149. Társadalombiztosítási Levelek / 2009. április 21.

TARTALOM

2559. kérdés Külföldön dolgozó magánszemély egészségügyi szolgáltatási járuléka
Kötelezett-e a 4500 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére 2009. április 30-át követően, illetve visszamenőlegesen az a magánszemély, aki 2006 óta az USA-ban végez kutatómunkát egy laboratóriumban, 2008-ban megkapta a zöldkártyát 10 évre, azaz nyugodtan vállalhat munkát, és nem kell minden egyes évben hazautaznia, hogy meg legyen hosszabbítva a vízuma? A magánszemélynek Magyarországon nincs semmilyen jövedelme, de magyar lakcíme van, eddig azonban még nem kapott semmilyen értesítést, hogy nem érvényes a taj-kártyája.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2560. kérdés Kenyai állampolgárságú munkavállaló társadalombiztosítási közterhei
Milyen járulékokat kell levonni attól az adószámmal, taj-kártyával és lakcímkártyával rendelkező kenyai állampolgártól, akit munkaviszony keretében alkalmaz egy kft.? Be kell-e léptetni magánnyugdíjpénztárba a munkavállalót?
2561. kérdés Evás kkt. tagjainak szja-fizetési kötelezettsége
Kötelezettek-e szja fizetésére egy bevételi nyilvántartást vezető evás kkt. tagjai, akik személyesen is közreműködnek a kkt. tevékenységében, és megfizetik a járulékokat a minimálbér kétszerese, azaz 2009. évben a 143 000 forint után? A társasági szerződés szerint a személyes közreműködésükért nem kapnak semmilyen összegű juttatást. Vannak olyan értelmezések, hogy csak a minden évben érvényes minimálbér mentes az szja alól a fenti esetben, azaz a kkt.-tagoknak meg kell-e fizetni az szja-t, ha a minimálbérnél több után fizetik meg a járulékaikat?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
2562. kérdés Kft. ügyvezetőjének munkaviszonya
A jelenlegi jogszabályok alapján elláthatja-e a tevékenységét munkaviszony keretében egy kft. ügyvezetője abban az esetben, ha a társasági szerződés erre vonatkozóan semmilyen információt nem tartalmaz?
2563. kérdés Munkaviszonyban álló mezőgazdasági őstermelő szülése
Meg kell-e szüntetnie az őstermelői tevékenységét egy munkaviszonyban álló mezőgazdasági őstermelőnek abban az esetben, ha terhességi-gyermekágyi segélyben, illetve GYED-ben részesül?
2564. kérdés Rokkantnyugdíjas munkavállaló kereseti korlátja
Meddig folytathatja a munkát az a rokkantnyugdíjas személy, aki még nem töltötte be a 62. életévét, és jelenleg is dolgozik? A munkavállaló 2005-ben vált rokkantnyugdíjassá, a nyugellátás alapjául szolgáló keresete 136 801 forint volt, a jelenlegi bruttó munkabére pedig 83 100 forint.
2565. kérdés Rokkantnyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása
Foglalkoztatható-e hat hónap eltelte után is egy III. rokkantsági csoportba tartozó nyugdíjas munkavállaló nyugdíja megszüntetése nélkül abban az esetben, ha a hat egymást követő hónapra vonatkozó havi nettó keresete nem éri el a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkeresete összegének 90 százalékát, vagy hat hónap után meg kell szüntetni a munkaviszonyát?
2566. kérdés Kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó járulékbevallása
Milyen nyomtatványon és hogyan kell teljesíteni a járulékbevallási kötelezettségét annak az egyéni vállalkozónak, aki 2009. június 2-án nyugdíjba vonul, és mint kiegészítő tevékenységű vállalkozó folytatja tevékenységét?
2567. kérdés Munkaidő csökkentése
Milyen adminisztrációs kötelezettségei vannak a munkáltatónak a hatóságokkal, illetve a munkavállalókkal szemben abban az esetben, ha a 12 fő főfoglalkozású munkavállaló heti 40 órás munkaviszonyát a megrendelések csökkenése miatt heti 30 órára kívánja csökkentetni? Kell-e módosítani a munkaszerződést abban az esetben, ha ez a csökkentés csak időleges?
2568. kérdés Adóköteles biztosítási díj társadalombiztosítási közterhei
Milyen társadalombiztosítási közterhek fizetésére kötelezett a cég, illetve a magánszemély a munkáltató által a munkavállaló javára havonta fizetett adóköteles biztosítási díj után?
2569. kérdés Melegétkezési utalvány közterhei
Terheli-e a dolgozót szja- és egyénijárulék-fizetési kötelezettség abban az esetben, ha havonta több mint 12 000 forint értékű melegétkezési utalványt kap?
2570. kérdés Osztalék ehója
A 2008. évi LXXXI. törvény V. fejezet (3) bekezdése szerint a magánszemély nem köteles bevallani az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmet, az osztalékból származó jövedelmet stb. ..., ha az adóévben ilyen jogcímeken megszerzett összes jövedelem nem haladja meg a 100 ezer forintot, és az adót a kifizető levonta. Terheli-e 14 százalékos eho-fizetési kötelezettség a magánszemélyt abban az esetben, ha 2009-ben 100 ezer forint alatti összegben kap osztalékjövedelmet, amelyből a kifizető levonja és befizeti a 25 százalékos szja-t?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2571. kérdés Rokkantnyugdíjas munkavállaló betegszabadsága
Jár-e a 15 nap betegszabadság egy 67 százalékos rokkantsági nyugdíjas munkavállalónak, aki 6 órás munkaviszonyban dolgozik egy cégnél? Jogosult lesz-e a betegszabadságra az ugyancsak 6 órás munkaviszonyban álló rokkantnyugdíjas személy, aki veleszületett süketsége miatt jogosult az ellátásra?
2572. kérdés GYES-en lévő munkavállaló új munkaviszonya
Meg kell-e szüntetni, illetve megszüntetheti-e a munkáltató annak a kismamának a munkaviszonyát, aki jelenleg GYES miatt fizetés nélküli szabadságon van, de a gyermek egyéves kora után munkaviszonyt létesített egy másik munkáltatónál? A dolgozó nem jelentette be az új jogviszonyát a régi munkáltatójának. A GYES lejárta után hogyan kell elszámolni a munkavállaló szabadságát? Jár-e szabadság az új munkáltatónál eltöltött munkaviszony után?
2573. kérdés Jubileumi jutalom
Jogosult-e jubileumi jutalomra az a munkavállaló, aki már több mint 40 éve folyamatosan dolgozik, ebből jelenlegi munkahelyén 26 éve közalkalmazottként, 3 gyermeket szült, a 60-as, 70-es években pedig 5 évig egy állami cégnél dolgozott? A harmincéves jubileumi jutalmat megkapta, a 40 évest viszont nem.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2574. kérdés 55 százalékos egészségkárosodott ellátásai
Milyen jogszabály teszi lehetővé, hogy egy 55 százalékos egészségkárosodott személy rokkantsági nyugdíjat igényeljen?
2575. kérdés Korengedményhez szükséges szolgálati idő
Teljes összegű vagy csökkentett nyugdíjat kap a dolgozó abban az esetben, ha rendelkezik a korengedményes nyugdíjazáshoz szükséges feltételekkel, és a cége vállalja az egyösszegű befizetést? Szükséges-e a teljes összegű nyugdíj megállapításához 40 év szolgálati idő 2009-ben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére