Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

Kérdés: Hogyan kell értelmezni az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésére vonatkozó új járulékszabályt? Miként érinti ez az egészségügyi szolgáltatást és az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettséget?
Részlet a válaszából: […] ...változás az egyéni vállalkozóként történő járulékfizetést érinti.A Tbj-tv. 40. §-a (4) bekezdésének f) pontja értelmében a minimumjárulék-fizetésre kötelezett egyéni vállalkozó abban az esetben nem köteles minimumjárulék-fizetést teljesíteni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Egyszemélyes kft. tagjának jogviszonya

Kérdés: Helyesen jár el a közteherfizetési kötelezettség megállapítása során egy egyszemélyes kft., amelynek tagja az ügyvezetői tevékenység ellátása mellett tagként személyesen közreműködik a társaság tevékenységében is, de jövedelmet nem vesz fel, és mivel jelenleg rendelkezik egy heti 40 órás munkaviszonnyal, a '08-as bevallásban nem szerepeltet semmilyen közterhet? Hogyan változik a járulékfizetési kötelezettség, ha a tagnak lecsökken a munkaideje heti 20 órára, és a saját cégében is munkaviszonyt létesít? Csak a 20 órára járó munkabér után kellene ebben az esetben megfizetni a járulékot, a szociális hozzájárulási adót és a személyi jövedelemadót, vagy a garantált bérminimum lesz a közterhek alapja? Megoldható, hogy a kft.-ben továbbra sem vesz fel jövedelmet, és csak a bérminimum fele után fizeti meg a járulékot, és mivel nincs munkabére, nem fizet szja-t és szochót?
Részlet a válaszából: […] ...tekintettel – mivel ezek alapján a foglalkoztatása eléri a heti 36 órát – társas vállalkozóként továbbra is mentesül a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól.Annak sincs azonban akadálya, hogy a személyes közreműködést és az ügyvezetést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Kft. rokkantsági ellátásban részesülő ügyvezetője

Kérdés:

Jogosult a megváltozott munkaképességű munkavállalókat megillető szociálishozzájárulásiadó-kedvezményre egy kft. nyugdíjkorhatárt betöltött, rokkantsági ellátásban részesülő tagja, aki eddig nem működött közre a társaság tevékenységében, de most ő lett az ügyvezető? Meg kell fizetni a minimumjárulékot ebben az esetben az ügyvezetői státuszra tekintettel?

Részlet a válaszából: […] Valóban, a kérdésben említett tag ügyvezetői státuszára tekintettel a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja alapján társas vállalkozónak minősül, és mivel nem részesül öregségi nyugdíjban (továbbra is a rokkantsági ellátás kerül folyósításra a számára, amely nyilván...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Egyéni vállalkozó minimumjáruléka

Kérdés:

Mentesül a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól az egyéni vállalkozó abban az esetben, amennyiben részmunkaidős – heti 20 órás – munkaviszonyban áll, de egyébként a keresete meghaladja a garantált bérminimumot, tehát teljes szolgálati időt szerez?

Részlet a válaszából: […] Sajnos nem. A jogszabály e tekintetben egyértelműen fogalmaz. A Tbj-tv. 42. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében fennálló munkaviszonyára tekintettel az egyéni vállalkozó abban az esetben mentesül a minimumkötelezettség alól, amennyiben abban a foglalkoztatása a heti 36...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Átalányadózó egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Mi lesz a járulékalapja annak az átalányadózó egyéni vállalkozónak, aki 2023. szeptember 30-ig főállású volt, bevételt nem realizált, így a garantált bérminimum alapján teljesítette a járulékfizetést, október 1-jétől munkaviszonyban áll, és a IV. negyedévben 10 millió forint vállalkozói bevételt szerez, amiből 6 millió forint a jövedelem?
Részlet a válaszából: […] ...szochoalapot képező jövedelmet azonban az átalányadózóra vonatkozó "göngyölítési szabály" alapján csökkenti az első háromnegyed év minimumjárulék- és szociálishozzájárulásiadó-alapja. Így a IV. negyedévi kötelezettség (amennyiben további bevétel nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Egyéni vállalkozó örökbefogadói díja

Kérdés:

Szüneteltetnie kell az egyéni vállalkozását annak a személynek, aki örökbe fogad egy kisbabát, és ezért örökbefogadási ellátást fog kapni több hónapon keresztül? Abban az esetben, ha nem kell szüneteltetni a vállalkozást, kötelezett a minimumjárulékok megfizetésére az egyéni vállalkozó az örökbefogadási ellátás folyósításának időtartama alatt?

Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett "örökbefogadási ellátás" vélhetően az Eb-tv. 42/H. szakasza szerinti örökbefogadói díjat jelenti. Erre az ellátásra az a biztosított jogosult, aki a második életévét betöltött gyermeket, illetve ikergyermekek esetén a harmadik életévüket betöltött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Átalányadózó egyéni vállalkozó munkaviszonya

Kérdés: Kötelezett minimumjárulék fizetésére egy átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha egy kft. tulajdonosaként heti 40 órás munkaviszony keretében végzi az ügyvezetői teendőket, de – likviditási problémák miatt – jelenleg nem részesül munkabérben? Az ügyvezető nincs fizetés nélküli szabadságon, ellátja a teendőit, tehát megvalósul a heti 36 órás foglalkoztatás.
Részlet a válaszából: […] ...a rosszhiszemű joggyakorlás kérdése is, hiszen a jogalkotó egyértelműen azért engedte el az átalányadózó egyéni vállalkozó minimumjárulékát, mert a munkaviszonyban bizonyosan megtörténik a járulékfizetés.(Kéziratzárás: 2023. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Levelező tagozatos ügyvezető közterhei

Kérdés:

Meg kell fizetni a minimumjárulékokat a továbbiakban egy betéti társaság ügyvezetője után, aki eddig nappali tagozatos egyetemi hallgató volt, de szeptembertől levelező tagozaton folytatja tovább a tanulmányait? Módosítani kell a biztosítás bejelentését ebben az esetben? Elláthatja ezután az ügyvezetői teendőket heti 4 órás munkaviszonyban, jelképes munkabér ellenében a közterhek optimalizálása érdekében, tekintettel arra, hogy a társaságnak jelenleg nagyon kevés a bevétele?

Részlet a válaszából: […] Az említett társas vállalkozót szeptembertől havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli, ami azt jelenti, hogy a társadalombiztosítási járulékot havonta legalább a minimálbér, a szociális hozzájárulási adót pedig legalább a minimálbér 112,5 százaléka...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Keresőképtelen átalányadózó egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége

Kérdés: Miként alakul annak a biztosítások közvetítésével foglalkozó átalányadózó egyéni vállalkozónak a járulékfizetési kötelezettsége, aki 2023. július 6-tól keresőképtelen, de jelenleg is érkezik bevétele? A vállalkozó jövedelme ezzel a bevétellel érte el az adómentes részt.
Részlet a válaszából: […] ...míg a szociálishozzájárulásiadó-alapot ugyanezen összeg 112,5 százaléka alapulvételével kell meghatározni.A III. negyedévre viszont a minimumjárulék- és szociálishozzájárulásiadó-alapot csak azon időszakra (napokra vagy hónapokra) kell megállapítani, amelyekre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Táppénzre nem jogosult keresőképtelen munkavállaló

Kérdés: Számfejthet a munkáltató munkabért a biztosítási jogviszony szünetelésének elkerülése érdekében annak a munkavállalónak a részére, akinek a táppénzjogosultsága július 25-én lejárt, de csak augusztus 1-jétől vált keresőképessé? Amennyiben igen, akkor a járulékalapnak ebben az esetben is el kell érnie a minimálbér 30 százalékát?
Részlet a válaszából: […] ...lesz.A Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése a minimális járulékalapot havi szinten határozza meg azzal, hogy arányosan csökken a minimumjárulék-alap a táppénzes napokkal. Ez azt jelenti, hogy az érintett után július hónapra a minimális járulékalapot a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.
1
2
3
24