Részmunkaidős megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Hogyan kell figyelembe venni a részmunkaidős megváltozott munkaképességű munkavállalót a rehabilitációs hozzájárulás összegének meghatározása során?
Részlet a válaszából: […] Az Mm-tv. 23. §-ának (4) bekezdése értelmében a rehabilitációs hozzájárulás meghatározása során létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Átlagos statisztikai létszám munkaerő-kölcsönzés esetén

Kérdés: Hogyan kell figyelembe venni a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó munkáltató átlagos statisztikai létszámának számítása során azokat a munkavállalókat, akiknek az esetében a kölcsönbe vevő átvállalja a rehabilitációshozzájárulás--fizetési kötelezettséget, illetve azokat, akiknek az esetében nem? Mennyiben befolyásolja az átlagos statisztikai létszámot az, hogy a munkavállaló rész- vagy teljes munkaidős? Hogyan kell figyelembe venni az egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozó munkavállalókat?
Részlet a válaszából: […] Az Mm-tv. 23. §-ának (4a) bekezdése értelmében munkaerő-kölcsönzés esetén a létszám megállapítására vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kölcsönzött munkavállalót a kikölcsönzés tartama alatt a kölcsönvevőnél - a kölcsönbe adónak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló két munkaviszonya

Kérdés: Figyelembe veheti mindkét vállalkozás a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása során azt a megváltozott munkaképességű munkavállalót, aki egyidejűleg kettő - azonos tulajdonosi körrel rendelkező - kft.-nél áll heti 20-20 órás munkaviszonyban? Élhet vele kapcsolatban mindkét vállalkozás a szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel?
Részlet a válaszából: […] Az Mm-tv. 22. szakasza értelmében a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében azt a személyt lehet megváltozott munkaképességű személynek tekinteni,a) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Mindkét cég figyelembe veheti a rehabilitációs hozzájárulás elszámolása során azt a megváltozott munkaképességű munkavállalót, aki két munkáltatónál áll munkaviszonyban napi 4-4 órás munkaviszonyban? Ezzel kapcsolatban a NAV információs füzetében az egyik munkáltató azt olvasta, hogy a munkavállalót az Art. szerint az adókötelezettségek teljesítésére kijelölt munkáltatónál kell a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében figyelembe venni, és ez elbizonytalanította. Ki jelöli ki a munkáltatót ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Mm-tv. 22. szakaszának előírásai alapján a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében azt a megváltozott munkaképességűnek minősülő személyt lehet figyelembe venni, akinek a napi munkaideje a 4 órát eléri.Például, ha adott munkáltatónál (nevezzük ezt a céget "A"...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Nonprofit vállalkozás rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettsége

Kérdés:

Kötelezett rehabilitációs hozzájárulás fizetésére egy nonprofit vállalkozás, amely társadalombiztosítási finanszírozással járóbeteg-ellátást végez? A NAV információi szerint meg kell fizetni a hozzájárulást, a cég viszont eddig úgy tudta, hogy az egészségügyi szolgáltatást folytató nonprofit cég mentesül alóla.

Részlet a válaszából: […] Az Mm-tv. 23. §-ának (6) bekezdése határozza meg, hogy mely munkaadók mentesülnek a rehabilitációs hozzájárulás alól.E szerint nem terheli rehabilitációs hozzájárulása) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Munkavállalás céges rendezvényen

Kérdés:

Lehetséges, hogy egy betéti társaság háztartási munka keretében alkalmazzon valakit céges rendezvényen, vagy ez csak magánszemélyek között megengedett, és így az alkalmazó például csak a bt. ügyvezetője lehet?

Részlet a válaszából: […] A 2010. évi XC. tv. 1. §-ának (1) bekezdése értelmében háztartási munkának kizárólag a természetes személy és a háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Nyugdíjkorhatárt betöltött megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Figyelembe lehet venni a rehabilitációs hozzájárulás számítása során megváltozott munkaképességű munkavállalóként azt a munkaviszonyban álló dolgozót, akit eddig beszámított a munkáltató, mert a rendelkezésre álló komplex minősítés szerint 43 százalékos az egészségi állapota, azonban elérte a nyugdíjkorhatárt, és öregségi nyugdíjat kap? Figyelembe vehető az a dolgozó, aki szintén elérte a nyugdíjkorhatárt, de nem öregségi nyugdíjat kap, hanem kérte a rokkantsági ellátás továbbfolyósítását? Mit jelent az, hogy az Mm-tv. 38/C. §-a alapján valaki mentesül a komplex minősítés alól?
Részlet a válaszából: […] Az Mm-tv. nem tartalmaz olyan előírást, miszerint a nyugdíjas vagy nyugdíjkorhatárt elért munkavállalót nem lehet a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében figyelembe venni.Ez alól kivételt képeznek azok a személyek, akik a jogszabály (kérdésben is említett) 38/C. szakasza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés:

Milyen díjazás adható egy C2-es kategóriába sorolt, 50 százalékos egészségügyi állapotú, rokkantsági ellátásban részesülő személy részére, akit egy kft. részmunkaidőben szeretne foglalkoztatni? Milyen minimális, illetve maximális mértékű munkaidőt érdemes számára megállapítani, ami a nyugdíj megállapítása, illetve a részére jelenleg folyósított ellátás szempontjából is a legoptimálisabb? Milyen közteherfizetést kell teljesíteni vele kapcsolatban?

Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátásban részesülő személy nem minősül nyugdíjasnak, így biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét az általános szabályok szerint kell elbírálni. Munkabérét ennek megfelelően az szja-n túl terheli a 18,5 százalékos társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés:

Valóban figyelembe kell venni a rehabilitációs hozzájárulás megállapításánál a foglalkoztatónál megbízási jogviszonyban álló személyeket abban az esetben, ha a munkaidejük bizonyíthatóan meghaladja a havi 60 órát?

Részlet a válaszából: […] A KSH munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz készült útmutatója – amelyet a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében a létszám megállapítása során az Mm-tv. 23. §-ának (5) bekezdése értelmében alapul kell venni – valóban úgy rendelkezik, hogy a létszám...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Egyház átlagos statisztikai létszáma

Kérdés:

Beleszámítanak a rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás számításánál az átlagos statisztikai állományi létszámba az egyháznál szolgálatot teljesítő kinevezett egyházi személyek, tekintettel arra, hogy nekik nincs munkaidejük?

Részlet a válaszából: […] Az Egyház-tv. (1) bekezdésének előírásai értelmében az egyházi személy a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház belső szabályában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos egyházi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.
1
2
3
9