tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

20 találat a megadott 1953-ban született nő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: 1953-ban született nő nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet csökkentés nélküli előrehozott nyugdíjba egy 1953-ban született nő, aki jelenleg 37 év munkaviszonnyal rendelkezik?
Részlet a válaszból: […]legfeljebb hét évvel csökken.)A negyven év jogosultsági időből - főszabály szerint - nyolc, illetve tíz év igazolható gyermekvállalás esetére nyújtott pénzbeli ellátások címén szerezhető jogosultsági idővel.Mi is az a jogosultsági idő? A jogosultsági idő alatt a kérelmező életútja során megszerzett szolgálati időnek a keresőtevékenységgel, illetőleg gyermekneveléssel igazolható részét kell érteni.Kétféle jogosultsági időt különböztethetünk meg. A nők jogosultsági időt szerezhetneka) keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, azaz munkahelyi szerepvállalással, valamintb) terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött szolgálati idővel.A 2014. március 22-ét követő időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíjak esetében gyermekgondozási segélyben eltöltött idővel szerzett jogosultsági időnek számít a fizetés nélküli szabadság 1998. január 1-jét megelőző időtartama is, ha azt a nő a három­évesnél fiatalabb gyermek gondozása címén vette igénybe. Ugyancsak jogosultsági időnek minősül a fizetés nélküli szabadság 1998. január 1-jét megelőző időtartama, ha azt a nő a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, tizenkét évesnél fiatalabb, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek gondozása érdekében vette igénybe. Ez utóbbi esetben a fizetés nélküli szabadság alapján elismert jogosultsági idő egy tekintet alá esik a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre figyelemmel megállapított ápolási díj címén szerzett jogosultsági idővel.Amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nők nem szereznek kellő jogosultsági időt, a nyugdíjba vonulásra - a férfiakhoz hasonló módon - a nyugdíjkorhatár betöltésekor van lehetőségük, ha rendelkeznek az öregségi teljes nyugdíjhoz legalább húsz év, a résznyugdíjhoz pedig legalább tizenöt év szolgálati idővel. Az öregségi nyugdíj megállapításának további feltétele, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4534
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: 1953-ban született nő korhatár előtti ellátása

Kérdés: Igényelhet 2013-ban korhatár előtti ellátást az az 1953-ban született nő, aki rendelkezik ugyan 40 év szolgálati idővel, de az egyetemi évek miatt nincs 40 év jogosultsági ideje?
Részlet a válaszból: […]korhatár előtti ellátás kezdő időpontjáig, de legkésőbb 2012. december 31-ig 37 év szolgálati időt szerzett. A korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is.E szabály értelmében tehát nincs akadálya,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4222

3. találat: 1953-ban született nő korhatár előtti ellátása

Kérdés: Megszüntetheti-e a rokkantsági ellátását egy 1953. augusztus 28-án született nő, aki 2010. február 1-jétől rokkantnyugdíjban részesül, ami 2012 decemberében lejár, 40 év 275 nap szolgálati idővel rendelkezik, és 2012. szeptember 1-jétől előrehozott öregségi ellátást kíván igényelni? Ha igen, mi ennek a módja? Lehet-e kevesebb az előrehozott öregségi ellátás a mostani rokkantsági ellátásnál? Vállalhat munkát az előrehozott öregségi ellátás mellett?
Részlet a válaszból: […]az az 1953. évben született nő, aki 59. életévét betöltötte, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett, feltéve hogy a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdőnapján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra vagy balettművészeti életjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapján rendszeres pénzellátásban nem részesül. Ahhoz, hogy az életkori és szolgálati idő feltételekkel rendelkező kérdező igénybe tudja venni a korhatár előtti ellátást, a rokkantsági ellátását a korhatár előtti ellátás megállapítását megelőző nappal, azaz 2012. augusztus 31-ével meg kell szüntetnie, ugyanis a rokkantsági ellátás a 2011. évi CLXVII. tv. szerint rendszeres pénzellátásnak minősül. A rokkantsági ellátás megszüntetésére ebben az esetben úgy kerülhet sor, ha az igénylő 2012. augusztus 31-ével lemond az ellátásról. Felhívjuk valamennyi kedves olvasónk figyelmét, hogy a rokkantsági ellátásról 2012. június 30-át követően a kormányhivatalokon belül megalakuló, és a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes rehabilitációs szakigazgatási szervhez intézett egyoldalú nyilatkozattal lehet lemondani. Ugyanis 2012. július 1-jétől a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervektől a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapításával, megszüntetésével, visszafizetésével, megtérítésével kapcsolatos hatósági ügyek átkerülnek a rehabilitációs szakigazgatási szervekhez. Ami a korhatár előtti ellátás összegét illeti, nincs garanciális szabály arra, hogy a 2012. szeptember 1-jével megállapítani kért korhatár előtti ellátás összege nem lehet kevesebb, mint amennyi a rokkantsági ellátás összege volt. A korhatár előtti ellátás összegét a megállapításkor érvényes öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályok szerint újra fogják számolni. Ez természetesen azzal is járhat, hogy az összegszerűségében kedvezőtlenebb lehet a rokkantsági ellátásnál. A korhatár előtti ellátás mellett (jövedelempótló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3799
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: 1953-ban született nő korhatár előtti ellátása

Kérdés: Igényelhet-e 2012-től korhatár előtti ellátást egy 1953-ban született nő, ha 2011. december 31-éig már szerzett 37 év szolgálati időt? Mikortól kell megszüntetnie a biztosítási jogviszonyát?
Részlet a válaszból: […]31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett. Az előzőekben ismertetett kritériumok fennállása esetén a korhatár előtti ellátás megállapítására abban az esetben kerülhet sor, ha az igénylő a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdőnapján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra vagy balettművészeti életjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3783

5. találat: 1953-ban született nő nyugellátása

Kérdés: Érdemes-e előrehozott öregségi nyugdíjba mennie 2011. december 31-ig egy kft. 1953-ban született női alkalmazottjának, vagy jobban jár anyagilag, ha kivárja az öregségi nyugdíjra jogosító 62. életévét? Ki tud előre nyugdíjat számolni a különböző feltételek alapján, hogy a munkáltató segíteni tudjon az alkalmazottainak a döntésükben?
Részlet a válaszból: […]1-jétől hatályba lépett 2011. évi CLXVII. tv.-re, melynek rendelkezései szerint 2011. december 31-ét követő naptól korhatár előtti öregségi nyugdíj nem állapítható meg. 2011. december 31-ét követően korhatár előtti ellátásnak minősül az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személynek járó a) előrehozott öregségi nyugdíj, b) csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, c) korkedvezményes nyugdíj, d) bányásznyugdíj, e) korengedményes nyugdíj, f) az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapján megállapított öregségi nyugdíj, g) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj, h) az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj, i) az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj, valamint j) szolgálati nyugdíj. Tehát azoknak, akik 2011. december 31-ig nem adták be a korhatár alatti nyugdíj megállapítása iránti igényüket, a felsorolt ellátások még a jogosultsági feltételek fennállása esetén sem állapíthatók meg. Kivételt képeznek ez alól azok a személyek, akik a korhatár előtti nyugellátás megállapítása iránti igényük benyújtásával az év végéig vártak, és az igényelbírálás folyamata áthúzódott 2012-re. Az igényüket 2011. december 31-ig még a "régi" szabályok szerint bírálják el, ezt követően azonban a megállapított nyugdíj átfordul korhatár előtti ellátásra. Visszakanyarodva a kérdésre, a kérdező 2011. de­cember 31-ig előrehozott öregségi nyugdíjat nem igényelhet, hiszen nem töltötte be az 59. életévét. Tehát számára 2012. január 1-jét követően már csak korhatár előtti ellátás állapítható meg. Korhatár előtti ellátásra jogosult - többek között - az, aki 2011. de­cember 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű elő­­­re­hozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny-tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges életkort betöltötte, és a szolgálati időt megszerezte, valamint az az 1953. évben született nő, aki 59. életévét betöltötte, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett, feltéve hogy a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdőnapján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra vagy balettművészeti életjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapján rendszeres pénzellátásban nem részesül. Az előző feltételeknek megfelelően az 1953-ban született nő korhatár előtti ellátásának az összegét a Tny-tv. előrehozott öregségi nyugdíj összegének megállapítására vonatkozó 2011. december 31-én hatályos szabályai szerint kell megállapítani. Azonban fontos megjegyezni, hogy azok a korhatár előtti ellátások, amelyek nyugdíjból fordulnak át ellátássá, illetve azok is, amelyeket 2012-ben új igényként állapítanak meg, már nem nyugdíjnak, hanem szociális ellátásnak minősülnek. Hogy mikor éri meg nyugdíjba menni? A kérdésre nem lehet általánosságban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3607
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: 1953-ban született köztisztviselő nők nyugellátása

