Családi adókedvezmény

Kérdés: Hogyan tudja visszafizetni a helytelenül igénybe vett családi kedvezményt az a munkavállaló, aki 2022. január hónapban a volt feleségével 50-50 százalékos arányban megosztva kérte a családi adókedvezményt, majd azt a felvilágosítást kapta, hogy csak 33 százalékot vehet igénybe, mert nem ő neveli a gyerekeket? Kell valamilyen bírságot fizetnie, ha majd csak az éves személyijövedelemadó-bevallásában korrigálja a hibát, és akkor fizeti vissza a különbözetet? Hogyan kerülhető el a bírság ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...a családi pótlékra 50-50 százalékos arányban jogosult szülők esetén mindkét szülőt megilleti 50-50 százalékos arányban azzal, hogy a családi kedvezmény közös érvényesítésére egymás között nem jogosultak [Szja-tv. 29/B. § (1e) bekezdés]. A felváltva...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.
Kapcsolódó címke:

Családi kedvezmény elvált szülők esetén

Kérdés: Élhet a családi kedvezménnyel az elvált édesapa abban az esetben, ha a családi pótlékot az anya kapja, akinek nincs elegendő adó- és járulékköteles jövedelme, és a bíróság közös felügyeleti jogot állapított meg?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 29/A. §-a (3) bekezdésének a) pontja értelmében a családi kedvezményt az a magánszemély érvényesítheti, aki a Cst. szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult. A kérdésben említett esetben az apát nem illeti meg a családi pótlék, tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Családi kedvezmény élettársak esetén

Kérdés: Jogosult lehet a családi pótlékra, és így a családi kedvezmény igénybevételére az apa is abban az esetben, ha élettársával és közös gyermekükkel egy háztartásban élnek, és a családi pótlékot az anya kapja? Az anya és a gyermek bejelentett lakcíme azonos azzal, ahol életvitelszerűen élnek együtt hárman, de az apa lakcímkártyáján egy másik cím szerepel.
Részlet a válaszából: […] A szülő a saját háztartásban nevelt gyermek után jogosult családi pótlékra. Ha ugyanazon gyermek után két személy is jogosult a családi pótlékra, a családi pótlékot együttes nyilatkozatuk alapján bármelyikük igényelheti. A szülő tehát akkor jogosult a családi pótlékra,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Elvált szülők családi kedvezménye

Kérdés: Jogosult továbbra is a családi kedvezmény igénybevételére az apa abban az esetben, ha a szülők elváltak, külön élnek, jogerős bírósági döntés alapján felváltva gondozzák a közös gyermeküket, és a családi pótlékot teljes mértékben az anya kapja meg, mert az apa lemondott az ellátás őt megillető 50 százalékáról? Amennyiben fennáll az apa jogosultsága, azt mindkét szülő 50-50 százalékban veheti igénybe, vagy el lehet térni ettől, illetve le lehet mondani a másik fél javára?
Részlet a válaszából: […] ...családi kedvezményt az a magánszemély érvényesítheti, aki gyermeke után jogosult családi pótlékra. A felváltva gondozott gyermek után a családi kedvezmény a szülőket 50-50 százalékban illeti meg. A családi kedvezmény érvényesítésének feltétele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Indiai állampolgárok családi adókedvezménye

Kérdés: Jogosultak lehetnek a családi adókedvezményre egy magyar vállalkozásnál kiküldetésben dolgozó indiai állampolgárok annak ellenére, hogy a gyermekükre nem kapnak családi pótlékot? A munkavállalók leadták a nyilatkozatot, de a munkáltató véleménye szerint nem jogosultak a kedvezményre.
Részlet a válaszából: […] ...adóköteles jövedelmére az Szja-tv. 1/A. §-ában és 29/D. §-ának (5) bekezdésében foglalt szabályok szerint érvényesíthet családi kedvezményt. A korlátozott adókötelezettség alá eső jövedelmet szerző külföldi magánszemélyt nem terhelheti magasabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Családi pótlék és családi kedvezmény

Kérdés: Hány éves korig jár a családi pótlék és az ehhez kapcsolódóan az eltartó szülőnek járó személyijövedelemadó-kedvezmény a középfokú, majd ezután felsőfokú tanulmányokat folytató gyerek után?
Részlet a válaszából: […] ...feltéve, ha eddig középfokú tanintézményben tanult.Az adókedvezmény igénybevétele a családi pótlék folyósításához igazodik.A családi kedvezmény összegét az eltartottak, illetve a kedvezményezett eltartottak száma határozza meg. Az Szja-tv. a következők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Minimumjárulék-alap és a családi kedvezmény

Kérdés: Minimumjárulék-alap alkalmazása esetén alkalmazható a családi járulékkedvezmény a munkáltató által megfizetett különbözetre?
Részlet a válaszából: […] ...pénzbeli ellátásainak megállapítása során úgy kell tekinteni, mintha azt a biztosított fizette volna meg.Ennek analógiájára, a családi kedvezmény érvényesítése során kategorizált egyes jövedelemtípusok fogalommeghatározásai ismeretében - havi-, hetibér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 27.

Családi kedvezmény érvényesítése

Kérdés: Egy hónapon belül több eltérő jogcímű kifizetés esetében van lehetősége a munkavállalónak arra, hogy rendelkezzen a munkáltató felé, hogy kifejezetten melyik kifizetés esetében érvényesítsen családi kedvezményt és melyik jövedelemből ne?
Részlet a válaszából: […] ...családi kedvezmény érvényesítése érdekében megtett nyilatkozat rendeltetése, hogy az átadást követően a kifizető/munkáltató az arra jogosultnak járó havi rendszerességgel megállapított jövedelem összevont adóalapját csökkentse.A kifizető az adózói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.
Kapcsolódó címke:

Családi kedvezmény hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén

Kérdés: Figyelembe vehető kedvezményezett eltartottként a családi kedvezmény igénybevétele során a felsőoktatási intézményben tanuló gyermek abban az esetben, ha jelenleg szünetelteti a tanulmányait? Továbbra is fennáll a nappali tagozatos hallgatói jogviszony ebben az esetben? A családban van egy középiskolás gyermek is, aki után a szülők családi pótlékot vesznek igénybe.
Részlet a válaszából: […] ...családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkentő olyan adóalap-kedvezmény, amelyet az arra jogosult - jogosultsági hónaponként - az eltartottak számától függően a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthet.Az Szja-tv. szerint a családi kedvezmény jogosultja lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges adatok

Kérdés: Szükséges a gyermek tajszámának megadása a családi kedvezmények rögzítéséhez? Jogosult lehet a dolgozó a kedvezményre abban az esetben, ha megtagadja ennek az azonosítónak a megadását, mert úgy gondolja, hogy az felesleges?
Részlet a válaszából: […] ...semmi nem akadályozza vagy gátolja azt, hogy a munkáltató a számfejtés elvárt eredményessége érdekében további adatokat kérjen a családi kedvezményt érvényesíteni szándékozó munkavállalótól.A társadalombiztosítási azonosító jel kezelését az 1996. évi XX. tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.
Kapcsolódó címke:
1
2
3
6