Művészeti iskolában tanuló diák családi pótléka

Kérdés: Jogosult lesz családi pótlékra a szülő abban az esetben, ha tehetséges hegedűs gyermeke egy művészeti iskolában folytatja tovább a tanulmányait?
Részlet a válaszából: […] A kérdés egyszerűnek tűnik, mégis sok rejtett részlete van, melyek mind befolyásolhatják egy ellátás megállapítását vagy a kérelem nyomán kiadott elutasító döntés létrehozását. A két leglényegesebb pont a gyermek életkora és az iskola jellege, azonfelül, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.
Kapcsolódó címke:

Családipótlék-jogosultság

Kérdés: Meddig jogosult a szülő családi pótlékra az idén érettségizett gyermek után, aki szeptembertől továbbtanul? Van valamilyen bejelentési kötelezettsége a szülőnek ezzel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] Ha a családi pótlékkal kapcsolatos kérdésekre keressük a választ, szinte mindig a Cst.-t és a részletesebben szabályozó Cst. R.-t kell felütnünk. Ebben az esetben is a jelzett normatívák adnak választ arra, hogy milyen feltételekkel kell rendelkeznie a kérelmezőnek a családi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.
Kapcsolódó címke:

Saját jogú családi pótlék

Kérdés: Milyen módon tudja megigényelni saját jogon a családi pótlékot a gyermek, ha elköltözött otthonról, és nem tartja a kapcsolatot a szüleivel? Mennyi ideig jár ebben az esetben az ellátás?
Részlet a válaszából: […] A szülői ház elhagyása sokféleképpen és megannyi életkorban lehetséges. Néhány esetben van mód arra, hogy egy gyermek vagy fiatalkorú felnőtt saját maga után részesüljön nevelési ellátásban vagy iskoláztatási támogatásban (melyek együttes elnevezése családi pótlék),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Családi pótlék nevelt gyermek szökése esetén

Kérdés: Jogosult családi pótlékra a nevelőszülő abban az esetben, ha a nevelt fia megszökött, de az iratok alapján még a nevelőszülőnél kellene lennie?
Részlet a válaszából: […] A válasz nagymértékben függ attól, hogy a gyermek mely időpontban hagyta el a számára kijelölt otthonát. Teljesen más a helyzet abban az esetben, ha a fiú csak pár napja szánta rá magát a szökésre, mintha már hónapokkal ezelőtt eltávozott. A Cst. R. rendelkezése szerint, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Családi pótlék és gyermeknevelési támogatás

Kérdés: Hány éves korig jár a családi pótlék és a gyermeknevelési támogatás abban az esetben, ha a gyermek nappali tagozatos iskolába jár?
Részlet a válaszából: […] A családi pótlék mint ellátásfajta hosszú évek óta egy biztos, de alacsony összegű ellátást biztosít az ügyfelek részére. Jelenleg két összetevőre bontható: iskoláztatási támogatás és nevelési ellátás. A Cst. azonban mindjárt a bevezetést követően elmagyarázza, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Családi pótlék nagykorú gyermek után

Kérdés: Van valamilyen lehetősége a 18. életévét betöltött gyermeknek, hogy saját jogán igényelje a családi pótlékot abban az esetben, ha szüleivel nagyon megromlott a viszonya, ezért elköltözött otthonról, de az ellátást még mindig a szülők kapják?
Részlet a válaszából: […] A családi pótléknak jelenleg két formája létezik, a nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás.A nevelési ellátás (Cst. 7. §) a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-éig jár az ügyfél részére. Továbbá nevelési ellátásra - a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Szerb állampolgárságú szülő családi pótléka

Kérdés: Jogosult lehet családi pótlékra a szerb állampolgárságú édesanya abban az esetben, ha négy gyermekével már több éve Magyarországon él? A gyermekek után korábban az anya házastársa kapta az ellátást, de ő elköltözött a családtól. A gyermekek közül a legkisebb közös gyermek, aki magyar állampolgár.
Részlet a válaszából: […] A Cst. sorolja fel azokat az eseteket, melyekben szereplő személyek joggal igényelhetnek családi pótlékot, gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, illetve anyasági támogatást, vagyis a gyermekek után e törvény szerint járó ellátást. Ki kell emelnünk, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Családi pótlék külföldi tartózkodás esetén

Kérdés: Valóban visszavonhatják a családi pótlékot attól az édesanyától, aki családjával együtt egy éve külföldre költözött, de kiskorú gyermekei után a mai napig kapja a családi pótlékot?
Részlet a válaszából: […] A lehetőségek között valóban az is megtalálható, hogy a folyósító szerv - amennyiben valamilyen formában tudomására jut a folyamatos külföldi tartózkodás - jog-alap nélküli kifizetésnek minősíti az ellátást, és visszafizetésre kötelező határozat kiadásával intézkedik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Művészeti iskolába járó gyermek

Kérdés: Miért nem folyósítanak családi pótlékot az után a gyermek után, aki művészeti iskolába jár?
Részlet a válaszából: […] A családi pótlék jelenleg két ellátásfajtából tevődik össze. A nevelési ellátásból és az iskoláztatási támogatásból. Nevelési ellátásra jogosult a szülő, a nevelőszülő, a gyám, továbbá az a személy, akihez a Gyvt. alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Nyári szünidőre járó családi pótlék

Kérdés: Valóban igaz, hogy azok részére, akik felsőoktatási intézményben tanulnak, a nyári szün-időre jár családi pótlék? Hogyan kell igényelni az ellátást ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A családi pótlék a jelenlegi jogszabály alapján nem állapítható meg és folyósítható felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel. Azonban az ellátás összegét befolyásolhatja pozitív irányba egy főiskolás vagy egyetemista gyermek. A családi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.
1
2
3
4