tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott bérleti díj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Ingatlan bérleti díjának közterhei

Kérdés: A kifizetőnek minden esetben meg kell fizetnie a járulékokat az önálló tevékenységből származó jövedelem után a Tbj-tv. 27. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján? Hogyan kell megállapítani a járulékalapot ebben az esetben az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után?
Részlet a válaszból: […]tisztáznunk, hogy a kifizetés biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyból származik-e? Amennyiben mindkét felvetésünkre igen a felelet, járulékfizetési kötelezettség csak akkor keletkezhet.Az önálló tevékenységből származó jövedelem - a Tbj-tv. 32. §-ában említett kivételekkel - kétségtelenül járulékalapot képez.Ugyanakkor az ingatlan-bérbeadás (hacsak nem egyéni vállalkozóként folytatott tevékenység keretében történik) nem keletkeztet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6970
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Külföldi munkavállaló részére bérelt lakás

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni a 2 fő külföldi munkavállaló részére bérelt lakás költségként elszámolt bérleti díja után? Változik az adójogi megítélés abban az esetben, ha a dolgozók a munkájuk nagy részét is a lakásban végzik?
Részlet a válaszból: […]adómentes.A rendelkezés alkalmazásában munkásszállásnak minősül a kifizető tulajdonát képező vagy általa bérelt olyan szálláshely, amely egy lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében a lakóhelyiségben egynél több, több lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében pedig lakóhelyiségenként leg-alább egy, a kifizetővel munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, aki nem rendelkezik lakás haszonélvezeti joggal nem terhelt 50 százalékot meghaladó mértékű tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával azon a településen, ahol a munkahelye van. Munkásszálláson történő elhelyezéssel esik egy tekintet alá az olyan más elhelyezés is, amely esetében a munkavállaló legfeljebb egy lakóhelyiséget használhat, ide nem értve a szállodának minősülő kereskedelmi szálláshelyen történő elhelyezést azzal, hogy nem része az adómentes juttatásnak az étkezési szolgáltatás biztosítása, továbbá azzal, hogy nem adómentes az elhelyezés, ha a kifizető olyan magánszemélyt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6104
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Bérleti díj közterhei

Kérdés: Van valamilyen lehetőség arra, hogy megfizesse a 10 százalékos nyugdíjjárulékot a hosszú távra kiadott lakásai bérleti díjából származó jövedelme után az a magánszemély, aki egyébként egy vállalkozásban dolgozik munkaviszonyban, és bejelentése a garantált bérminimum összegének megfelelő havi munkabérrel történik?
Részlet a válaszból: […]ugyan önkéntes döntéssel havonta a minimálbér vagy ennél magasabb összeg után nyugdíjjárulékot fizetni, amelynek mértéke viszont nem 10, hanem 34 százalék. Az erre vonatkozó megállapodás megkötésére azonban csak az jogosult, aki nem biztosított, tehát a magánszemélyt e lehetőségből a fennálló munkaviszonya kizárja.Megoldásként felmerülhet a bérbeadói tevékenység egyéni vagy társas vállalkozásban történő folytatása, hiszen ebben az esetben a kivét vagy tagi jövedelem nyugdíjjárulék-alapot képez. Ez azonban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5517

4. találat: Külföldi állampolgár lakásbérbeadásból származó jövedelme

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie egy uniós állampolgárnak abban az esetben, ha Magyarországon található lakását bérbe adja? Változik a helyzet abban az esetben, ha a bérbeadó harmadik állam polgára?
Részlet a válaszból: […]szerinti állam.A fenti szabály értelmében mind a belföldi illetőségű, mind a külföldi illetőségű magánszemélyt a Magyarországon fekvő ingatlan hasznosításából származó jövedelem után Magyarországon terheli adófizetési kötelezettség.A jövedelem megállapítására vonatkozó, valamint az adóköteles tevékenység bejelentésével, bevallásával, az adó megfizetésével kapcsolatos adózási szabályok nem tesznek különbséget a belföldi és a külföldi illetőségű magánszemélyek között. A bérbeadásból származó jövedelem megállapítására az önálló tevékenység szabályai alkalmazandók az Szja-tv. 16-18. §-ában foglaltak szerint.A külföldi illetőségű magánszemélynek az illetősége szerinti államban el kell számolnia a Magyarországon szerzett jövedelméről is, az ottani szabályok alkalmazásával. Ha Magyarországnak és a külföldi illetőségű magánszemély illetősége szerinti államnak van kettős adózást kizáró[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4542

5. találat: Ápolási díjban részesülő személy bérleti díja

Kérdés: Befolyásolja az ápolási díj folyósítását, ha az anyósa ápolását végző hozzátartozó kiadja albérletbe az üresen álló lakását? Van valamilyen bejelentési és adófizetési kötelezettség a bérleti díj után?
Részlet a válaszból: […]bérleti díjból megállapított jövedelem az összevont adóalap része. Az Art. 22. §-ának (16) bekezdése értelmében a magánszemély adózó mentesülhet az adószám megszerzéséhez előírt bejelentési kötelezettség teljesítése alól, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek: 1. nem egyéni vállalkozó (sem az ingatlan-bérbeadási tevékenysége vonatkozásában, sem más tevékenységére tekintettel), 2. tevékenysége kizárólag az Áfa-tv. 86. §-a szerinti adómentes ingatlan (ingatlanrész)-bérbeadás (haszonbérbeadás), 3. az ingatlan-bérbeadásra vonatkozóan az adóalany az általános forgalmi adót érintően nem él az adókötelessé tétel választásának jogával, 4. nem létesít kereskedelmi kapcsolatot az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal. (Kereskedelmi kapcsolat e tekintetben: a termékbeszerzés és -értékesítés, valamint a szolgáltatásnyújtás és -igénybevétel.) Bármely előbbi feltétel hiányában a bérbeadási tevékenységet folytató magánszemély köteles az adószám megszerzése érdekében az adóhatósághoz bejelentkezni. A lakóingatlan bérbeadásából mint önálló tevékenységből származó bevételből a jövedelmet a magánszemély választása szerint vagy tételes költségelszámolással, vagy a 10 százalék költséghányad alkalmazásával állapíthatja meg. Ha a bérlő magánszemély, azaz az ingatlan bérbeadásából keletkező bevétel nem kifizetőtől származik, akkor a bérbeadó magánszemélynek kell az önálló tevékenységből származó jövedelem szabályai szerint megállapított 16 százalék adóelőleget negyedévenként, a negyedévet követő hónap 12-ig az adóhatósághoz befizetnie. A lakóingatlan bérbeadásából származó jövedelmet, bármely módszert is alkalmaz a magánszemély, az '53 jelű nyomtatványon az adóévet követő év május 20-ig be kell vallania az állami adóhatósághoz. Felhívjuk a figyelmet, hogy abban az esetben, ha az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem éves összege az egymillió forintot meghaladja, a magánszemély a személyi jövedelemadón[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4541

6. találat: Külföldi munkavállaló részére bérelt lakás közterhei

Kérdés: Keletkezik-e valamilyen közteher-fizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy Magyarországon bejegyzett cég lakást bérel olasz állampolgárságú munkavállalója részére? Az ingatlan bérleti díját és a rezsit a munkáltató fizeti a nevére kiállított számla ellenében.
Részlet a válaszból: […]vagy pedig külföldiként dolgozik Magyarországon. Ha a magánszemélyt külföldről magyarországi munkavégzésre rendelik ki, a lakhatási költségek megtérítése, illetve munkáltató általi vállalása adókötelezettséget nem keletkeztet. Erről az Szja-tv. 7. §-a (1) bekezdésének g) pontja rendelkezik, amely szerint az így keletkező bevételt a jövedelem számítása során nem kell figyelembe venni. Ha a magánszemély külföldiként végez Magyarországon munkát, akkor a számára bérelt lakás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3778

7. találat: Külföldi munkavállaló lakásbérlete

Kérdés: Érvényes-e 2011-ben is a Társadalombiztosítási Levelek 102. számában megjelent 1748. kérdésre adott válasz a Magyarországra kirendelt külföldi munkavállaló lakásbérletére vonatkozóan? Kell-e valamilyen adót és járulékot fizetni egy Olaszországban biztosított munkavállaló után, akinek magyarországi kirendelésének idején a cég a munkájához kapcsolódó üzleti utazásainak költségeit téríti meg számlák alapján, valamint a számára bérelt lakás bérleti díját fizeti? A munkavállaló cégautót használt, amelynek az adóját megfizeti a foglalkoztató.
Részlet a válaszból: […]nem alkalmazható a fenti szabály akkor, ha olyan kiadások megtérítésére kerül sor, amelyet az Szja-tv. nem ismer el költségnek. A 3. § 16. pontja szerint nem költségtérítés az a bevétel, amely a magánszemély személyes vagy családi szükségletét elégíti ki, kivéve ha az Szja-tv. olyan költségtérítést állapít meg, vagy olyan, jogszabályban meghatározott költségtérítést ismer el, amellyel szemben nem kell kiadást igazolni. A fentiek alapján a kirendelt külföldi munkavállaló szállásának biztosítása nem keletkeztet jövedelmet, a befogadó cég a bemutatott számla alapján a lakhatás költségeit megtérítheti. Kérdés azonban, hogy a munkavállalóval együtt lakó családtagokra is kiterjed-e az "adómentesség" vagy sem? Megítélésünk szerint a kifizetővel a családtagok nem állnak jogviszonyban, ezért a részükre biztosított lakhatás adókötelezettséget keletkeztet. Nem keletkezik adóköteles jövedelem, ha a munkavállaló a családtagokra eső bérletidíj-részt megtéríti. A korábban 1748. számú kérdésre adott válasz még ma is időtálló, a törvényi szabályozás nem változott. Az Szja-tv. 7. § (1) bekezdésének g) pontja alapján a bevétel megállapításánál nem kell figyelembe venni a magánszemélynek adott olyan összeget - ideértve hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra, a szállás díjára, külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára szolgáló összeget is -, amellyel szemben a magánszemély a juttató részére közvetlenül köteles bizonylattal elszámolni, vagy - ha a kiadást a magánszemély előlegezi meg - ezt a juttató utólag, bizonylattal történő elszámolás alapján a magánszemélynek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3550
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Ügyvezetőnek nyújtott lakhatási lehetőség

Kérdés: Milyen adókötelezettség terheli az ügyvezető részére biztosított bérlakás díját abban az esetben, ha a bérleti szerződést a foglalkoztató cég kötötte meg, és a bérleti díjat elszámolják?
Részlet a válaszból: […]valamennyi munkavállaló azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen jut hozzá, beleértve azt is, ha a termék, a szolgáltatás azonos értékben meghatározott keret terhére valamennyi juttatásban részesülő magánszemély számára választható, illetve a termék, szolgáltatás megszerzése bármelyikük számára ténylegesen is elérhető. Ugyancsak természetbeni juttatásnak minősíthető a juttatás akkor, ha a munkavállaló által megismerhető belső szabályzat - például kollektív szerződés, szervezeti működési szabályzat stb. - alapján azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen nyújtják, és a juttatásra jogosultak körét a belső szabályzat nem egyénileg, hanem munkakör, beosztás, munkaviszonyban eltöltött idő, életkor vagy más, a munkaköri feladattal kapcsolatos teljesítménytől nem függő közös ismérv alapján határozza meg. E szabályozásnak köszönhetően a juttatás körülményei, a juttatónál fellelhető belső szabályzat, illetve cafeteriakínálat döntik el, hogy a juttatás természetbeni juttatásnak vagy a magánszemély jövedelmének minősül. 2011-től a nem pénzben adott vagyoni érték adózási szabályai úgy változnak, hogy a juttató belső szabályozással, illetve a juttatás körülményeinek egységesítésével az adott juttatást a magánszemély adózásáról nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3194

9. találat: Bérleti díjból származó jövedelem keletkezésének ideje

Kérdés: Be kell-e vallania a 2009. évi személyijövedelemadó-bevallásban az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmét annak a magánszemélynek, aki kiállította a 2009 évre szóló számlát, melyet a bérbevevő a mai napig nem fizetett ki?
Részlet a válaszból: […]azonban a kifizető a magánszemélyt megillető, az adóelőleggel csökkentett összeget átutalással vagy fizetési számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján küldi el, a bevételt az átutalás, illetve a kifizetés napjával kell megszerzettnek tekinteni, feltéve, hogy a magánszemély javára azt az adóbevallása benyújtásáig, a munkáltatói adómegállapítása érdekében szükséges nyilatkozata megtételéig fizetési számlán jóváírták, illetve azt a magánszemély vagy javára más személy az említett időpontig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2979
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Bérleti díj adója

Kérdés: Valóban a kifizetőnek kell év közben levonnia és a 0708-as nyomtatványon bevallania a 25 százalékos személyi jövedelemadót abban az esetben is, ha egy magánszemélytől bérelt garázs bérleti díjáról a bérbeadó számlát állít ki, és úgy nyilatkozott, hogy összevontan adózik, és ő fizeti a bérleti díj adóját? A kifizető év végén kiadott igazolása alapján tudja a magánszemély visszakérni a különbözetet?
Részlet a válaszból: […]megfizetnie. Az adólevonási kötelezettsége alól három esetben mentesül a kifizető. Először is, ha a magánszemély igazolja, hogy fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást alkalmaz, másodszor, ha a magánszemély falusi vendégfogadás keretében hasznosítja az ingatlant, és nyilatkozik arról, hogy az adóévben várható bevétele nem haladja meg a nyolcszázezer forintot. (Ez a két eset a kérdéses esetben szóba sem jöhet.) Nincs adólevonási kötelezettsége a kifizetőnek akkor sem, ha a magánszemély igazolja, hogy tevékenységét egyéni vállalkozóként végzi. Az Szja-tv. szerinti mentesítési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1794
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést