Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Figyelembe kell venni a részmunkaidős munkavállalókat is a létszám meghatározása során a rehabilitációs hozzájárulás összegének megállapításához, és ha igen, akkor hogyan?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 23. §-ának (4) bekezdése értelmében a munkavállalók és a megváltozott munkaképességű munkavállalók tekintetében létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Érvényesítheti a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt a munkáltató az után a megváltozott munkaképességű dolgozója után, akinek az egészségi állapota mindössze 40 százalékos, de a havi munkabére meghaladja a minimálbér másfélszeresét, így ellátásra nem jogosult? Figyelembe vehető ez a személy megváltozott munkaképességűként a rehabilitációs hozzájárulás elszámolása során? Arányosan csökkenni fog a szociálishozzáárulásiadó-kedvezmény összege is abban az esetben, ha az érintett dolgozó részmunkaidős lesz, és ezzel egyidejűleg a havibére is csökken?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből úgy tűnik, hogy a munkavállaló a minimálbér másfélszeresét meghaladó jövedelme miatt nem kérte a pénzbeli ellátás folyósítását. 2021-től sem a rokkantsági, sem pedig a rehabilitációs ellátás vonatkozásában nincs kereseti korlát, tehát ez nem akadálya az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Apákat megillető pótszabadság

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a szociális-hozzájárulásiadó-alapot a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadságra kifizetett távolléti díjhoz kapcsolódó visszaigénylés során, ha az érintett után a cég adókedvezményt vesz igénybe?
Részlet a válaszából: […] A 350/2014. Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése értelmében a munkáltató részére a költségvetésből a pótszabadság idejére járó távolléti díj és munkáltatói közteher összege kerül megtérítésre. A jogalkotó szándéka tehát világos, a cég apanappal kapcsolatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Két munkaviszony, egy munkáltató

Kérdés: Mindkét jogviszony alapján élhet a vállalkozás a megváltozott munkaképességű munkavállalókat megillető szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel, abban az esetben, ha egy kft. két különböző, 20-20 órás munkaviszonyban foglalkoztatja az egyik tagját? A tag az egyik jogviszonyában ügyvezető, a másikban pedig a könyveléssel foglalkozó társaság tevékenységében vesz részt.
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a Szocho-tv. 17. §-ának (4) bekezdése adja meg a választ, miszerint az ugyanazon kifizető és természetes személy között egyidejűleg fennálló több munkaviszony esetében a kedvezmények egy adott hónap tekintetében egyszeresen vehetők igénybe. Tehát a kedvezmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Figyelembe vehető a rehabilitációs hozzájárulás összegének kiszámítása során a keresőképtelen, táppénzben részesülő megváltozott munkaképességű munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 23. §-ának (4) bekezdése értelmében a rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó előírások alkalmazása során - mind a munkavállalók összlétszáma, mind pedig a megváltozott munkavállalók létszáma tekintetében - létszámon a Központi Statisztikai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Szakképzési hozzájárulás

Kérdés: Helyes az a jogszabály-értelmezés, hogy 2021. július 1-jétől abban az esetben is élhet kedvezménnyel a szakképzési hozzájárulás vonatkozásában a kifizető, ha a kedvezményezett munkavállaló esetében egyébként csak 50 százalékos mértékű a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] Valóban, július 1-jétől módosultak a Szak-tv. szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel összefüggő előírásai. A jelzett időpontig a jogszabály 105. §-ának (3) bekezdése úgy rendelkezett, hogy nem keletkezik szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Valóban figyelembe vehető megváltozott munkaképességű munkavállalóként a rehabilitációs hozzájárulás meghatározása során egy újonnan belépett munkavállaló, aki után sajátos nevelési igényű gyermekként magasabb összegű családi pótlékot folyósítottak?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a 2011. évi CXCI. tv. 2021. év január 1-jétől hatályos 22/A. szakasza értelmében a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása során a megváltozott munkaképességű személyekkel egy tekintet alá esik az a személy is - legutoljára a 23. életévének betöltése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Rehabilitációs hozzájárulás összege I.

Kérdés: Figyelembe vehető egy fő megváltozott munkaképességű dolgozóként az a rokkantsági ellátásban részesülő dolgozó, aki az év folyamán 6 alkalommal, összesen több mint 4 hónapig keresőképtelen volt?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 23. § (4) bekezdése a rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó kötelezettség meghatározása során létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Rehabilitációs hozzájárulás összege II.

Kérdés: Mennyivel csökkenti a rehabilitációs hozzájárulási járulék 2020. évi fizetendő összegét az a heti 20 órás munkaviszonyban álló, megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 2020. április 1-jétől 2020. augusztus 31-ig táppénzen volt, utána dolgozott két munkanapot, majd 2020. szeptember 3-tól jelenleg is újra keresőképtelen? A foglalkoztató cégnek 27 munkavállalója van, és az érintettel együtt 2 fő megváltozott munkavállalót foglalkoztat.
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség meghatározásához szükséges létszámadatok megállapítása során a 2011. évi CXCI. tv. 23. §-ának (4) bekezdése értelmében a KSH munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglalt előírásokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Az új Tbj-tv. szerint a rehabilitációs hozzájárulásban részesülő munkavállaló csak 10 százalékos nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. Vonatkozik ez a járulékkedvezmény a rokkantsági ellátásban részesülő dolgozóra is?
Részlet a válaszából: […] A megváltozott munkaképességű munkavállalók vonatkozásában csak a munkaadó jogosult szociálishozzá-járulásiadó-kedvezményre a Szocho-tv. 13. szakaszában foglaltak szerint, ám az e körbe tartozó munkavállalók biztosítási jogviszonyból származó járulékalapot képező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 10.
1
2
3
6