Pénzbeli ellátások összege munkáltató jogutódlással történő átalakulása esetén

Kérdés: Befolyásolja az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak összegét a munkáltató jogutódlással történő átalakulása?
Részlet a válaszából: […] ...annak ellenére, hogy tulajdonképpen már egy másik foglalkoztatónál történik.A jog és a kötelezettség a felek részéről megmarad. A jogutódlás alapulhat közigazgatási határozaton vagy jogszabályon. Általános jogelv, hogy a jogutódlás érintettjei jogállását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Bejelentés beolvadás esetén

Kérdés: A 35 alkalmazottat foglalkoztató "A" kft. beolvadt a "B" kft.-be. Az új Gt.-módosítás értelmében lehetőség lett volna meghatározott időpontot kérni a cégbíróságtól a beolvadás időpontjára, de ezt elmulasztotta a cégek jogi képviselője megtenni. Hogyan tudnak a cégek APEH felé fennálló bejelentési kötelezettségeiknek határidőben eleget tenni, ha a beolvadás időpontjáról csak az után kapnak információt a cégbíróságtól, miután a bejegyzés megtörtént? Az "A" kft. alkalmazottainak kijelentésére 8 nap áll rendelkezésre, de elvileg az alkalmazottakat az átvevő "B" kft.-nek az átvételt megelőző napon be kellene jelenteni. Ebben az esetben mi a teendő, van-e valami speciális jogcímkód, amire hivatkozva késedelmesen bejelenthetők a dolgozók a jogutód cégbe?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben vázolt esetre a biztosítottak bejelentéséreszolgáló nyomtatvány (07T1041) speciális jogcímkódot nem tartalmaz. Egyéb megoldástnem tudunk javasolni, mint a cégbírósági bejegyzésnek megfelelően utólag elegettenni a bejelentési kötelezettségnek. Az esetleges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.
Kapcsolódó címkék:  

Csoportos létszámleépítés

Kérdés: Egy kft.-ből kiválással új cég jön létre, mely jogutódja lesz a kft.-nek. A kiválással 25 fő átkerül az új cégbe. A csoportos létszámleépítés szabályait kell-e alkalmazni, ha a kft. átlagos létszáma kb. 115 fő, és van-e jelentési kötelezettség a munkaügyi központ felé abban az esetben, ha a két munkáltató külön megállapodásban rendelkezik arról, hogy az átvett dolgozók kft.-nél eltöltött munkaviszonyát elismerik, és ugyanabban a munkakörben alkalmazza őket az új cég? Csoportos létszámleépítésnek számít-e a kiválás abban az esetben, ha a két cég között nincs megállapodás?
Részlet a válaszából: […] ...társaság kötelezettségei, ideértve a munkavállalókkalkötött kollektív szerződésben foglalt kötelezettségeket is.A munkáltatóijogutódlással összefüggő előírásokat az Mt. 85/A-85/B. §-ában meghatározottrendelkezések tartalmazzák. E...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 19.

Munkavállalók átadása

Kérdés: Egy kft. tulajdonos-üzletvezetője bérbe kívánja adni a cége által működtetett éttermet. A bérbevevő a kft. alkalmazásában álló munkavállalókat is átvenné, de azt szeretné, ha még kb. 2 hétig az eredeti munkáltató alkalmazásában állnának. Ez alatt az időszak alatt az átvevő el tudná dönteni, hogy mely alkalmazottakra tart igényt, és kikre nem. Megoldható-e ez a dolgozók kölcsönbeadásával? Hogyan történhet meg az átadás úgy, hogy se az átadó, se az átvevő, se a dolgozók érdekei ne sérüljenek?
Részlet a válaszából: […] ...munkabér megállapítása tekintetében az Mt.83/A § (5)-(7) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.A munkáltatói jogutódlással összefüggő előírásokat az Mt.85/A-85/B §-ában meghatározott rendelkezések tartalmazzák.E rendelkezések értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 13.
Kapcsolódó címkék:  

Munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás egyes kérdései

Kérdés: Milyen következményekkel jár a munkavállalókra nézve a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás?
Részlet a válaszából: […] ...jogutódlással összefüggő előírásokat az Mt.85/A-85/B §-ában meghatározott rendelkezések tartalmazzák. E rendelkezések értelmében a munkáltató személyében bekövetkezőjogutódlásnak minősül:- a jogszabályon alapuló jogutódlás, valamint- a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 13.
Kapcsolódó címkék: