tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

40 találat a megadott ügyvezető jogviszonya tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Kisadózó bt. ügyvezetője

Kérdés: Elláthatja részmunkaidőben az ügyvezetői teendőket egy kisadózó betéti társaság beltagja abban az esetben, ha a nyugdíjas kültag van bejelentve kisadózóként? Az ügyvezető másutt rendelkezik egy teljes munkaidős munkaviszonnyal.
Részlet a válaszból: […]részt vesz vagy vesznek a kisadózó vállalkozás tevékenységében.Jelen esetben ez a kötelezettség csak a kültag vonatkozásában áll fenn, hiszen az ügyvezetést a beltag munkaviszonyban látja el, míg személyesen nem működik közre a társaságban. Fentiek alapján nincs akadálya, hogy munkaviszonyban, akár részmunkaidős munkaviszonyban lássa el az ügyvezetői teendőket.Ugyanakkor emlékeztetnünk kell, hogy munka-viszony esetén a munkavállaló részére kötelező munkabért fizetni, amelyből a személyi jövedelemadót le kell vonni. A társadalombiztosítási járulékot, illetve a szociális hozzájárulási adót, valamint a szakképzési hozzájárulást pedig ebben az esetben is legalább a minimálbér 30 százalékát (tehát 167 400 × 30 százalék = 50 220 forintot)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6871

2. találat: Vezető tisztségviselő jogviszonya

Kérdés: Van-e annak akadálya, hogy egy kft. ügyvezetője, aki nem tulajdonosa a cégnek, illetve a kft. cégvezetője egyaránt ingyenes megbízási jogviszonyban lássa el az ügyvezetést?
Részlet a válaszból: […]jogviszonynak, és mivel nem tagról van szó, a biztosítási kötelezettségét a megbízásra vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni. Ez ingyenes megbízás esetén a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján azt jelenti, hogy vele kapcsolatban e jogviszonya alapján nem keletkezik biztosítási és járulékfizetési kötelezettség.A cégvezető esetében azonban a jogszabály nem teszi lehetővé a megbízási jogviszony alkalmazását. A Ptk. 3:113. szakaszának (1) bekezdése egyértelműen úgy rendelkezik, hogy a cégvezető a feladatait munkaviszonyban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6803

3. találat: Kft. ügyvezetőjének jogviszonya

Kérdés: Elláthatja a tevékenységét heti 2 órás munkaviszonyban egy kft. tulajdonos-ügyvezetője abban az esetben, ha egyébként semmilyen más jogviszonya nincs, vagy mindenképpen kötelező a teljes munkaidő?
Részlet a válaszból: […]előírás: munkaviszony esetén csak a minimálbér 30 százaléka a kötelező havi minimumjárulék-alap. Nincs semmilyen akadálya annak, hogy az említett ügyvezető csak heti 2 órás munkaidővel kerüljön bejelentésre, és díjazása is ennek megfelelően kerüljön megállapításra, feltéve, hogy a feladatait életszerűen ilyen rövid időtartamban is el tudja látni.Ugyanakkor - ahogy utaltunk rá - a társadalombiztosítással összefüggő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6765
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Ügyvezető jogviszonya

Kérdés: Létesíthet munkaviszonyt a társaság az ügyvezetőjével annak ellenére, hogy az alapító okirat nem tartalmaz rendelkezést erre vonatkozóan, vagy ennek érdekében a társasági szerződést módosítani kell? Az ügyvezető után jelenleg megbízási jogviszonya alapján társas vállalkozóként történik a minimális járulékok megfizetése.
Részlet a válaszból: […]megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. A jogszabály tehát - ? függetlenül attól, hogy a társasági szerződés tartalmaz-e erre vonatkozóan utalást ? - lehetővé teszi az ügyvezetés munkaszerződés alapján történő ellátását.Álláspontunk szerint kifejezetten szerencsés, ha a két lehetséges megoldás közül
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6156
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Helyesen járt el a betéti társaság korábbi könyvelője, amikor az elmúlt években nullásan adta le a havi '08-as bevallást annak ellenére, hogy az ügyvezetést végző beltag nem munkaviszonyban végzi a tevékenységét a cégben? Az előző könyvelő arra hivatkozott, hogy az érintett tag egyéni vállalkozóként megfizette a magasabb összegű - havi 75 ezer forintos - tételes adót, az új könyvelő szerint azonban ez így nem helyes. Kell önellenőrzést végezni ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]mégpedig biztosított társas vállalkozónak, hiszen nem nyugdíjas. Ezért ha nem diák, nincs heti 36 órás foglalkoztatással járó jogviszonya, illetve másik olyan egyéni vagy társas vállalkozása, ahol minimális adó- és járulékfizetési kötelezettséget teljesít, ezt a betéti társaságnak kell teljesíteni vele kapcsolatban. E kötelezettséget a kisadózói jogviszonya - a Tbj-tv., illetve a Szocho-tv. erre vonatkozó rendelkezése hiányában - semmilyen formában nem érinti.Ellenben kisadózóként - a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának g) alpontja értelmében - biztosított társas vállalkozói jogviszonyára tekintettel - nem főállásúnak minősül, és csak havi 25 ezer forintos kata terheli.A jogszerű állapot helyreállítása érdekében tehát mindkét vállalkozásban önellenőrzést kell tartani: az ügyvezető után a társas vállalkozásban meg kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6155

6. találat: Ügyvezető jogállása

Kérdés: Munkaviszonyba vagy megbízási jogviszonyba kell bejelenteni a gazdasági társaság ügyvezetőjét abban az esetben, ha az új Ptk. bevezetése óta létesített vagy módosított társasági szerződés nem rendelkezik az ügyvezető jogállásáról?
Részlet a válaszból: […]vezető tisztségviselő személyéről kell rendelkeznie, a jogviszonya formájáról nem. Ennek meghatározása a taggyűlés fel-adata. Ez alapján szabadon dönthetnek a munkaviszony vagy a megbízási jogviszony mellett. Ez utóbbi választása esetén azonban (amennyiben tulajdonos tagról van szó) az ügyvezető a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja alapján társas vállalkozónak minősül, kivéve azt az esetet, amikor személyes közreműködése révén eleve társas vállalkozónak tekintendő. A teljesség kedvéért jegyezzük[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6039
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Ügyvezető jogállása nem működő társaságban

Kérdés: Helyesen gondolja egy kft. ügyvezetője, hogy abban az esetben, ha a cég egyáltalán nem végez tevékenységet, sem bevétele, sem kiadása nincs, akkor nem lehet személyesen közreműködő tagja sem, hiszen a személyes közreműködés a társaság valamely tevékenységi körének tényleges megvalósításában való részvételt jelent? Helyesen jár el a társaság, ha a tényleges tevékenység megkezdéséig, illetve a tevékenység szünetelése alatt még a tulajdonos ügyvezető után sem fizet közterheket, hiszen ebben az esetben nem valósul meg a személyes közreműködés?
Részlet a válaszból: […]természetes személy tagja, amennyiben a társaság tevékenységében ténylegesen és személyes közreműködik, és ezt nem munkaviszonyban és nem megbízási jogviszonyban teszi. Erre az esetre teljes mértékben alkalmazható a kérdésben említett felvetés: ha a cég érdemben nem működik, akkor életszerű, hogy a tagjai sem végeznek munkát, és így közreműködés hiányában nem tekinthetők társas vállalkozónak.Másrészt az előzőleg említett jogszabályi hely 5. alpontja értelmében társas vállalkozónak kell tekinteni a társaság ügyvezetőjét, amennyiben az ügyvezetést nem munkaviszonyban látja el. Ez utóbbi előírás értelmében tehát a kérdésben említett "alvó cég" tulajdonos tag ügyvezetője,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5757
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Többes jogviszony

Kérdés: Kell valamilyen járulékot fizetni egy újonnan alakult kft. ügyvezetője után abban az esetben, ha nem tagja a cégnek, jövedelmet semmilyen formában nem vesz fel, és két másik kft.-ben rendelkezik heti 20-20 órás munkaviszonnyal, illetve van egy saját kft.-je, ahol tag és ügyvezető is egyben? Hogyan kell bejelenteni az új ügyvezetői jogviszonyt a '08-as bevallásban ebben az esetben? Kell valamilyen minimumjárulékot fizetni a saját cégben az ügyvezetői tevékenység után, illetve be kell jelenteni valamilyen módon ezt a jogviszonyt?
Részlet a válaszból: […]egyáltalán nem részesül. Ebben az esetben ugyanis ügyvezetőként nem tartozik biztosítási kötelezettség alá, így őt a T1041 jelű lapon bejelenteni sem kell. Abban a cégben azonban, amelynek a magánszemély a tagja is, az ügyvezetői tisztség megbízási jogviszonyban történő betöltése társas vállalkozói biztosítási jogviszonyt keletkeztet [Tbj-tv. 4. § d) 5. pontja]. Figyelembe véve, hogy a magánszemély e jogviszonya mellett összességében 40 órás munkaviszonyokkal is rendelkezik, így társas vállalkozóként ebben a társaságban kizárólag akkor kell utána járulékot fizetni, amennyiben jövedelmet vesz fel az ügyvezetésért, egyéb esetben nem keletkezik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5716
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Ügyvezetők jogviszonya

Kérdés: Elláthatják "0" forintos megbízási díj ellenében az ügyvezetői tevékenységet egy kft.-ket tömörítő cégcsoport ügyvezetői, akik korábban munkaviszony keretében dolgoztak, annak érdekében, hogy mérsékeljék a fizetési nehézségeiket? Dolgozhat valamennyi cégben megbízási jogviszonyban ugyanaz a személy, aki egyidejűleg több kft. vezető tisztségviselője?
Részlet a válaszból: […]megbízási jogviszony választásának csak akkor van a közterhek tekintetében előnye, ha az érintett ügyvezető nem tulajdonos tagja a cégnek, vagy ha tagja, akkor rendelkezik másutt heti 36 órát elérő foglalkoztatással vagy esetleg saját jogú nyugdíjas.A tag ügyvezető ugyanis a Tbj-tv. 4. §-a 5. alpontjának d) pontja értelmében társas vállalkozónak minősül, amennyiben nem munkaviszony keretében látja el az ügyvezetést. A többes jogviszonyban nem álló biztosított társas vállalkozó pedig havi minimális adó és járulék fizetésére kötelezett, melynek közterhe meghaladja a munkaviszonyban álló ügyvezető közterheit.Tehát ez a megoldás csak akkor járható, ha olyan társas vállalkozóról[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5313

10. találat: Kft.-ügyvezetők jogviszonya

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha egy kft. mindkét munkaviszonyban álló tulajdonos ügyvezetője heti 36 órát meghaladó munkaviszonyt létesít egy másik cégnél? Az ügyvezetőségre tekintettel részmunkaidős munkaviszonyban kell lenniük a kft.-ben?
Részlet a válaszból: […]érinti. A kérdés azonban arra irányul, hogy mi történne, ha az ügyvezetésre létesített munkaviszonyukat megszüntetnék. A Ptk. 3:112. §-a szerint a vezető tisztségviselő az ügyvezetést munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban láthatja el. Ez utóbbi esetben azonban a Tbj-tv. 4. §-ának d) pontja értelmében társadalombiztosítási jogállását tekintve társas vállalkozónak minősül.A Tbj-tv. ezen előírása a kérdésben említett ügyvezetők esetében tehát azt jelenti, hogy amennyiben megszüntetik a kft.-vel létesített munkaviszonyukat, ügyvezetésük alapján társas vállalkozókká válnak. Ez a változás azonban ezúttal nem jelent minimális járulékfizetési kötelezettséget,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5088
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést