeti meg.Természetesen a szabályozás nem a munkavállalók sérelmére törekszik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Szabadság idejére járó díjazás

Kérdés: Hogyan kell kiszámítani a szabadság idejére járó távolléti díjat abban az esetben, ha a munkáltató a munkabért idő- és teljesítménybér összekapcsolásával állapítja meg oly módon, hogy a havi bruttó 200 000 forint alapbéren felül jutalékot is fizet, amely a tervek alapján meghatározott forgalmi jutalékból, valamint adminisztrációs jutalékból áll? A forgalmi jutalékot a cég valamennyi üzletkötője összesített teljesítménye alapján állapítják meg. A munkaszerződésben csak az alapbérről rendelkeznek, a teljesítménykövetelményeket külön melléklet tartalmazza. Megkaphatja teljes összegben az adott hónapra járó jutalékot a munkavállaló abban az esetben, ha elmegy 5 nap szabadságra, vagy arányosítani kell a számára járó összeget?
Részlet a válaszából: […] ...megelőző utolsó hat hónapra (irányadó időszak) kifizetett teljesítménybér, bérpótlék figyelembevételével kell megállapítani.A jutalék meghatározott teljesítmény elérése esetére előre meghatározott munkabér, mely a munkaszerződésében megállapított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Külföldi állampolgár magyarországi jogállása

Kérdés: Kell személyi jövedelemadót fizetni egy Magyarországon élő kolumbiai állampolgár jutaléka után, amelyet az itteni kereskedelmi tevékenysége után kap egy kanadai cégtől, amelynek Magyarországon nincs bejegyzett székhelye, sem telephelye? A kereskedelem után a vevőkkel szembeni számlázási, szállítási feladatokat a kanadai cég végzi. A kolumbiai állampolgár Magyarországon él magyar feleségével, tartózkodási kártyával és magyar lakcímkártyával rendelkezik. Hogyan kell ezt a tevékenységet bejelenteni az adóhatósághoz? Keletkezik ez után a tevékenység után biztosítási jogviszony Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] ...a teljes, ún. "világjövedelme" után Magyarországon köteles adót fizetni. Ebből következően a kanadai cégtől származó jövedelme (jutalék) után Magyarországon köteles személyi jövedelemadó-előleget, illetőleg személyi jövedelemadót fizetni. A kérdésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

-Jutalékos rendszerben dolgozó munkavállalók bére

Kérdés: Milyen összegű az a minimális bér, amit jutalékos rendszerben mindenképpen meg kell adni a munkavállalók részére?
Részlet a válaszából: […] ...teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetén legalább az alapbér felét elérő garantált bér megállapítása is kötelező.A jutalék a teljesítménybér egyik speciális formája, melyet tipikusan a közvetítési, értékesítési területeken alkalmaznak. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 13.

Munkáltatói lakáscélú támogatás

Kérdés: Lehetséges, hogy a bér egy részét hiteltörlesztésre fordítható munkáltatói lakáscélú támogatás formájában juttassa a munkáltató a dolgozói részére?
Részlet a válaszából: […] ...nyilvánvalóan nem azzal a szándékkal nyitotta meg ezt a lehetőséget, hogy a korábban adóköteles kifizetések, például bér, prémium, jutalék stb. "nevének" a megváltoztatásával adómentes kifizetés történjen.Az Szja-tv. 2. §-ának (6) bekezdése szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 3.
1
2
3