tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

194. Társadalombiztosítási Levelek / 2011. április 12.

TARTALOM

3331. kérdés Kedvezményes nyugdíjra jogosult közalkalmazott nő felmentése
Megszüntethető-e nyugdíjjogosultság címén felmentéssel a 40 évi jogosultsági idővel rendelkező öregségi teljes nyugdíjra életkortól függetlenül jogosult közalkalmazotti jogviszonyban álló nő jogviszonya, illetve vonatkozik-e rá a kedvezményes jubileumi jutalomra való jogosultság?
3332. kérdés 1956-ban született közalkalmazott kedvezményes nyugdíjazása
Beszámítható-e a szünidei foglalkoztatás ideje a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év szolgálati időbe annak az 1956-ban született nőnek az esetében, akinek így 2012. február 25-én lenne meg a 40 éve? Újból meg kell-e kérni a szolgálati időt a kedvezményes nyugdíj igénylése esetén? Mennyi időre mentheti fel a munkáltató a munkavégzés alól a közalkalmazottat, amennyiben kéri a munkaviszony felmentéssel történő megszüntetését? Munkáltatói jogkör mérlegelése alapján, vagy a Kjt. felmentési időre vonatkozó rész szerint?
3333. kérdés Korengedményes nyugdíj időpontja
Szabályos lesz-e a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás abban az esetben, ha 2011 májusában 2011. december 31-ét jelölik meg a nyugdíjazás időpontjául? Fenntarthatja-e a munkavállaló a biztosítási jogviszonyát a korengedményes nyugdíj időtartama alatt?
3334. kérdés Egyéni vállalkozó előrehozott öregségi nyugdíja
Meg kell-e szüntetnie vagy kell-e szüneteltetnie az egyéni vállalkozói tevékenységét annak a vállalkozónak, aki előrehozott öregségi nyugdíjba kíván vonulni? Amennyiben a nyugdíjazás után tovább folytatja a tevékenységet, mikortól nem kell a minimálbér után megfizetnie a járulékokat?
3335. kérdés Rokkantsági járadékos munkavállaló kereseti korlátja
Milyen kereseti korlát vonatkozik arra a munkavállalóra, aki 2010 évtől 85 százalékos egészségkárosodása miatt rokkantsági járadékban részesül? Milyen mértékű járulékot kell fizetnie, mikor és hová kell jelenteni a keresetét?
3336. kérdés Nyugdíjemelés megállapítása töredékidőszakok alapján
Hogyan lesz jogosult a 0,5 százalékos nyugdíjemelésre az a nyugdíjas foglalkoztatott, aki az elmúlt időszakban évente 1-2 hónapot megbízási jogviszonyban állt egy kft.-nél, és a megbízási díja alapján minden esetben biztosítottnak minősült?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3337. kérdés Információ bejelentési kötelezettség teljesítéséről
Hogyan szerezhet információt egy magánszemély arról, hogy a munkáltatója eleget tett-e a bejelentési kötelezettségének vele kapcsolatban?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3338. kérdés Szolgálati idő megállapítása nyugdíjra még nem jogosult személy részére
Megtudhatja-e egy 30 éves munkavállaló, hogy eddig hány év szolgálati időt szerzett, illetve hogy milyen nyugellátásra lesz majd jogosult?
3339. kérdés Megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállaló valótlan nyilatkozata
Van-e valamilyen kötelezettsége a foglalkoztatónak abban az esetben, ha egy 2010 júliusában megbízási jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló nyilatkozatáról kiderül, hogy nem felelt meg a valóságnak? A megbízott úgy nyilatkozott, hogy a főállásában szerzett jövedelme alapján már elérte a nyugdíjjárulék felső határát. Hogyan kaphatja vissza a munkavállalótól a megfizetendő nyugdíjjárulékot a cég?
3340. kérdés Részmunkaidős munkavállaló szolgálati ideje
Szolgálatiidő-számítás szempontjából teljes munkaidősnek minősül-e az a munkaviszony, amelyben heti 36 órás teljes munkaidős foglalkoztatásban állapodtak meg a felek, havi bruttó 72 000 forintos díjazás ellenében? Van-e jelentősége annak, ha a dolgozó őstermelői tevékenységet is folytat?
3341. kérdés PhD-ösztöndíjas megbízott közterhei
Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli az állami PhD-ösztöndíjban részesülő magánszemély megbízási díját? Hogyan változik a helyzet, ha időközben az egyetemmel is köt megbízási szerződést?
3342. kérdés Társas vállalkozó minimum-járulékalapja
Mi a lényege a Tbj-tv. R. 6. § módosításának? Korábban is és most is, vagy a tárgyév első napjától, vagy a tevékenység év közben történő megkezdése esetén ennek napjától a tárgyhónap utolsó napjáig kell vizsgálni, hogy a járulékalap eléri-e a Tbj-tv. szerinti minimálbér összegét. Helyes-e az alábbi számítás, ha januárban 0 forint, februárban 600 000 forint, márciusban 0 forint, áprilisban és májusban 50 000 forint, júniusban pedig 0 forint összegű kivét esetén a járulékalap január hóban 94 000 forint, februárban 600 000 forint-94 000 forint = 506 000 forint, márciusban 0 forint, április és május hónapban 50 000 forint, júniusban pedig 0 forint?
3343. kérdés Őstermelő bevallási kötelezettsége
Kell-e küldenie a 1158-as bevallást annak az őstermelőnek, aki 2011. január 31-ig rendelkezett egy 6 órás munkaviszonnyal, amely megszűnt? Munkanélküli-ellátást igényelt, ahol nyilatkoznia kellett, hogy az előző évi és a várható éves bevétele nem érte el a 600 ezer forintot. Az ellátást már folyósítják a részére. Meg kell-e küldenie a bevallást akkor, ha édesanyja ápolása miatt ápolási díjban fog részesülni? Kizáró ok-e az őstermelés folytatása az ápolási díj szempontjából?
3344. kérdés Próbaidő közalkalmazott közszolgálati jogviszonyba történő áthelyezése esetén
Kötelező-e a kinevezésben próbaidő kikötése abban az esetben, ha egy közalkalmazott áthelyezés keretében közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyt kíván létesíteni?
3345. kérdés Társasház bérbeadása után levonandó adó
Milyen adóalap után kell levonni a 16 százalék személyi jövedelemadót, ha egy cég egy társasháztól bérel ingatlant? Meg kell-e jeleníteni a számlában a 27 százalékos adóalap-kiegészítést?
3346. kérdés Jogalap nélkül felvett GYES visszafizetése
Helyesen értelmezi-e a határozatot az a kismama, aki GYES-ben részesült, majd amikor megszületett a legkisebb gyermeke, GYED-et igényelt, és a Magyar Államkincstártól kapott határozat alapján úgy gondolja, hogy a többletként kiutalt GYES összegét nem neki, hanem az egészségbiztosítási pénztárnak kell visszafizetnie? Valóban előfordulhat-e ez a helyzet?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére