Jogosultság rokkantsági ellátásra

Kérdés: Meg kell szüntetnie a munkaviszonyát egy megváltozott munkaképességű munkavállalónak annak érdekében, hogy jogosulttá váljon rokkantsági ellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítási időbe be kell számítania) a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának az idejét,b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Temetési segély

Kérdés: Adhat adómentesen temetési segélyt a munkáltató az özvegy részére abban az esetben, ha az elhunyt házastársat rendszeresen foglalkoztatta alkalmi munkavállalóként?
Részlet a válaszából: […] ...között - a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részére folyósított temetési segély. Az Szja-tv. 3. §-ának 14. pontja szerint munkáltató az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll. Az Efo-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Román nyugdíjban részesülő munkavállaló

Kérdés: Mentesülhet a járulékfizetési kötelezettség alól egy román-magyar állampolgárságú, Romániából részlegesen előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő (P10 nyugdíjkód) dolgozó, akinek egy általános iskolában történő alkalmazása óta vonják az illetményéből a társadalombiztosítási járulékot? Figyelembe vehető a jogviszony megállapítása során a román nyugdíj?
Részlet a válaszából: […] ...Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagyb) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Kell személyi jövedelemadót és társadalombiztosítási járulékot vonni egy 65. életévét betöltött munkavállalótól, aki ettől az időponttól nem öregségi nyugdíjat kap, hanem a számára kedvezőbb rokkantsági ellátás továbbfolyósítása mellett döntött?
Részlet a válaszából: […] ...Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Nők nyugdíjazása

Kérdés: Hány évesen mehet nyugdíjba az a nő, aki nem rendelkezik 40 év szolgálati idővel, és jelenleg nem dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...időnek kizárólag a keresőtevékenységgel vagy azzal egy tekintet alá eső biztosítási jogviszonnyal, vagy a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

1959-ben született nő nyugdíjazása

Kérdés:

Mikortól mehet nyugdíjba az az 1959-ben született nő, aki 2 gyermeket szült és nevelt fel, és 32 év munkaviszonyt tud igazolni?

Részlet a válaszából: […] ...meg:a) a keresőtevékenységgel járó biztosítási, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamintb) a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Szolgálati idő megvásárlása

Kérdés: Meg tudja vásárolni a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év szolgálati időből hiányzó két évet egy hatvanadik életévét betöltött nő, akinek megszűnt a munkahelye, és nagyon kevés esélye van újat találni?
Részlet a válaszából: […] ...rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok (ideértve a doktoranduszképzést is) idejére, valamintb) 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére, ésc) az öregségi résznyugdíjra vagy öregségi teljes nyugdíjra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Szolgálati idő rokkantsági ellátáshoz

Kérdés:

Melyek azok a szolgálati idők, amelyeket a rokkantsági ellátás megállapításához figyelembe vesznek?

Részlet a válaszából: […] ...biztosítási időbe be kell számítania) a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának az idejét,b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Táppénzjogosultság

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre, és ha igen, mennyi időre egy háromgyermekes édesanya, aki legkisebb gyermekével 2023. május 31-ig GYES-en volt, június 1-jétől gyermeknevelési támogatásban részesül, közben az ötéves határozott időtartamú munkaszerződése 2022. szeptember 30-án lejárt, de 2023. június 26-tól napi 4 órás munkaviszonyban dolgozik? A dolgozó július 7-én a lakásán balesetet szenvedett, 10 napig kórházi ápolásban részesült, és keresőképtelensége előreláthatóan több hónapig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] ...lesz táppénzre. A biztosítása ugyan 2022. szeptember 30-án, munkaviszonyának megszűnésével megszűnt, az ezt követő gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás folyósításának az ideje pedig nem minősül biztosításban töltött időnek, ezen időtartam...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Gyermekneveléssel töltött idő beszámítása szolgálati időként

Kérdés: Nyugdíjra jogosító szolgálati időnek minősül a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély időszaka?
Részlet a válaszából: […] ...kell/kellett vonni. Ilyen ellátás például a gyermekgondozási díj (GYED), a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély (GYES), a gyermeknevelési támogatás (GYET), a gyermekek otthongondozási díja (GYOD), a terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.
1
2
3
98