GYED alapja

Kérdés: Figyelembe vehető a közalkalmazottak részére fizetett bérkompenzáció a GYED összegének kiszámításánál?
Részlet a válaszából: […] ...abban az esetben képez ellátási alapot, ha a biztosított az ellátás időtartamára nem részesül bérkompenzá­cióban (Eb-tv. 47. §).A bérkompenzáció nem jár a fizetés nélküli szabadság időtartamára, a GYED igénybevételéhez pedig fizetés nélküli szabadságot kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény

Kérdés: Igénybe veheti-e a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezményt az a társaság, amelyik 2012-ben alakult, illetve a 2013-ban belépő új dolgozók esetében az a vállalkozás, amelyik 2012-ben valamennyi dolgozója esetében végrehajtotta a bérkompenzációt?
Részlet a válaszából: […] Igen, a munkabérek nettó megőrzésével összefüggő szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt igénybe veheti a kérdésben említett vállalkozás. Ennek magyarázata, hogy a 2011. évi CLVI. tv. 460. § (6) bekezdése b) pontjának bb) alpontja szerint a kedvezmény 2013-ban történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

GYED-ről visszatérő munkavállaló bérkompenzációja

Kérdés: Hogyan kell végrehajtani a bérkompenzációt abban az esetben, ha egy cég részmunkaidőben foglalkoztatni kívánja a jelenleg GYED-en lévő munkavállalóját? A dolgozó havi bruttó munkabére 2009 augusztusában napi 8 órás munkaviszonyban 106 000 forint volt, most viszont csak napi 6 órában menne vissza dolgozni. A részmunkaidőre számítandó kötelező emelés is ugyanannyi, mint a teljes munkaidőre számítandó?
Részlet a válaszából: […]  A 299/2011. Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdéseértelmében a gyermek ápolása, gondozása céljából kapott fizetés nélküliszabadságon, továbbá a közeli hozzátartozó ápolására vagy gondozásárabiztosított fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 21.

TGYÁS-ban, GYED-ben részesülő munkavállalók jövedelempótléka

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a dolgozó bérkompenzációra és jövedelempótlékra is jogosult, mert TGYÁS-on, illetve GYED-en van? A jövedelempótlék alapján kevesebbre jogosult, mintha bérkompenzációt kapna.
Részlet a válaszából: […] ...figyelmét, hogy aterhességi-gyermekágyi segélyben, illetve GYED-ben részesülő munkavállalókat a371/2011. Korm. rendeletben meghatározott bérkompenzáció nem illette/illetimeg. Nevezett rendelet 2. §-ának (11) bekezdése értelmében ugyanis nem jogosultkompenzációra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 10.

Bérkompenzáció figyelembevétele táppénzalapként

Kérdés: Figyelembe vehető-e táppénzalapként a tavalyi bérkompenzáció annak a munkavállalónak az esetében, aki 2011. január 1-jétől vezetői döntés alapján a közszférára vonatkozó rendelkezés szerint kapta a bérkompenzációt minden hónapban, annak ellenére, hogy nem közalkalmazottként és nem köztisztviselőként dolgozik? 2012. január 1-jétől a 2011-es bérkompenzációt beépítették az alapbérbe, és az elvárt béremelést is megkapták a dolgozók.
Részlet a válaszából: […] ...a munkabér helyett kifizetetttávolléti díj vagy átlagkereset, illetve szerződés alapján járó díjazás vagyegyéb jövedelem. A 2011. évi bérkompenzáció bér és rendszeres jövedelem,amelyet bizonyít az is, hogy az alapbérbe került beépítésre. Mint bér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Bérkompenzáció

Kérdés: Hogyan kell alkalmazni 2012. évben a bérkompenzáció számítására vonatkozó jogszabályokat?
Részlet a válaszából: […] ...tekintettel megillető (bruttó) munkabér, melyeta számviteli törvényben foglaltak értelemszerű alkalmazásával kellmeghatározni. A bérkompenzáció számításának részleteiről kérdezőnk többetmegtudhat a http://www.apeh.hu/data/cms220287/berkompenza-cioGYIK_2012_02_13...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 27.

Nem rendszeres jövedelem figyelembevétele ellátási alapként

Kérdés: Hogyan kell figyelembe venni a táppénz, baleseti táppénz, TGYÁS és GYED megállapításánál a közalkalmazottak részére a 352/2010. Korm. rendelet értelmében 2011. évben fizetett bérkompenzációt, amely a személyijövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül? A kompenzáció után a foglalkoztatottak megfizetik a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot. Helyesen ítéli-e meg a foglalkoztató, hogy a közalkalmazott nem jogosult táppénzre a kompenzáció után, hiszen ezt a keresőképtelenség idejére is teljes összegben megkapja a dolgozó?
Részlet a válaszából: […]  Igen, helyes a véleménye, de nemcsak a táppénz esetérevonatkozik, hanem mindazon esetekre (terhességi-gyermekágyi segély, balesetitáppénz), melyekre a dolgozó a kompenzációt megkapja. A gyermekgondozási díjigénybevételéhez fizetés nélküli szabadságot kell a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.