tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

220. Társadalombiztosítási Levelek / 2012. június 19.

TARTALOM

3767. kérdés Ügyvezető jogviszonya
Végezheti-e napi kétórás munkaviszony keretében az ügyvezetői tevékenységet az a kft.-tag, aki a törvényi változások miatt 2012. január 1-jétől biztosítottá vált, és főfoglalkozású társas vállalkozóként meg kell fizetnie a járulékokat? Hogyan kell ebben az esetben rendezni a jogviszonyát? Mellékfoglalkozású társas vállalkozó lesz, vagy egyáltalán nem kell szerepeltetni a számfejtésben?
3768. kérdés Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának járulékai
Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a magánszemélyeket, illetve a munkáltatót egy kft. nyugdíjas felügyelőbizottsági tagjainak tiszteletdíja után?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3769. kérdés Heti 20 órás munkaviszonyban álló dolgozó kft.-tagsága
Milyen összeg után kell megfizetnie a járulékokat egy heti 20 órás munkaviszonyban dolgozó alkalmazottnak, ha kft.-tagságot létesít?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
3770. kérdés Megváltozott munkaképességű hozzátartozó foglalkoztatása
Milyen járulék- és adókedvezményt kaphat az az egyéni vállalkozó, aki megváltozott munkaképességű feleségét szeretné alkalmazni? A feleség orvosi rehabilitáció alatt áll, és munkaképesség-csökkenése 68 százalékos.
3771. kérdés Etióp és izraeli állampolgárságú ügyvezető közterhei
Meg kell fizetni a főállású társas vállalkozóra előírt járulékokat egy magyar-etióp kft. etióp állampolgárságú ügyvezetője után, aki jelenleg sem tartózkodási, sem munkavállalási engedéllyel nem rendelkezik? Az engedélyek kiváltása folyamatban van, addig viszont nem tud taj-számot sem igényelni. Hogyan változik a jogviszony, ha megkapja az engedélyeket? Hogyan kell eljárni egy magyar-izraeli kft. izraeli állampolgárságú ügyvezetője esetében, aki jelenleg személyesen nem működik közre, de júniustól Magyarországra jön?
3772. kérdés Járulékfizetési felső határ
Hogyan kell megállapítani, és melyik év alapján kell figyelni a nyugdíjjárulék-fizetési felső határt a 2012. február 3-áig aktív állományban lévő, majd 2012. február 4-től TGYÁS-ban részesülő kismama 2011. évre vonatkozó, de 2012 márciusában kifizetendő bónusz összegére?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3773. kérdés Korengedményes nyugdíjban részesülő evás egyéni vállalkozó jövedelme
Mi számít jövedelemnek egy korengedményes nyugdíjban részesülő evás egyéni vállalkozó esetében, aki 2012. január 1-jétől 108 000 forint után fizeti a járulékokat? Felveheti-e a nyugdíját egész évben?
3774. kérdés Rokkantsági ellátásban részesülő őstermelő jogviszonya
Milyen összegű ellátásra lesz jogosult 2017-ben az a férfi, aki 2012-ben lesz 58 éves, 2011. december 31-ig, közel 25 évig rokkantsági nyugdíjat kapott, ami rokkantsági ellátássá alakult át, és a nyugdíj megállapítása előtt 15 év szolgálati időt szerzett? Érdemes-e továbbra is folytatnia a feleségével közös őstermelői tevékenységet, amelyet már 6 éve végeznek, de a nyugdíjas férj eddig nem volt járulékfizetésre kötelezett? Amennyiben tovább folytatja a tevékenységet, be kell-e jelenteni a 12T1041-es nyomtatványon, kell-e fizetnie járulékokat, és szerez-e ez alapján szolgálati időt? Jobban járnának, ha csak a felesége nevén lenne kiállítva az őstermelői igazolvány, és ő fizetné a magasabb összeg után a nyugdíjjárulékot? A feleség évek óta nem áll munkaviszonyban, csak az őstermelésből élnek, a 10 százalékos nyugdíjjárulék összege 2012-ben havi 5000 forint lenne.
3775. kérdés Szabadságmegváltás szociális­hozzájárulásiadó-kedvezménye
Jár-e a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény a szabadságmegváltásra kapott díjazásra is annak a munkavállalónak az esetében, akinek 2012. április 30-án megszűnt a munkaviszonya, és nem vette ki az időarányosan járó szabadságát, ezért a munkáltató kifizette azt a teljes havi bérén felül?
3776. kérdés Nevelőszülő jövedelme
Jogosult-e jövedelempótló juttatásra az a nevelőszülő, aki 3 éve végzi ezt a tevékenységet, amelyért havi 15 000 forint tiszteletdíjat kap, 18 éves munkaviszonnyal rendelkezik, de 4 éve semmilyen munkát nem végez? Az igénylését elutasították, mert a tiszteletdíjat hozzáadták a család jövedelméhez, pedig tudomása szerint ez az összeg nem számít jövedelemnek.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3777. kérdés Kettős állampolgár lakásának bérbeadása
Hogyan kell elszámolnia és megfizetnie az adót annak az amerikai-magyar kettős állampolgárságú nyugdíjas személynek, aki az ellátását az Amerikai Egyesült Államokból kapja, Magyarországon él, és ki szeretné adni az itteni lakását?
3778. kérdés Külföldi munkavállaló részére bérelt lakás közterhei
Keletkezik-e valamilyen közteher-fizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy Magyarországon bejegyzett cég lakást bérel olasz állampolgárságú munkavállalója részére? Az ingatlan bérleti díját és a rezsit a munkáltató fizeti a nevére kiállított számla ellenében.
3779. kérdés Kiküldetés
Eltérhet-e a munkáltató a kiküldetés éves időtartamának törvényileg előírt mértékétől, ha igen, milyen formában, amennyiben éves szinten meghatározott időtartamokra kiküldetésre kívánja küldeni határozatlan időtartamú munkaviszonyban álló alkalmazottait?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3780. kérdés Prémiumévek programban részt vevő közalkalmazott jubileumi jutalma
Jogosult lesz-e a 40 éves jubileumi jutalomra az a személy, aki 2008. július 1-jétől részt vesz a prémiumévek programban, amely 2012. június 4-én szűnik meg, mert előrehozott öregségi nyugdíjra válik jogosulttá? A munkavállaló a jogviszony megszűnésekor 39 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3781. kérdés Korengedményes nyugdíjban részesülő kft.-tag visszafoglalkoztatása
Létesíthet-e a volt munkáltatójával biztosítással járó jogviszonyt 2012-ben az az 1953-ban született férfi, aki 2010-ben csökkentett összegű korengedményes nyugdíjba ment abból a kft.-ből, amelynek ő 34 százalékos, a felesége pedig 15 százalékos tulajdonosa? A cég 51 százalékos tulajdonrésze egy harmadik - nem a családhoz tartozó - tulajdonos kezében van. A törvény szövege, valamint a szakértői jogértelmezések nem egyértelműek ebben a témában.
3782. kérdés 1952-ben született férfi nyugellátása
Mikor mehet legkorábban nyugdíjba egy 1952-ben született, egyéni vállalkozóként működő férfi, aki jelenleg 45 év szolgálati idővel rendelkezik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3783. kérdés 1953-ban született nő korhatár előtti ellátása
Igényelhet-e 2012-től korhatár előtti ellátást egy 1953-ban született nő, ha 2011. december 31-éig már szerzett 37 év szolgálati időt? Mikortól kell megszüntetnie a biztosítási jogviszonyát?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére