tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

41 találat a megadott üzemi baleset tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Baleset orvosi vizsgálatra menet
Kérdés: Jogosult lesz baleseti táppénzre az a veszélyeztetett terhességére tekintettel jelenleg táppénzben részesülő munkavállaló, aki a kezelőorvosa által elrendelt kardiológiai vizsgálatra menet a frissen felmosott kövön megcsúszott, eltört a bokája, ezért jelenleg kórházi ápolásban részesül? A teljes felépülés több hónapot is igénybe vehet. Hogyan kell eljárnia a kifizetőhelynek ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]amely a biztosítottat a keresőképtelenségének az elbírálása céljából elrendelt, illetőleg a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb orvosi vizsgálaton történt megjelenésével összefüggésben érte. A kivizsgálást követően a kifizetőhelynek határozatot kell hoznia, s a balesetet üzemi balesetnek kell elismernie. A baleset napjától a kismamának már nem táppénz, hanem baleseti táppénz jár mindaddig, amíg e balesetből kifolyólag keresőképtelen. Persze nem hagyható figyelmen kívül az, hogy a kismama (biztosított) az őt megillető ellátások közül választhat (táppénz, baleseti táppénz).Ha a baleseti táppénzt választotta, s a balesete miat-ti keresőképtelenségének időtartama alatt a baba megszületik, a szülés napjától az anya az ellátások közül ismét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6656
2. találat: Baleset otthoni munkavégzés során
Kérdés: Minősíthető üzemi balesetnek a home office keretében, otthoni munkavégzés közben elszenvedett lábtörés? Hogyan kell elbírálni a balesetet, illetve milyen feltételeket kell vizsgálni az eljárás során?
Részlet a válaszból: […]munkavégzés a munkavállaló saját eszközein történik. A munkáltató a munkavállaló tulajdonában álló számítástechnikai eszköz használata esetében jogosult meghatározni azokat az informatikai védelmi beállításokat, szabályokat, amiket a munkavállaló köteles betartani.A munkáltató jogosult a munkavégzés módját ellenőrizni, akár abban a formában is, hogy a munkavégzés helyeként megnevezett ingatlanba a képviselője rendszeresen belép, és a körülmények meglétét ellenőrzi. Ennek időintervallumát célszerű a felek szerződésében rögzíteni. A munkáltató az ellenőrzése során kizárólag a munkavégzéshez használt számítástechnikai eszközön tárolt, munkavégzéshez kapcsolódó adatokba tekinthet bele, és a végzett ellenőrzése nem jelenthet aránytalanul súlyos terhet az ingatlanban tartózkodók számára.A munkavállaló a munkavégzés helyén köteles az Mvt. rendelkezéseit betartani, és munkakörnyezetét a munkavédelem követelményeinek megfelelően kialakítani.A munkavállalóhoz delegált említett kötelezettség és az esetlegesen elszenvedett baleset üzemi jellegének ismérvei, illetve ennek következményeként annak minősítése nem feltétlenül vannak szinkronban a tárgykörben eddig szerzett ismereteinkkel és a gyakorlati tapasztalatokkal.A munkahelyi munkakörnyezet kialakítása, a biztonsági garanciák a foglalkoztató kötelezettségeként jelenítődnek meg, melynek során a munkáltató a 3/2002. SzCsM-EüM együttes rendeletben megfogalmazott elvárásokhoz kötve van.Az otthoni munkavégzés közben elszenvedett baleset üzemi jellegének elbírálása során a vizsgálat tárgyát az képezi, hogy a balesetet a biztosított foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben, illetve a biztosítottat munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenvedte el [Eb-tv. 52. § (1) bekezdés].A foglalkozás körében végzett munka az Mvt. 87. §-ának 3. pontja alapján határozható meg, nevezetesen munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.A baleset körülményeinek feltárása érdekében a vizsgálat lefolytatásáról az Mvt. 86/A. §-ának (5) bekezdése meglehetősen szűkszavúan, mindössze arról tesz említést, hogy a munkáltató vagy megbízottja a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.A hivatkozott normaszöveg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6651
3. találat: Ismételt keresőképtelenség üzemi baleset miatt
Kérdés: Ismét baleseti táppénzre jogosult az a munkavállaló, aki 2018. december 15-én történt üzemi balesetéből eredően 2019. október 31-ig már baleseti táppénzben részesült, és 2020. február 5-től ismét keresőképtelen "1" keresőképtelenségi kóddal? Az orvos igazolta a két keresőképtelenség közötti összefüggést.
Részlet a válaszból: […]újból keresőképtelenné, ahol az üzemi baleset érte, a baleseti táppénzének az összege a korábbinál kevesebb nem lehet. A jogszabály két előnyszabályt is biztosít. Az egyik az időtartamnál (180 napon belül), a másik az összegszerűségnél van. Az új keresőképtelenséghez igazodóan meg kell állapítani a napi alapot, és a baleseti táppénzt a kedvezőbb napi alappal kell folyósítani. A folyósítás időtartamának megállapításánál felhívjuk a figyelmet az előzményszámításra. Figyelemmel kell lenni továbbá az Eb-tv. 55. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra is, mely szerint nem jogosult baleseti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6359
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Üzemi baleset
Kérdés: Üzemi balesetnek minősítheti a kifizetőhely az alábbi esetet? Egy munkaruha és védőruha viselésére kötelezett munkavállaló az öltözőbe menet, reggel háromnegyed hatkor megbotlott, elesett, és eltört a lába, mentővel szállították kórházba. A dolgozó munkaidejének a kezdete reggel 6 óra, azaz a baleset idején még nem kezdte el a munkát.
Részlet a válaszból: […]munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Az ismert tények szerint a dolgozót a munkájával összefüggésben végzett tevékenysége közben érte a baleset, hiszen munkaruhája, illetve védőruhája nélkül a munkáját el sem kezdhette volna. A baleset tehát ebben az esetben biztosan üzemi balesetnek minősül.Ebből a balesetéből kifolyólag a dolgozó baleseti táppénzre jogosult. A baleseti táppénz az előzetes biztosítási időre és a táppénzfolyósításra tekintet nélkül egy éven át jár. A baleseti táppénzre jogosultság időtartamának megállapításánál azonban figyelembe kell venni a baleseti táppénzre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6305
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Baleset gyógykezelés alatt
Kérdés: Üzeminek minősül a fizioterápiás kezelés során elszenvedett baleset az alábbi esetben? A munkavállaló 2019. augusztus 12-től a reumatológiai szakrendelés igazolása alapján keresőképtelen állományban van, különböző kezelésekre kell járnia. Szeptember 17-én a kezelés befejezését követően elcsúszott a műanyag bevonatú padlón, eltört a bokája, amelyet a sebészeten begipszeltek. Jogosult lesz baleseti táppénzre a dolgozó?
Részlet a válaszból: […]lakására (szállására) menet közben éri. Továbbá üzemi az a baleset is, amely a biztosítottat egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri. A társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során bekövetkezett balesetek közül üzeminek - többek között - az számít, mely a biztosítottat a keresőképessé válásához szükséges egyéb orvosi vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte. Tekintettel arra, hogy a keresőképtelen biztosítottat az elrendelt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6224
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Üzemi baleset
Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult a dolgozó, illetve a munkáltatónak keletkezik-e megtérítési kötelezettsége azzal a munkahelyi balesettel kapcsolatban, ahol a baleset a munkavállaló gondatlanságából adódóan történt, mert nem használta az előírt védőeszközt?
Részlet a válaszból: […]minősül. A munkabalesetről pedig munkabaleseti jegyzőkönyvet kell felvenni.A baleset üzemiségének elbírálásánál figyelembe kell venni a baleset összes körülményét (hol, mikor történt, hogyan következett be a baleset stb.), és ez alapján kell határozatot hozni a baleset üzemiségének elismeréséről vagy elutasításáról.Munkavégzéssel összefüggő baleseteknél a baleset üzemi jellegének elbírálásánál annak van jelentősége, hogy a baleset munkavégzés során vagy azzal összefüggésben következett be. Hangsúlyozzuk tehát, hogy a baleset üzemi jellegének elbírálásánál nincs jelentősége annak, hogy a baleset oka a munkáltató működésében rejlő ok volt, vagy az az üzem működési körén kívül eső valamilyen külső ok, elháríthatatlan erő (pl.: árvíz, tűzvész stb.) miatt következett be. Üzeminek minősül a baleset akkor is, ha azt a munkavállaló figyelmetlensége, felelőtlensége, gondatlansága okozta, hiszen ez úgy következhetett be, hogy a munkáltató elmulasztotta a megfelelő ellenőrzési, munkavédelmi feladatai ellátását.A baleset nem minősül üzemi balesetnek- ha részben vagy egészében a balesetet szenvedett biztosított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6199
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Munkabaleset dokumentálása
Kérdés: Mely esetekben kell kitöltenie a munkavállalónak a "Nyilatkozat a baleset (sérülés) következményeiről" elnevezésű dokumentumot? Helyesen járt el a kifizetőhelyi ügyintéző abban az esetben, ha a munkahelyen a munkavégzéssel összefüggésben történt balesetről készült jegyzőkönyv alapján az üzemi balesetet határozatban elismerte, de a nyilatkozat kitöltését mellőzte, tekintettel arra, hogy a baleset munkaképtelenséget nem eredményezett, és balesetitáppénz--folyósítás sem történt?
Részlet a válaszból: […]balesetnek minősülnek a munkába, vagy onnan lakásra (szállásra) menet közben bekövetkezett balesetek, a közcélú munka végzése, illetve egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során történt balesetek. A dolgozónak az üzemi balesetnek nem minősülő balesetéről a baleset körülményeinek tisztázása érdekében a "Nyilatkozat a baleset (sérülés) körülményeiről" elnevezésű nyomtatványon kell nyilatkoznia. A kifizetőhelynek e nyomtatványt abban az esetben kell a dolgozó részére megküldeni, ha a keresőképtelen állományba vételről szóló orvosi igazolás szerint a keresőképtelenséget baleset okozta. A?dolgozónak a kitöltött nyilatkozatot 15 napon belül kell a kifizetőhely részére visszajuttatni. Ha a kifizetőhely a nyilatkozatban foglaltak alapján megállapítja, hogy a balesetet nem a dolgozó, hanem más személy okozta, köteles azt további intézkedésre a foglalkoztató székhelye szerint illetékes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6072
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Üzemi balesetről készült határozat megküldése
Kérdés: Meddig kell beküldeni a társadalombiztosítási kifizetőhelynek az üzemi balesetet elismerő határozatot a kormányhivatal felé? Hol található az erre vonatkozó jogszabály?
Részlet a válaszból: […]foglaltak értelmében a társadalombiztosítási kifizetőhelyek az üzemi balesetekkel kapcsolatban meghozott, véglegessé vált határozatuk egy példányát az Eb-tv. 67-68. §-a szerinti megtérítési eljárás megindítása szükségességének vizsgálata céljából a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak megküldik. Az OEP által a kifizetőhelyek részére kiadott tájékoztatóban található a beküldési határidő. E szerint a kifizetőhely a tárgyhónapot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6070
Kapcsolódó tárgyszavak:
9. találat: Nyugdíjas munkavállaló üzemi balesete
Kérdés: Tekintettel arra, hogy a munkaviszonyban álló nyugdíjas 2019. január 1-jétől nem minősül biztosítottnak, azon túl, hogy nem kaphat táppénzt, illetve félszázalékos nyugdíjemelést, valóban nem jogosult baleseti ellátásra sem? Jogosulttá válhat baleseti egészségügyi szolgáltatásra a nyugdíjas munkavállaló abban az esetben, ha megfizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot, vagy ha balesetből eredő egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe, akkor annak költségeit meg kell térítenie?
Részlet a válaszból: […]baleseti egészségügyi szolgáltatás keretében az üzemi balesetből eredő egészségkárosodás miatt támogatással rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás árához, valamint a gyógyászati segédeszköz javítási díjához - amennyiben a támogatás mértéke a nulla százalékot meghaladja - százszázalékos mértékű támogatás jár. Ezen túlmenően a biztosított térítésmentesen jogosult az üzemi balesetével közvetlenül összefüggő, a törvény 23. §-ának c) pontjában meghatározott fogászati ellátásra.Az üzemi balesetet szenvedett nyugdíjas munkavállaló a baleseti táppénz mellett tehát ezen ellátásoktól is elesik, és jelenleg nincs[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5978
10. találat: Ekhós munkavállaló üzemi balesete
Kérdés: Milyen alap figyelembevételével állapítják meg a munkavállaló baleseti táppénzének összegét abban az esetben, ha munkaviszonyában a teljes keresetére az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást választotta, és munkába menet balesetet szenvedett? Valóban a minimális nyugdíj 150 százalékát veszik figyelembe ebben az esetben, tekintettel arra, hogy nem fizetett pénzbeli egészségbiztosítási járulékot?
Részlet a válaszból: […]vonatkozásában tehetett volna ekhós nyilatkozatot.Jelen esetben azért is hasznos e másik jogviszony, mert ebben az általános szabályok szerint megilletheti őt keresőképtelenségére tekintettel a táppénz, hiszen az ekhós jogviszonyában az említett csekély összeg alapulvételével sem jogosult semmilyen ellátásra. Az Eb-tv. 56. §-ának (2) bekezdése értelmében a pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett biztosított baleseti táppénzének összege valóban az öregségi nyugdíjminimum 150 százalékos összegével egyezik, amely 2018-ban 42?750 forint, míg úti üzemi baleset esetén ennek 90 százaléka.Az ekho szerinti adózást választó személy azonban e jogviszonya alapján egyáltalán[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5938
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést