tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

221. Társadalombiztosítási Levelek / 2012. július 10.

TARTALOM

3784. kérdés Megbízott sajátgépkocsi-használata
Köteles-e adni, illetve adhat-e a foglalkoztató a saját gépkocsi használatáért térítést a megbízási jogviszony keretében munkát végző személyek részére? Bújtatott jogviszonynak minősülhet ez az eset?
3785. kérdés Áru vásárlása adószámos magánszemélytől
Milyen levonási és bevallási teendői vannak annak a cégnek, amely egy adószámos magánszemélytől vásárol árut? Ki kell állítani ebben az esetben a T1041 számú nyomtatványt? Ki kell tölteni a 1208. számú nyomtatvány M részét is, vagy elegendő csak az A részt?
3786. kérdés Kamatjövedelem közterhei
Milyen közterheket kell fizetni a kamat­jövedelem után?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3787. kérdés TGYÁS-ban, GYED-ben részesülő munkavállalók jövedelempótléka
Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a dolgozó bérkompenzációra és jövedelempótlékra is jogosult, mert TGYÁS-on, illetve GYED-en van? A jövedelempótlék alapján kevesebbre jogosult, mintha bérkompenzációt kapna.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3788. kérdés Elvárt béremelés megállapítása műszakpótlék csökkenése esetén
Hogyan kell kiszámítani az elvárt béremelést annál a cégnél, ahol a dolgozók jelentős része 3 műszakban dolgozott 2011-ben, de 2012-től két műszakra tértek át, így a műszakpótlékok összege csökkent? Emelni kell-e az alapbér összegét annyival, amennyivel a műszakpótlék csökkent?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3789. kérdés Kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó költséghányada
Egy gépjárműjavítást (TESZOR 45.20) végző kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó 75 százalékos költséghányad elszámolásával állapíthatja meg a jövedelmét?
3790. kérdés Átalányadózás kétféle tevékenység esetén
Valóban 80 százalék költséghányad alkalmazásával állapíthatja meg a jövedelmét egy áta­lány­­adózó kozmetikus egyéni vállalkozó (TESZOR 96.02), aki mellette átalányadózó mezőgazdasági kistermelő is?
3791. kérdés Családi adókedvezmény
Milyen módon vehető figyelembe a családi adókedvezmény a férj adóbevallásában abban az esetben, ha a feleség nem nyilatkozott a megosztásról, és a teljes adóalap-csökkentő összeget szerepeltette a bevallásában? A feleség ténylegesen nem tudja kihasználni az adóalap-csökkentést, a férj viszont tudna élni a lehetőséggel.
3792. kérdés Egyházközség kifizetései
Fizethet-e havi rendszerességgel adómentes szociális segélyt egy filiaként működő katolikus egyházközség egyik hívének, akinek a rászorultságát az illetékes önkormányzat igazolta, de a lakóhelye nem az egyházközségben, hanem az anyaegyház székhelyén van? Milyen jogviszonyban foglalkoztathatja az egyházközség a szentmisén részt vevő kántori teendőket ellátó személyeket, akik rendelkeznek egyéb jogvi­szonnyal, és alkalmanként kapják meg a járandóságukat? Kifizethető-e adómentesen a részükre járó jövedelem?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3793. kérdés Magánszemély egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága
Milyen módon tud tb-t kötni a saját részére egy magánszemély?
3794. kérdés Angliában dolgozó magánszemély személyi jövedelemadója
Hol kell elszámolni a személyi jövede­lem­adót abban az esetben, ha egy angliai székhelyű cég megbízási szerződést köt egy magyar magánszeméllyel programozási és szoftverfejlesztési tevékenységre, amely bárhol végezhető? A munkavállaló évi 183 napot meghaladóan Angliában kíván tartózkodni, és a munka nagy részét is ott végezné. Hogyan tudja igazolni a külföldi munkavégzést? A magánszemély korábban magyarországi székhelyű cégében végezte ugyanezt a tevékenységet.
3795. kérdés Rokkantsági ellátásban részesülő személy ingatlan-bérbeadásból származó jövedelme
