tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

27 találat a megadott rehabilitációs hozzájárulás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Rehabilitációs hozzájárulás összege II.
Kérdés: Mennyivel csökkenti a rehabilitációs hozzájárulási járulék 2020. évi fizetendő összegét az a heti 20 órás munkaviszonyban álló, megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 2020. április 1-jétől 2020. augusztus 31-ig táppénzen volt, utána dolgozott két munkanapot, majd 2020. szeptember 3-tól jelenleg is újra keresőképtelen? A foglalkoztató cégnek 27 munkavállalója van, és az érintettel együtt 2 fő megváltozott munkavállalót foglalkoztat.
Részlet a válaszból: […]kiadott útmutatójában foglalt előírásokat kell alkalmazni.Az említett útmutató 2.2. pontja (illetve 2. számú függeléke) értelmében a keresőképtelenné vált munkavállalót egyhavi folyamatos betegség után nem lehet a létszám megállapítása során figyelembe venni.A kérdésben vázolt esetben a kötelező foglalkoztatási szint: 27 × 0,05 = 1,4 fő megváltozott munka-képességű dolgozó.Ebből a kérdés alapján 1 fő folyamatosan dolgozott, míg a másik főt január[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6711
2. találat: Rehabilitációs hozzájárulás összege I.
Kérdés: Figyelembe vehető egy fő megváltozott munkaképességű dolgozóként az a rokkantsági ellátásban részesülő dolgozó, aki az év folyamán 6 alkalommal, összesen több mint 4 hónapig keresőképtelen volt?
Részlet a válaszból: […]kell érteni. A statisztikai állományi létszámot egy tizedesjegyre kerekítve a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni.Az említett útmutató 2.2. pontja alapján a keresőképtelenné vált munkavállalót egyhavi folyamatos betegség után (függetlenül a betegség miatti távollét jogcímétől) nem kell figyelembe venni. A kérdésben említett munkavállaló 2020-ban hat alkalommal volt keresőképtelen állományban, ami összességében négyhavi távollétet tesz ki. Azt kell megvizsgálni, hogy a távollétek között akad-e olyan, amely megszakítás nélkül meghaladta a 30 napot. Amennyiben igen, a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6710
3. találat: Rehabilitációs hozzájárulás
Kérdés: Miként kell figyelembe venni a rehabilitációs hozzájárulás összegének a meghatározása során azokat a munkavállalókat, akiknek a napi munkaideje a felére, tehát napi 4 órára csökkent?
Részlet a válaszból: […]adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerint kell megállapítani. A KSH említett útmutatójának 5. pontja értelmében, ha eltérő utasítás nincs, az átlagszámítást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt a munkaidő hosszától függetlenül, egy-egy egész főnek kell tekinteni.A 2011. évi CXCI. tv. rehabilitációs hozzájárulásra
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6429
4. találat: Rehabilitációs hozzájárulás megfizetése kölcsönzött munkavállaló után
Kérdés: Átvállalhatja a kölcsönbe adó vállalkozás a kölcsönbe vevő munkáltatótól a rehabilitációs hozzájárulás megfizetését? Alkalmazható ez a megoldás abban az esetben, ha a kölcsönbe adó egy romániai cég?
Részlet a válaszból: […]a kölcsönbe adónál kell figyelembe venni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesz a kölcsönbe vevőnek.Ugyanakkor az adóhatóság álláspontja szerint - amit immár a konkrét ügyben a Kúria döntése is alátámaszt (Kfv. I. 35 486/2017/6.) - ezt a szabályt külföldi munkaerő-kölcsönzőktől kölcsönzött munkavállalók esetében nem lehet alkalmazni. Ennek oka, hogy a külföldi munkaadó az Art. szerint - magyar-országi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6231
5. találat: Szövetkezet rehabilitációs hozzájárulási kötelezettsége
Kérdés: Hogyan kell eljárnia a rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása során az iskolaszövetkezetnek? Figyelembe kell vennie a létszám számításakor a szövetkezet nappali tagozatos hallgató tagjait, vagy csak a munkaviszonyban álló munkavállalókat?
Részlet a válaszból: […]hozzájárulást fizetni, ha az általuk foglalkoztatottak száma a felsorolt kivételek nélkül is meghaladja a 25 főt.A szakmai álláspont értelmében a rehabilitációs hozzájárulásra kötelezett munkaadók körének meghatározásához az Flt. munkaadó, munkavállaló és munkaviszony fogalmainak együttes alkalmazására van szükség, hiszen ezek a fogalmak egymásra épülnek, csak együtt értelmezhetők. A fizetési kötelezettség megállapításakor nem lehet kizárólag a KSH Útmutatóban megfogalmazott létszámszámítás szabályait alkalmazni.A 2011. évi CXCI. tv. 23. §-a szerint a munkaadó köteles rehabilitációs hozzájárulást fizetni. A törvény 23. §-ának (1) bekezdése pontosan így szól: "A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (a továbbiakban: kötelező foglalkoztatási szint)."A 2011. évi CXCI. tv. 1. §-a (2) bekezdésének 7. pontja úgy fogalmaz, hogy munkaadónak az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének c) pontja szerinti munkaadó tekintendő. E szerint tehát munkaadó az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint természetes személy, aki munkavállalót foglalkoztat, illetve foglalkoztatni kíván. A törvény szerint munkavállaló az, aki a törvényben meghatározott munkaviszonyban áll. Munkaviszonynak minősül a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, rendvédelmi igazgatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6119
6. találat: Iskolaszövetkezet rehabilitációs hozzájárulása
Kérdés: Pontosan melyik az a jogszabályi hely, ami alapján az iskolaszövetkezetnek nem kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie a diák tagjai után?
Részlet a válaszból: […]pontjában meghatározott munkaadó minősül.E jogszabályi hely alapján munkaadónak azt a személyt, szervezet kell tekinteni, aki/amely munkavállalót foglalkoztat.A munkavállaló fogalmát pedig az említett (5) bekezdés b) pontja definiálja. E szerint az Flt. alkalmazásában viszont azt kell munkavállalónak tekinteni, aki munkaviszonyban kerül alkalmazásra. És ezzel el is jutottunk a válaszhoz, ugyanis az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének a) pontja úgy rendelkezik, hogy nem tekintendő munkaviszonynak az iskolaszövetkezet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6019
7. találat: Rehabilitációs hozzájárulás
Kérdés: Meg kell fizetni a rehabilitációs hozzájárulást annak a foglalkoztatónak, amelynek a statisztikai állományi létszáma pontosan 25 fő, vagy csak abban az esetben érinti a foglalkoztatókat ez a közteher, ha a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 25 fős határt? Az előadásokon egymásnak ellentmondó információk hangzanak el ebben a kérdésben.
Részlet a válaszból: […]kötelezettséget. Ezzel szemben a 2011. évi CXCI. tv. 23. §-ának (1) bekezdése egyértelműen úgy fogalmaz, hogy akkor áll fenn a fizetési kötelezettség, ha a foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja. Véleményünk szerint természetes, hogy a vázolt esetben a törvény előírásaiból kell kiindulni, ami azt jelenti, hogy a kerek 25 fő, pontosabban
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5827
Kapcsolódó tárgyszavak:
8. találat: Rehabilitációs hozzájárulás
Kérdés: Figyelembe vehető továbbra is a rehabilitációs hozzájárulás megállapításánál az a megváltozott munkaképességű alkalmazott, aki foglalkoztatása során eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt?
Részlet a válaszból: […]megváltozott munkaképességű személyként továbbra is figyelembe lehessen venni. Főszabály szerint a feltétel az, hogy az érintett a megváltozott munkaképességet megalapozó állapotot kimondó szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, bizonyítvány időbeli hatálya alatt álljon.Ugyanakkor az a munkavállaló, aki esetében a szakvélemény időbeli hatálya már lejárt, de a 2011. évi CXCI. tv. 38/C. §-a alapján mentesül a komplex felülvizsgálat alól (mert a felülvizsgálat időpontjában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5737
9. találat: Létszám megállapítása rehabilitációs hozzájárulás számítása során
Kérdés: Figyelembe kell venni a rehabilitációs hozzájárulás számítása során a létszám megállapításánál a cég által tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulókat, akik számára a Szak-tv.-ben előírt kötelező minimumdíjazást fizeti a foglalkoztató? A kölcsönbe adó vagy a kölcsönbe vevő számolja be a létszámba a kölcsönzött munkaerőt a rehabilitációs hozzájárulás számítása során?
Részlet a válaszból: […]hogy a kölcsönbe adott munkavállalók nála kerülnek figyelembevételre. A kérdést tehát e nyilatkozat léte vagy hiánya dönti el.Ami a tanulószerződéses tanulókat illeti: a 2011. évi CXCI. tv. 23. §-ának (4) bekezdése értelmében a rehabilitációs hozzájárulás vonatkozásában létszámon a KSH munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni.Az említett útmutatót a 3/2010. KSH közlemény mellékleteként találhatjuk meg. Ennek 1.1.6. pontja, illetve 2. számú függelékének A) táblázata értelmében a tanulószerződéssel rendelkező szakképző iskolai tanuló - ha csak a tanulói szerződés alapján a kötelező, illetve kiegészítő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5587
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Megváltozott munkaképességű munkavállalók
Kérdés:

Figyelembe vehető megváltozott munkaképességű foglalkoztatottként a rehabilitációs hozzájárulás megállapításakor az a két dolgozó, akik rendelkeznek súlyos fogyatékos minősítéssel, amin a szakorvosok a végleges állapotot tüntették fel?

Részlet a válaszból: […]mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy - aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül. E feltételek igazolására - az NRSZH által kiállított szakvélemény, - az ORSZI által kiállított szakvélemény, - az OEP Országos (vagy MÁV) Orvosszakértői Intézetének a szakvéleménye, illetve - az említett ellátásokról szóló határozat szolgál. Tehát ez utóbbi dokumentumok valamelyikével kell rendelkezni ahhoz, hogy a munkavállalót a rehabilitációs hozzájárulás teljesítésével összefüggésében figyelembe lehessen venni.   Olvasói észrevétel (megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 324. számában – 2017.09.05.) A Társadalombiztosítási Levelek 319. számában, az 5407. kérdésszám alatt megjelent válaszuk hibás, ezért javaslom a helyreigazítását. Válaszuk első mondata a hibás: A 2011. évi CXCI. tv. 22. §-a értelmében a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása során megváltozott munkaképességű személynek azt a legalább heti 4 órás munkaidővel rendelkező munkavállalót lehet tekinteni… A mondat helyesen: A 2011. évi CXCI. tv. 22. §-a értelmében a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5407
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 27 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést