Köztulajdonban álló munkáltató

Kérdés: Milyen speciális szabályok vonatkoznak a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyra?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt fontos tisztázni azt, hogy melyik munkáltató minősül köztulajdonban állónak. Az Mt. 204. §-ának (1) bekezdése alapján köztulajdonban álló munkáltató a közalapítvány, valamint az a gazdasági társaság, amelyben az állam, helyi önkormányzat, nemzetiségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Japán felügyelőbizottsági tag tiszteletdíja

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik abban az esetben, ha egy japán anyacég magyarországi leányvállalata tiszteletdíjat fizet a japán állampolgárságú felügyelőbizottsági tagnak? Milyen jogviszonyt szükséges létrehozni Magyarországon, ha az érintett egyébként Japánban él, ott is dolgozik, és fizeti meg a közterheket?
Részlet a válaszából: […] Főszabály szerint a kérdésben említett japán felügyelőbizottsági tagnak a biztosítási kötelezettségét a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f), illetve (2) bekezdésében foglaltak alapján kellene elbírálni. Mivel Japánban élő és ott biztosított személyről van szó, aki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma

Kérdés: Hogyan kell az Szt. szerinti átlagos létszámot számítani 2021. január 1-jétől, milyen jogviszonyok számítanak a foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszámába? Hogyan számítanak például a felügyelőbizottsági tagok, akik tiszteletdíjat kapnak, de nem végeznek munkát, az egyszerűsített foglalkoztatottak vagy a fizetés nélküli szabadságon lévő kismamák?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. korábbi előírásai a különböző határértékek számításánál eltérő létszámfogalmakat (átlagos statisztikai létszám, átlagos állományi létszám) használtak. Az egyértelmű jogértelmezés és alkalmazás érdekében vált indokolttá és szükségessé egységesen az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Egyszemélyes kft.

Kérdés: Alapíthat egyszemélyes kft.-t egy betéti társaság egyedüli beltagja, vagy a két cég nem működtethető párhuzamosan? Amennyiben működhet egyidejűleg a két cég, akkor a tag dolgozhat munkaviszonyban a kft.-ben? Milyen közterheket kell megfizetnie a tagnak a munkaviszony után?
Részlet a válaszából: […] A betéti társaság beltagja minden további nélkül alapíthat kft.-t, még akkor is, ha az új cégben ő lesz az egyedüli tulajdonos, erre vonatkozóan sem a Ptk., sem egyéb jogszabályok nem tartalmaznak kizáró szabályokat.A Ptk. 3:90. §-a kizárólag arról rendelkezik, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Járulékfizetési kötelezettség albán jogviszony alapján

Kérdés: Keletkezik valamilyen járulékfizetési kötelezettsége Magyarországon egy albán gazdasági társaságban betöltött felügyelőbizottsági tagsága révén szerzett jövedelme után a magánszemélynek abban az esetben, ha egyébként egy magyar kft. munkaviszonyban álló ügyvezetője, és így rendelkezik biztosítási jogviszonnyal?
Részlet a válaszából: […] Hazánknak Albániával hatályos szociális biztonságról szóló egyezménye van. A 2015. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett egyezmény 8. cikkének (2) bekezdése értelmében az a személy, aki az egyik Szerződő Fél felségterületén munkavállalóként, a másik Szerződő Fél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Munkaviszonyban álló ügyvezető egyéb vezető tisztségei

Kérdés: Vállalhat több másik kft.-ben vezető tisztséget díjazás nélkül egy kft. heti 40 órás munkaviszonyban dolgozó ügyvezető igazgatója, aki a többi cégnek is tagja? Amennyiben igen, milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik utána?
Részlet a válaszából: […] Nincs jogi akadálya annak, hogy az ügyvezető egy­idejűleg más gazdasági társaság(ok)ban is tagként vezető tisztséget töltsön be. A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 2.

Önkormányzat által alapított egyszemélyes gazdasági társaság vezetőjének további jogviszonya

Kérdés: Hozzájárulhat a munkáltatói jogkör gyakorlója jogszerűen a további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséhez egy helyi önkormányzat által alapított egyszemélyes gazdasági társaság munkaviszonyban álló vezetője esetében, ha munkaviszony létesítésekor létrehozott munkaszerződése további munkaviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony tekintetében tilalmat állapított meg? Milyen további speciális munkajogi előírások vonatkoznak az érintett munkavállaló munkaszerződésére és munkaviszonyára?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 2012. július 1-jétől hatályos 204-207. §-aiban foglalt rendelkezések tartalmazzák a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonynak az általános rendelkezésektől eltérő speciális rendelkezéseit.E rendelkezések értelmében a kollektív szerződés vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 2.

Felügyelőbizottság tagjainak jogállása

Kérdés: Minősülhet az Szja-tv. szerinti önálló tevékenységnek egy gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak tevékenysége, és ez alapján alkalmazható a 10 százalékos költséghányad, vagy az Szja-tv. 24. §-ának (1) bekezdése szerint kizárólag nem önálló tevékenységet végzőnek minősülhetnek ezek a megbízottak? Befolyásolja a járulékokat, ha a felügyelőbizottsági tag saját jogú nyugdíjasnak minősül?
Részlet a válaszából: […] Az új Ptk. a gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjának jogviszonyára valóban a megbízási szerződés szabályait rendeli alkalmazni [Ptk. 3:121. § (3) bekezdése]. Azonban mind az Szja-tv., mind a Tbj-tv. sajátos szabályokat fogalmaznak meg ezen személyek körére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Szlovák állampolgárságú igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok közterhei

Kérdés: Helyesen jár el az a Budapesten működő, 100 százalékos szlovák tulajdonban lévő magyar zrt., amely a szlovák állampolgárságú igazgatósági és felügyelőbizottsági tagoknak euróban megállapított és havonta fizetett tiszteletdíj után semmilyen közterhet nem fizet? A szlovák állampolgárok elmondásuk szerint rendelkeznek A1 igazolással, és nyilatkozni fognak, hogy Szlovákiában adóznak, így Magyarországon nem keletkezik adófizetési kötelezettségük. Ebben az esetben nem is kell adóazonosító jelet, illetve taj-t igényelni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben felvázolt megoldás több ponton is helytelen. Az adott kérdés tekintetében az szja-kötelezettséget a kettős adóztatás elkerülésére kötött magyar-szlovák egyezmény (1996. évi C. törvény) előírásai figyelembevételével kell megállapítani. E szerint az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Nyugdíjas magánszemély tiszteletdíja

Kérdés: Milyen teendői vannak annak a nyugdíjas magánszemélynek, aki önkormányzati felügyelőbizottsági tag lett, és tiszteletdíjban részesül?
Részlet a válaszából: […] Ameddig a nyugdíjas felügyelőbizottsági tag éves keresete (tiszteletdíja) nem haladja meg a minimálbér 18-szorosát, azaz 98 000 forint x 18 = 1 764 000 forint keretösszeget, addig korlátozás nélkül felveheti a nyugdíját is. Ha azonban a keresete meghaladja az éves keretösszeget, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 25.
1
2
3