Jogosultság baleseti táppénzre

Kérdés: Mikortól folyósíthat baleseti táppénzt a kifizetőhely annak a munkavállalónak, aki 2022. március 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, és 2022. április 8-án, a munkavégzés befejezése előtt 1 órával munkavégzés közben baleset érte, amelyet bejelentett, de a munkaidő végéig dolgozott? A munkavállaló a munka befejezése után elment orvoshoz, aki a balesetből kifolyólag ugyanezen a napon keresőképtelen állományba vette, amely előreláthatólag hosszabb ideig fog tartani. Meddig lesz jogosult az ellátásra ebben az esetben a dolgozó, ha az előző munkaviszonya 2022. január 8-án szűnt meg?
Részlet a válaszából: […] ...táppénzre az jogosult, aki a biztosításának a fennállása alatt, vagy annak megszűnését követő harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik. Ezért elsősorban a baleset üzemiségét kell elismerni. Ehhez a munkáltatónak a balesetet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Üzemi baleset várandósság alatt

Kérdés: A CSED-et vagy a baleseti táppénzt kell folyósítani a szülést követően abban az esetben, ha a várandós munkavállaló 2021. december 8-án munkába menet közúti balesetet szenvedett, amely miatt 2022. január 31-ig kórházi ápolásban részesült, a balesetből kifolyólag azonban még több hónapig keresőképtelen lesz, a szülés várható időpontja pedig 2022. március 25.? A kifizetőhely kivizsgálta a balesetet, és elismerte annak üzemi (úti) jellegét. A munkavállaló határozott idejű munkaszerződéssel dolgozik jelenlegi munkahelyén, amelynek lejárata 2022. május 31. Jogosult lesz GYED-re a kismama annak ellenére, hogy lejár a munkaszerződése, és ezzel megszűnik a biztosítási jogviszonya?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a szüléskor és azt követően is az anya még baleseti táppénzre jogosult, akkor az Eb-tv. 39. §-ában foglaltak szerint két ellátásra egyidejűleg jogosulttá válik, de választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe. A két ellátás egyidejűleg nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Munkahelyi baleset

Kérdés: Jogosan járt el a munkáltató, amikor nem ismerte el a baleset üzemiségét a következő esetben? A munkavállaló a napi munkavégzés befejezését követően a munkáltatói öltözőből kilépett, megbotlott, és a jobb bokája kifordult, de nem voltak fájdalmai, ezért az eseményről aktualitásában nem tett bejelentést a munkáltató képviselőjének, napokkal ezután azonban fájdalmai lettek, ezért felkereste a szakrendelést, ahol a kezelőorvosa a boka rándulását és húzódását állapította meg? Az igazolás birtokában a sérült munkavállaló indítványozta a baleset kivizsgálását, és annak üzemi jellegének megállapítását.
Részlet a válaszából: […] ...elhamarkodott lenne a válasz az üzemi baleset szimpla definíciója ismeretében. Üzemi baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Baleseti táppénz alapja

Kérdés: Mi lesz a baleseti táppénz alapja abban az esetben, ha a dolgozó az első baleseti táppénzre való jogosultság megszűnését követő 180 napon belül ugyanazon üzemi baleset következtében újból keresőképtelenné vált? Mi lesz a többedszerre is ugyanazon üzemi baleset következtében újbóli keresőképtelenné válás esetén a táppénz alapja, ha minden további keresőképtelenség az első jogosultság megszűnését követő 180 napon túli, de a közvetlenül megelőző ugyanazon balesetitáppénz- jogosultság megszűnését követő 180 napon belüli? Hasonlítani kell a legújabb alapot a megelőző alaphoz vagy a megelőző alapok bármelyikéhez?
Részlet a válaszából: […] ...a baleseti táppénzről. Baleseti táppénzre az jogosult, aki a biztosítása fennállása alatt vagy annak megszűnését követő harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik. Jogosult baleseti táppénzre a biztosított akkor is, ha ugyanazon balesetből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Üzemi baleset otthoni munkavégzés esetén

Kérdés: Üzemi balesetnek minősítheti a kifizetőhely, ha az otthoni munkavégzés során a dolgozó térde az asztaltól történő felálláskor reccsent egyet?
Részlet a válaszából: […] ...az üzemi baleset fogalmi meghatározásáról beszélnék, a baleset fogalmából kell kiindulni, mert az az esemény, amely az egészségbiztosítás fogalmi körében nem minősül balesetnek, üzemi baleset sem lehet.Balesetnek minősül az emberi szervezetet ért olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Baleseti járadékban részesülő munkavállaló üzemi balesete

Kérdés: Jogosult lesz ismét baleseti táppénzre az a munkavállaló, aki 2019. október 4-én történt üzemi balesete következtében a balesetitáppénzfolyósítás megszűnését követően baleseti járadékban részesül, és 2021. február 4-én munkavégzés közben ismét balesetet szenvedett (ugyanaz a lába tört el, mint a korábbi baleseténél), amelyet a kifizetőhely üzemi balesetnek ismert el?
Részlet a válaszából: […] ...táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik. Az Eb-tv. 55. §-ának (4) bekezdésében foglaltak rendelkeznek arról, hogy nem jogosult baleseti táppénzre az, aki ugyanazon üzemi balesetből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Baleset otthoni munkavégzés során

Kérdés: Minősíthető üzemi balesetnek a home office keretében, otthoni munkavégzés közben elszenvedett lábtörés? Hogyan kell elbírálni a balesetet, illetve milyen feltételeket kell vizsgálni az eljárás során?
Részlet a válaszából: […] A vírusjárványnak a munka világára gyakorolt hatására az érintettek minimális befolyással, optimális esetben utókövetéssel képesek reagálni, jelenlegi - csupán észlelési - helyzetükben annak alakítására minimális esély mutatkozik.Válaszreakcióként egyes, zömmel magasabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Baleset orvosi vizsgálatra menet

Kérdés: Jogosult lesz baleseti táppénzre az a veszélyeztetett terhességére tekintettel jelenleg táppénzben részesülő munkavállaló, aki a kezelőorvosa által elrendelt kardiológiai vizsgálatra menet a frissen felmosott kövön megcsúszott, eltört a bokája, ezért jelenleg kórházi ápolásban részesül? A teljes felépülés több hónapot is igénybe vehet. Hogyan kell eljárnia a kifizetőhelynek ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...történt megjelenésével összefüggésben érte. A kivizsgálást követően a kifizetőhelynek határozatot kell hoznia, s a balesetet üzemi balesetnek kell elismernie. A baleset napjától a kismamának már nem táppénz, hanem baleseti táppénz jár mindaddig, amíg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Ismételt keresőképtelenség üzemi baleset miatt

Kérdés: Ismét baleseti táppénzre jogosult az a munkavállaló, aki 2018. december 15-én történt üzemi balesetéből eredően 2019. október 31-ig már baleseti táppénzben részesült, és 2020. február 5-től ismét keresőképtelen "1" keresőképtelenségi kóddal? Az orvos igazolta a két keresőképtelenség közötti összefüggést.
Részlet a válaszából: […] ...foglaltak értelmében, ha a biztosított az első baleseti táppénzre való jogosultsága megszűnését követő 180 napon belül ugyanazon üzemi baleset következtében újból keresőképtelenné válik, baleseti táppénzre jogosult. Ha ugyanabban a jogviszonyában válik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Üzemi baleset

Kérdés: Üzemi balesetnek minősítheti a kifizetőhely az alábbi esetet? Egy munkaruha és védőruha viselésére kötelezett munkavállaló az öltözőbe menet, reggel háromnegyed hatkor megbotlott, elesett, és eltört a lába, mentővel szállították kórházba. A dolgozó munkaidejének a kezdete reggel 6 óra, azaz a baleset idején még nem kezdte el a munkát.
Részlet a válaszából: […] ...Mvt. szerinti munkabaleset és a társadalombiztosítási szabályozás szerinti üzemi baleset meghatározása eltérő. Az üzemi baleset fogalma tágabb. Az Eb-tv. 52. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján - többek között - üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.
1
2
3
5