Beletartozik-e az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem a rokkantsági ellátásban részesülő személy keresetkorlátjába?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3796. kérdés Korengedményes nyugdíjban részesült kft.-tag jogviszonya
Milyen jogviszonyban vállalhat munkát a saját cégeiben az a nő, aki két kft.-ben 50 százalékos tulajdonos, 2011-ben ment korengedményes nyugdíjba az egyik vállalkozásával kötött megállapodás alapján, most betöltötte az 59. életévét, és letelt a volt munkáltatója által finanszírozott korengedményes nyugdíj folyósításának ideje? A tag a nyugdíjazáskor minden jogviszonyát megszüntette.
3797. kérdés Korengedményes nyugdíjban részesülő kft.-tag alkalmi munkavállalása
Érvényes a visszafoglalkoztatási tilalom abban az esetben is, ha egy korengedményes nyugdíjban részesülő személy alkalmi munkavállalóként végez munkát annál a cégnél, amelynek tulajdonosa, és amelytől 2011 novemberében nyugdíjba ment? A tag és a felesége együttes tulajdoni része nem éri el az 50 százalékot, és a társasági szerződés nem ír elő személyes munkavégzési kötelezettséget számukra.
3798. kérdés 1952-ben született férfi korhatár előtti ellátása
Befolyásolja-e az 1952. július 25-én született férfi korhatár előtti ellátásra jogosultságát, ha munkaviszonyt létesít jelenlegi munkáltatója leány­vállalatánál úgy, hogy megállapodnak a jogviszony 2012. július 25-ei megszüntetéséről? A munkavállaló 2011. december 20-án jelenlegi munkáltatójával is megállapodott a munka­viszony megszüntetéséről, mert előrehozott öregségi nyugdíjat akart igényelni.
Kapcsolódó tárgyszavak:
3799. kérdés 1953-ban született nő korhatár előtti ellátása
Megszüntetheti-e a rokkantsági ellátását egy 1953. augusztus 28-án született nő, aki 2010. február 1-jétől rokkantnyugdíjban részesül, ami 2012 decemberében lejár, 40 év 275 nap szolgálati idővel rendelkezik, és 2012. szeptember 1-jétől előrehozott öregségi ellátást kíván igényelni? Ha igen, mi ennek a módja? Lehet-e kevesebb az előrehozott öregségi ellátás a mostani rokkantsági ellátásnál? Vállalhat munkát az előrehozott öregségi ellátás mellett?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3800. kérdés Szolgálati idő megvásárlása
Meg tudja "vásárolni" a csökkentett összegű előrehozott nyugdíjhoz szükséges 1 év 215 nap szolgálati időt az az 1953. szeptember 9-én született nő, aki jelenleg 35 év és 150 nap szolgálati idővel rendelkezik, és ettől az évtől rokkantsági ellátásban részesül? Az igénylő 1990-ben szülte második gyermekét, a GYES lejárta után munkanélkülivé vált, és 8 évig nem tudott elhelyezkedni.
3801. kérdés Ellátások harmadik gyermek szülése esetén
Milyen kereset alapján állapítják meg a harmadik gyermek után járó ellátásokat annak a munkavállalónak az esetében, aki 2006. március 16. óta áll a munkáltató alkalmazásában, első gyermeke 2007. október 5-én, a második 2009. június 19-én született, a harmadik gyermek születésének várható időpontja pedig 2012. december 6.? A biztosított 2007. június 27-től nem rendelkezik munkabérrel, mert ettől az időponttól folyamatosan valamilyen egészségbiztosítási ellátásban, illetve GYES-ben részesül. Második gyermekével 2011. június 19-ig GYED-et kapott 3336,67 forint/nap összegben, azt követően jelenleg is GYES-ben részesül. 2012-ben a szerződés szerinti munkabére 263 000 forint/hó. Lesz-e különbség az ellátás összegében, ha a GYES lejártát követően vagy egy kicsit hamarabb visszamegy dolgozni, letölti a 80 munkanap szabadságát, és utána még a szülésig dolgozik?
3802. kérdés Utólag kifizetett jutalom beszámítása a nyugdíj összegébe
Beszámítják a nyugdíj összegébe a nyugellátás iránti kérelem benyújtását követően kifizetett jutalom összegét?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére