1953-ban született férfi nyugellátása

Kérdés: Beszámítják a jogszerző időbe a nyugdíjkorhatár óta eltelt időszakot egy 1953 nyarán született férfi esetében, aki nem kérte azonnal a nyugdíjazását, hanem még 8 hónapig munkaviszonyban maradt? A leendő nyugdíj számításánál figyelembe fogják venni a havi félszázalékos emelést?
Részlet a válaszából: […] Ha valaki a nyugdíjkorhatára betöltése után az öregségi nyugdíj megállapítása nélkül tovább dolgozik, és a jogviszonyában – ami lehet például munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni vagy társas vállalkozói jogviszony – biztosítottnak minősül, akkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

Nyugdíjazás

Kérdés: Hogyan kell elindítania a nyugdíjazását egy 1953 augusztusában született férfinak, aki idén augusztusban nyugdíjba vonul? Milyen feladatai vannak ezzel kapcsolatban a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] A nyugellátás megállapítása iránti kérelmet bármely megyei (fővárosi) kormányhivatalnál beszerezhető, illetőleg a www.onyf.hu internetes oldalon letölthető és kitölthető K02. számú nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon lehet előterjeszteni. A kitöltött és aláírt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.

1953-ban született személy nyugellátása

Kérdés: Elmehet korhatár előtti nyugdíjba egy 1953. július 23-án született személy, aki 47 év igazolt munkaviszonnyal rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] Sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt a nyugdíjba vonulás kizárólag a nők számára lehetséges abban az esetben, ha rendelkeznek negyven év jogosultsági idővel. A nyugdíj megállapítására – főszabály szerint – akkor kerülhet sor,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 29.

1953-ban született férfi korhatár előtti ellátása

Kérdés: Jogosult korhatár előtti ellátásra egy 1953. július 13-án született férfi, akinek jelenleg 37 év szolgálati ideje van?
Részlet a válaszából: […] 2012. január 1-jével a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer átalakult. Az átalakulás egyik eredménye, hogy 2012-től nyugellátást csak a nyugdíjkorhatár betöltésétől lehet megállapítani és folyósítani. A korhatár előtti nyugellátásokat a korhatár előtti ellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 3.

1952-ben és 1953-ban született férfi

Kérdés: Hatályos jelenleg is a kormányhivatal honlapján található cikk, amely szerint az 1952-1953 évben született férfi, aki betöltötte a 60. életévét, és rendelkezik legalább 42 éves munkaviszonnyal, jogosult csökkentett összegű öregségi nyugdíjra?
Részlet a válaszából: […] Sajnos azt kell mondanunk, hogy a kormányhivatal tájékoztatója nem aktuális. Az előrehozott öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályok már több mint egy éve, pontosan 2012. január 1-jén hatályukat vesztették.Az előrehozott öregségi nyugdíj mellett 2012. január 1-jével más, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 15.

1953-ban született férfi nyugellátása

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult az a két 1953-ban született férfi munkavállaló, aki 44, illetve 42 év szolgálati idővel rendelkezik? Milyen nyomtatványon kell elindítani az ellátások igénylését?
Részlet a válaszából: […] A jelenleg hatályos Tny-tv. szabályai szerint az 1953-ban született személy legkorábban a 63. életéve betöltésekor szerezhet jogosultságot teljes összegű öregségi nyugdíjra, ha addig az időpontig legalább húsz év szolgálati időt szerez, és azon a napon, melytől kezdődően a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 10.

1953-ban született férfi nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet legkorábban nyugdíjba egy 1953. május 4-én született férfi?
Részlet a válaszából: […] Aki 1953-ban született, legkorábban a 63. életéve betöltésekor – jelen esetben 2016. május 4-én – szerezhet jogosultságot öregségi nyugdíjra, amennyiben – az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges – húsz év, illetve – az öregségi résznyugdíjhoz szükséges –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.

1953-ban született férfi nyugellátása

Kérdés: Valóban elmehet még előrehozott csökkentett összegű öregségi nyugdíjba az 1953-ban született férfi, ha rendelkezik 40 év szolgálati idővel?
Részlet a válaszából: […] A 2012. január 1-jétől hatályba lépett 2011. évi CLXVII. tv. (a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről) rendelkezései szerint az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíj 2011. de­cember 31-ét követő kezdőnaptól nem állapítható meg....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 6.

Korengedményes nyugdíjban részesülő kft.-tag visszafoglalkoztatása

Kérdés: Létesíthet-e a volt munkáltatójával biztosítással járó jogviszonyt 2012-ben az az 1953-ban született férfi, aki 2010-ben csökkentett összegű korengedményes nyugdíjba ment abból a kft.-ből, amelynek ő 34 százalékos, a felesége pedig 15 százalékos tulajdonosa? A cég 51 százalékos tulajdonrésze egy harmadik – nem a családhoz tartozó – tulajdonos kezében van. A törvény szövege, valamint a szakértői jogértelmezések nem egyértelműek ebben a témában.
Részlet a válaszából: […]  A jogszabály szövegéből adódó bizonytalanság, esetlegesfélreértés tisztázása érdekében induljunk ki abból a tényből, hogy akorengedményes nyugdíjazási forma alapja (mindig is) a munkáltató és amunkavállaló között létrejött korengedményes megállapodás volt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 19.

1953-ban született férfi átmeneti járadéka

Kérdés: Kaphat-e átmeneti járadékot egy 1953-ban született férfi, aki most rendszeres szociális járadékban részesül?
Részlet a válaszából: […]  Sajnos nem kaphat. Ennek az az egyszerű indoka, hogy 2012.január 1-jével a 2011. évi CXCI. tv. rendelkezései szerint átmeneti járadék, deugyanígy rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációsjáradék, rendszeres szociális járadék, bányász dolgozók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.
1
2