Nyugdíjas munkavállalók bejelentése

Kérdés: Mi értelme van a nyugdíjas munkavállalók biztosítottként történő bejelentésének, hiszen ettől függetlenül is jogosultak egészségügyi szolgáltatásra?
Részlet a válaszából: […] Valóban az Art. 16. § (4) bekezdésében elírt bejelentésikötelezettség egyaránt vonatkozik a nyugdíjas és nem nyugdíjas munkavállalókrais.Az ő bejelentésüket - feketefoglalkoztatás ellenőrizhetőségemellett, hiszen ne feledjük el, hogy az említett bejelentés elmulasztása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

Információ bejelentési kötelezettség teljesítéséről

Kérdés: Hogyan szerezhet információt egy magánszemély arról, hogy a munkáltatója eleget tett-e a bejelentési kötelezettségének vele kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 96. § (8) bekezdésében foglaltak alapján anyugdíj-biztosítási igazgatási szerv a biztosított (volt biztosított) kérelméreigazolást állít ki a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokra és akeresetekre, jövedelmekre vonatkozóan a nyilvántartásba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 12.
Kapcsolódó címkék:  

Árvaellátásban részesülő tanulmányainak halasztása

Kérdés: Árvaellátásban részesülőként terheli-e valamilyen kötelezettség a jogosultat, ha felsőfokú tanulmányai során legalább egy évet halasztani szeretne?
Részlet a válaszából: […] ...illetvea tanulói jogviszonyának megszűnéséről és annak időpontjáról az oktatásiintézmény igazolását csatolni szükséges. A bejelentési kötelezettségelmulasztása esetén az ellátásban részesülő személy az esetleges jogalap nélkülkifizetésre kerülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 29.

Megbízott ügyvezető bejelentése

Kérdés: Van-e bejelentési kötelezettsége a 08T1041 nyomtatványon egy újonnan alakult kft.-nek abban az esetben, ha a megbízott ügyvezető egyben képviselő és a munkáltatói jogkör gyakorlója is, nem tagja a kft.-nek, semmiféle díjazásban nem részesül, és más cégnél rendelkezik heti 40 órás munkaviszonnyal?
Részlet a válaszából: […] ...alatt marad [Tbj-tv. 5. § (1) bekezdésének g)pontja]. Biztosítási jogviszony hiányában a társaságnak az ügyvezetőtekintetében bejelentési kötelezettsége nincs, tehát a kérdéses bejelentőlapotkitöltenie nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 8.

Családtámogatási ellátásban részesülők bejelentési kötelezettségei

Kérdés: Milyen bejelentési kötelezettségei vannak annak a személynek, aki valamilyen családtámogatási ellátásban részesül?
Részlet a válaszából: […] ...jogkörben megállapított gyermekgondozásisegély folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt a B) pontbanmegjelölt bejelentési kötelezettségen túl- a gyermek szüleinek a gyermek nevelésében történőakadályoztatása megszűnését,- a gyermek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 3.

Magánerős építkezésen dolgozó munkavállalók bejelentése

Kérdés: Mi a teendője annak a magánszemélynek, aki családi háza építésekor bejelentés nélkül alkalmazott munkavállalókat? A munkaügyi ellenőrzés során "fekete-munkaerő" alkalmazása miatt megbüntették a magánszemélyt, és munkaviszonynak minősítették a foglalkoztatást. Hogyan teheti meg a bejelentést adószám nélkül, tekintettel arra, hogy az APEH magánépítkezésre nem tud adószámot adni?
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. 44. § (3) bekezdése értelmében a foglalkoztatónaka biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségét az Art. 16.§-ában foglaltaknak megfelelően az adóhatóságnak kell teljesítenie. A Tbj-tv.4. § a) pontja értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 30.

Bejelentési kötelezettség teljesítése elektronikus úton

Kérdés: Milyen módon tehet eleget egy könyvelőiroda 2006. január 31-e után az OEP felé történő elektronikus bejelentési kötelezettségének? Az OEP honlapján lévő regisztrációs lap nem teljesen egyértelmű.
Részlet a válaszából: […] ...13. § (1)-(2) bekezdései alapján a Tbj-tv. 44.§-ának (3) bekezdésében előírt foglalkoztatói, valamint a 22-24. §-ok szerintibejelentési kötelezettséget az OEP által rendszeresített, és a kötelezettekrendelkezésére bocsátott program...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 21.

Biztosítottak bejelentése elektronikus úton

Kérdés: A Tbj-tv. változásaiban az olvasható, hogy az egészségbiztosítási pénztárhoz a biztosítottak bejelentését szoftveren kell teljesíteni. Igaz-e ez és hogyan kell kérni a szoftvert?
Részlet a válaszából: […] ...módosította az Art. 31. §-ánakegyes rendelkezéseit, ennek megfelelően 2006. január 1-jétől lehetővé vált,hogy a munkáltatók bejelentési kötelezettségüket elektronikus úton teljesítsék.Az a foglalkoztató/meghatalmazott teljesítheti a bejelentéstelektronikus úton...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 7.

Alkalmazott bejelentésének elmulasztása

Kérdés: Egy utazási irodában APEH-ellenőrök jártak, és egy alkalmazottról megállapították, hogy nincs az egészségbiztosítási pénztárhoz bejelentve. Erre hivatkozással - állítólag - az irodát be fogják zárni, illetve büntetést is kapnak. Lehetséges, illetve jogszerű-e mindez, abban az esetben, ha az érintett munkavállalót a cég bizonyíthatóan nyilvántartásba vette, illetve az EMMA-ba is bejelentette?
Részlet a válaszából: […] ...nem rendelkezik, és a foglalkoztató nem tudjabizonyítani, hogy a tevékenységében közreműködő jogviszonya kívül esik anyilvántartási, bejelentési kötelezettségen, vagy a bejelentési kötelezettségetmár teljesítette. Egy esetleges erre irányuló ellenőrzés során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 3.

Bejelentési kötelezettség

Kérdés: Kötelező-e valakit bejelenteni és utána járulékot fizetni abban az esetben, ha a kft.-nél egyáltalán nem történik munkavégzés?
Részlet a válaszából: […] Bejelentési és járulékfizetési kötelezettség csak biztosítottal összefüggésben keletkezhet. Éppen ezért a válasz érdekében azt kell elsősorban tisztáznunk, hogy áll-e valaki a Tbj-tv. 5. §-ában meghatározott biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 4.
Kapcsolódó címke: