tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott főállású kisadózó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kisadózó egyéni vállalkozó tételes adójának összege

Kérdés: Milyen összegű tételes adót kell megfizetnie annak az egyéni vállalkozónak, aki 2020. március 30-áig rendelkezik egy heti 40 órás munkaviszonnyal, új munkaviszonyt pedig április 6-án létesít? Minősülhet nem főállású kisadózó egyéni vállalkozónak március-április hónapokban, tekintettel arra, hogy csak néhány napig nincs munkahelye, vagy meg kell fizetnie az 50 ezer forint arányos részét a kieső napokra? Az érintett egyéb jogviszonnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszból: […]azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani. Ez azt jelenti, hogy ha a bejelentett kisadózó vállalkozónak az adott hónapban akár csak egyetlen napon nem volt heti 36 órát elérő munkaviszonya, akkor abban a hónapban főállású kisadózónak minősül, és havi 50 ezer, vagy - választása szerint - havi 75 ezer forint összegű tételesadó-fizetési kötelezettség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6384

2. találat: Főállású kisadózó táppénze

Kérdés: Jogosult táppénzre a főállású kisadózó egyéni vállalkozó? Amennyiben igen, akkor mentesül az adófizetési kötelezettség alól a keresőképtelensége ideje alatt, tekintettel arra, hogy előreláthatóan hosszú ideig nem tud dolgozni?
Részlet a válaszból: […]teljesítő önkéntes tartalékos katona,c) fogvatartott,d) egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette,e) a Tbj-tv. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatóként keresőképtelen,kivéve, ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez.A kisadózó vállalkozás ezt a tényt a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig köteles bejelenteni az állami adóhatósághoz a 'T101E jelű változásbejelentő lapon.Nem kell megfizetni a kisadózó után a 25 ezer, az 50 ezer, valamint a 75 ezer forint tételes adót azon hónapra vonatkozóan sem, amelyben a fent említett a)-c) és e) pontok szerinti mentesítésre okot adó körülmény megszűnik, ha ez az állapot legalább 30 napig fennállt. A 30 nap számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az időszakot, amelyre vonatkozóan a kisadózó után az adót nem kell megfizetni. Ezt a szabályozást első olvasásra talán nem könnyű megérteni, de egy példán keresztül azonnal világos lesz. Abban az esetben például, ha az adózó táppénzben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6141

3. találat: Többes jogviszonyú kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Valóban egyéni vállalkozóként köteles megfizetni a főállású kisadózók számára előírt havi 50 000 forint összegű tételes adót az a személy, aki egy betéti társaság kültagja is, de a cégben nem köteles személyes közreműködésre? Biztosítottá válik-e abban az esetben, amennyiben kültagként mégis végez tevékenységet a társaságban? Meg kell fizetni ebben az esetben a főfoglalkozású tagok utáni járulékot? Fizethető tagi jövedelem a részére?
Részlet a válaszból: […]vállalkozónak, és utána - ennek megfelelően - semmilyen járulékfizetési kötelezettség sem keletkezik.Természetesen azonnal megváltozik az érintett tag jogviszonya, amennyiben a társaságban tagként közreműködik, vagy tagsági jogviszonyára tekintettel szja-köteles jövedelmet kap. Ebben az esetben ugyanis társas vállalkozónak minősül, és havonta meg kell fizetnie a társaságnak a tényleges jövedelme, de legalább a minimálbér 112,5 százaléka után a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót, a minimálbér 150 százaléka után a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munka­erő-piaci járulékot, illetve a minimálbér után a 10 százalékos nyugdíjjárulékot. E kötelezettségét nem befolyásolja a havi 50 ezer forintos kata egyéni vállalkozóként történő megfizetése, ahogy a kata mértékét sem érinti a társas vállalkozóként történő minimális járulékfizetés.Ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4187

4. találat: Kisadózás több vállalkozás esetén

Kérdés: Bejelentkezhet főállásúnak nem minősülő kisadózóként egy betéti társaság tagja, aki egy másik bt. beltagjaként 2013. január 1-jétől megfizeti a főállású kisadózók számára előírt havi 50 000 forint összegű tételes adót?
Részlet a válaszból: […]alábbi feltételek valamelyikének:a) legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munka­viszonyban áll,b) a Tbj-tv. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül,c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül,d) a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak minősül,e) olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én - a Tny-tv. alapján megállapított - I., II. vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a 2011. évi CXCI. tv. 32-33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, vagyf) rokkantsági ellátásban részesül, és egészségi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3973