tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

38 találat a megadott tiszteletdíj tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Tiszteletdíj
Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon a közhasznú egyesület elnökének biztosítási jogviszonyát abban az esetben, ha a havi tiszteletdíjából származó adó- és járulékköteles jövedelme meghaladja a minimálbér 30 százalékát? Ha igen, akkor milyen jogcímkóddal történik a bejelentés, illetve milyen közterheket kell megfizetni a jövedelem alapján?
Részlet a válaszból: […]jövedelemnek minősül, így a kifizetőnek a teljes összegből kell levonni a 15 százalékos személyijövedelemadó-előleget. Mivel a kifizetett összeg meghaladja a minimálbér 30 százalékát, és létrejön a biztosítási jogviszony, így a járulékkötelezettség is, ezért a 10 százalékos egyéni nyugdíj- és a 7 százalékos egészségbiztosítási járulékot
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6195
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Nyugdíjas választott tisztségviselő tiszteletdíja
Kérdés: Meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót, illetve le kell vonni a járulékokat egy részvénytársaság öregségi nyugdíjban részesülő elnökségi tagjának havi tiszteletdíjából 2019. évben?
Részlet a válaszból: […]biztosítási jogviszonyát a Tbj-tv. 5. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint kell elbírálni, azaz ha a tiszteletdíjból származó havi adóköteles jövedelme eléri a minimálbér (149 ezer forint) 30 százalékát, akkor fennáll a biztosítási kötelezettsége, tehát biztosítottként be kell őt jelenteni, és jövedelmét (a személyi jövedelemadó mellett) 10 százalékos nyugdíjjárulék és 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulék is terheli. Az említett határösszeg alatti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6017
3. találat: Tiszteletdíj
Kérdés: Törvényesen jár el a lakásfenntartó szövetkezet abban az esetben, ha a tiszteletdíjat nettóban fizeti ki? Hány százalék járulékot kell befizetnie a munkaadónak a nettóban kifizetett, havonként folyósított tiszteletdíj után?
Részlet a válaszból: […]tevékenységből származó havi járulékalapot képező (az Szja-tv. szerinti adóelőleg-alap számításánál figyelembe veendő) jövedelme eléri a minimálbér 30 százalékát (38 250 forintot) vagy naptári napokra ennek harmincadrészét (1275 forintot).Amennyiben a biztosítás fennáll, a tiszteletdíj összegéből a munkaadónak a 15 százalékos szja mellett le kell vonnia a 10 százalékos nyugdíjjárulékot, a 4 százalékos egészségbiztosítási járulékot és a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, ami egyébként a saját jogú nyugdíjas személyt nem terheli.Biztosítás híján (tehát az említett határösszeg alatti jövedelem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5496
Kapcsolódó tárgyszavak:
4. találat: Lakásszövetkezet nyugdíjas elnökének tiszteletdíja
Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli egy lakásszövetkezet elnöki tisztséget ellátó nyugdíjas tagját abban az esetben, ha évente egyszer, illetve ha havi rendszerességgel kap tiszteletdíjat?
Részlet a válaszból: […]minimálbér harminc százalékát (29 400 forintot), illetve naptári napokra annak harmincadrészét (980 forintot) [Tbj-tv. 5. § (1) bekezdésének g) pontja és (2) bekezdése]. A lakásszövetkezeti elnök biztosítási kötelezettségének elbírálásánál azt az időszakot kell figyelembe venni, amely a választása napjától a tiszteletdíj fizetéséig, illetve az előző kifizetéstől az újabb díj kifizetésének napjáig, vagy ha a tisztség megszűnt, akkor a tisztség megszűnésének napjáig eltelt [Tbj-tv. R. 4. § (5) bekezdése]. Amennyiben az elnök biztosítási kötelezettsége az előzőek szerint megállapítható, a lakásszövetkezet egyéni járulékok címén 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, továbbá 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot köteles a tiszteletdíjából levonni, bevallani és befizetni. (Saját jogú nyugdíjasként az elnököt a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási és a 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulék nem terheli.) Amennyiben az elő­zőekben említett összeghatárt a tiszteletdíj nem éri el, biztosítási kötelezettség hiányában az elnöktől az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4145
Kapcsolódó tárgyszavak:
5. találat: Tiszteletdíj
Kérdés: Le lehet mondani a tiszteletdíjról?
Részlet a válaszból: […]számfejtésre kerül, és aki azt követően rendelkezik a tiszteletdíj sorsáról, vagy esetlegesen a díjról előre lemond, azaz ingyenesen vállalja a tisztség ellátását, és így a kifizetőnél ténylegesen nem is lehet szó tiszteletdíj juttatásáról. Az első esetben a tiszteletdíj után az általános szabályok szerint keletkezik a személyijövedelemadó- és járulék­fizetési
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4112
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Nyugdíjas magánszemély tiszteletdíja
Kérdés: Milyen teendői vannak annak a nyugdíjas magánszemélynek, aki önkormányzati felügyelőbizottsági tag lett, és tiszteletdíjban részesül?
Részlet a válaszból: […]ért, ún. korhatár előtti ellátásban részesülő személyekre vonatkozik, így például azokra a nőkre is, akik a 40 év jogosultsági időre tekintettel részesülnek öregségi nyugdíjban, de még nem érték el az öregségi nyugdíjra jogosító életkort. Az alábbi esetekben viszont szüneteltetni kell az öregségi nyugdíj folyósítását, amennyiben az illető személy- közalkalmazotti jogviszonyban,- kormányzati szolgálati jogviszonyban,- állami vezetői szolgálati jogviszonyban,- közszolgálati jogviszonyban,- bírói szolgálati viszonyban,- igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,- ügyészségi szolgálati viszonyban,- fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban, vagy- a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.Az éves keretösszeg elérését - annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül - az érintettnek, a folyósítási törzsszámra való hivatkozással, be kell jelentenie a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. Szintén bejelentési kötelezettsége van mind a nyugdíjban, mind a korhatár előtti ellátásban részesülő személynek, ha közfoglalkoztatási jogviszonyt létesít. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a nyugdíjas az esetleges jogalap nélkül kifizetésre kerülő ellátás teljes összegének visszafizetésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4111
7. találat: Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának járulékai
Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a magánszemélyeket, illetve a munkáltatót egy kft. nyugdíjas felügyelőbizottsági tagjainak tiszteletdíja után?
Részlet a válaszból: […]tiszteletdíj adóalap-kiegészítéssel növelt összege után a kft.-t 27 százalékos mértékű szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség terheli [2011. évi CLVI. törvény 455. §-a (2) bekezdésének h) pontja]. Nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni az adóelőleg-alap számításánál, ha a díjazott írásban nyilatkozik a kifizetőnek, hogy az összevont adóalapba tartozó várható éves jövedelme az adott kifizetéssel együtt sem haladja meg a 2 millió 424 ezer forintot. A saját jogú nyugdíjasnak minősülő felügyelőbizottsági tag tiszteletdíjából a társaságnak 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot kell levonnia. Ha a nyugdíj folyósítása szünetel, a saját jogú nyugdíjasnak minősülő tisztségviselő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3768
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Választott tisztségviselők tiszteletdíjának közterhei
Kérdés: Valóban szociális hozzájárulási adót kell fizetni az egészségügyi hozzájárulás helyett 2012. január 1-jétől a részvénytársaságnál munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző választott tisztségviselők a minimálbér 30 százalékát el nem érő tiszteletdíja után?
Részlet a válaszból: […]szerinti önálló tevékenységből származó adóelőleg-alap számításánál figyelembe veendő jövedelem, illetve - ugyanezen szakasz (2) bekezdésének h) pontja értelmében adófizetési kötelezettséget keletkeztet az Szja-tv. szerinti nem önálló tevékenység vagy önálló tevékenység (ide nem értve a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közérdekű önkéntes tevékenységet, az egyéni vállalkozói tevékenységet, a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet, a bérbeadói tevékenységet és az európai parlamenti képviselő e tevékenységét) végzésének alapjául szolgáló jogviszony. A megbízási díj után tehát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3672
9. találat: Társasház választott tisztségviselőjének tiszteletdíja
Kérdés: Kérheti-e egy társasház nyugdíjas választott tisztségviselője havi 12 000 forintos tiszteletdíja kis összegű kifizetésként történő elszámolását?
Részlet a válaszból: […]választhatja azt a lehetőséget, hogy jövedelméből a legmagasabb adókulcs szerinti adót külön adózó (ún. kis összegű) kifizetésként kezeljék. Ebből következően a havi 12 ezer forintos tiszteletdíjat az összevont adóalap részeként kell kezelni, és alkalmazni kell rá a "szuperbruttósítás" szabályait. Az említett összeg alapulvételével a választott tisztségviselőre
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3054
10. találat: Nyugdíjas felügyelőbizottsági tagok egyéni járulékai
Kérdés: Milyen egyéni járulékot kell levonni egy társaság nyugdíjas felügyelőbizottsági tagjai után abban az esetben, ha a részükre kifizetett havi 100 000 forint összegű tiszteletdíj meghaladja a biztosításra előírt összeget?
Részlet a válaszból: […]biztosítás. Ennek megfelelően tiszteletdíjuk után meg kell fizetni a 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot, illetve jövedelmüket terheli a 9,5 százalékos nyugdíjjárulék és a 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulék. Az egészségbiztosítási
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2204
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 38 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést