Japán felügyelőbizottsági tag tiszteletdíja

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik abban az esetben, ha egy japán anyacég magyarországi leányvállalata tiszteletdíjat fizet a japán állampolgárságú felügyelőbizottsági tagnak? Milyen jogviszonyt szükséges létrehozni Magyarországon, ha az érintett egyébként Japánban él, ott is dolgozik, és fizeti meg a közterheket?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a kérdésben említett japán felügyelőbizottsági tagnak a biztosítási kötelezettségét a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f), illetve (2) bekezdésében foglaltak alapján kellene elbírálni. Mivel Japánban élő és ott biztosított személyről van szó, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Felügyelőbizottság tagjainak jogállása

Kérdés: Minősülhet az Szja-tv. szerinti önálló tevékenységnek egy gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak tevékenysége, és ez alapján alkalmazható a 10 százalékos költséghányad, vagy az Szja-tv. 24. §-ának (1) bekezdése szerint kizárólag nem önálló tevékenységet végzőnek minősülhetnek ezek a megbízottak? Befolyásolja a járulékokat, ha a felügyelőbizottsági tag saját jogú nyugdíjasnak minősül?
Részlet a válaszából: […] ...új Ptk. a gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjának jogviszonyára valóban a megbízási szerződés szabályait rendeli alkalmazni [Ptk. 3:121. § (3) bekezdése]. Azonban mind az Szja-tv., mind a Tbj-tv. sajátos szabályokat fogalmaznak meg ezen személyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának járulékai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a magánszemélyeket, illetve a munkáltatót egy kft. nyugdíjas felügyelőbizottsági tagjainak tiszteletdíja után?
Részlet a válaszából: […] ...várható éves jövedelme azadott kifizetéssel együtt sem haladja meg a 2 millió 424 ezer forintot. A sajátjogú nyugdíjasnak minősülő felügyelőbizottsági tag tiszteletdíjából atársaságnak 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 19.

Uniós tagországbeli vezető tisztségviselő díjazásának közterhei

Kérdés: Milyen adó- és járulékvonzata van egy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság uniós tagországbeli állampolgár vezető tisztségviselője (felügyelőbizottsági tag) díjazásának?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben választott tisztségviselőről van szó, akibiztosítási kötelezettségének elbírálására a munkavégzésre irányuló egyébjogviszonyban állóra vonatkozó [Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés g) pontja szerinti]szabályokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően a választott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 28.

Nyugdíjas felügyelőbizottsági tagok egyéni járulékai

Kérdés: Milyen egyéni járulékot kell levonni egy társaság nyugdíjas felügyelőbizottsági tagjai után abban az esetben, ha a részükre kifizetett havi 100 000 forint összegű tiszteletdíj meghaladja a biztosításra előírt összeget?
Részlet a válaszából: […] Mivel az érintettek havi tiszteletdíja meghaladja aminimálbér 30 százalékát, a Tbj-tv. 5. § (2) bekezdése értelmében kiterjedrájuk a biztosítás. Ennek megfelelően tiszteletdíjuk után meg kell fizetni a 29százalékos társadalombiztosítási járulékot, illetve jövedelmüket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.

Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíja

Kérdés: Hogyan változik a közteher-fizetési kötelezettség, ha egy felügyelőbizottság tagjai részére megállapított évi 180 000 forint összegű tiszteletdíj kifizetése évente egy összegben, illetve havi 15 000 forintos, vagy negyedévi 45 000 forintos bontásban történik? A felügyelőbizottsági tagok rendelkeznek havi 36 órát meghaladó biztosítási jogviszonnyal.
Részlet a válaszából: […] ...felügyelőbizottsági tagok társadalombiztosításijogviszonyát választott tisztségviselőként a Tbj-tv. 5. § (2) bekezdése alapjánkell elbírálni. Biztosítottnak e szerint akkor minősülnek, ha etevékenységükből származó, tárgyhavi járulékalapot képező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 25.

Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának közterhei

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetni, illetve levonni egy társas vállalkozás felügyelőbizottságának tagjai részére fizetett, a minimálbér 30 százalékát meghaladó tiszteletdíj után? A tagok rendelkeznek főállású munkaviszonnyal.
Részlet a válaszából: […] ...járulékot, illetve az egyénijárulékokat. Ez utóbbiak levonása során azonban a következőkre kell tekintettellenni.Amennyiben az érintett felügyelőbizottsági tag másuttrendelkezik heti 36 órát elérő foglalkoztatással, abban az esetben nem 7, hanemcsak 4 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 2.