Családi pótlék folyósításának szüneteltetése

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a szülőnek abban az esetben, ha a 15 éves középiskolás gyermeke sok órát mulasztott az iskolában, ezért jelenleg nem folyósítják részükre a családi pótlékot?
Részlet a válaszából: […] A legfontosabb, és tulajdonképpen az egyedüli megoldás az, ha a gyermek elkezdi a rendszeres iskolába járást, és ezzel jogot szerez rá, hogy a családi pótlékot ismételten folyósítani lehessen a szülei részére. A Cst. szerint, amennyiben a tanköteles vagy a tankötelezettsége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Rehabilitációs ellátás folyósítása

Kérdés: Mikor folyósítják a jogosult részére a megállapított rehabilitációs ellátást?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs ellátást (és a rokkantsági ellátást is) a nyugdíjfolyósító szerv, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (1139 Budapest, Váci út 73.) folyósítja a nyugdíjakhoz hasonlóan folyósítási törzs-számon. A megállapított összeg kiutalásáról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Családi pótlék külföldre költözés esetén

Kérdés: Van valamilyen kötelezettsége a családi pótlékkal kapcsolatban annak a családnak, akik előreláthatóan huzamosabb időre külföldre költöznek, vagy magyar állampolgárként továbbra is jogosultak lesznek az ellátásra?
Részlet a válaszából: […] A Cst. és a Cst. R. alapján valamennyi, a folyósítással kapcsolatban jelentőséggel bíró változásról a kérelmezőnek 15 napon belül tájékoztatnia kell az ellátást megállapító szervet, vagyis a lakcíme szerint illetékes kormányhivatalt. A külföldre költözés a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Ukrán menekültek foglalkoztatásának támogatása

Kérdés: Milyen feltételek mellett jár a támogatás az ukrajnai menekültek hazai foglalkoztatása esetén?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben a 96/2022. Korm. rendelet ad segítséget. Magyarország a munkáltatóknak nyújtott támogatással segíti az ukrán menekültek magyarországi foglalkoztatását, amely támogatást a munkáltató köteles az ukrán munkavállaló lakhatási és utazási költségei-nek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Tb-kiskönyv

Kérdés: Mit tehet a kifizetőhely abban az esetben, ha a munkavállaló tb-kiskönyvében nem szerepel a fizetés nélküli szabadság időszaka? Az érintett dolgozó több mint négy évig dolgozott egy kormányhivatalnál kormányzati tisztviselői jogviszonyban, 2022. januártól márciusig fizetés nélküli szabadságon volt, mert nem vette fel a védőoltást, majd március végén megszűnt a jogviszonya, és elhelyezkedett a versenyszférában. A kérdés egy esetleges későbbi táppénzszámfejtés miatt merült fel.
Részlet a válaszából: […] Az 598/2021. Korm. rendelet - amelyet 2022. március 7-én hatályon kívül helyeztek - 2. §-ának (8) bekezdése valóban lehetőséget adott a munkáltatónak, hogy - az Mt. szabályaival teljesen ellentétes módon - egyoldalúan fizetés nélküli szabadságot rendeljen el abban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Vállalkozás bányász dolgozók részére járó keresetkiegészítés mellett

Kérdés: Egyéni vállalkozása megindítása után kaphatja továbbra is a korábban bányászként megszerzett keresetkiegészítést a magánszemély?
Részlet a válaszából: […] Bár Magyarországon jelenleg nem működik mélyművelésű bánya, néhány éve még előfordult, hogy a korábban föld alatti munkakörben dolgozó bányász munkája során olyan mértékű egészségkárosodást szenvedett, hogy a nehéz fizikai munkáját a továbbiakban nem tudta ellátni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Ukrán állampolgár foglalkoztatása

Kérdés: Hogyan foglalkoztatható egy ukrán állampolgár Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] A harmadik országbeli állampolgárok Magyarországon történő munkavállalásának engedélyezésére kétféle eljárásban kerülhet sor. Az egyik az összevont engedélyezési eljárás (tartózkodási engedély), amely során az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság jár el az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Álláskereső személy keresőtevékenysége

Kérdés: Hogyan befolyásolja az álláskeresési járadék folyósítását, ha az állást kereső személy megbízási díjat kap óraadóként, vagy alkalmi munkavállalóként foglalkoztatják, illetve ha egyéni vállalkozást indít?
Részlet a válaszából: […] Az álláskeresési járadékról az Flt. rendelkezik. A törvény 28. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében megszűnik a járadék folyósítása, ha az álláskereső keresőtevékenységet folytat a keresőtevékenység kezdőnapjától.A törvény szerint keresőtevékenység - az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Nyugdíjas keresőtevékenysége

Kérdés: Be kell jelentenie az öregségi nyugdíjas személynek a nyugdíjintézet felé, ha az ellátás folyósítása mellett valamilyen keresőtevékenységet folytat? Befolyásolhatja a munkavállalás a nyugellátására való jogosultságot?
Részlet a válaszából: […] 2020. július 1-jétől megszűnt a nyugdíj melletti keresőtevékenység korlátozására vonatkozó szabály, amely a nyugdíj folyósításának a szüneteltetését helyezte kilátásba, ha a nyugdíjas keresete meghaladta a mindenkori minimálbér tizennyolcszorosát. A nyugdíjasnak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Családi pótlék visszafizetése

Kérdés: Kérhető valamilyen méltányos elbírálás abban az esetben, ha a szülő családi pótlék visszafizetésére vonatkozó határozatot kapott, mert a gyermeke már nem jár iskolába? A család nagyon nehéz anyagi helyzetben van, jelenleg nem tudják visszafizetni az ellátást.
Részlet a válaszából: […] A jogalap nélkül felvett családi pótlék vagy bármely egyéb ellátás önmagában még nem alapozza meg az annak visszafizetésére irányuló kötelezettséget a felvevő személy részéről. A visszafizettetés feltételei bővek, erről törvény és rendelet is szól. A családi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.
1
2
3
23