tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott családi pótlék külföldön tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Családi pótlékra jogosultság külföldi tartózkodás esetén

Kérdés: Valóban kérnie kell a családi pótlék szüneteltetését annak a jogosultnak, akinek a férjét az Egyesült Arab Emirátusokba helyezték dolgozni, ahová 2013 januárjában ő is követi gyermekeivel, akik közül az egyik iskolás-, a másik pedig óvodáskorú? A szüneteltetés ellenére megmarad a családi pótlékra és ezzel a családi adókedvezményre való jogosultság? A férj munkáltatója magyar, és továbbra is Magyarországon teljesíti adókötelezettségét, valamint a két gyermek után járó adókedvezményt is ő vette eddig igénybe. Az iskoláskorú gyermek magántanulóként folytatja a tanulmányait Magyarországon, a jelenleg óvodáskorú gyermek pedig 2013 szeptemberétől kezdi tanulmányait Magyarországon szintén magántanulóként. Amennyiben a családi pótlék szüneteltetését kell kérni, azt rögtön külföldre távozásukkor kell megtenni, vagy a 3 hónap külföldi távollét után kell bejelenteni, hogy 3 hónapot meghaladóan tartózkodnak külföldön?
Részlet a válaszból: […]gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára. Az alapfeltételek az ellátás folyósítására tehát fennállnak, és a későbbiekben is járnak, hiszen a magántanulói státusz ezt biztosítani fogja. Megjegyzendő, hogy a külföldi tanulói jogviszony is jogot adhat az ellátásra, ha az egyéb feltételek fennállnak, hiszen a már idézett jog­szabály alapján a családi pótlékra való jogosultság szempontjából saját háztartásban nevelt, gondozott gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is, aki kül- és belföldi tanulmányai folytatása miatt átmeneti jelleggel tartózkodik a háztartáson kívül. Ebben az esetben hivatalosan lefordított iskolai igazolás benyújtásával lehet igazolni a tanulmányok folytatását, kivéve ha az igazolás az Európai Unió hivatalos nyelvén íródott. A családi pótlék folyósításának szempontjából jelen esetben egyetlen probléma merül fel, mégpedig az, hogy mindkét szülő külföldön, mégpedig az Európai Unión kívül tartózkodik majd, és ott nevelik gyermekeiket. A jogszabály ebben az esetben nagyon precízen fogalmaz. Az ellátás szünetel a jogosult távolléte alatt, ha a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra olyan államba távozik, amely nem az Európai Unió tagállama. Ebbe a körbe tartozik esetünkben az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, de mint köztudott, az Egyesült Arab Emirátusok egyik társulásnak sem tagja. Ezért az ellátás folyósítását az igénylő külföldre távozását követő negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, míg haza nem tér gyermekeivel együtt Magyarországra. Az adózás szempontjából abban az esetben vehetnék igénybe a családi adókedvezményt, ha a családi pótlékra való jogosultságuk továbbra is fennállna. Ez azonban jelen körülmények között sajnos nincs így, hiszen a szüneteltetésre azért kerül sor,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3989

2. találat: Svájcban élő magyar állampolgár családi pótléka

Kérdés: Jár-e családi pótlék annak a gyermekét egyedül nevelő magyar állampolgárnak, aki 15 éves gyermekével Svájcba költözik, ahol férjhez megy? A gyermek és az anya lakcíme svájci, a gyerek Svájcban jár iskolába. Amennyiben jogosult az ellátásra, milyen módon kell azt megigényelni?
Részlet a válaszból: […]hogy az elsődleges joghatósággal Svájc rendelkezik, ezért családi támogatásra az ottani folyósító szervnél kell az igényt bejelenteni. Az új kérelem elbírálásakor a jogosultsági feltételek fennállása esetén az ellátásra való jogosultság megállapításáról, és ezzel egyidejűleg az igényelt családtámogatási ellátás teljes összegének folyósításáról ott fognak rendelkezni. Az igény késedelmes benyújtása esetén visszamenőleg két hónapra állapítható meg családtámogatási ellátás, az igénybejelentés időpontjának azonban az EU-tagállamok bármelyikében benyújtott családi ellátás megállapítása iránti kérelem dátumát kell figyelembe venni azzal, hogy másik tagállamban benyújtott igény elutasítása és az adott országban történő igénybejelentés között egy évnél hosszabb idő nem telhet el. Amennyiben az említett egy éven belül történt az igénybejelentés, a másik tagállami igénylés időpontját kell alapul venni. Egy éven túl benyújtott kérelem esetén az adott országbeli igénybejelentés dátuma szerint kell a jogosultság megállapításáról rendelkezni, esetleg a visszamenőleg két hónapos megállapíthatóság figyelembevételével. Amennyiben a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, az igényt a svájci hatóság el fogja utasítani. Az előzőekben kifejtettük az elsődleges joghatóság mibenlétét, jogosan merül fel a kérdés, hogy akkor léteznie kell másodlagos joghatóságnak is. Nézzük meg, milyen intézkedést követel meg a jog a másodlagos joghatósággal rendelkező államtól! Másodlagos joghatósággal rendelkezhet egy ország, amennyiben az igénylő, vagy házastársa, egyes esetekben élettársa lakcímmel vagy keresőtevékenységgel rendelkezik az adott államban. A másodlagos joghatósággal rendelkező ország kérelem esetében kiegészítést állapít meg abban az esetben, ha az ügyfél részére az elsődlegesen joghatósággal rendelkező tagállamból járó családi ellátások összege kevesebb, mint az adott ország területéről jogszerűen járó ellátásoké. Erre például abban az esetben kerülhet sor, ha az egyik szülő a Magyar Köztársaság területén, a másik szülő egy másik tagállam területén munkavállaló, vagy önálló vállalkozó, és a család életvitelszerűen nem a másodlagos joghatósággal rendelkező ország területén él. A két tagállamból járó családi ellátások közötti különbözetet csak a tárgyévet követően lehet visszamenőlegesen megállapítani[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3007

3. találat: Családi pótlék külföldön

Kérdés: Jogosult-e továbbra is családi pótlékra az az édesanya, akinek gyermeke 2004. január 4-én született, és férje külföldi munkája miatt egy évet Görögországban szándékszik tölteni gyermekével együtt?
Részlet a válaszból: […]család a családtámogatási ellátásokra, ezért az Unióban érvényes szabályok vonatkoznak rájuk. Az európai uniós jogszabályokat ugyanis akkor kell alkalmazni a családi ellátások területén, ha magyar állampolgár vagy házastársa (élettársa) valamelyik tagállamban biztosított lesz (munkavállaló, vállalkozó stb.), tagállami állampolgár Magyarországon létesít jogviszonyt, vagy magyar állampolgár állandó lakóhelyét helyezi át valamelyik uniós tagállamba. Ezekről a körülményekről tájékoztatni kell a magyar családi ellátást folyósító szervet. Magyarországon - mint azt már említettük - ezekben az esetekben kizárólagos illetékességgel a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága (Budapest, 1134 Lőportár u. 3/b. Tel.: 350-2516, 350-2517) jár el, tehát az érintett ügyekben a korábbi folyósító szervtől ide kell áttenni az igényeket, illetve új igényt ide kell benyújtani. Tagállamban (nem Magyarországon) történő igénylés esetén a családi ellátás megállapításához a tagállam megkeresése alapján a Magyar Államkincstár Családtámogatási, Jogi és Ellenőrzési Osztálya által az E 411-es "információkérés a családi juttatásokra való jogosultságról a családtagok lakóhelye szerinti tagállamban" nevű formanyomtatványon szolgáltatott információ alapján a tagállam illetékes hatósága jár el. Az E 411-es formanyomtatványt általában a tagállam illetékes hatósága hivatalból küldi meg a magyar szerv részére, előfordulhat azonban, hogy az igénylő útján kerül továbbításra a Magyar Államkincstárhoz. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy adatszolgáltatás csak akkor történhet, ha külföldi hatóság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1527