tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott felügyelőbizottsági tag tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Japán felügyelőbizottsági tag tiszteletdíja

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik abban az esetben, ha egy japán anyacég magyarországi leányvállalata tiszteletdíjat fizet a japán állampolgárságú felügyelőbizottsági tagnak? Milyen jogviszonyt szükséges létrehozni Magyarországon, ha az érintett egyébként Japánban él, ott is dolgozik, és fizeti meg a közterheket?
Részlet a válaszból: […]törvény) a japán jog hatálya alá tartozik, így Magyarországon nem terjed ki rá a biztosítás. Ehhez azonban szükséges a Japánban fennálló biztosítás igazolása. Tehát a kifizetést Magyarországon semmilyen társadalombiztosítással összefüggő kötelezettség (járulék, szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás) nem terheli.Ami a személyi jövedelemadót illeti, az 1980. évi 18. tvr. előírásaiból kell kiindulnunk. Ennek 15. cikke alapján a nem önálló tevékenységből származó jövedelem jelen esetben Japánban adózik.Ugyanakkor a rendelet 16. cikke úgy rendelkezik, hogy: "Az igazgatótanácsi térítés és más hasonló fizetés, amelyet az egyik szerződő államban illetőséggel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6887

2. találat: Felügyelőbizottság tagjainak jogállása

Kérdés: Minősülhet az Szja-tv. szerinti önálló tevékenységnek egy gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak tevékenysége, és ez alapján alkalmazható a 10 százalékos költséghányad, vagy az Szja-tv. 24. §-ának (1) bekezdése szerint kizárólag nem önálló tevékenységet végzőnek minősülhetnek ezek a megbízottak? Befolyásolja a járulékokat, ha a felügyelőbizottsági tag saját jogú nyugdíjasnak minősül?
Részlet a válaszból: […]tevékenységét (ideértve a felügyelőbizottság tagjának tevékenységét is) - feltéve hogy ezt a tevékenységet nem egyéni vállalkozóként végzi - a nem önálló tevékenység kategóriájába sorolja. Az Szja-tv. alkalmazásánál tehát az előbb idézett kógens rendelkezés következtében nincs mód arra, hogy a felügyelőbizottság tagjának díjazására az önálló tevékenységből származó jövedelemre irányadó szabályokat alkalmazzák, itt nem a tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyt, hanem magát a tevékenységet sorolja a jogszabály a nem önálló tevékenység körébe. Ezért a gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagja részére juttatott bevétel egésze jövedelemnek számít, és az adóelőleg-alapját költséggel/költséghányaddal csökkenteni nem lehet. A Tbj-tv. 5. §-ának (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagja biztosítási kötelezettség alá tartozik, feltéve hogy járulék­alapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4443
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának járulékai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a magánszemélyeket, illetve a munkáltatót egy kft. nyugdíjas felügyelőbizottsági tagjainak tiszteletdíja után?
Részlet a válaszból: […]tiszteletdíj adóalap-kiegészítéssel növelt összege után a kft.-t 27 százalékos mértékű szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség terheli [2011. évi CLVI. törvény 455. §-a (2) bekezdésének h) pontja]. Nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni az adóelőleg-alap számításánál, ha a díjazott írásban nyilatkozik a kifizetőnek, hogy az összevont adóalapba tartozó várható éves jövedelme az adott kifizetéssel együtt sem haladja meg a 2 millió 424 ezer forintot. A saját jogú nyugdíjasnak minősülő felügyelőbizottsági tag tiszteletdíjából a társaságnak 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot kell levonnia. Ha a nyugdíj folyósítása szünetel, a saját jogú nyugdíjasnak minősülő tisztségviselő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3768
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Uniós tagországbeli vezető tisztségviselő díjazásának közterhei

Kérdés: Milyen adó- és járulékvonzata van egy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság uniós tagországbeli állampolgár vezető tisztségviselője (felügyelőbizottsági tag) díjazásának?
Részlet a válaszból: […]egészségbiztosítási járulékot, illetve terheli a céget a havi 1950 forintos tételes egészségügyi hozzájárulás is. Az említett összeghatár alatti tiszteletdíj esetén pedig a kifizetett összeg után 11 százalékos egészségügyi hozzájárulást kell a kifizetőnek lerónia, más társadalombiztosítással összefüggő kötelezettsége nem keletkezik. A tiszteletdíjból a nem önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint le kell vonni a személyijövedelemadó-előleget. Az előzőekben taglalt főszabály szerinti kötelezettséget viszont módosíthatja az a tény, hogy nem magyar, hanem uniós állampolgárról van szó. Ennek társadalombiztosítási szempontból akkor van jelentősége, amennyiben az érintett egy másik uniós államban már rendelkezik biztosítással (pl. munkaviszonyban áll), és ezt az E101-es nyomtatvánnyal igazolja. Ekkor nálunk már nem terjed ki rá a biztosítás, így vele kapcsolatban járulékfizetési kötelezettség sem keletkezik, és a minimálbér 30 százalékát meghaladó tiszteletdíj esetén is csak a tételes egészségügyi hozzájárulást kell megfizetni utána. Ha olyan uniós állampolgárról van szó, aki más uniós államban nyugdíjasnak minősül, de egyébként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. október 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2361

5. találat: Nyugdíjas felügyelőbizottsági tagok egyéni járulékai

Kérdés: Milyen egyéni járulékot kell levonni egy társaság nyugdíjas felügyelőbizottsági tagjai után abban az esetben, ha a részükre kifizetett havi 100 000 forint összegű tiszteletdíj meghaladja a biztosításra előírt összeget?
Részlet a válaszból: […]biztosítás. Ennek megfelelően tiszteletdíjuk után meg kell fizetni a 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot, illetve jövedelmüket terheli a 9,5 százalékos nyugdíjjárulék és a 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulék. Az egészségbiztosítási
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2204
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíja

Kérdés: Hogyan változik a közteher-fizetési kötelezettség, ha egy felügyelőbizottság tagjai részére megállapított évi 180 000 forint összegű tiszteletdíj kifizetése évente egy összegben, illetve havi 15 000 forintos, vagy negyedévi 45 000 forintos bontásban történik? A felügyelőbizottsági tagok rendelkeznek havi 36 órát meghaladó biztosítási jogviszonnyal.
Részlet a válaszból: […]elbírálásánál azt az időszakot kell figyelembe venni, amely a választás napjától a díj fizetéséig, illetőleg az előző kifizetéstől az újabb díj kifizetésének napjáig, vagy ha a tisztség megszűnt, akkor a tisztség megszűnésének napjáig eltelt [Tbj-tv. R. 4. § (5) bekezdése]. E rendelkezés alkalmazását a konkrét esetre vetítve egy példán keresztül mutatjuk be. Tételezzük fel, hogy a felügyelőbizottsági tagok megválasztására (vagy esetleg az előző díjkifizetésükre) 2007. december 28-án került sor. Feltételezzük azt is, hogy a 180 000 forint éves tiszteletdíjuk kifizetésére 2008. december 28-án fog sor kerülni. A 2007. december 28.-2008. december 29-ig tartó időszak naptári napjainak száma 368, az egy naptári napra jutó tiszteletdíj tehát 489 forint. A minimálbér egy naptári napra jutó összege 2007. december 31-ig 655 forint, 2008. január 1-jétől 690 forint. Megállapítható, hogy a kérdésben szereplő választott tisztségviselők tiszteletdíja alatta marad a biztosításra előírt összeghatárnak, így járulékfizetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. március 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2133
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának közterhei

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetni, illetve levonni egy társas vállalkozás felügyelőbizottságának tagjai részére fizetett, a minimálbér 30 százalékát meghaladó tiszteletdíj után? A tagok rendelkeznek főállású munkaviszonnyal.
Részlet a válaszból: […]azonban a következőkre kell tekintettel lenni. Amennyiben az érintett felügyelőbizottsági tag másutt rendelkezik heti 36 órát elérő foglalkoztatással, abban az esetben nem 7, hanem csak 4 százalékos mértékű (természetbeni) egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. Szintén 4 százalék egészségbiztosítási járulékot kell csak fizetniük a saját jogú nyugdíjban részesülőknek. Nyugdíjjárulék (illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíj) fizetésére az érintettek szintén kötelezettek a tiszteletdíj után mindaddig, amíg a tiszteletdíjból származó járulékalapot képező jövedelmük és az esetleges másik jogviszonyból származó, járulékalapot képező jövedelmük együttes összege el nem éri az éves felső határ összegét. Erről a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1937
Kapcsolódó tárgyszavak: ,