Kérdés: Valóban megszűnik-e az előrehozott öregségi nyugdíjazás lehetősége 2012-től? Jogosultak lesznek-e valamilyen ellátásra azok az 1953-ban született köztisztviselő nők, akik 2012-ben töltik be az 59. életévüket abban az esetben, ha 40 év szolgálati idejük alapján nyugdíjba szeretnének vonulni, de a 40 év jogosultsági idejük nem lenne meg? A felmentési idő néhány munkavállaló esetében már 2011-ben elkezdődne, de az ügyintéző véleménye szerint kockázatos kérni a munkaviszony megszüntetését, ha a kedvezményes nyugellátás megállapítása nem biztos.
Részlet a válaszból: […]csak a nyugdíjkorhatár betöltésétől lehetne majd megállapítani és folyósítani. A korhatár előtti nyugdíjak megszüntetéséről azonban részletes információval - törvénytervezet, illetve jogszabály hiányában - sajnos nem tudunk szolgálni. A várható változások fényében valóban kockázatos
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3534

7. találat: 1953-ban született nő kedvezményes nyugdíja

Kérdés: Jogosult lesz-e a 40 év munkaviszony utáni nyugdíjra az az 1953 szeptemberében született nő, aki két gyermeke születése után összesen 6 évig volt GYES-en, 1 évig munkanélküli-ellátásban részesült, 2010 júniusától rendszeres szociális járadékra szerzett jogosultságot, és az igazolt szolgálati ideje 40 év 251 nap? Milyen lehetőségei vannak, ha a kedvezményes nyugdíjra nem jogosult?
Részlet a válaszból: […]szükséges jogosultsági idő tehát nem minden esetben azonos az igazolt szolgálati idővel. Az öregségi teljes nyugdíj alapvető feltétele, hogy csak abban az esetben állapítható meg, ha a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő eléri a harminckét évet, olyan nő esetében pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet. Az előbbiekben ismertetett jogosultsági idő - ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt - egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken. A kérdésből kitűnik, hogy az igénylő a két gyermek után "családi szerepvállalással" 6 év jogosultsági időt szerzett. Esetében a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők teljes összegű öregségi nyugdíját csak akkor lehet megállapítani, ha 34 év keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerezett jogosultsági idővel rendelkezik. Az első kérdésére válaszolva, mivel nem minden szolgálati idő minősül jogosultsági időnek, ezért nem tudunk konkrét választ adni, azonban javasoljuk, hogy a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíj-biztosítási igazgatóságánál kérje jogosultsági idejének határozattal történő elismerését. A gyermekek után a terhességi-gyermekágyi segélyben, a gyermekgondozási díjban, a gyermekgondozási segélyben, a gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3239

8. találat: Özvegyinyugdíj-jogosultság

Kérdés: Jogosult-e özvegyi nyugdíjra egy 1953-ban született nő, akinek a férje 2003-ban hunyt el? Amennyiben elévült a jogosultsága, mikor, hogyan és milyen feltételek mellett kérheti a nyugdíjazását?
Részlet a válaszból: […]megrokkan, vagy c) házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik. Tekintettel arra, hogy a kérdező nem tesz említést arról, hogy rokkant vagy házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodna, így feltételezzük, hogy ezeken a jogcímeken özvegyi nyugdíjat nem lehet megállapítani. Az 1953-ban született nő sajnos korbetöltés címén sem jogosult, illetőleg nem szerez jogosultságot özvegyi nyugdíjra, hiszen az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárát (a betöltött 63. életév) a férje elhalálozásától számított több mint tíz év múlva, 2016-ban tölti majd be. A jelenleg hatályos Tny-tv. szerint az 1953-ban született személy öregségi teljes nyugdíjra a 63. életéve betöltésekor jogosult, amennyiben legalább húsz év szolgálati időt szerzett, és azon a napon, melytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Húsz év szolgálati idő hiányában öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki legalább tizenöt év szolgálati idővel rendelkezik. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően két évvel, azaz 61. életéve betöltésekor előrehozott öregségi nyugdíjra a kérdező abban az esetben jogosult, amennyiben legalább 37 év szolgálati idővel rendelkezik, és azon a napon, melytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Az előrehozott nyugdíj összegét úgy kell meghatározni, hogy az öregségi nyugdíj összegét, ha a jogosult az öregségi nyugdíjkorhatárnál több mint egy évvel fiatalabb, akkor először 3,6 százalékkal, majd annyiszor 0,4 százalékkal kell csökkenteni, ahányszor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3209

9. találat: 1953-ban született nő korengedményes nyugdíja

Kérdés: Elmehet-e korengedményes nyugdíjba egy 1953-ban született nő, aki jelenleg 40 év szolgálati idővel rendelkezik? Kevesebb lesz-e a nyugdíj összege annál, mint ha rendes időben menne öregségi nyugdíjba?
Részlet a válaszból: […]öregségi nyugdíjra jogosító korhatára tekintetében a Tny-tv. 2010. január 1-jétől hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy 2010-ben a 62. életévét öt évvel megelőzően, tehát az 57. életévének betöltésekor állapodhat meg a munkáltatóval esetleges korengedményes nyugdíjazásáról. A munkáltatónak azonban - a 2010. január 1-jétől hatályos jogszabályok szerint - a munkavállaló 59. életévének betöltéséig terjedő időszakra kell a nyugellátási összegeket megfizetnie. A korengedményes nyugdíjazás további feltételei az ellátáshoz szükséges szolgálati idő megszerzése (legalább 37 év), a meghatározott életkor betöltése, valamint a rendelet 6. § b) pontjában meghatározott biztosítási jogviszonynak (munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony, bírósági és ügyészségi szolgálati jogviszony, bedolgozói jogviszony, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya) a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjáig történő megszüntetése. A megállapodás megkötésének további feltétele, hogy a munkáltató erre a jogszabály szerint jogosult legyen. Az a foglalkoztató (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve magánszemély és annak jogi személyiséggel nem rendelkező társasága) jogosult megállapodást kötni, amely munkavállalót foglalkoztat. Fontos tudni, hogy amennyiben a munkáltató és a munkavállaló a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti hozzátartozói viszonyban áll (házastárs, bejegyzett élettárs, egyenes ágbeli rokon, örökbe fogadott, mostoha-, nevelt gyermek, örökbe fogadó, mostoha-, nevelőszülő, valamint testvér, élettárs, egyenes ágbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa), és a munkáltató, a munkavállaló, valamint a hozzátartozóik egymás közötti gazdasági viszonyában többségi befolyás (Ptk. 685/B. §) áll fenn, akkor a Ptk. 203. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel a munkáltatónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a munkavállalóval a korengedményes nyugdíj megállapítását követően - a korengedményes nyugdíj folyósításának időtartamára - nem létesít biztosítással járó jogviszonyt. (Ellenkező esetben a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó megállapodás attól az időponttól kezdődően, amikortól a biztosítással járó jogviszony létrejött, semmis.) Az 1953. évben született személyek esetében a munkáltatónak az általános fizetési kötelezettségén túl meg kell térítenie a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak a kiszámított korengedményes nyugdíj összegére - a megállapítás naptári évében irányadó januári nyugdíjemelés százalékos mértékével - számított nyugdíjemelés annyi naptári hónapra irányadó összegét, ahány hónapra a munkáltató fizetési kötelezettsége fennáll. A befizetést legkésőbb a fizetési értesítés kézhezvételét követő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3121
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: 1953-ban született nő korengedményes nyugdíja

Kérdés: Elmehet-e korengedményes nyugdíjba az az 1953. szeptember 2-án született női munkavállaló, aki 39 év szolgálati idővel rendelkezik, és a munkáltató vállalná a nyugdíj befizetését a határidő betöltéséig?
Részlet a válaszból: […]életévét megelőzően, azaz 57. életéve betöltésekor állapodhat meg a munkáltatójával a korengedményes nyugdíjazásáról. 2009. december 31-ét követően a korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra jogosító életkort - jelen esetben az 57. életévet - és a szolgálati időt (legalább 37 év) 2010. december 31-éig betölti, illetve megszerzi, és a munkavállaló és a munkáltató a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésének a szándékát 30 nappal a megállapodás megkötése előtt bejelenti a munkaügyi központnak,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3086
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 20 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést