tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

232. Társadalombiztosítási Levelek / 2013. február 5.

TARTALOM

3973. kérdés Kisadózás több vállalkozás esetén
Bejelentkezhet főállásúnak nem minősülő kisadózóként egy betéti társaság tagja, aki egy másik bt. beltagjaként 2013. január 1-jétől megfizeti a főállású kisadózók számára előírt havi 50 000 forint összegű tételes adót?
3974. kérdés Kisadózó nyugdíjas egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járuléka
Kell-e egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie 2013-ban a kisadózók tételes adóját választó nyugdíjas egyéni vállalkozónak?
3975. kérdés Vállalkozói tevékenység folytatása társadalombiztosítási ellátások alatt
Folytathatja a vállalkozói tevékenységet az alkalmazottja révén egy eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó táppénz, TGYÁS, illetve GYED ideje alatt? A vállalkozó rendelkezik heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal.
3976. kérdés Kft.-tag jogviszonya
Milyen jogviszonyban láthatja el egy kétszemélyes kft. egyik tagja az ügyvezetői teendőket abban az esetben, ha ugyanabban a cégben heti 36 órás munkaviszonyban ügynöki tevékenységet is végez? Szerepeltetni kell a személyes közreműködést a társasági szerződésben? Be kell jelenteni társas vállalkozóként a 1208-as bevalláson abban az esetben, ha nem vesz fel jövedelmet az ügyvezetői tevékenységért?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3977. kérdés Korhatár előtti ellátásban részesülő kft.-tag
Milyen jogviszonyban kell bejelenteni egy kétszemélyes kft. egyik tagját, aki eddig munka­viszony keretében látta el az ügyvezetői tevékenységet és az egyéb feladatokat, de korhatár előtti ellátásra vált jogosulttá, és már nem akar közreműködni a cég tevékenységében? A másik 50 százalékos tulajdonos tag szintén ügyvezetőként dolgozik a cégben.
3978. kérdés Munkavállalás rokkantsági járadék mellett
Hány órás bejelentett munkát vállalhat az a magánszemély, aki jelenleg 33 330 forint összegű rokkantsági járadékot és emelt összegű családi pótlékot kap, és nem szeretné elveszíteni az ellátásokra való jogosultságát?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3979. kérdés Jogosultság egészségügyi szolgáltatásra
Fizetheti továbbra is a megszokott módon a járulékokat az a magánszemély, aki megszüntette az egyéni vállalkozását, levélben értesítést kapott, hogy nem kötelezett járulék­fizetésre, de szeretne gondoskodni az egészségügyi ellátásáról, mert jelenleg semmilyen biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonnyal nem rendelkezik? Felhasználhatja a megmaradt csekkjeit a járulékok befizetésére, esetleg van valamilyen más módja az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszerzésének?
3980. kérdés Rehabilitációs ellátásban részesülő őstermelő
Saját jogú nyugdíjasnak fog minősülni továbbra is az a rehabilitációs járadékban részesült őstermelő, akinek a komplex felülvizsgálatot követően 3 évre rehabilitációs ellátást állapítottak meg? Kell-e valamilyen járulékot fizetnie erre az időszakra?
3981. kérdés Rehabilitációs hozzájárulás összege végelszámolás esetén
Arányosítható a rehabilitációs hozzájárulás 964 500 forint/fő/év összege 305 napra annak a társaságnak az esetében, amely 2012. október 31-i fordulónapra a társaság végelszámolását határozta el, és nem foglalkoztat megváltozott munkaképességű személyt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3982. kérdés Kártérítés közterhei
Le kell vonni a személyi jövedelemadót és az egyéni járulékokat a peren kívüli megegyezés alapján fizetett, nem jövedelmet pótló kártérítés összegéből?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3983. kérdés Kedvezményes nyugdíjban részesülő nő kereseti korlátja
Hogyan kell értelmezni a Tny-tv. 83/B. §-ában említett kereseti korlátot a 40 év jogosultsági idővel rendelkező, korhatárt el nem érő nő esetében, aki 2012. november 1-jétől részesül öregségi teljes nyugdíjban? A nyugdíj megállapításakor a 2012. január 1-jétől 2012. október 31-ig elért keresete 1 660 000 forint volt. A kereseti korlát figyelését 2012. november 1-jétől kell kezdeni, vagy figyelembe kell venni a nyugdíj megállapítása előtti időszak keresetét is?
3984. kérdés Grúz állampolgárságú ügyvezető
Keletkezik járulékfizetési kötelezettség egy kft. grúz állampolgárságú ügyvezető tagja után, aki alkalmazottat foglalkoztat, és személyesen semmilyen módon nem működik közre a társaság tevékenységében? Vezetőként nem kíván semmilyen jövedelmet felvenni.
3985. kérdés Külföldi kiküldetés napidíja
Hogyan kellett adózni 2012-ben a külföldi kiküldetés napidíja után?
3986. kérdés Önkéntes segítő
Az egészségügyi intézmények gyakorlatához hasonlóan alkalmazható-e önkéntes segítőként ügyelet ellátására egy orvos annak érdekében, hogy a foglalkoztatónál legyen olyan személy, aki az adott tevékenység végzésére szakmailag jogosult? A foglalkoztatott ezért a munkáért díjazásban nem részesülne. Minderre azért lenne szükség, mert a cégnek nincs orvosi végzettségű alkalmazottja, de orvosi tevékenységet végez, és erről állít ki számlát.
3987. kérdés Munkavállaló hibájából bekövetkezett üzemi baleset
Keletkezhet visszafizetési vagy megtérítési kötelezettsége a munkavállalónak abban az esetben, ha azért szenvedett üzemi balesetet, mert nem utasításszerűen végezte a munkáját, és el is ismerte a figyelmetlenségét?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3988. kérdés Ellátások számfejtése kódváltás esetén
Hogyan kell helyesen számfejteni egy vetélés utáni keresőképtelenséget abban az esetben, ha 2012. november 12-től december 2-ig "9"-es kóddal igazolta a háziorvos a veszélyeztetett terhességet, viszont a december 3-tól december 4-ig szóló kórházi igazoláson, illetve december 5-től a keresőképességig "8"-as kód szerepel az igazoláson? Kell betegszabadságot számfejteni a munkavállaló részére a kódváltás miatt, vagy folyamatosan táppénzben részesül?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3989. kérdés Családi pótlékra jogosultság külföldi tartózkodás esetén
Valóban kérnie kell a családi pótlék szüneteltetését annak a jogosultnak, akinek a férjét az Egyesült Arab Emirátusokba helyezték dolgozni, ahová 2013 januárjában ő is követi gyermekeivel, akik közül az egyik iskolás-, a másik pedig óvodáskorú? A szüneteltetés ellenére megmarad a családi pótlékra és ezzel a családi adókedvezményre való jogosultság? A férj munkáltatója magyar, és továbbra is Magyarországon teljesíti adókötelezettségét, valamint a két gyermek után járó adókedvezményt is ő vette eddig igénybe. Az iskoláskorú gyermek magántanulóként folytatja a tanulmányait Magyarországon, a jelenleg óvodáskorú gyermek pedig 2013 szeptemberétől kezdi tanulmányait Magyarországon szintén magántanulóként. Amennyiben a családi pótlék szüneteltetését kell kérni, azt rögtön külföldre távozásukkor kell megtenni, vagy a 3 hónap külföldi távollét után kell bejelenteni, hogy 3 hónapot meghaladóan tartózkodnak külföldön?
3990. kérdés 1953-ban született férfi nyugellátása
Mikor mehet legkorábban nyugdíjba egy 1953. május 4-én született férfi?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3991. kérdés Végkielégítés csoportos létszámleépítés esetén
Jogosultak lesznek végkielégítésre azok a munkavállalók, akik nem fogadják el a csoportos létszámleépítést tervező munkáltató által felajánlott 20 százalékos bércsökkentést, és ezért sor kerül az elbocsátásukra?
3992. kérdés Munkavállalók személyes adatainak kezelése
Jogosult a munkavállalók személyes adatainak kezelésére a foglalkoztató által megbízott könyvelőiroda?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére