Kft. ügyvezetője

Kérdés: Keletkezik járulékfizetési kötelezettség abban az esetben, ha "A" Kft. tulajdonosa ingyenes megbízási jogviszonyban látja el "B" Kft. ügyvezetését, míg "B" Kft. tulajdonosa ingyenes megbízásban "A" társaság ügyvezetője?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett jogviszonyok nem keletkeztetnek biztosítási kötelezettséget. A vázolt helyzetben ugyanis mindkét cégnek "külsős" (nem tag) ügyvezetője van, akik esetében az ingyenes megbízási jogviszony a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján nem jár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Kisadózó bt. ügyvezetője

Kérdés: Elláthatja részmunkaidőben az ügyvezetői teendőket egy kisadózó betéti társaság beltagja abban az esetben, ha a nyugdíjas kültag van bejelentve kisadózóként? Az ügyvezető másutt rendelkezik egy teljes munkaidős munkaviszonnyal.
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 7. §-ának (1) bekezdése értelmében a kisadózó betéti társaságnak kisadózóként kell bejelentenie azon tagját vagy tagjait, aki vagy akik bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a munkaviszonyt - végzett tevékenység keretében (ideértve különösen a személyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Vezető tisztségviselő jogviszonya

Kérdés: Van-e annak akadálya, hogy egy kft. ügyvezetője, aki nem tulajdonosa a cégnek, illetve a kft. cégvezetője egyaránt ingyenes megbízási jogviszonyban lássa el az ügyvezetést?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. Az ügyvezető esetében tehát nincs akadálya a megbízási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Kft. ügyvezetőjének jogviszonya

Kérdés: Elláthatja a tevékenységét heti 2 órás munkaviszonyban egy kft. tulajdonos-ügyvezetője abban az esetben, ha egyébként semmilyen más jogviszonya nincs, vagy mindenképpen kötelező a teljes munkaidő?
Részlet a válaszából: […] Gyakran merül fel ehhez hasonló kérdés, ugyanis meglehetősen elterjedt vélekedés, hogy legalább a minimálbér alapulvételével kötelezett járulékfizetésre minden társas vállalkozás tulajdonosa. Nincs ilyen előírás: munkaviszony esetén csak a minimálbér 30 százaléka a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.

Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Helyesen járt el a betéti társaság korábbi könyvelője, amikor az elmúlt években nullásan adta le a havi '08-as bevallást annak ellenére, hogy az ügyvezetést végző beltag nem munkaviszonyban végzi a tevékenységét a cégben? Az előző könyvelő arra hivatkozott, hogy az érintett tag egyéni vállalkozóként megfizette a magasabb összegű - havi 75 ezer forintos - tételes adót, az új könyvelő szerint azonban ez így nem helyes. Kell önellenőrzést végezni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az új könyvelő helyesen gondolja, az elmúlt időszakban a betéti társaság valóban helytelenül állapította meg az említett ügyvezető társadalombiztosítási jogállását, és emiatt rosszul határozta meg a járulékfizetési kötelezettségét.A bt. beltagja nem munkaszerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Ügyvezető jogviszonya

Kérdés: Létesíthet munkaviszonyt a társaság az ügyvezetőjével annak ellenére, hogy az alapító okirat nem tartalmaz rendelkezést erre vonatkozóan, vagy ennek érdekében a társasági szerződést módosítani kell? Az ügyvezető után jelenleg megbízási jogviszonya alapján társas vállalkozóként történik a minimális járulékok megfizetése.
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - ? a társasággal kötött megállapodása szerint ? - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. A jogszabály tehát - ? függetlenül attól, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Ügyvezető jogállása

Kérdés: Munkaviszonyba vagy megbízási jogviszonyba kell bejelenteni a gazdasági társaság ügyvezetőjét abban az esetben, ha az új Ptk. bevezetése óta létesített vagy módosított társasági szerződés nem rendelkezik az ügyvezető jogállásáról?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a nyugdíjas munkavállalók jogállásának a változása kapcsán kifejezetten előnyös helyzet, ha a társasági szerződés nem utal az ügyvezető jogviszonyára, hiszen így kötöttség nélkül módosítható a megbízási jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.

Ügyvezető jogállása nem működő társaságban

Kérdés: Helyesen gondolja egy kft. ügyvezetője, hogy abban az esetben, ha a cég egyáltalán nem végez tevékenységet, sem bevétele, sem kiadása nincs, akkor nem lehet személyesen közreműködő tagja sem, hiszen a személyes közreműködés a társaság valamely tevékenységi körének tényleges megvalósításában való részvételt jelent? Helyesen jár el a társaság, ha a tényleges tevékenység megkezdéséig, illetve a tevékenység szünetelése alatt még a tulajdonos ügyvezető után sem fizet közterheket, hiszen ebben az esetben nem valósul meg a személyes közreműködés?
Részlet a válaszából: […] Sajnos ez a gondolatmenet nem helyes, illetve csak részben. A felvetett probléma tisztázása során abból kell kiindulni, hogy miként válhat egy kft. tulajdonos tagja társas vállalkozóvá.Egyrészt valóban a személyes közreműködése révén. A Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 1....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.

Többes jogviszony

Kérdés: Kell valamilyen járulékot fizetni egy újonnan alakult kft. ügyvezetője után abban az esetben, ha nem tagja a cégnek, jövedelmet semmilyen formában nem vesz fel, és két másik kft.-ben rendelkezik heti 20-20 órás munkaviszonnyal, illetve van egy saját kft.-je, ahol tag és ügyvezető is egyben? Hogyan kell bejelenteni az új ügyvezetői jogviszonyt a '08-as bevallásban ebben az esetben? Kell valamilyen minimumjárulékot fizetni a saját cégben az ügyvezetői tevékenység után, illetve be kell jelenteni valamilyen módon ezt a jogviszonyt?
Részlet a válaszából: […] A kérdések sorrendjében a következő válaszokat adjuk. A magánszemély után abban a társaságban, amelyben anélkül tölti be az ügyvezetői tisztséget, hogy a tagja lenne, nem kötelező járulékot fizetni, feltéve, hogy az ügyvezetést nem munkaviszony, hanem megbízási jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Ügyvezetők jogviszonya

Kérdés: Elláthatják "0" forintos megbízási díj ellenében az ügyvezetői tevékenységet egy kft.-ket tömörítő cégcsoport ügyvezetői, akik korábban munkaviszony keretében dolgoztak, annak érdekében, hogy mérsékeljék a fizetési nehézségeiket? Dolgozhat valamennyi cégben megbízási jogviszonyban ugyanaz a személy, aki egyidejűleg több kft. vezető tisztségviselője?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 3:112. §-a szerint a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el, tehát nincs akadálya e tevékenységre megbízási jogviszony létesítésének. Az ingyenes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.
1
2
3
5