tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott jövedelem tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Evás bt. beltagjának jövedelme

Kérdés: Kötelező-e jövedelmet kivennie egy eva hatálya alá tartozó bt. beltagjának, amennyiben a társasági szerződésben személyes közreműködésre kötelezett? A nyugdíjjárulékot a 138 000 forint után megfizeti, de jövedelemkivétje - bruttó keresete - nincs. A nyugdíj megállapításánál, amennyiben "nincs bruttó keresete", mennyit fognak figyelembe venni, a 138 000 forintot vagy a "0" bruttó keresetet?
Részlet a válaszból: […]január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdőnapjáig elért (kifizetett) - a kifizetés idején érvényes szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló -, a személyi jövedelemadót is tartalmazó, csökkentés nélküli bruttó kereset, jövedelem havi átlaga alapján kell meghatározni. Keresetként, jövedelemként kell - egyebek mellett - figyelembe venni: a) az 1988. január 1-je és 1996. december 31-e közötti, illetőleg az 1988. január 1-je előtti keresetek, jövedelmek esetén az 1996. december 31. napján érvényes társadalombiztosítási szabályok szerint a főfoglalkozásban elért jövedelmet, az ezen időszak alatt kifizetett év végi részesedést, prémiumot, jutalmat és a keresettel, jövedelemmel azonos időre járó baleseti járadékot, b) 1997. január 1-jétől az 1998. január 1-je előtti rendelkezések szerinti, illetőleg 1998. január 1-jétől a Tbj-tv.-ben meghatározott biztosítással járó jogviszonyból származó - nyugdíjjárulék-alapot képező - keresetet, jövedelmet, több biztosítással járó jogviszony esetén a nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségre meghatározott összeghatárig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2286

2. találat: Kiegészítő tevékenységű evás egyéni vállalkozó jövedelme

Kérdés: Hogyan kell kiszámítani az előrehozott öregségi nyugdíjas - kiegészítő tevékenységű - evás egyéni vállalkozó jövedelmét? A járulékalap lesz a jövedelem?
Részlet a válaszból: […]éves szinten az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja nem haladhatja meg a 69 ezer forintos minimálbér tizenkétszeresének összegét, ellenkező esetben a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell [Tny-tv. 83/B. § (1) bekezdése]. Az egyszerűsített vállalkozói adózást választó kiegészítő tevékenységet
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2285

3. találat: Szerződés szerinti jövedelem

Kérdés: A személyi alapbéren felül figyelembe vehető-e a kollektív szerződésben rögzített bérpótlék akkor, amikor a gyermekgondozási díj alapjának megállapításánál a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni?
Részlet a válaszból: […]való jogosultság kezdőnapján érvényes szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni. Ez pedig azt jelenti, hogy a biztosított szerződés
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1085
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Kft. tagjának jövedelemfelvétele

Kérdés: Köteles-e rendszeres jövedelmet felvenni az a kft.-tag, aki máshol áll munkaviszonyban, vagy nyugdíjas, de azért a kft. tevékenységében is személyesen közreműködik?
Részlet a válaszból: […]munkaviszony, megbízási jogviszony vagy tagsági viszony keretében - és tartalmának - például az elvégzendő feladatok és az időbeliség kijelölése stb. - részletes meghatározása. A személyes közreműködésért a tagot díjazás illeti meg, amelynek összegét ugyancsak a társasági szerződésben kell rögzíteni. A díjazásról a tag le is mondhat, ilyenkor a társasági szerződésből a személyes közreműködés ingyenességének kell kitűnnie. Ennek korlátját a tag munkaviszony keretében történő személyes közreműködése szabja meg, mivel ez esetben az Mt.-nek a munkabér védelmére vonatkozó szabályait alkalmazni kell. Ilyenkor nincs helye díjazásnélküliségnek, és a minimálbért, illetőleg annak időarányos összegét a tagnak ki kell fizetni. Más esetekben - megbízási jogviszony, tagsági viszony - a társaság és a tagja megállapodhatnak úgy is, hogy a tag a munkavégzéséért díjazásra nem tart igényt. Összegezve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. szeptember 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 764
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: 180 napi jövedelem számítása

Kérdés: Össze kell-e számítani a jövedelmeket a 180 napi jövedelem megállapításához abban az esetben, ha a naptári évben a jogviszonyok nem folyamatosak?
Részlet a válaszból: […]biztosítási időket lehet figyelembe venni. Ebből következik, hogy a táppénz összegének megállapításához is csak a folyamatos jogviszonyokban
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. február 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 526
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Nyugdíjas társas vállalkozó jövedelme

Kérdés: Milyen jogcímen vehetik fel járandóságukat a nyugdíjas tagok egy két magánszemély által alapított kft.-ben, ahol a társaságot a tagok irányítják, és személyesen is közreműködnek a tevékenységben? Milyen fizetési kötelezettségek terhelik a vállalkozást, illetve a nyugdíjas természetes személyeket?
Részlet a válaszból: […]figyelembevételével), illetve megbízási jogviszonyban végezhető. A megbízási jogviszonyban kifizetett jövedelem összege dönti el, hogy társadalombiztosítási járulékot vagy százalékos mértékű eho-t kell-e utána fizetni. A kiegészítő tevékenységű társas vállalkozók számára a személyes közreműködésük alapján kiosztott tagi jövedelem után a társas vállalkozás 5 százalékos baleseti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. március 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 163
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Szakmunkástanuló foglalkoztatása

Kérdés: Gyakorlati oktatásban részt vevő szakmunkástanuló részére - tanulmányi szerződéssel, illetve anélkül - milyen jövedelmet kell fizetni a tanulmányi időszakban, illetve a nyári szünetben, és ennek a jövedelemnek milyen járulékvonzatai vannak?
Részlet a válaszból: […]szabályok szerint terheli az adó. A jogviszony tartamára az Eho-tv. nem írja elő tételes egészségügyi hozzájárulás megfizetését. Amennyiben a tanulók gyakorlati képzése nem tanulószerződés alapján történik, akkor nem keletkezik biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony. A képzést szervező foglalkoztató a tanulók munkájából keletkező bevételeinek meghatározott részét ebben az esetben a tanulók rendszeres vagy esetenkénti díjazására használhatja fel, illetve a szakmai gyakorlat idejére is kaphatnak a tanulók díjazást (Szak-tv. 44. és 48. §-a). Ez a minimálbér 6 százalékáig szintén adóterhet nem viselő járandóság, az e feletti rész után viszont a - személyi jövedelemadón kívül - a 11 százalékos egészségügyi hozzájárulást is meg kell fizetni. Olvasói észrevétel (megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 3. számában - 2002. 11. 12.): A 3. számban megjelent 38. kérdéssel kapcsolatban a következő észrevételem, illetve kérdésem van: A nem tanulószerződés alapján történő képzés esetén - mivel a tanuló nem biztosított - százalékos eho-t kell fizetni. Ennek alapja - véleményem szerint - a tanuló részére kifizetett teljes összeg, függetlenül attól, hogy van-e adóterhet nem viselő része. Az Eho-tv. 3. § a) pontja "az adóelőleg megállapításánál figyelembe vett" összegről beszél, nem pedig arról, ami után adót kell fizetni. Az adóterhet nem viselő járandóságot pedig az összevont adóalap esetén figyelembe kell venni, különösen, ha nem "csak" annyit kap a tanuló, amelynek az adóját nem kell megfizetni. A szerző válaszol: Tisztelt Olvasó! Az Szja-tv. 3. § 71. pontja a tanulót a Szak-tv. alapján "megillető" díjazást említ. Ez - véleményem szerint - a "kötelező" pénzbeli juttatást jelenti, amit tanulószerződés nélkül csak a nyári gyakorlatra kell fizetni. A tanulók évközi díjazása a Szak-tv. alapján csak lehetőség,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 38