Családi pótlék külföldre költözés esetén

Kérdés: Van valamilyen kötelezettsége a családi pótlékkal kapcsolatban annak a családnak, akik előreláthatóan huzamosabb időre külföldre költöznek, vagy magyar állampolgárként továbbra is jogosultak lesznek az ellátásra?
Részlet a válaszából: […] A Cst. és a Cst. R. alapján valamennyi, a folyósítással kapcsolatban jelentőséggel bíró változásról a kérelmezőnek 15 napon belül tájékoztatnia kell az ellátást megállapító szervet, vagyis a lakcíme szerint illetékes kormányhivatalt. A külföldre költözés a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Családi pótlék külföldön élő szülő részére

Kérdés: Milyen következményei lehetnek annak, ha egy évek óta külföldön dolgozó és élő szülő most vette észre, hogy a gyermeke után folyamatosan kapja a családi pótlékot a folyószámlájára? Az elmúlt időszakban sem iskolalátogatási, sem egyéb igazolást nem kértek tőle. Felelőssé tehető az igénylő a hibáért, vagy nem is történt hiba?
Részlet a válaszából: […] Az első kérdés – mely a hiba súlyát is meghatározhatja – az, hogy a külföld pontosan melyik országot takarja. Más szabályok vonatkoznak ugyanis az Európai Unióban, bővebben az Európai Gazdasági Térségben élő és dolgozó igénylőkre, és más az azon kívüliekre. A hiba,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Családi pótlékra jogosultság külföldi tartózkodás esetén

Kérdés: Valóban kérnie kell a családi pótlék szüneteltetését annak a jogosultnak, akinek a férjét az Egyesült Arab Emirátusokba helyezték dolgozni, ahová 2013 januárjában ő is követi gyermekeivel, akik közül az egyik iskolás-, a másik pedig óvodáskorú? A szüneteltetés ellenére megmarad a családi pótlékra és ezzel a családi adókedvezményre való jogosultság? A férj munkáltatója magyar, és továbbra is Magyarországon teljesíti adókötelezettségét, valamint a két gyermek után járó adókedvezményt is ő vette eddig igénybe. Az iskoláskorú gyermek magántanulóként folytatja a tanulmányait Magyarországon, a jelenleg óvodáskorú gyermek pedig 2013 szeptemberétől kezdi tanulmányait Magyarországon szintén magántanulóként. Amennyiben a családi pótlék szüneteltetését kell kérni, azt rögtön külföldre távozásukkor kell megtenni, vagy a 3 hónap külföldi távollét után kell bejelenteni, hogy 3 hónapot meghaladóan tartózkodnak külföldön?
Részlet a válaszából: […] Jelen tényállás szerint a gyermekek édesanyja jogosan veszi igénybe az iskoláztatási támogatást az idősebb és a nevelési ellátást a fiatalabb gyermek után. Az iskoláztatási támogatás egyik alapvető feltétele a tanulmányok folytatása, az óvodáskorú gyermekkel kapcsolatban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.

Svájcban élő magyar állampolgár családi pótléka

Kérdés: Jár-e családi pótlék annak a gyermekét egyedül nevelő magyar állampolgárnak, aki 15 éves gyermekével Svájcba költözik, ahol férjhez megy? A gyermek és az anya lakcíme svájci, a gyerek Svájcban jár iskolába. Amennyiben jogosult az ellátásra, milyen módon kell azt megigényelni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből rengeteg információ rendelkezésünkre áll, csakegyetlenegy dolgot nem sikerül tisztázni, mégpedig azt, hogy a kérdésbenszereplő édesanya folytat-e keresőtevékenységet Svájcban vagy esetlegMagyarországon? Igen, bármilyen furcsán hangzik, svájci lakcímétől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 8.

Családi pótlék külföldön

Kérdés: Jogosult-e továbbra is családi pótlékra az az édesanya, akinek gyermeke 2004. január 4-én született, és férje külföldi munkája miatt egy évet Görögországban szándékszik tölteni gyermekével együtt?
Részlet a válaszából: […] Az érvényben lévő szabályozások szerint, ha a szülő háromhónapot meghaladó időtartamra valamely, az Európai Gazdasági Térségről szólómegállapodásban részes, illetve nemzetközi szerződés alapján azonos jogállástélvező állam területére távozik, az ellátást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 5.