Több munkáltató által létesített munkaviszony

Kérdés: Ütközik valamilyen jogszabályi előírással az a gyakorlat, ha egy több munkáltató által létesített munkaviszony esetén a megváltozott körülmények miatt a munkavállaló tartósan a "másodlagos" munkáltatójánál dolgozna, a "főmunkáltatónál" pedig egyáltalán nem végezne munkát? Helyesen járnak el a munkáltatók, ha ebben az esetben a "főmunkáltató" vallja be és fizeti meg a közterheket, a "másodlagos" munkáltató pedig megtéríti azt a számára, vagy módosítani kell a munkaszerződést?
Részlet a válaszából: […] ...Ebben az esetben ugyanúgy alkalmazni kell a munkavállalónak a felmondás idejére járó távolléti díjra vonatkozó rendelkezéseket és a végkielégítésre vonatkozó rendelkezéseket.Viszont a fenti 195. § (5) bekezdésétől a felek eltérően is megállapodhatnak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Munkaviszony jogellenes megszüntetése

Kérdés: Milyen igényekkel léphet fel a munkavállaló a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén?
Részlet a válaszából: […] ...során. Sérelemdíj esetén az összeg meghaladhatja a 12 havi távolléti díj összegét.Továbbá igényt tarthat a munkavállaló végkielégítésre is, ha erre vonatkozóan a munkáltató egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett, vagy ha legalább három...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony megszűnése

Kérdés: Alkalmas a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony esetén elvárt munkáltatói igazolás az Flt.-ben meghatározott adattartalommal rendelkező igazolás kiváltására, vagy a jogviszony megszűnése esetén mindkettőt ki kell adni?
Részlet a válaszából: […] ...köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetését és ennek időpontját,f) a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló emelt összegű végkielégítésben való részesülését,g) a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót megillető, valamint a munkáltató és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Visszamenőleges nyugdíjazás

Kérdés:

Vissza tudja igényelni a járulékot a munkavállaló vagy a munkáltató az alábbi esetben? Egy munkaviszonyban álló dolgozót elbocsátotta a munkáltatója, és 3 havi végkielégítést, valamint – megállapodás alapján – 3 havi felmentési időt biztosított a számára, így jogviszonya 2023. szeptember 30-án szűnt meg, azonban az összes járandóság kifizetése után a dolgozó a 40 év jogosultsági idejére tekintettel 2023. április 10-ei dátummal nyugdíjas lett. Mi lesz ebben az esetben a végkielégítés sorsa, tekintettel arra, hogy a nyugdíjas munkavállaló részére nem jár ez a juttatás?

Részlet a válaszából: […] ...jövedelem, amelynek kifizetésére az április 10-ét követő időszakra került sor, mentes az említett közterhek alól. E körbe tartozik a végkielégítés is, aminek nincs ugyan vonatkozási időszaka, de április 10-ét követően került kifizetésre. Ennek megfelelően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Határozott idejű munkaszerződés munkavállaló általi felmondása

Kérdés: Hogyan mondhatja fel a munkavállaló a határozott idejű munkaszerződést abban az esetben, ha a munkaviszony tartama alatt a munkáltató felróhatóan járt el?
Részlet a válaszából: […] ...kell lenni a határozatlan idejű munkaszerződések felmondására vonatkozó rendelkezésekre, mint a felmondási tilalom, felmondási idő, végkielégítés.Tehát határozott idejű munkaszerződés esetén a munkavállaló felróható magatartása esetén azonnali hatállyal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Csoportos létszámcsökkentés

Kérdés:

Kötelező a csoportos létszámcsökkentés szabályait alkalmazni abban az esetben, ha egy vállalkozásnál a gazdasági nehézségek olyan helyzetet eredményeztek, hogy több mint tíz munkavállalót el kell bocsátania? Van esetleg más speciális szabály, amit alkalmazni kell ebben az esetben, vagy alkalmazhatók az általános szabályok?

Részlet a válaszából: […] ...a munkahelyük elvesztésére. Megjegyezzük, hogy természetesen csoportos létszámcsökkentés esetén is figyelemmel kell lenni a végkielégítésre vonatkozó szabályokra, valamint a felmondási védelemre (pl. várandósság, szülési szabadság stb.).(Kéziratzárás:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

A Kit. hatálya alatt álló kormányzati tisztviselő visszafizetni rendelt végkielégítésének pénzintézeti végrehajtása

Kérdés: Álláshely elvonása következményeként végkielégítésben részesülő, azonban ismételten kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részét a 185/2022. Korm. rendelet alapján a korábban kifizető foglalkoztató részére köteles visszafizetni. Azonban az ellene folyamatban lévő végrehajtási eljárásban a bankszámlájára kiadott beszedési megbízással azt a végrehajtó leemelte, a pénzintézet pedig teljesítette. A végkielégítés visszafizetésére így már nem rendelkezik elegendő fedezettel. Melyek a jogkövető eljárásnak az egyes lépései, és miként járjon el ebben a helyzetben?
Részlet a válaszából: […] ...felmentési időre járó illetmény nem kerül kifizetésre, kizárólag a Kit. 112. szakaszában meghatározott feltételek fennállása esetében végkielégítésre lehet jogosult.A végkielégítés rendeltetése szerint a munkavállaló ebben a szerepkörben kényszerű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Táppénzfolyósítás megszüntetése, táppénz iránti igény elutasítása

Kérdés:

Megszűnik a keresőképtelenség miatt megállapított táppénzjogosultság abban az esetben, ha a kormányzati intézkedés keretében az álláshely elvonása a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyát megszünteti?

Részlet a válaszából: […] ...felmentési időre járó illetmény nem kerül kifizetésre, kizárólag a Kit. 112. szakaszában meghatározott feltételek fennállása esetében végkielégítésre lehet jogosult.A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése a másodlagos társadalombiztosítási jogviszonyt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Felmondás nők kedvezményes nyugdíjában részesülő munkavállalónak

Kérdés: Jogosult felmondási időre és végkielégítésre a munkáltató általi felmondáskor az az 1962-ben született munkavállaló, aki a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó nyugdíjban részesül? Vonatkozik a munkavállalóra az Mt.-ben megfogalmazott felmondási védettség?
Részlet a válaszából: […] ...a törvény, így az általános szabályokat kell alkalmazni.Az Mt. 77. §-a (5) bekezdésének a) pontja értelmében viszont nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Munkaviszony megszüntetése GYED alatt

Kérdés: Hogyan szüntetheti meg a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát GYED alatt, és milyen járandóságokat kell kifizetni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...szabadság időtartama, valamint a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §) első hat hónapja.Végkielégítés fizetése közös megegyezés esetén nem kötelező, a munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.
1
2
3
21