tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

27 találat a megadott megváltozott munkaképességű munkavállaló tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Rehabilitációs hozzájárulás összege I.
Kérdés: Figyelembe vehető egy fő megváltozott munkaképességű dolgozóként az a rokkantsági ellátásban részesülő dolgozó, aki az év folyamán 6 alkalommal, összesen több mint 4 hónapig keresőképtelen volt?
Részlet a válaszból: […]kell érteni. A statisztikai állományi létszámot egy tizedesjegyre kerekítve a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni.Az említett útmutató 2.2. pontja alapján a keresőképtelenné vált munkavállalót egyhavi folyamatos betegség után (függetlenül a betegség miatti távollét jogcímétől) nem kell figyelembe venni. A kérdésben említett munkavállaló 2020-ban hat alkalommal volt keresőképtelen állományban, ami összességében négyhavi távollétet tesz ki. Azt kell megvizsgálni, hogy a távollétek között akad-e olyan, amely megszakítás nélkül meghaladta a 30 napot. Amennyiben igen, a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6710
2. találat: Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló
Kérdés: Az új Tbj-tv. szerint a rehabilitációs hozzájárulásban részesülő munkavállaló csak 10 százalékos nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. Vonatkozik ez a járulékkedvezmény a rokkantsági ellátásban részesülő dolgozóra is?
Részlet a válaszból: […]szerint terheli a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék.Ugyanakkor a 2012. január 1-jét követően hatósági határozattal megállapított rehabilitációs ellátásban részesülő személy az ellátása után a Tbj-tv. 37. §-ának (1) bekezdése értelmében valóban 10 százalékos nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. Ez azt jelenti, hogy az említett ellátásban részesülő személy e járulék megfizetésével (pl. az ápolási díjban részesülő személyhez hasonlóan) szolgálati időt és nyugdíj alapjául szolgáló jövedelmet szerez. Ám, ha a biztosítási jogviszonyt létesít, ennek ellenére jövedelmét szintén társadalombiztosítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6618
3. találat: Megváltozott munkaképességű munkavállaló szakképzési hozzájárulása
Kérdés: Kell szakképzési hozzájárulást fizetni a rehabilitációs kártyával foglalkoztatott munkavállaló, illetve tag után?
Részlet a válaszból: […]adókedvezményt érvényesít, amihez már nincs szükség - az egyébként már megszűnt - rehabilitációs kártyára.A Szakhoz-tv. 4. §-ának (1a) bekezdése értelmében nem keletkezik szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség azokban az esetekben, amikor a Szocho-tv. szerint nem keletkezik adófizetési kötelezettség.Ez azt jelenti, hogy a Szocho-tv. említett szakasza alapján
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6507
4. találat: Megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása
Kérdés: Van valamilyen kötelezettsége a munkáltatónak egy megváltozott munkaképességű munkavállalója esetében azon túl, hogy igénybe veszi utána a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt, valamint 5 nap pótszabadságot biztosít a számára? Kell nyilvántartást vezetni abban az esetben is, ha a munkáltató csak egy megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat? Valóban nem kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie annak a cégnek, ahol a munkavállalók létszáma nem éri el a 25 főt?
Részlet a válaszból: […]százalékos vagy kisebb mértékű, vagy- aki 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a 2011. évi CXCI. tv. 32-33. §-a, vagy a 19. § (1a) bekezdése, vagy a 38/C. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül.A 2011. évi CXCI. tv. 23. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkaadó akkor köteles rehabilitációs hozzájárulás fizetésére, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja. Ez alatt nincs ilyen kötelezettség, és a rehabilitációs hozzájárulás összegének a megállapításához szükséges - a 2011. évi CXCI. tv. 23. §-a (7) bekezdésében meghatározott - nyilvántartást sem kell vezetnie.Ugyanakkor az említett szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6465
5. találat: Rehabilitációs hozzájárulás
Kérdés: Miként kell figyelembe venni a rehabilitációs hozzájárulás összegének a meghatározása során azokat a munkavállalókat, akiknek a napi munkaideje a felére, tehát napi 4 órára csökkent?
Részlet a válaszból: […]adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerint kell megállapítani. A KSH említett útmutatójának 5. pontja értelmében, ha eltérő utasítás nincs, az átlagszámítást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt a munkaidő hosszától függetlenül, egy-egy egész főnek kell tekinteni.A 2011. évi CXCI. tv. rehabilitációs hozzájárulásra
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6429
6. találat: Megváltozott munkaképességű munkavállaló
Kérdés: Figyelembe veheti a munkáltató a dolgozót a megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény, illetve a rehabilitációs hozzájárulás vonatkozásában abban az esetben, ha nem rendelkezik a megváltozott munkaképességű személy állapotára vonatkozó orvosi szakvéleménnyel, ám a rokkantsági ellátás megállapítására vonatkozó határozat alapján egyértelműen megállapítható az érintett egészségi állapota?
Részlet a válaszból: […]tartalmazza a megváltozott munkaképességű munkavállaló természetes személyazonosító adatait, a társadalombiztosítási azonosító jelét, a munkaképesség változásának, egészségi állapotának, egészségkárosodásának mértékét, a fogyatékosság tényét, továbbá az ezek igazolására szolgáló okirat másolatát. Ugyanakkor ez az előírás nem zárja ki, hogy a dolgozót az ellátását megállapító határozat adatai alapján sorolja a munkaadó a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében megváltozott munkaképességű munkavállalók közé.Ellenben a Szocho-tv. 13. szakasza a megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény tekintetében szigorúbb. Az említett szakasz (5) bekezdése értelmében a kedvezményt az arra jogosult a komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum birtokában érvényesítheti, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak folyósítását igazoló határozat csak azok esetében elegendő (és szükséges),[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6378
7. találat: Megváltozott munkaképességű munkavállalók betegszabadsága
Kérdés: Valóban figyelembe vehető a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmények megállapítása során a megváltozott munkaképességű munkavállalók betegszabadságának idejére járó díjazás annak ellenére, hogy általános esetben ez a kifizetés nem tartozik a kedvezményes juttatások közé? Előadásokon különböző információk hangzottak el ezzel a témával kapcsolatban, ezért pontosításra szorul a kérdés.
Részlet a válaszból: […]betegszabadság idejére járó díjazás nem tartozik a bérköltség fogalmába, így a Szocho-tv. alkalmazásában nem tekinthető a munkabér részének. Márpedig a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmények alapjának a meghatározásánál az esetek többségében a bruttó munkabér összegéből kell kiindulni.Ez alól az előírás alól azonban kivételt képez a törvény 13. §-ában meghatározott, megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény. Ennek oka abban keresendő, hogy egy törvényi szakaszban került összevonásra a 2019 előtt külön jogszabályokban meghatározott, megváltozott munkaképességű munkavállalók Rehabilitációs Kártyához kapcsolódó és megváltozott munkaképességű vállalkozókat megillető adókedvezmény, és így értelmezhetetlenné vált a munkabér említése.A Szocho-tv. említett paragrafusának (4) bekezdése a kedvezmény havi alapjául a kifizető által a foglalkoztatott után,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6299
8. találat: Támogatások rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló után
Kérdés: Milyen támogatást vehet igénybe a munkáltató a rehabilitációs ellátásra jogosult "D" kategóriába sorolt munkavállalója után? Hol és milyen módon igényelhetők a támogatások?
Részlet a válaszból: […]első helyen a megváltozott munkaképességű munkavállalók után igénybe vehető szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt kell megemlítenünk. Ezzel a Pf-tv. szerinti kedvezménnyel azok után a megváltozott munkaképességű munkavállalói után élhetnek a munkaadók, akik rehabilitációs kártyát váltottak ki, és azt a munkaadónál letétbe helyezték. Az említett jogszabály 16/A. §-a értelmében rehabilitációs kártyára az a megváltozott munka-képességű személy jogosult, aki a rehabilitációs hatóság által végzett hatályos komplex minősítés szerint a 2011. évi CXCI. tv. 3. §-a (2) bekezdéséneka) pontjában (tehát rehabilitálható) vagyb) pont ba) alpontjában (egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt), vagy bb) alpontjában (egészségi állapota alapján tar-tós?foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szak-mai szabályairól szó-ló rendeletben meg-határozott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt)foglalt minősítési kategóriába tartozik, vagy- aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rendszeres szociális járadékban részesült.Ahogy utaltunk rá, a rehabilitációs[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5497
9. találat: Megváltozott munkaképességű munkavállalók
Kérdés:

Figyelembe vehető megváltozott munkaképességű foglalkoztatottként a rehabilitációs hozzájárulás megállapításakor az a két dolgozó, akik rendelkeznek súlyos fogyatékos minősítéssel, amin a szakorvosok a végleges állapotot tüntették fel?

Részlet a válaszból: […]mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy - aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül. E feltételek igazolására - az NRSZH által kiállított szakvélemény, - az ORSZI által kiállított szakvélemény, - az OEP Országos (vagy MÁV) Orvosszakértői Intézetének a szakvéleménye, illetve - az említett ellátásokról szóló határozat szolgál. Tehát ez utóbbi dokumentumok valamelyikével kell rendelkezni ahhoz, hogy a munkavállalót a rehabilitációs hozzájárulás teljesítésével összefüggésében figyelembe lehessen venni.   Olvasói észrevétel (megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 324. számában – 2017.09.05.) A Társadalombiztosítási Levelek 319. számában, az 5407. kérdésszám alatt megjelent válaszuk hibás, ezért javaslom a helyreigazítását. Válaszuk első mondata a hibás: A 2011. évi CXCI. tv. 22. §-a értelmében a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása során megváltozott munkaképességű személynek azt a legalább heti 4 órás munkaidővel rendelkező munkavállalót lehet tekinteni… A mondat helyesen: A 2011. évi CXCI. tv. 22. §-a értelmében a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5407
10. találat: Rehabilitációs Kártyával rendelkező munkavállaló
Kérdés: Elegendő bemutatni a Rehabilitációs Kártyát, és nyilvántartásba venni az adatait, vagy a foglalkoztatónál kell tartani a kártyát abban az esetben, ha egy rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállalót figyelembe szeretnének venni létszámot csökkentő főként a rehabilitációshozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség megállapításánál?
Részlet a válaszból: […]értelmében azt a munkavállalót lehet megváltozott munkaképességű személynek tekinteni,- akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,- aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt,- akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy- aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül,és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri.A felsorolt státusz igazolására:- a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5111
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 27 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést