Kisadózó egyéni vállalkozó tételes adójának összege

Kérdés: Milyen összegű tételes adót kell megfizetnie annak az egyéni vállalkozónak, aki 2020. március 30-áig rendelkezik egy heti 40 órás munkaviszonnyal, új munkaviszonyt pedig április 6-án létesít? Minősülhet nem főállású kisadózó egyéni vállalkozónak március-április hónapokban, tekintettel arra, hogy csak néhány napig nincs munkahelye, vagy meg kell fizetnie az 50 ezer forint arányos részét a kieső napokra? Az érintett egyéb jogviszonnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...kisadózó vállalkozónak az adott hónapban akár csak egyetlen napon nem volt heti 36 órát elérő munkaviszonya, akkor abban a hónapban főállású kisadózónak minősül, és havi 50 ezer, vagy - választása szerint - havi 75 ezer forint összegű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Főállású kisadózó táppénze

Kérdés: Jogosult táppénzre a főállású kisadózó egyéni vállalkozó? Amennyiben igen, akkor mentesül az adófizetési kötelezettség alól a keresőképtelensége ideje alatt, tekintettel arra, hogy előreláthatóan hosszú ideig nem tud dolgozni?
Részlet a válaszából: […] ...főállású kisadózó vállalkozó biztosítottnak számít, ezért a társadalombiztosítás valamennyi ellátására - így a táppénzre is - jogosulttá válik.A Kata-tv. értelmében a kisadózó után nem kell megfizetni a tételes adót azon hónapokra vonatkozóan, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Többes jogviszonyú kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Valóban egyéni vállalkozóként köteles megfizetni a főállású kisadózók számára előírt havi 50 000 forint összegű tételes adót az a személy, aki egy betéti társaság kültagja is, de a cégben nem köteles személyes közreműködésre? Biztosítottá válik-e abban az esetben, amennyiben kültagként mégis végez tevékenységet a társaságban? Meg kell fizetni ebben az esetben a főfoglalkozású tagok utáni járulékot? Fizethető tagi jövedelem a részére?
Részlet a válaszából: […] ...illeti, Olvasónk helyesen határozta meg az említett személy biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét. Egyéni vállalkozóként főállású kisadózónak minősül, és e jogviszonya alapján havi 50 ezer forintos kata terheli. Kültagként viszont nem működik közre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 24.

Kisadózás több vállalkozás esetén

Kérdés: Bejelentkezhet főállásúnak nem minősülő kisadózóként egy betéti társaság tagja, aki egy másik bt. beltagjaként 2013. január 1-jétől megfizeti a főállású kisadózók számára előírt havi 50 000 forint összegű tételes adót?
Részlet a válaszából: […] ...2012. évi CXLVII. tv. 8. §-a alapján a kisadózó vállalkozásnak a főállású kisadózó után havi 50 ezer forint, a főállásúnak nem minősülő kisadózó után pedig havi 25 ezer forint tételes adót kell fizetnie. A törvény 2. §-ának 8. pontjába...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.