Megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Figyelembe vehető a rehabilitációs hozzájárulás összegének kiszámítása során a keresőképtelen, táppénzben részesülő megváltozott munkaképességű munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 23. §-ának (4) bekezdése értelmében a rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó előírások alkalmazása során - mind a munkavállalók összlétszáma, mind pedig a megváltozott munkavállalók létszáma tekintetében - létszámon a Központi Statisztikai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Valóban figyelembe vehető megváltozott munkaképességű munkavállalóként a rehabilitációs hozzájárulás meghatározása során egy újonnan belépett munkavállaló, aki után sajátos nevelési igényű gyermekként magasabb összegű családi pótlékot folyósítottak?
Részlet a válaszából: […] ...intézményben - a Felsőokt-tv. szerint megállapított - fogyatékossággal élő hallgatónakminősült.Rajtuk kívül azt a személyt is megváltozott munkaképességű munkavállalóként lehet számba venni, aki a munkaszerződése szerint jogszabályban meghatározottak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Rehabilitációs hozzájárulás összege I.

Kérdés: Figyelembe vehető egy fő megváltozott munkaképességű dolgozóként az a rokkantsági ellátásban részesülő dolgozó, aki az év folyamán 6 alkalommal, összesen több mint 4 hónapig keresőképtelen volt?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 23. § (4) bekezdése a rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó kötelezettség meghatározása során létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Az új Tbj-tv. szerint a rehabilitációs hozzájárulásban részesülő munkavállaló csak 10 százalékos nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. Vonatkozik ez a járulékkedvezmény a rokkantsági ellátásban részesülő dolgozóra is?
Részlet a válaszából: […] ...megváltozott munkaképességű munkavállalók vonatkozásában csak a munkaadó jogosult szociálishozzá-járulásiadó-kedvezményre a Szocho-tv. 13. szakaszában foglaltak szerint, ám az e körbe tartozó munkavállalók biztosítási jogviszonyból származó járulékalapot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 10.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló szakképzési hozzájárulása

Kérdés: Kell szakképzési hozzájárulást fizetni a rehabilitációs kártyával foglalkoztatott munkavállaló, illetve tag után?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben megváltozott munkaképességű személynek minősülő munkavállalóról, illetve társas vállalkozókról van szó, akik után a kifizető a Szocho-tv. 13. szakasza szerinti adókedvezményt érvényesít, amihez már nincs szükség - az egyébként már megszűnt -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása

Kérdés: Van valamilyen kötelezettsége a munkáltatónak egy megváltozott munkaképességű munkavállalója esetében azon túl, hogy igénybe veszi utána a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt, valamint 5 nap pótszabadságot biztosít a számára? Kell nyilvántartást vezetni abban az esetben is, ha a munkáltató csak egy megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat? Valóban nem kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie annak a cégnek, ahol a munkavállalók létszáma nem éri el a 25 főt?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személy után a foglalkoztató a Szocho-tv. 13. §-a alapján valóban szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt vehet igénybe. A jogszabályi hely alkalmazásában megváltozott munkaképességűnek az minősül,- akinek az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Miként kell figyelembe venni a rehabilitációs hozzájárulás összegének a meghatározása során azokat a munkavállalókat, akiknek a napi munkaideje a felére, tehát napi 4 órára csökkent?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 23. § (4) bekezdése alapján a rehabilitációs hozzájárulás vonatkozásában a létszámot a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerint kell megállapítani. A KSH említett útmutatójának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Figyelembe veheti a munkáltató a dolgozót a megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény, illetve a rehabilitációs hozzájárulás vonatkozásában abban az esetben, ha nem rendelkezik a megváltozott munkaképességű személy állapotára vonatkozó orvosi szakvéleménnyel, ám a rokkantsági ellátás megállapítására vonatkozó határozat alapján egyértelműen megállapítható az érintett egészségi állapota?
Részlet a válaszából: […] ...meg. Annál is inkább, mert a 2011. évi CXCI. tv. 22. §-ának (7) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy a foglalkoztatónak a megváltozott munkaképességű munkavállalókról a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása céljából nyilvántartást kell vezetnie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók betegszabadsága

Kérdés: Valóban figyelembe vehető a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmények megállapítása során a megváltozott munkaképességű munkavállalók betegszabadságának idejére járó díjazás annak ellenére, hogy általános esetben ez a kifizetés nem tartozik a kedvezményes juttatások közé? Előadásokon különböző információk hangzottak el ezzel a témával kapcsolatban, ezért pontosításra szorul a kérdés.
Részlet a válaszából: […] ...a megváltozott munkaképességű munkavállalók betegszabadságának idejére járó díjazás - a törvényben foglalt mértékig - valóban mentes a szociális hozzájárulási adó alól.A Szocho-tv. 17. §-ának (2) bekezdése rögzíti, hogy az egyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Támogatások rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló után

Kérdés: Milyen támogatást vehet igénybe a munkáltató a rehabilitációs ellátásra jogosult "D" kategóriába sorolt munkavállalója után? Hol és milyen módon igényelhetők a támogatások?
Részlet a válaszából: […] ...másik része pályázat nélkül, minden foglalkoztató számára érvényesíthető. Az e körbe tartozó lehetőségek közül első helyen a megváltozott munkaképességű munkavállalók után igénybe vehető szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt kell megemlítenünk. Ezzel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.
1
2
3