Próbaidő

Kérdés: Ki lehet kötni 180 napos próbaidőt valamilyen módon a munkaszerződésben, illetve egyéb megállapodásban, abban az esetben, ha a foglalkoztatónál nincs érvényben kollektív szerződés?
Részlet a válaszából: […] ...próbaidő a munkaszerződés eshetőleges eleme. Lényege, hogy tartama alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntetheti [Mt. 79. § (1) bekezdés a) pont]. Éppen ezért a próbaidő kikötésének fontos törvényi korlátjai vannak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Próbaidő

Kérdés: Kötelező feltüntetni a próbaidő mértékét a munkaszerződésben? Milyen mértékű próbaidő vonatkozik a munkáltatóra és a munkavállalóra abban az esetben, ha nem határozták meg a mértéket a munkaszerződésben?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. a próbaidő intézményét úgy szabályozza, hogy a felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek a próbaidőt - legfeljebb egy alkalommal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Próbaidő

Kérdés: Mikor jár le napra pontosan a próbaideje annak a munkavállalónak, akit 2018. június 25-től foglalkoztatnak 3 hónapos, illetve 90 napos próbaidő kikötése mellett?
Részlet a válaszából: […] ...§-ának (5) bekezdése értelmében a felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek a próbaidőt - legfeljebb egy alkalommal?- meghosszabbíthatják...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

Próbaidő köztisztviselő áthelyezése esetén

Kérdés: Köthet ki jogszerűen próbaidőt az áthelyezést követően az új munkáltató abban az esetben, ha egy kerületi közigazgatási szervnél határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő végleges áthelyezés keretében egy másik kerületi közigazgatási szerv munkáltatónál kíván közszolgálati jogviszonyt létesíteni?
Részlet a válaszából: […] ...Kt-tv. 46. §-ában foglalt rendelkezések rendelkeznek a próbaidőre vonatkozó előírásokról.E rendelkezések értelmében a kinevezésben - a 41. § (1) bekezdésének b) pontjában (a hivatásos szolgálati, illetve a katonai szolgálati jogviszonyban állók a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Adótartozás levonása próbaidő alatt

Kérdés: Levonható az adótartozás a próbaidő alatt számfejtett munkabérből?
Részlet a válaszából: […] ...tekintettel kifizetett pénzbeli juttatás, amelyet személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség terhel a magán­személynél.A próbaidő jogintézménye az Mt. által szabályozott, és csupán arra szolgál, hogy a szerződő felek megismerhessék egymást, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 14.

Próbaidő közalkalmazott közszolgálati jogviszonyba történő áthelyezése esetén

Kérdés: Kötelező-e a kinevezésben próbaidő kikötése abban az esetben, ha egy közalkalmazott áthelyezés keretében közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyt kíván létesíteni?
Részlet a válaszából: […] ...közalkalmazotti jogviszonyban a próbaidő kikötésérevonatkozó előírásokat a Kjt. 21/A. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák.E rendelkezések értelmében a kinevezésben a közalkalmazottijogviszony létesítésekor - meghatározott kivétellel - 3...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 12.

Betegállomány próbaidő alatt

Kérdés: Szünetel-e a próbaidő a betegállomány ideje alatt, illetve meghosszabbítható-e ezzel az időtartammal? Felmondhat-e a munkáltató ebben az esetben a betegállomány ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] ...próbaidő a munkajog munkaviszonyhoz kötődő sajátosintézménye. A próbaidő rendeltetése az, hogy ez idő alatt a munkáltató és amunkavállaló "kipróbálják egymást", és ha valamelyik úgy dönt, hogy amunkaviszony elképzelésének nem felel meg, ezért nem kívánja fenntartani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 26.

Szabadság kiadása próbaidő alatt

Kérdés: Kötelező-e kiadni egy december hónapban belépett próbaidős dolgozó szabadságát?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató köteles a próbaidős munkavállaló szabadságát isaz esedékesség évében kiadni. Ez alól csak a törvényben előírt okok esetén vankivétel. Az, hogy a munkavállaló a próbaidő alatt nem rendelkezhet aszabadságával, nem jelenti azt, hogy a munkáltató nem adhatja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 24.

Próbaidő

Kérdés: Milyen feltételei vannak a próbaidő kikötésének, milyen következményekkel jár, ha a próbaidő kikötése érvényes, illetve ha a próbaidő kikötése érvénytelen?
Részlet a válaszából: […] ...próbaidőre vonatkozó előírásokat az Mt. 81. §-ában foglaltrendelkezések tartalmazzák. E rendelkezések értelmében munkaszerződésben, a munkaviszonylétesítésekor próbaidő is kiköthető. A próbaidő tartama 30 nap, kollektív szerződés, illetve afelek ennél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 3.

Igazolatlan távollét

Kérdés: A 90 napos próbaidő alatt a munkáltató 5 munkanap igazolatlan távollét miatt megszünteti a munkavállaló jogviszonyát. Kell-e társadalombiztosítási járulékot fizetnie a munkaadónak az 5 napra, és a bérlapon fel kell-e tüntetni a munkavállaló igazolatlan távollétét?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalónak a munkavégzése alapján jár a munkabér.Értelemszerűen nem jár munkabér arra az időszakra, amely alatt a munkavállalóigazolatlan távolléte miatt munkát nem végzett. Munkabér hiányában a kiesőnapokra járulékfizetési kötelezettség sem keletkezik, ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.
1
2