Kisvállalati adó alapja

Kérdés: Hogyan alakul a kivaalap abban az esetben, ha egy kft. tulajdonos ügyvezetője napi 1 órás munkaviszonyban, havi 30 ezer forintért látja el az ügyvezetői teendőket, és más jogviszonnyal nem rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...a Tbj-tv. szerint járulékalapot képeznek az adóévben.A kérdésben vázolt esetben a problémát az okozza, hogy noha az alkalmazott tulajdonos ügyvezető tényleges munkabére csak havi 30 ezer forint, ugyanakkor a járulékalapot képező jövedelme - figyelembe véve a Tbj-tv. 27...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Ügyvezetői tevékenység kisadózó vállalkozás mellett

Kérdés: Elláthatja az ügyvezetői tevékenységet a 2022. október 10-én alapított egyszemélyes kft.-jében a tag, ha mellette kisadózó egyéni vállalkozóként is tevékenykedik? Az érintett 2022. december 1-jétől átalányadózó lesz, tehát a kérdéses időszak az október 10. és november 30. közötti időtartam.
Részlet a válaszából: […] A válasz: sajnos nem.A kft. tulajdonosa, amennyiben nem munkaviszonyban látja el az ügyvezetést, akkor a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. alpontja értelmében társas vállalkozónak minősül. A társas vállalkozói jogviszony pedig a Kata-tv. vonatkozó előírásai [1. § (1) bekezdés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Kiva hatálya alá tartozó cég ügyvezetője

Kérdés: Helyesen jár el a kisvállalati adó hatálya alá tartozó cég, ha a társaság tagja után, aki ügyvezetőként ingyenes megbízás keretében dolgozik a cégben, nem fizet semmilyen közterhet, és vele kapcsolatban kivaalap-növelő tényezőt sem számol? Az ügyvezető rendelkezik egy heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal is.
Részlet a válaszából: […] Sajnos nem. A Kiva-tv. 20. §-ának (1) bekezdése értelmében a kivaalapot növelik a személyi jellegű kifizetések. A jogszabály alkalmazásában személyi jellegű kifizetésnek minősül - többek között - azon személyi jellegű ráfordítás, amely az adóévben a Tbj-tv. szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Olasz állampolgárságú tagok osztaléka

Kérdés: Hogyan kell megállapítani az osztalék után fizetendő szociális hozzájárulási adót egy kéttagú kft. esetében, ha mindkettő tag olasz állampolgár, az egyikük Olaszországban biztosított, és rendelkezik A1 igazolással, a másik után pedig ügyvezetői státuszára tekintettel a cég megfizeti a minimumközterheket?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolása érdekében a vázolt esetben a Szocho-tv. mentességi feltételeit kell áttekintenünk.A jogszabály 5. §-ának (4) bekezdése értelmében a szociális biztonsági rendszerek koordinálásról szóló rendeletek hatálya alá tartozó, másik tagállamban, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Közreműködés kft.-ben egyéni vállalkozás mellett

Kérdés: Dolgozhat esetenként alkalmi munkavállalói jogviszonyban egy kft. két tulajdonosa, ha mindketten egyéni vállalkozók, és az ügyvezetői teendőket nem ők látják el? Amennyiben a munka mennyisége megnövekszik, közreműködhetnek tagi jogviszonyban az egyéni vállalkozás mellett? Milyen pluszkötelezettséggel jár a tagok közreműködése, ha nem részesülnek jövedelemben? Befolyásolja a költségeket, ha egyéni vállalkozóként a kisadózást választják?
Részlet a válaszából: […] ...kft. természetes személy tagja munkaviszony keretében is részt vehet a társaság tevékenységében, amire - az ügyvezetői feladatok ellátását kivéve, de itt eleve nem erről van szó - egyszerűsített foglalkoztatás keretében is sor kerülhet, az Efo-tv. vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Nyugdíjas munkavállaló betegszabadsága

Kérdés: Dönthet úgy saját hatáskörében egy kft. ügyvezetője, hogy betegszabadságot fizet a nyugdíjas munkavállalója részére a Covid-fertőzés miatt "7"-es kóddal igazolt keresőképtelenség idejére, tekintettel arra, hogy a nyugdíjas dolgozó táppénzre nem jogosult?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a nyugdíjas munkavállaló - mivel nem biztosított - nem jogosult táppénzre. A betegszabadság azonban az általános szabályok szerint megilleti. Az Mt. 126. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Tag jogviszonya

Kérdés: Elegendő a minimálbért fizetni munkabérként egy betéti társaság beltagja részére, aki heti 40 órás munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői tevékenységet? Kötelező díjazást fizetni számára abban az esetben, ha szakképzettséget igénylő munkakörben személyesen is közreműködik a társaság tevékenységében, vagy ez történhet díjazás nélkül? Végezheti esetleg a munkát megbízási jogviszonyban? Amennyiben igen, milyen kötelezettségei keletkeznek?
Részlet a válaszából: […] Vegyük sorra a kérdéseket. Az ügyvezetés nem igényel szakképzettséget, tehát ha e tevékenységet munkaviszonyban látja el a beltag, akkor elegendő a minimálbér alapulvételével meghatározni a munkabérét, ami 2022-ben teljes munkaidő esetén havi 200 000 forintot jelent.Amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Többes jogviszonyú társasági tag

Kérdés: Milyen jogviszonyban dolgozhat egy betéti társaságban a beltag? Szükséges a társaságban saját maga után megfizetnie a járulékokat abban az esetben, ha mellette főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettsége ebben az esetben ténylegesen attól függ, hogy személyesen közreműködik-e a saját cégében, illetve hogy ellátja-e az ügyvezetői teendőket, valamint hogy ezeket a tevékenységeket milyen jogviszonyban végzi.Az, hogy a tag a társaság tevékenységében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Kft. tagjainak társadalombiztosítása

Kérdés: Lehet kisadózó egyéni vállalkozó egy kft. egyik tagja, aki 20 órás munkaviszonyban dolgozik a társaságban? Be kell jelenteni a másik tagot a 'T1041-es nyomtatványon, ha ingyenes megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket? Ha igen, akkor milyen jogviszonykóddal? Keletkezik vele kapcsolatban járulékfizetési kötelezettsége a kft.-nek, tekintettel arra, hogy önkormányzati képviselőként biztosított?
Részlet a válaszából: […] ...fennálló biztosítása, amely munkavégzésre irányuló egyéb jog-viszonynak (nem munkaviszonynak) minősül.Ennek megfelelően az ügyvezetőt 1451-es kóddal biztosítottként be kell jelenteni a 22T1041-es nyomtatványon.A vázolt helyzetben egyébként célszerűbb lenne,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

GYES-ben részesülő ügyvezető

Kérdés: Elláthatja az ügyvezetői teendőket heti 1-2 órás munkaviszonyban egy 2022. szeptember 1-jén alapított kft. ügyvezetője, aki rendelkezik egy főállással, de jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, mert GYES-ben részesül? A cég jelenleg még érdemben nem működik. Igénybe vehet fizetés nélküli szabadságot az ügyvezető a GYES tartama alatt a kft.-ben is? Változik a járulékfizetés, ha megszűnik a GYES?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett ügyvezető munkaviszonyban látja el a tevékenységét, és mivel a cég érdemben nem működik, teljesen életszerű, hogy a munkaideje minimális, ami akár heti 1 óra is lehet.E rövid munkaidő ellenére is kiterjed rá a biztosítás e munkaviszonyában is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.
1
2
3
63