Ingatlan-bérbeadás

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli a magánszemélyt abban az esetben, ha egy népszerű nyaralóhelyen örökölt családi házát a szükséges javítási-átalakítási munkálatok elvégzése után ki szeretné adni? Van valamilyen lehetőség a közteherfizetés optimalizálására?
Részlet a válaszából: […] ...az ingatlan hasznosítása körében felmerülhetnek. A kérdésbeli ingatlan hasznosítására kétféle lehetőség kínálkozik, mégpedig a bérbeadás útján, illetőleg az ún. egyéb szálláshelynyújtás keretében történő hasznosítás. Ugyan ez utóbbi hasznosítási mód...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

Termőföld bérbeadásának közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie annak a magánszemélynek, aki nagy területű termőföldet örökölt, de egyáltalán nem ért a mezőgazdasághoz, ezért hosszú távra bérbe szeretné adni a földjét?
Részlet a válaszából: […] ...a magánszemély tulajdonos vagy a haszonélvező által a földterület, illetve halastó írásbeli szerződéssel, díj ellenében történő bérbeadása mező-, erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra. Az általános szabályok szerint a termőföld...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.

Külföldi állampolgár lakásbérbeadásból származó jövedelme

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie egy uniós állampolgárnak abban az esetben, ha Magyarországon található lakását bérbe adja? Változik a helyzet abban az esetben, ha a bérbeadó harmadik állam polgára?
Részlet a válaszából: […] ...és hasznainak szedéséből, valamint az ingatlan feletti rendelkezési jog gyakorlásából, különösen az ingatlan átruházásából, bérbeadásából vagy haszonbérbe adásából származó jövedelem esetében a törvény más rendelkezéseitől függetlenül az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 21.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy ingatlan-bérbeadásból származó jövedelme

Kérdés: Beletartozik-e az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem a rokkantsági ellátásban részesülő személy keresetkorlátjába?
Részlet a válaszából: […]  A 2011. évi CXCI. tv. 13. §-a értelmében a rokkantságiellátást meg kell szüntetni, amennyiben az ellátásban részesülőkeresőtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást követő hónapravonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát.Sajnos a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 10.

Kettős állampolgár lakásának bérbeadása

Kérdés: Hogyan kell elszámolnia és megfizetnie az adót annak az amerikai-magyar kettős állampolgárságú nyugdíjas személynek, aki az ellátását az Amerikai Egyesült Államokból kapja, Magyarországon él, és ki szeretné adni az itteni lakását?
Részlet a válaszából: […] ...kötött 49/1979. MT rendelet is úgy rendelkezik, hogy az adóztatásjoga az ingatlan fekvése szerinti államot illeti meg.Ha a magánszemély a bérbeadási tevékenységet rendszeresenvagy üzletszerűen, haszonszerzés céljából végzi, akkor az Áfa-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 19.

Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem

Kérdés: Milyen feltételek esetén alkalmazható az ingatlan-bérbeadásból származó bevételre az Szja-tv. szerinti 78 százalékos szabály annak a biztosítási jogviszonnyal rendelkező magánszemélynek az esetében, akinek 2011-ben ingatlan-bérbeadásból 5 millió forint, osztalékból 1 millió forint jövedelme keletkezett, a biztosítási jogviszonyából eredően levont egészségbiztosítási járulék összege 200 ezer forint? Az ingatlant cégnek adta bérbe. Volt-e valamilyen változás 2012-ben?
Részlet a válaszából: […] ...számolja el, vagy azt számáramegtérítették), a megállapított jövedelem 78 százalékát kell jövedelemkéntfigyelembe venni."Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet akkor terheli14 százalék egészségügyi hozzájárulás a 2011-ben hatályos Eho-tv. 3....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.

Lakás bérbeadásából származó jövedelem

Kérdés: Mi számít jövedelemnek egy adószámmal rendelkező nyugdíjas személy esetében, aki lakást ad bérbe egy magánszemélynek? Milyen adók terhelik a kifizetést?
Részlet a válaszából: […] ...hogy általános forgalmi adó szempontjábóladófizetési kötelezettséget nem választottak, a bérbeadásból származó jövedelemután személyi jövedelemadót és esetleg egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.A bérbeadásból származó jövedelem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem közterhei

Kérdés: Valóban csak személyi jövedelemadót kell fizetnie annak a magánszemélynek, akinek az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelme nem éri el az egymillió forintot?
Részlet a válaszából: […] ...3. § (2) bekezdés e) pontja értelmében a 14százalékos egészségügyi hozzájárulást csak az 1 millió forintot meghaladóingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után kell megfizetni, illetve - az Eho-tv. 5. § (2) bekezdése szerint a kifizetőt és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem

Kérdés: Ingatlan bérbeadásakor elszámolható-e ugyanannyi költség, amennyi a bevétel? Előfordulhat-e az az eset, hogy bevétel-költség = nulla jövedelmet eredményez a tételes költségelszámolás? Létezik-e valamilyen korlátozás ezekre az elszámolásokra?
Részlet a válaszából: […] ...magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan-bérbeadásitevékenységét végezheti egyéni vállalkozóként is, de folytathatja ezt egyénivállalkozáson kívül is. A magánszemélynek a bérbeadásból származó jövedelmét -kivéve ha egyéni vállalkozóként végzi ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Bérbeadásból származó jövedelem utáni adó alapjának meghatározása

Kérdés: A személyijövedelemadó-alap meghatározására alkalmazható-e a bevétel 78 százaléka, ha a bérbeadó tételes költségelszámolást választ a bérbeadási tevékenységére, 14 százalékos eho fizetésére köteles, és az ehót nem számolja el költségként? Ez igaz lesz-e az egész kiszámlázásra, vagy csak arra a bevételre, amely után az ehót meg kell fizetni, mivel van egy felső 450 ezer forintos határ?
Részlet a válaszából: […] ...amegállapított jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni."Az adóalap meghatározásának ezt a módját a bérbeadásra mintönálló tevékenységből származó jövedelemre alkalmazni kell. Az Eho-tv. 3. § (3) bekezdés e) pontja alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.
1
2
3