Jogosultság özvegyi nyugdíjra

Kérdés: Valóban nem lesz jogosult az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után özvegyi nyugdíjra az a nő, akinek a férje 1992-ben hunyt el, és gyermekei nevelése miatt 1997-ig kapta az özvegyi nyugdíjat, majd 2012-től, 55 éves korától jelenleg is részesül az ellátásban? Hol található meg az erre vonatkozó szabályozás?
Részlet a válaszából: […] Az érintett özvegynek nincs miért aggódnia, mert jogosan kapja az ellátást, és azt korábban és a nyugdíjkorhatár elérésekor vagy esetleg utána sem kell megszüntetni. 1997-ig az édesanya az árvaellátásra jogosult gyerekek miatt kapta az özvegyi nyugdíjat.Ezt követően az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Öregségi nyugdíj és özvegyi nyugdíj együttes folyósítása

Kérdés: Kaphatja egyidejűleg a két ellátást egy öregségi nyugdíjban részesülő nő, akinek a közelmúltban meghalt a férje, és beadta az igényét özvegyi nyugdíjra is?
Részlet a válaszából: […] Igen, az igénylő mindkét nyugdíjra jogosult egyidejűleg. Az öregségi nyugdíja összegét teljes mértékben, az elhunyt férje jogán járó özvegyi nyugdíjat pedig korlátozott összegben fogja kapni. Ugyanis, amennyiben az özvegyi nyugdíjra jogosult az ellátás mellett egyidejűleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

Özvegyi nyugdíj

Kérdés: Van valamilyen előírás arra vonatkozóan, hogy a házasságkötést követően mennyi idő eltelte után lesz jogosult özvegyi nyugdíjra a házastárs?
Részlet a válaszából: […] Nincs időkorlátozás abban az esetben, ha a házasság a házastársak nyugdíjkorhatárának betöltését megelőzően történt. Ugyanakkor az, akinek házastársa a házasság megkötésekor a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkort már betöltötte, özvegyi nyugdíjra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Jogosultság özvegyi nyugdíjra

Kérdés: Kaphat özvegyi nyugdíjat az elvált feleség abban az esetben, ha tartásdíjra nem volt jogosult?
Részlet a válaszából: […] Özvegyi nyugdíjra az a személy szerezhet jogosultságot, akinek házastársa, bejegyzett élettársa öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte. Az özvegyi nyugdíj - meghatározott feltételek teljesülése esetén -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 13.

Élettárs özvegyi nyugdíja

Kérdés: Jogosult özvegyi nyugdíjra az a nő, aki 11 éven keresztül élt együtt nemrégiben elhunyt élettársával, akivel nem született közös gyermekük, tekintettel arra is, hogy az elhunyt élettárs az együttélés kezdeti időszakában még nős volt, és csak két év után vált el?
Részlet a válaszából: […] Az egyéb feltételek fennállása mellett az özvegyi nyugdíjra az az élettárs jogosult, aki élettársával annak haláláig- legalább 1 év óta megszakítás nélkül együtt élt, és gyermekük született vagy- megszakítás nélkül 10 évig együtt élt.A kérdésben említett esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 1.

Özvegyi nyugdíj

Kérdés: Kaphat nyugdíj-kiegészítést az elhalt férj után a feleség abban az esetben, ha a férj a halálakor már nyugdíjas volt, a feleség pedig a nők 40 év jogosultsági idő alapján járó kedvezményes nyugdíjában részesült? Amennyiben igen, akkor automatikusan jár, vagy kérvényezni kell?
Részlet a válaszából: […] Meghatározott feltételek esetén az elhunyt házastárs után az özvegynek hozzátartozói nyugellátás, ún. özvegyi nyugdíj jár. A házastárs halálától - főszabály szerint - egy évig a házastárs halálával bekövetkező jövedelem kiesését az ideiglenes özvegyi nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Jogosultság özvegyi nyugdíjra

Kérdés: Kaphat az elhunyt férje után állandó özvegyi nyugdíjat az elvált feleség abban az esetben, ha a volt férje halálát megelőzően másfél évvel ismét élettársi kapcsolatot létesítettek? Ez idő alatt nem született gyermekük, de a korábbi házasságukból két felnőtt közös gyerekük van. Időközben a volt férj ismét megházasodott, de a feleségétől az élettársi kapcsolat óta külön élt, a házasságból pedig nem született gyermek. Megilleti mindkét érintettet az ellátás, vagy esetleg megosztásra kerül?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. ismeri a hozzátartozói nyugellátás megosztásának lehetőségét, de ebben az esetben nagy valószínűséggel csak az egyik özvegyet illeti meg az ellátás, hiszen annak lehetősége kizárt, hogy valaki egyidejűleg házasságban és élettársi kapcsolatban is éljen.Először...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 9.

Jogosultság özvegyi nyugdíjra

Kérdés: Jogosult özvegyi nyugdíjra egy 1954. október hóban született nő, aki 2011-től részesül a nők kedvezményes nyugdíjában, és a férje 2003-ban hunyt el? Mennyi volt a nők nyugdíjkorhatára 2003-ban?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjkorhatárra vonatkozó rendelkezéseket a Tny-tv. tartalmazza. A törvény 2003-ban hatályos szabályai szerint az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár a nőknél és a férfiaknál egységesen a 62. betöltött életév volt. 2003-ban a 62. életév betöltése előtt is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Özvegyi nyugdíj

Kérdés: Valóban nem kaphatja meg az özvegyi nyugdíjat a Tny-tv. 53. §-a alapján az az özvegy, akinek a férje 2001. november 6-án hunyt el, 2002. november 5-ig ideiglenes özvegyi nyugdíjat kapott, és 2015. április 15-től saját jogú öregségi nyugdíjban részesül? Az özvegy nem ment újra férjhez, a gyermekük pedig már nagykorú. Az információt az igénylés leadásakor kapta, de egy másik törvény, a 2007. évi CLVI. tv. 22. §-ának (7) bekezdése szerint viszont az özvegy a Tny-tv. 47. §-a (3) bekezdésének a) pontja, illetve 53. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján 2008. január 1-jétől özvegyi nyugdíjra akkor is jogosult, ha az özvegyi nyugdíj megállapításához, illetve feléledéséhez szükséges feltételek 1993. március 1-je és 2007. december 31-e között, a házastárs halálától, illetve az özvegyi nyugdíj megszűnésétől számított tíz éven túl, de tizenöt éven belül következtek be, feltéve hogy az özvegyi nyugdíjra a kérelem elbírálásakor is jogosult. Melyik rendelkezést kell alkalmazni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 53. §-a - többek között - az özvegyi nyugdíj feléledésének szabályait tartalmazza. Az özvegyi nyugdíj feléledésére vonatkozó szabályok aszerint különböznek, hogy az özvegyi nyugdíj megszűnésére milyen okból került sor.Ha az özvegyi nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.

Özvegyinyugdíj-jogosultság

Kérdés: Jogosult-e özvegyi nyugdíjra az a személy, akinek férje 2005-ben hunyt el, és 2010. novembertől rehabilitációs járadékban részesül?
Részlet a válaszából: […] Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően özvegyinyugdíjra jogosult az, aki a házastársa halálakor a) a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatártbetöltötte, vagyb) rokkant, vagyc) házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő,illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 23.