tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

15 találat a megadott saját gépjármű tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Munkába járás saját gépjárművel
Kérdés: Vonatkozik valamilyen összeghatár a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésére?
Részlet a válaszból: […]felső határa az utazási jegynek, bérletnek az ára, az e felett fizetett költségtérítésre már nem a munkába járásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A 39/2010. Korm. rendelet a munkába járást szolgáló bérlet vagy menetjegy árának megtérítésével kapcsolatban a munkáltató minimális térítési kötelezettségét a bérlet vagy menetjegy árának 86 százalékában határozza meg. Hazautazás esetén (hetente, legfeljebb havonta négyszer) a kormányrendelet és a munkáltató által kötelezően térítendő költségtérítés felső határát is meghatározza, mely 2020-ban havi 38 460 forint. A munkáltató azonban ezt az értékhatárt meghaladóan is vállalhatja a menetjegy, bérlet árának megtérítését. Adózási szempontból a kormányrendelet szerinti költségtérítési felső határ közömbös. Ha a jegy(ek), bérlet(ek) ára meghaladja a havi 38 460 forintot, de nem több, mint a jegyek, bérletek ára, akkor az adómentes juttatásnak tekinthető.A személygépkocsival történő napi munkába járás, illetve a hazautazás címén fizetett költségtérítés összege a munkába járás címén megtett kilométerek és a kilométerenként megállapított költségtérítés szorzataként határozható meg. A kilométerenkénti költségtérítés összegének minimumértékét a kormányrendelet tartalmazza, ez az összeg jelenleg kilométerenként kilenc forint. A munkáltató ennél magasabb összeget is meghatározhat, ennek felső határa nincs. Adózási szempontból adómentesnek tekinthető a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítéséből az az érték, amely nem haladja meg a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6664
2. találat: Munkába járással kapcsolatos költségtérítés
Kérdés: Fizethető a munkavállalónak saját gépjárművel történő munkába járás címén költségtérítés abban az esetben, ha a lakcímkártyán nem szerepel a tartózkodási helye?
Részlet a válaszból: […]tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazás.Nem tartozik az adóalapba - azaz gyakorlatilag adómentesen adható - a költségtérítés, ha annak összege nem haladja meg a munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként a 15 forintot. Ez az összeg nem tévesztendő össze az általános személygépkocsi-normaköltséggel, mivel a munkába járás költségtérítése mellett további költségek (például a benzinköltség) nem számolhatóak el. Ez egyben azt jelenti, hogy a költségtérítés kilométerenként 15 forintot meghaladó része a magánszemély munkaviszonyból származó jövedelmének minősül.A kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése alapján az Szja-tv. 25. §-ának (2) bekezdése által meghatározott 15 forint költségtérítés 60 százaléka, azaz 9 forint kötelezően jár akkor, ha- a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;- a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;- a munkavállaló mozgáskorlátozottsága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását a hozzátartozója biztosítja;- a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.A munkáltató mérlegelési jogkörében dönthet arról, hogy a fenti feltételeknek megfelelő munkavállaló számára költségtérítésként kifizeti a 9 forint és a 15 forint közti különbözetet, amely szintén a munkavállaló adómentes bevétele.Az Mt. 294. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint hozzátartozónak kell tekinteni a házastársat, az egyenes ágbeli rokont, az örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeket, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülőt és a testvért, az élettársat, az egyenes ágbeli rokon házastársát, a házastárs egyenes ágbeli rokonát és testvérét és a testvér házastársát. A Bék-tv. 3. §-ának (1) bekezdése alapján a házastársakra vonatkozó rendelkezéseket a bejegyzett élettársakra is alkalmazni kell, ezért a házastárs kifejezés alatt a továbbiakban a bejegyzett élettársat is érteni kell.A 39/2010. Korm. rendelet szerint lakóhely annak a lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló él, illetve amelyben életvitelszerűen lakik; tartózkodási hely pedig annak a lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - munkavégzési célból ideiglenesen tartózkodik.A kormányrendelet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6603
3. találat: Saját személygépkocsi hivatali célú használata
Kérdés: Keletkezik valamilyen jövedelme a munkavállalónak abban az esetben, ha a tulajdonában lévő személygépkocsi hivatali célú használata esetén nem 9 forintot, hanem 20 forintot fizet kilométerenként? Milyen közterheket kell fizetnie a kifizetőnek, illetve a munkavállalónak ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]használja.Az adózás nélkül fizethető költségtérítés mértékét a kiküldetési rendelvényben hivatali, üzleti utazás címén teljesített kilométer-távolság, azaz a futásteljesítmény határozza meg. Az üzemanyagra fizetett költségtérítés nem lehet több, mint a NAV által közzétett üzemanyag ára, a hivatalos futásteljesítmény és a fogyasztási norma által számított összeg. A hivatali futásteljesítményre az üzemanyag költségének megtérítésén felül kilenc forint adható kilométerenként. Az így meghatározott költségtérítés után a magánszemélynek és a kifizetőnek sincs adófizetési kötelezettsége, a magánszemélynek azt a bevallásában sem kell szerepeltetnie. Az igazolás nélkül elszámolható költségelszámolást az Szja-tv. 3. számú mellékletének II. Igazolás nélkül elszámolható költségek 6. pontja teszi lehetővé.Ha a kifizetett költségtérítés a kiküldetési rendelvényben meghatározott üzleti futásteljesítmény után az üzemanyag megtérítésén felül kilométerenként meghaladja a 9 forintot, akkor a 9 forinton felüli rész adóköteles jövedelemnek minősül. A magánszemélynek 16 százalék személyi jövedelemadót, valamint a gépjárműadóról szóló törvény IV. fejezete alapján cégautóadót is kell fizetnie. A kifizetőnek az adóköteles jövedelemrész után szociális hozzájárulási adót kell fizetnie.Ha az elszámolás alapja kiküldetési rendelvény híján útnyilvántartás, vagy a felek közötti szerződésben, megállapodásban meghatározott átalányösszeg, vagy a felek által használt más elszámolási rendszer, akkor a hivatali üzleti útra fizetett költségtérítés teljes egészében a magánszemély bevételének minősül. A költségtérítés címén kapott bevétellel szemben a magánszemély útnyilvántartás alapján számolhat el. A bevétellel szemben költség elszámolása a magánszemély döntése alapján vagy tételes költségelszámolással, vagy a bizonylat nélkül levonható költségek figyelembevételével történhet. A költségelszámolás alapja az útnyilvántartás szerinti hivatali, üzleti futásteljesítmény. A költségek elszámolásának részletes szabályait az Szja-tv. 3. számú mellékletének IV. Járművek költsége cím tartalmazza.Az útnyilvántartás szerinti hivatali[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4552
4. találat: Saját gépjármű hivatali célú használata
Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató, ha a munkavállaló saját személygépjárművének hivatali célú használatáért kiküldetési rendelvény alapján negyedévente ad költségtérítést, vagy havonta kellene fizetnie?
Részlet a válaszból: […]utazás adatait tartalmazza. A törvény azonban nem tér ki arra, hogy a kiküldő és a kiküldött között milyen gyakorisággal történjen az elszámolás. A kiküldetési rendelvényt a kifizető belső szabályzata vagy a magánszeméllyel történt megállapodás szerinti gyakorisággal számolhatja el, ami lehet rövidebb, pl. napi időszak, de lehet heti, havi vagy akár negyedéves időszak is.Másként kell gondolkodni akkor, ha a kifizető a magánszemély felmerülő költségeinek megelőlegezésére pénzösszeget, utalványt ad át.Az Szja-tv. 7. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni "a magánszemélynek adott olyan összeget (utalvány értékét) - ideértve hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra, a szállás díjára, külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára szolgáló összeget is -, amellyel szemben a magánszemély a juttató részére közvetlenül köteles bizonylattal elszámolni, vagy - ha a kiadást a magánszemély előlegezi meg - ezt a juttató utólag, bizonylattal történő elszámolás alapján a magánszemélynek megtéríti azzal, hogy ez a rendelkezés egyébként nem alkalmazható olyan kiadások esetén, amelyeket e törvény nem ismer el a magánszemélynél költségnek."Az elszámolásra átadott összeggel a magánszemélynek az átadást követő 30 napon belül el kell számolnia. Külföldi kiküldetés, külszolgálat esetén az átadott összeg elszámolására a visszaérkezést követő 30 nap áll rendelkezésre. Az elszámolás elmulasztása, késedelme[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4327
5. találat: Megbízott sajátgépkocsi-használata
Kérdés: Köteles-e adni, illetve adhat-e a foglalkoztató a saját gépkocsi használatáért térítést a megbízási jogviszony keretében munkát végző személyek részére? Bújtatott jogviszonynak minősülhet ez az eset?
Részlet a válaszból: […]köteles, hogy a megbízás teljesítéséhez szükséges költségekről a megbízót - az előlegezésre felhívással egyidejűleg - tájékoztassa, és felhívja a figyelmét a mulasztás esetleges következményeire. A megbízó érdekét szem előtt tartó eljárás kötelezettsége nem terjed ki arra, hogy a felhívás ellenére mulasztó megbízó helyett a megbízott maga előlegezze a szükséges költséget. Az előlegezési kötelezettség elmulasztása szerződést szegő magatartásnak minősül, amelynek következményeit a megbízónak kell viselnie. Ha a megbízott előlegezett olyan költséget, amelyet a megbízó a szerződés megszűnéséig még nem egyenlített ki, akkor azt legkésőbb a szerződés megszűnésekor meg kell térítenie. Ez azonban nem értelmezhető akként, hogy ha a megbízott bármely okból a megbízó helyett maga fedezte a költséget, ne kérhetné azonnal - a megbízási szerződés megszűnése előtt - a megbízótól annak megtérítését. A Ptk. ismertetett szabályai alapján elmondható, hogy a kérdésbeli esetben a megbízó akkor köteles gépkocsihasználatra térítést fizetni a megbízottnak, ha a gépkocsi használatát, illetve a vele kapcsolatos költségek felmerülését az ügy szakszerű és gondos ellátása indokolttá teszi. Mindemellett a kérdés eldöntésében a felek erre vonatkozó megállapodását kell elsődlegesen irányadónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3784
6. találat: Munkába járás költségeinek megtérítése
Kérdés: Adható-e saját gépkocsi használatáért költségtérítés azoknak a munkavállalóknak, akik vezényléses munkarendben dolgoznak, lakóhelyük és munkahelyük között van helyi és közösségi közlekedés, a járatok sűrűsége megfelelő, de a dolgozók azért nem kívánják igénybe venni, mert a buszmegállót hosszas gyaloglással érik el, és átszállásaik jelentősen megnövelik a munkába járás időtartamát?
Részlet a válaszból: […]járás költségeit akkor is adómentesen térítheti meg, ha a költségek megtérítésének kötelező esete nem áll fenn. Az Szja-tv. 25. § (2) bekezdése b) pontja alapján lehetőség van arra, hogy a munkavállaló a munkába járás költségtérítése címén kilométerenként 9 forintnak megfelelő, bevételnek nem minősülő költségtérítésben
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3216
7. találat: Magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi adója
Kérdés: Kell-e cégautóadót fizetni egy házi betegápolással foglalkozó betéti társaságnak abban az esetben, ha az alkalmazottai saját gépkocsival mennek a betegekhez, és ehhez útnyilvántartás alapján gépkocsi-költségtérítést kapnak?
Részlet a válaszból: […]csökkentő közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi alapfeladatának ellátása érdekében üzemeltetnek. Az adómentességnek tehát az a feltétele, hogy azt egészségügyi államigazgatási szerv üzemeltesse, és kizárólag a betegségmegelőző, gyógyító, egészségkárosodást csökkentő közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi alapfeladat ellátásában használják. Ezeknek a feltételeknek a magánszemély[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2605
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Saját autó hivatali célú használata
Kérdés: Kell-e a magánszemélynek cégautóadót fizetnie abban az esetben, ha a munkáltató a dolgozót hivatalos útra kiküldetési rendelvénnyel küldi, de kilométerenként nem kilenc, hanem 15 forint költségtérítést fizet számára az üzemanyagköltség mellett?
Részlet a válaszból: […]r) pontja, 3. számú melléklet II/6. pontja alapján a kiküldetési rendelvénnyel kifizetett költségtérítést nem kell bevételként figyelembe venni, és egyébként igazolás nélkül elszámolható a kiküldetési rendelvényen feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint 9 Ft/km normaköltség mértékéig. Ha a fizetett költségtérítés meghaladja ezt a mértéket, például 15 forint normaköltséget fizetnek kilométerenként, akkor - ha a magánszemély másképp nem nyilatkozik - a 9 forintot meghaladó rész, példánkban 6 forint a magánszemély adóköteles jövedelme. Ebben az esetben a magánszemélynek cégautóadó-fizetési kötelezettsége nem keletkezik. Ha a kiküldetési rendelvénnyel kifizetett, igazolás nélkül elszámolható költségtérítést meghaladó összegű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2520
9. találat: Sportoló saját gépkocsijának használata
Kérdés: Az Szja-tv. 1. számú melléklete 8.7. pontja alapján az utazás jelentheti-e azt, hogy a jogszabálynak megfelelő magánszemély a saját tulajdonában lévő személygépkocsinak az edzési vagy versenyfeladathoz tartozó célú használatáért adómentes költségtérítést kapjon egy sportegyesülettől?
Részlet a válaszból: […]esetén a kapcsolódó utazást, szállást és étkezést. Az adómentesség feltétele, hogy a sportoló a sportszervezettel ne álljon munkaviszonyban, megbízási vagy vállalkozási viszonyban. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8. pontja a természetbeni juttatások közül mentesít néhány juttatást az adózás alól.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1771
10. találat: Magánszemély költségeinek elszámolása
Kérdés: Kaphat-e költségtérítést az a magánszemély, aki otthoni telefonját üzleti célra használja, de a havi telefonszámla a magánszemély nevére szól? Költségtérítésnek minősül-e, ha egy magánszemély önálló tevékenységével összefüggésben használja gépkocsiját, és a hivatali célú utakra jutó üzemanyag -mennyiséget megtérítteti a megbízóval? Beépítheti-e a számla összegébe egy adószámmal rendelkező magánszemély az üzemanyagköltséget is?
Részlet a válaszból: […]felmerülő költségeket a megbízási díjon felül fizetik ki a magánszemélynek, és a kifizetett költségeket a magánszemély valószínűsíti a kifizető számára például úgy, hogy a saját nevére szóló számlákat bemutatja. Az Szja-tv. 16. § (3) bekezdése alapján önálló tevékenységből származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély a tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az e tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel megszerez. A 17. § (2) bekezdése szerint az önálló tevékenység bevételének része az ezzel összefüggésben költségtérítésként kapott összeg. E rendelkezések adnak választ arra a kérdésére, hogy a magánszemély a számlájába beépíti-e a költségtérítést? Természetesen, a számla tartalmazza az elvégzett tevékenység ellenértékét, és ha a felek úgy állapodtak meg, a megtérítendő költségeket is. Az így kiszámlázott összeg együtt az önálló tevékenység bevétele. Ha a magánszemély nem számlaképes, akkor a kifizetett összeg együttesen lesz az önálló tevékenység bevétele. A bevétellel szembeni költségek érvényesítésére két lehetőség van. A 18. § (1) bekezdése alapján az önálló tevékenység bevételének 10 százaléka a költséghányad, vagy az adott tevékenység bevételének mértékéig az elismert költségek bizonylat alapján elszámolhatók. Az Szja-tv. a költségtérítéssel, az azzal szembeni költségek elszámolásáról szóló rendelkezései a köznapi értelemben, illetve a szerződési szabadságból adódó költségtérítés értelmezésével szemben csak azt rendezik, hogy a költségtérítéssel szemben milyen költségek érvényesíthetők. Az önálló tevékenységhez fűződően kapott költségtérítéssel szemben költség az Szja-tv. 3. számú melléklete alapján számolható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1728
| 1 - 10 | 11 - 15 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést