tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

12 találat a megadott 1953-ban született férfi tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: 1953-ban született férfi nyugellátása

Kérdés: Beszámítják a jogszerző időbe a nyugdíjkorhatár óta eltelt időszakot egy 1953 nyarán született férfi esetében, aki nem kérte azonnal a nyugdíjazását, hanem még 8 hónapig munkaviszonyban maradt? A leendő nyugdíj számításánál figyelembe fogják venni a havi félszázalékos emelést?
Részlet a válaszból: […]kiszámítása során figyelembe kell venni. Ugyanakkor az a személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább harminc napra szolgálati időt szerez, nyugdíjnövelésben részesül, feltéve hogy az öregségi nyugdíjkorhatára betöltéséig legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik. A?nyugdíjnövelés mértéke minden harminc nap után az öregségi nyugdíj 0,5 százaléka.Az 1953-ban született személyek öregségi nyugdíjkorhatára a 63. betöltött életév. Jelen esetben a nyugdíjnövelés abban az esetben jár, amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatára betöltésekor rendelkezett legalább húsz év szolgálati idővel. 8 hónap, pontosabban legalább 240 nap után a nyugdíjnövelés mértéke négy százalék. Fontos hangsúlyozni, hogy a nyugdíjnövelés mértékének (százalékszám) meghatározása során csak azt a szolgálati időtartamot lehet figyelembe venni, amely osztható 30 nappal,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5417
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Nyugdíjazás

Kérdés: Hogyan kell elindítania a nyugdíjazását egy 1953 augusztusában született férfinak, aki idén augusztusban nyugdíjba vonul? Milyen feladatai vannak ezzel kapcsolatban a munkáltatónak?
Részlet a válaszból: […]az igénylő nevelőszülő, a foglalkoztatási jogviszony szüneteltetéséről szóló igazolás. Ilyen irat továbbá az 1998. január 1-jét megelőző felsőoktatási tanulmányok időtartamát igazoló leckekönyv, végbizonyítvány, oklevél, külföldön folytatott tanulmányok esetén azt igazoló dokumentum, hogy a külföldi végzettséget honosították, a külföldi tanulmányi időt a hazai tanulmányi időbe beszámították, vagy a külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítvány és oklevél Magyarországon egyenértékűnek ismerhető el. Az igénybejelentéshez mellékelni kell a katonakönyvet vagy a Magyar Honvédség illetékes szerve által kiállított igazolást a sor-, tartalékos vagy hivatásos katonai szolgálatban, illetve polgári szolgálatban eltöltött idő igazolására, vagy a fegyveres rendvédelmi szerv igazolását a hivatásos vagy továbbszolgáló állományban töltött idő igazolására. Amennyiben az igénylő 1998. január 1-jét megelőző szakiskolai tanulmányokat folytatott, annak igazolása érdekében meg kell keresnie az ipari tanuló munkakönyvét, szakmunkástanulói bizonyítványát, egészségügyi vagy mezőgazdasági szakiskolai bizonyítványát, oklevelét vagy szakképző iskolai tanulószerződését. Ha az igénylő 1998. január 1-jét megelőző bedolgozó volt, csatolnia kell a bedolgozói kiskönyvét, vagy annak hiányában a jogviszonyra vonatkozó munkabérjövedelem-igazolást.Az 1998. január 1-jét megelőző tagsággal szerzett szolgálati időt mezőgazdasági, halászati termelőszövetkezeti tagkönyvvel, az egyházi szolgálati viszonyt egyházi igazolással lehet bizonyítani.A nyugdíjjárulék-köteles kereset igazolása céljából az igénylő a birtokában lévő munkabér-, illetve jövedelemigazolásokat csatolja, ha az adat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásában nem szerepel.Ha a kérelmező a szükséges iratokat nem mellékeli, vagy az igénybejelentő lapot nem megfelelően tölti ki, az igényelbíráló nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hiánypótlásra hívja fel.Az öregségi nyugdíj megállapításának az egyik feltétele, hogy az igénylő azon a napon, melytől kezdődően a nyugellátás megállapítását kéri, nem állhat biztosítási jogviszonyban, ezért azt a napot megelőzően, amelytől az igénylő az öregségi nyugdíj megállapítását kéri, meg kell szűnnie a munkaviszonynak. Ebből következően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4990

3. találat: 1953-ban született férfi korhatár előtti ellátása

Kérdés: Jogosult korhatár előtti ellátásra egy 1953. július 13-án született férfi, akinek jelenleg 37 év szolgálati ideje van?
Részlet a válaszból: […]életévét betöltötte, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett, azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is,c) aki a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a Tny. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett,d) aki 2011. december 31-éig a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte,e) aki 2011. december 31-éig az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjára jogosultságot szerzett,f) aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást 2012. január 1-jét megelőzően írásban megkötötték, feltéve hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012. évben van, és a jogosult a biztosítással járó jog­viszony megszűnését követő napon a 2011. de­cember 31-én hatályos szabályok szerint az előrehozott öregségi nyugdíjra, csökkentett összegű elő­rehozott öregségi nyugdíjra, bányásznyugdíjra, korengedményes nyugdíjra, az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjára jogosult lett volna,feltéve hogy a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdőnapján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra vagy balettművészeti életjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapján rendszeres pénzellátásban nem részesül.Az 1953-ban született és 37 év szolgálati idővel rendelkező férfi - az előzőekben ismertetett feltételek fennállása esetén - akkor szerezhet jogosultságot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4422
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: 1952-ben és 1953-ban született férfi

Kérdés: Hatályos jelenleg is a kormányhivatal honlapján található cikk, amely szerint az 1952-1953 évben született férfi, aki betöltötte a 60. életévét, és rendelkezik legalább 42 éves munkaviszonnyal, jogosult csökkentett összegű öregségi nyugdíjra?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjba vonulhatnak. A nyugdíj megállapítására - főszabály szerint - akkor kerülhet sor, ha a negyven év jogosultsági időből legalább harminckét évet keresőtevékenységgel vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerezték.Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt igénybe vehető öregségi nyugdíjfajtákat a 2011. évi CLXVII. tv. szüntette meg, egyúttal bevezette a korhatár előtti ellátást. Korhatár előtti ellátásra 2011. december 31-ét követő kezdőnaptól az jogosult,a) aki 2011. december 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny-tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges életkort betöltötte, és a szolgálati időt megszerezte azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is,b) az 1953. évben született nő, aki 59. életévét betöltötte, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett, azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is,c) aki a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a Tny-tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett,d) aki 2011. december 31-éig a 150/1991. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte,e) aki 2011. december 31-éig az 5/1992. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett,f) aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást 2012. január 1-jét megelőzően írásban megkötötték, feltéve hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012. évben van, és a jogosult a biztosítással járó jog­viszony megszűnését követő napon a 2011. de­cember 31-én hatályos szabályok szerint előrehozott öregségi nyugdíjra, csökkentett összegű elő­rehozott öregségi nyugdíjra, korkedvezményes nyugdíjra, bányásznyugdíjra, korengedményes nyugdíjra, az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjára jogosult lett volna.A korhatár előtti ellátás megállapításának további kritériuma, hogy az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4208

5. találat: 1953-ban született férfi nyugellátása

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult az a két 1953-ban született férfi munkavállaló, aki 44, illetve 42 év szolgálati idővel rendelkezik? Milyen nyomtatványon kell elindítani az ellátások igénylését?
Részlet a válaszból: […]megszerezte, azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is;b) az az 1953. évben született nő, aki 59. életévét betöltötte, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is;c) az, aki a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a Tny-tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett;d) az, aki 2011. december 31-éig a 150/1991. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte;e) az, aki 2011. december 31-éig az 5/1992. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett;f) az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást 2012. január 1-jét megelőzően írásban megkötötték, feltéve hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012-ben van, és a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő napon a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint előrehozott öregségi nyugdíjra, csökkentett összegű elő­rehozott öregségi nyugdíjra, korkedvezményes nyugdíjra, bányásznyugdíjra, korengedményes nyugdíjra, az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjára jogosult lett volna.A korhatár előtti ellátásra való jogosultság megszerzésének további feltétele, hogy az igénylő a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdőnapján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra vagy balettművészeti életjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapján rendszeres pénzellátásban nem részesül.Az 1953-ban született férfi korhatár előtti ellátásban a c)-f) pont szerinti esetben részesülhet. Vagyis ha az 1953-ban született férfi nem szerzett jogosultságot korkedvezményre, bányásznyugdíjra vagy művésznyugdíjra, továbbá a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően írásban nem közölték vele (vagy ő nem közölte a másik féllel), vagy 2012. január 1-jét megelőzően nem kötött a foglalkoztatójával jogviszonyt megszüntető megállapodást, akkor korhatár előtti ellátásra nem jogosult.Korhatár előtti ellátás igénylése esetén a kérelmező a kérelmet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) által e célra rendszeresített, és az ONYF, valamint a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett K03. vagy ONYF 3515-270. számú adatlapon vagy elektronikus űrlapon nyújthatja be. A kérelemhez csatolni kella) az igénylő birtokában lévő iratokat, amelyek a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek nyilvántartásában nem szereplő időtartamok bizonyítására szolgálnak, így például főiskolai vagy egyetemi leckekönyvet, végbizonyítványt, oklevelet; katonakönyvet vagy a Magyar Honvédség illetékes szerve által kiállított igazolást a sor-, tartalékos vagy hivatásos katonai szolgálatban, illetve polgári szolgálatban eltöltött időről; ipari tanuló munkakönyvet, szakmunkás-tanulói bizonyítványt, egészségügyi vagy mezőgazdasági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4177
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: 1953-ban született férfi nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet legkorábban nyugdíjba egy 1953. május 4-én született férfi?
Részlet a válaszból: […]amelytől kezdődően az öregségi nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Az 1953-ban született személyek - a jelenleg hatályos jogszabályok alapján - 2016. évet megelőzően, azaz az öregségi nyugdíjkorhatáruk betöltése előtt nem szerezhetnek jogosultságot nyugellátásra, hiszen a 2011. évi CLXVII. tv. szerint 2012. január 1-jétől- előrehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj,- korkedvezményes nyugdíj,- bányásznyugdíj,- korengedményes nyugdíj,- az 5/1992. Korm. rendelet alapján megállapított öregségi nyugdíj,- az 1994. évi LXIV. tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3990
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: 1953-ban született férfi nyugellátása

Kérdés: Valóban elmehet még előrehozott csökkentett összegű öregségi nyugdíjba az 1953-ban született férfi, ha rendelkezik 40 év szolgálati idővel?
Részlet a válaszból: […]ellátásra jogosult- az, aki 2011. december 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny-tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges= életkort betöltötte, és= szolgálati időt megszerezte;- az az 1953. évben született nő, aki 59. életévét betöltötte, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett;- az, aki a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig a Tny-tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett;- az, aki 2011. december 31-éig a 150/1991. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte,- az, aki 2011. december 31-éig az 5/1992. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett;- az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást 2012. január 1-jét megelőzően írásban megkötötték, feltéve hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012. évben van, és a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő napon a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint az előrehozott öregségi nyugdíjra, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra, bányásznyugdíjra, korengedményes nyugdíjra vagy az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjára jogosult lett volna,feltéve hogy a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdőnapján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra vagy balettművészeti életjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapján rendszeres pénzellátásban nem részesül.(Rendszeres pénzellátásnak minősül a táppénz,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3920
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Korengedményes nyugdíjban részesülő kft.-tag visszafoglalkoztatása

Kérdés: Létesíthet-e a volt munkáltatójával biztosítással járó jogviszonyt 2012-ben az az 1953-ban született férfi, aki 2010-ben csökkentett összegű korengedményes nyugdíjba ment abból a kft.-ből, amelynek ő 34 százalékos, a felesége pedig 15 százalékos tulajdonosa? A cég 51 százalékos tulajdonrésze egy harmadik - nem a családhoz tartozó - tulajdonos kezében van. A törvény szövege, valamint a szakértői jogértelmezések nem egyértelműek ebben a témában.
Részlet a válaszból: […]nevelőszülő, valamint testvér, élettárs, egyenes ágbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa), vagy 2. a munkavállalónak a jogi személy munkáltatóval való viszonyában többségi befolyás áll fenn, vagy 3. a jogi személy munkáltató a tagjával, vezető tisztségviselőjével kötött korengedményes megállapodást, vagy 4. a jogi személy munkáltató a tagjának, vezető tisztségviselőjének a hozzátartozójával kötött korengedményes megállapodást, akkor a munkáltatónak kötelezettséget kellett vállalnia arra, hogy a munkavállalóval a korengedményes nyugdíj megállapítását követően - a korengedményes nyugdíj folyósításának időtartamára - nem létesít a Tbj-tv. szerinti biztosítással járó jogviszonyt. Ellenkező esetben a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó megállapodás attól az időponttól kezdődően, amikortól a biztosítással járó jogviszony létrejött, semmis. Tehát a korengedményes nyugdíjban részesülő személy "visszafoglalkoztatásához" kötődő szankció alkalmazása során elsősorban azt kellett vizsgálni, hogy a munkáltató és a munkavállaló között milyen jogviszony állt fenn. Amennyiben megállapítható volt, hogy a Ptk. 203. §-ának rendelkezése szerint a rosszhiszeműséget, illetve az ingyenességet vélelmezni kell, a munkáltató és a (nyugdíjas, 2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátott) munkavállaló között a nyugdíjazást követően létrejött jogviszony jellegét kell vizsgálni, vagy­is azt, hogy a jogviszony a Tbj-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3781

9. találat: 1953-ban született férfi átmeneti járadéka

Kérdés: Kaphat-e átmeneti járadékot egy 1953-ban született férfi, aki most rendszeres szociális járadékban részesül?
Részlet a válaszból: […]összegben rokkantsági ellátásként kapja tovább mindaddig, amíg felül nem vizsgálják. A felülvizsgálatra legkésőbb a legutóbbi felülvizsgálat során meghatározott időpontban kerül sor (ez 2012-nél későbbi időpont is lehet). A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által - új, komplex minősítési szempontok alapján - elvégzett vizsgálat eredményétől függetlenül a nyugdíj-megállapító szerv rokkantsági ellátást állapít meg. Fontos hangsúlyozni, hogy erre csak abban az esetben kerülhet sor, ha az érintett a felülvizsgálat (vagy a kérelem) időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti. Ellenkező esetben rehabilitálhatóság esetén (ha foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel) rehabilitációs járadékot, ha az érintett rehabilitációja nem javasolt, akkor rokkantsági ellátást kell megállapítani. A felülvizsgálat időpontjától a rokkantsági ellátás már új összegben kerül meghatározásra. A rokkantsági ellátás összege a) a havi átlagjövedelem 40 százaléka, de nem lehet kevesebb a minimálbér 30 százalékánál, 27 900 forintnál, ugyanakkor annak 45 százalékát, 41 850 forintot sem haladhatja meg, ha a megváltozott munkaképességű személy aa) egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, vagy ab) rehabilitálható, és foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, de a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri; b) a havi átlagjövedelem 60 százaléka, de minimum a minimálbér 40 százaléka, 37 200 forint, ugyanakkor maximum a minimálbér 150 százaléka, 139 500 forint, ha a megváltozott munkaképességű személy ba)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3647
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: 1953-ban született férfi nyugellátása

Kérdés: Korkedvezménnyel mikor mehet legkorábban nyugdíjba egy 1953 márciusában született, jelenleg 38 éves munkaviszonnyal rendelkező férfi? A munkáltató által fizetendő korengedményes nyugdíjazásra nincs lehetőség.
Részlet a válaszból: […]korkedvezményre jogosító munkakörben, továbbá az, aki legalább hat éven át 100 kPa-nál nagyobb nyomású légtérben dolgozott. A korkedvezmény további egy-egy év a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett minden újabb öt, nőnél négy, illetőleg 100 kPa-nál nagyobb nyomású légtérben végzett minden újabb háromévi munka után. Azokat a munkaköröket, amelyek korkedvezményre adnak jogot, a Tny-tv. R. 2006. december 31-én hatályos 1. számú mellékletét képező jegyzék tételesen tartalmazza. Ez a jegyzék azt is rögzíti, hogy egy-egy munkakör milyen feltételek fennállása esetén ad jogot korkedvezményre. A jogszabály meghatározza azt is, hogy a jegyzékben szereplő munkaköri meghatározásokat kiterjesztően értelmezni nem lehet. Tekintettel arra, hogy a kérdező az esetlegesen korkedvezményre jogosító munkaköréről vagy szolgálati idejéről nem tesz említést, így arról tájékoztatást nem tudunk adni, hogy az általános szabályokhoz képest fennáll-e a lehetősége a "korábbi nyugdíjazásnak", vagy ha fennáll, pontosan mely időponttól. Az általános szabályok szerint 1953-ban született, 38[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3150
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést