Végkielégítésre jogosító idő

Kérdés: Beleszámítandó a végkielégítés időszakába a munkavállaló 11 hónapja tartó folyamatos keresőképtelenségének időszaka abban az esetben, ha a munkaszerződése szerint a felmondási idő és a végkielégítés mértéke a Kjt. 25/B. §-ának (4)-(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően kerül megállapításra, minden más vonatkozásban az Mt. rendelkezései alkalmazandóak?
Részlet a válaszából: […] ...igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamát.A végkielégítésre való jogosultság megállapításánál figyelembe kell venni jogutódlás esetén a jogelődnél, a munkáltató egészének vagy egy részének átadása esetén az átadó munkáltatónál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Végkielégítés

Kérdés: Minden esetben kötelező végkielégítést fizetni annak a munkavállalónak, akinek megszűnik a munkaviszonya, és legalább 3 éve az adott munkahelyen dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...szűnik meg, vagyis a munkavállaló munkaviszonya a jogutód munkáltatónál "folytatódik", az Mt. lehetővé teszi a munkavállalónak, hogy a jogutódlástól számított 30 napon belül felmondja a munkaviszonyát akképpen, hogy végkielégítésre is jogosulttá válik. Nagyon fontos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Munkavállaló halála

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a munkáltatónak abban az esetben, ha a munkavállalója meghal? Kinek és milyen módon kell átadni a kilépéshez kapcsolódó iratokat, illetve mikor kell kifizetni a dolgozó részére járó járandóságokat?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. fenti rendelkezése alapján, a munkavállaló munkáját köteles személyesen ellátni, ezért a munkavállalói oldalon nem következhet be jogutódlás. A munkavállaló halálával annak bekövetkezése napján a munka-viszony megszűnik. Az eddig a pontig keletkezett jogosultságok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Új munkáltató tájékoztatása

Kérdés: Tájékoztathatja a korábbi munkáltató az új munkáltatót a munkavállalóra vonatkozóan, különös tekintettel az esetleges írásbeli figyelmeztetésekre, illetve az egyéb munkahelyi problémákra?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató személyében történt jogutódlásról van szó, igen. Abban az esetben azonban, ha a munkavállaló a korábbi munkáltatótól független, új munkáltató alkalmazásában létesít új jogviszonyt, az adatszolgáltatás jogszabályba ütközne.A felek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

GYED-ben részesülő munkavállaló szabadságmegváltása

Kérdés: Munkavégzés és munkaszerződés módosítása hiányában melyik évre vonatkozó minimálbér alapján kell megállapítani egy munkáltatói jogutódlás során átvett, gyermekgondozási díjban részesülő munkavállaló szabadságmegváltását? A jogviszony létesítése időpontjában, vagy a kilépés időpontjában hatályos minimálbért kell figyelembe venni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállaló munkáltatója jogutódlás következtében változott. A jogutódlás esetén a munkáltató személyében bekövetkezett változáson alapuló, az átvétel időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek, a gazdasági egység jogügyletei...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

Munkáltató személyében bekövetkező változás

Kérdés: Hogyan kell eljárnia az átadó, illetve az átvevő munkáltatónak munkáltatói jogutódlás esetén? Ki kell léptetnie, illetve ki kell jelentenie a 'T1041 nyomtatványon a dolgozókat az átadónak ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...jelenleg hatályos Mt. ugyan már nem használja a jogutódlás szót, de a 36-41. §-ban a munkáltató személyében bekövetkezett változásról szóló szabályozás tulajdonképpen ezt az intézményt takarja.Ebben az esetben a gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Pénzbeli ellátások összege munkáltató jogutódlással történő átalakulása esetén

Kérdés: Befolyásolja az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak összegét a munkáltató jogutódlással történő átalakulása?
Részlet a válaszából: […] ...annak ellenére, hogy tulajdonképpen már egy másik foglalkoztatónál történik.A jog és a kötelezettség a felek részéről megmarad. A jogutódlás alapulhat közigazgatási határozaton vagy jogszabályon. Általános jogelv, hogy a jogutódlás érintettjei jogállását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

GYED-en lévő munkavállaló átvétele jogutódlással

Kérdés: Mi a helyes eljárás abban az esetben, ha egy GYED-en lévő kismamát egy másik cég jogutódlással át szeretne venni, és jelenlegi munkahelye nem társadalombiztosítási kifizetőhely, az átvevő cég azonban igen? A munkavállaló a GYED mellett nem végez munkát.
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató személyében bekövetkezett változásra (munkáltatói jogutódlás) vonatkozó szabályok az Mt. hatáskörébe tartoznak. Lényeges, hogy a változás a munkaviszonyt nem érinti, azaz nem szünteti meg, vagyis az átadóval létesített munkaviszony az átvevőnél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Járuléktartozás öröklése

Kérdés: Van valamilyen teendője, illetve kötelezettsége egy váratlanul elhunyt egyéni vállalkozó két gyermekének abban az esetben, ha tudomásuk van arról, hogy édesapjuknak nagy összegű járuléktartozása volt, amelyet havi részletekben fizetett? Mi fog történni most ezzel a tartozással?
Részlet a válaszából: […] ...öröklés idevágó szabályait. A?Ptk. 7:1. §-a értelmében az ember halálával a hagyatéka mint egész száll az örökösre. Egyetemes jogutódlás történik, azaz a hagyatékban lévő követelések és tartozások együttesen szállnak át az örökös(ök)re a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Többes jogviszony megszűnése

Kérdés: Jogutódlásként kell kezelni az OEP-ellátások szempontjából azt az esetet, ha egy munkavállaló egy cégcsoport két tagjánál is foglalkoztatásban áll, de az egyiknél megszűnik a jogviszonya?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben többes jogviszonyról van szó, melyek közül az egyik megszűnik. Ebben az esetben jogutódlásról nem beszélhetünk, és nem alkalmazható az Eb-tv. R. 28. §-a (5) bekezdésének azon előírása, miszerint jogutódlás esetén a biztosítási jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.
1
2
3
4