Többes jogviszony

Kérdés: Milyen jogviszonyban kell bejelenteni egy kft. 50-50 százalékos tulajdoni részesedéssel rendelkező tagjait, ha mindketten ügyvezetők, de ezért a tevékenységért semmilyen díjazásban nem részesülnek? Mindkét tulajdonos kisadózó egyéni vállalkozó. Kapcsolt vállalkozásnak mi-nő-sülnek a vállalkozások ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...pontjának g) alpontja értelmében - nem főállásúvá válnak.A másik lehetőség, hogy a társaságban munkaviszony keretében látják el az ügyvezetői teendőket. Ha munkaviszonyukban a munkaidejük eléri a heti 36 órát, a kisadózói jogviszonyuk változatlanul nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Kft. ügyvezetője

Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon, illetve kell szerepeltetni a '08-as bevallásban egy kft. ügyvezetőjét abban az esetben, ha nem tagja a társaságnak, és megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységét? Érinti mindez valamilyen módon az ügyvezető egyéni vállalkozásában a kisadózói jogállását?
Részlet a válaszából: […] ...az esetben, ha az ügyvezető nem tagja a társaságnak, és ingyenes megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetést, vele kapcsolatban biztosítási és járulékfizetési, bevallási kötelezettség nem merül fel. Így természetesen nem kell őt bejelenteni biztosítottként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Kell valamilyen közterhet fizetni egy újonnan alapított kft. tulajdonos-ügyvezetője után, aki ingyenes megbízás keretében végzi a tevékenységét, emellett főállású kisadózó egyéni vállalkozó, valamint rendelkezik egy heti 20 órás munkaviszonnyal is? Teljes szolgálati időt szerez a havi 50 ezer forint tételes adó és a havi 100 ezer forintos munkabér járulékainak megfizetésével?
Részlet a válaszából: […] ...megválaszolása érdekében mindenek-előtt a jogviszonyokat kell tisztázni.Az említett tag megbízási jogviszonyban látja el kft.-jében az ügyvezető teendőket, és így a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja alapján társas vállalkozónak minősül, ami alapján a cégben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Ügyvezető minimumjáruléka

Kérdés: Az új Tbj-tv.-ben 2020. július 1-jétől bevezetésre kerülő minimumjárulék-fizetési kötelezettséget kiterjesztik az olyan ügyvezetőkre is, akik rendelkeznek heti 36 órás munkaviszonnyal, és a saját társaságukban jelenleg megbízási jogviszonyban látják el az ügyvezetői teendőket?
Részlet a válaszából: […] Az új Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése a kérdésben említett minimumjárulék-fizetési kötelezettséget [amelyhez a Szocho-tv. július 1-jétől hatályos 1. §-ának (10) bekezdése alapján szociálishozzájárulásiadó-fizetés is kapcsolódik] csak a munkaviszonyban álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Betéti társaság és egyszemélyes kft. ügyvezetése

Kérdés: Működhet ügyvezető nélkül egy betéti társaság vagy egy egyszemélyes kft. abban az esetben, ha az ügyvezetést munkaviszony keretében ellátó egyedüli beltag, illetve a kft. egyetlen tagja szülési szabadságon és GYED-en van? Átadhatja a képviseleti jogosultságot meghatalmazással az ügyvezető a kültagnak, a könyvelőjének, az alkalmazottjának vagy esetleg valamelyik családtagjának? Kötelező a társasági szerződésben szerepeltetni, hogy az ügyvezető milyen jogviszonyban látja el a tevékenységét? A hatályos jogszabályok alapján a betéti társaság kültagja milyen esetekben lehet ügyvezető?
Részlet a válaszából: […] ...tisztségviselője. Ám ez a szabály diszpozitív, ami azt jelenti, hogy a társasági szerződés ettől eltérhet, és kültagot is megjelölhet ügyvezetőnek. Ugyanakkor ez jelentős kockázattal jár a beltag vagy beltagok szempontjából, hiszen ebben az esetben a kültag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Kft.-ügyvezetők jogviszonya

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha egy kft. mindkét munkaviszonyban álló tulajdonos ügyvezetője heti 36 órát meghaladó munkaviszonyt létesít egy másik cégnél? Az ügyvezetőségre tekintettel részmunkaidős munkaviszonyban kell lenniük a kft.-ben?
Részlet a válaszából: […] ...mindkét ügyvezető munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket, és ennek megfelelően a munkabérük képezi a szociális hozzájárulási adó és a járulékok alapját.Az, hogy más vállalkozásban heti 36 órát meghaladó munkaviszonyt létesítenek, a kft...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Kft. ügyvezetőjének közterhei

Kérdés: Milyen összegű levonások terhelik egy kft. megbízási jogviszonyban foglalkoztatott ügyvezetője részére kifizetett díjat abban az esetben, ha a díj nem éri el a minimálbér 30 százalékát, és az ügyvezető egyéni vállalkozóként a minimálbért meghaladó havi vállalkozói kivétje után fizeti meg a közterheket? Milyen közteherfizetési kötelezettség terheli ebben az esetben a társaságot? Igénybe vehetők az adó- és járulékkedvezmények? Mennyiben változna a fizetési kötelezettség, ha a tag főállású munkaviszonyban látná el a feladatait, havi 300 000 forint munkabér ellenében, és egyéni vállalkozását emellett továbbra is folytatná?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésből hiányzik egy lényeges információ, mégpedig az, hogy a kft. ügyvezetője tagja-e a társaságnak, vagy sem. Ugyanis teljesen eltérő szabályok vonatkoznak rá annak függvényében, hogy a társaság ügyvezetését tulajdonosként vagy üzletrésszel nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.

Ügyvezető jogviszonya

Kérdés: Szükséges külön szerződést kötni egy társas vállalkozás ügyvezetőjével abban az esetben, ha tagként személyesen közreműködik a társaság tevékenységében, és társas vállalkozóként az elvégzett munka arányában tagi jövedelemben részesül, vagy ebben a jogviszonyában elláthatja az ügyvezetői teendőket is?
Részlet a válaszából: […] ...alapján látja el, kivéve ha személyes közreműködése révén egyébként is társas vállalkozónak minősül.Abban az esetben tehát, ha az ügyvezető egyébként is közreműködik személyesen, az ügyvezetői teendők nem munkaviszony keretében történő ellátása nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Kft. megbízott ügyvezetőjének bejelentése

Kérdés: Helyesen jár el az a kft., amelyik a 'T1041-es bevalláson a választott tisztségviselőket jelölő 1210-es kódon jelenti be az ügyvezetőt, aki nem tagja a társaságnak, és megbízási jogviszonyban látja el a feladatait? A megbízási díj számfejtése során nem alkalmazzák a 10 százalékos költséghányadot, és nem vonják a munkaerő-piaci járulékot sem. Nagyon helytelen volt a korábbi gyakorlat, amikor alkalmazták a költséghányadot, és megbízási jogviszonyként 1202-es kóddal jelentették be az ügyvezetőt? Kell önellenőrzést végezni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A felvetett probléma a Ptk., illetve az Szja-tv. vonatkozó előírásai közötti ellentmondásból adódik. A Ptk. 3.112. §-ának (1) bekezdése értelmében a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.

Megbízott ügyvezető bejelentése, egyéni járulékai

Kérdés:

A 1202 megbízási jogviszony, vagy a 1210 választott tisztségviselő kóddal kell bejelenteni a 'T1041 számú nyomtatványon egy kft. ügyvezetőjét, aki nem tagja a társaságnak, megbízási szerződés alapján végzi az ügyvezetői teendőket, a havi jövedelme 250 000 forint, és emellett van egy részmunkaidős munkaviszonya egy másik cégnél? Milyen kódot kell használni a '08 jelű nyomtatványon, illetve milyen egyéni járulékokat kell vonni az ügyvezetőtől ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] ...tagjai-alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. Mindez tehát azt jelenti, hogy polgári (társasági) jogi értelemben a kft. ügyvezetőjének jogviszonyára a Ptk. megbízási jogviszonyra irányadó szabályai, illetve amennyiben a társaság az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.
1
2
3
9