Ingatlan bérleti díjának közterhei

Kérdés: A kifizetőnek minden esetben meg kell fizetnie a járulékokat az önálló tevékenységből származó jövedelem után a Tbj-tv. 27. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján? Hogyan kell megállapítani a járulékalapot ebben az esetben az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt. Tehát ebben az esetben a kifizetőnek nem kell járulékot megállapítani és levonni, a bérleti díjat csak a személyi jövedelemadó terheli.(Kéziratzárás: 2021. 11....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Külföldi munkavállaló részére bérelt lakás

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni a 2 fő külföldi munkavállaló részére bérelt lakás költségként elszámolt bérleti díja után? Változik az adójogi megítélés abban az esetben, ha a dolgozók a munkájuk nagy részét is a lakásban végzik?
Részlet a válaszából: […] ...áll fenn.Amennyiben a bérelt lakás nem felel meg a munkásszállás fentebb részletezett feltételeinek, akkor a cég által elszámolt bérleti díj arányos része a dolgozók nem önálló tevékenységből származó jövedelmének minősül, és személyijövedelemadó-járulék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.

Bérleti díj közterhei

Kérdés: Van valamilyen lehetőség arra, hogy megfizesse a 10 százalékos nyugdíjjárulékot a hosszú távra kiadott lakásai bérleti díjából származó jövedelme után az a magánszemély, aki egyébként egy vállalkozásban dolgozik munkaviszonyban, és bejelentése a garantált bérminimum összegének megfelelő havi munkabérrel történik?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a jogszabály nem teszi lehetővé, hogy bárki is magánszemélyként a nem biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyból származó jövedelme után önként nyugdíjjárulék fizetését vállalja.Megállapodás alapján a Tbj-tv. 34-35. §-ai alapján lehet ugyan önkéntes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Ápolási díjban részesülő személy bérleti díja

Kérdés: Befolyásolja az ápolási díj folyósítását, ha az anyósa ápolását végző hozzátartozó kiadja albérletbe az üresen álló lakását? Van valamilyen bejelentési és adófizetési kötelezettség a bérleti díj után?
Részlet a válaszából: […] ...hogy az ingatlan bérbeadása nem minősül keresőtevékenységnek, mivel az nem tekinthető munkavégzéssel járó tevékenységnek, a bérleti díj ugyanis nem a bérbeadó által elvégzett munkáért, hanem az ingatlan használatáért jár. Ennek következtében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 21.

Külföldi állampolgár lakásbérbeadásból származó jövedelme

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie egy uniós állampolgárnak abban az esetben, ha Magyarországon található lakását bérbe adja? Változik a helyzet abban az esetben, ha a bérbeadó harmadik állam polgára?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához az Szja-tv. értelmező rendelkezései közül a 3. § 4. c) pontját kell segítségül hívni. E szerint a jövedelemszerzés helye az ingatlan birtoklásából, használatából és hasznainak szedéséből, valamint az ingatlan feletti rendelkezési jog...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 21.

Külföldi munkavállaló részére bérelt lakás közterhei

Kérdés: Keletkezik-e valamilyen közteher-fizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy Magyarországon bejegyzett cég lakást bérel olasz állampolgárságú munkavállalója részére? Az ingatlan bérleti díját és a rezsit a munkáltató fizeti a nevére kiállított számla ellenében.
Részlet a válaszából: […] ...számítása során nem kell figyelembe venni.Ha a magánszemély külföldiként végez Magyarországon munkát,akkor a számára bérelt lakás bérleti díjából és a rezsiköltségből amagánszemély által meg nem térített rész a magánszemély összevonandó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 19.

Külföldi munkavállaló lakásbérlete

Kérdés: Érvényes-e 2011-ben is a Társadalombiztosítási Levelek 102. számában megjelent 1748. kérdésre adott válasz a Magyarországra kirendelt külföldi munkavállaló lakásbérletére vonatkozóan? Kell-e valamilyen adót és járulékot fizetni egy Olaszországban biztosított munkavállaló után, akinek magyarországi kirendelésének idején a cég a munkájához kapcsolódó üzleti utazásainak költségeit téríti meg számlák alapján, valamint a számára bérelt lakás bérleti díját fizeti? A munkavállaló cégautót használt, amelynek az adóját megfizeti a foglalkoztató.
Részlet a válaszából: […] ...munkanapokra ésmunkaszüneti napokra sem, az adószabályozás miatt nem kell megtéríttetni amunkavállalóval a munkaszüneti napra eső bérleti díjat. A 7. § (1) bekezdésénekg) pontja szerint nem alkalmazható a fenti szabály akkor, ha olyan kiadásokmegtérítésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Ügyvezetőnek nyújtott lakhatási lehetőség

Kérdés: Milyen adókötelezettség terheli az ügyvezető részére biztosított bérlakás díját abban az esetben, ha a bérleti szerződést a foglalkoztató cég kötötte meg, és a bérleti díjat elszámolják?
Részlet a válaszából: […] ...ügyvezető vagy más munkavállaló részére biztosított lakásbérleti díja főszabály szerint az ügyvezető nem önálló tevékenységből származójövedelmének minősül, és az adó és egyéni járulékok megfizetésére az ügyvezetőköteles, a társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.

Bérleti díjból származó jövedelem keletkezésének ideje

Kérdés: Be kell-e vallania a 2009. évi személyijövedelemadó-bevallásban az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmét annak a magánszemélynek, aki kiállította a 2009 évre szóló számlát, melyet a bérbevevő a mai napig nem fizetett ki?
Részlet a válaszából: […] ...vagy javára más személy az említettidőpontig birtokba vette (átvette)." Az Szja-tv. tehát pénzforgalmi szemléletű,így addig, amíg a bérleti díjat a bérlő nem fizeti ki, jövedelem nemkeletkezik. A bérleti díjat abban az évben kell jövedelemnek tekinteni, ésbevallani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 18.

Bérleti díj adója

Kérdés: Valóban a kifizetőnek kell év közben levonnia és a 0708-as nyomtatványon bevallania a 25 százalékos személyi jövedelemadót abban az esetben is, ha egy magánszemélytől bérelt garázs bérleti díjáról a bérbeadó számlát állít ki, és úgy nyilatkozott, hogy összevontan adózik, és ő fizeti a bérleti díj adóját? A kifizető év végén kiadott igazolása alapján tudja a magánszemély visszakérni a különbözetet?
Részlet a válaszából: […] ...helyes, a kifizetőnek van adólevonásikötelezettsége a bérleti díjból. A kifizető előleglevonási kötelezettsége nemaz Szja-tv. IX. fejezet általános szabályai szerint, hanem a 74. § (6)bekezdése szerint keletkezik. A kifizetőnek a bérleti díjból 25...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.
1
2