Havi díjas biztosítás

Kérdés: Nem rendszeres jövedelemként, rendszeres jövedelemként vagy béren kívüli juttatásként kell számfejteni a munkavállaló részére biztosított CIB egészségőr-szolgáltatást, amelynek havi alapdíját a cég utalja el, és az összeget bruttósítva számfejtik a munkavállaló munkabérével? Munkaviszonyból származó jövedelemnek, más bérjövedelemnek vagy egyéb jövedelemnek számít ez a juttatás?
Részlet a válaszából: […] ...kérdéses esetben a munkáltató a munkavállaló javára havi díjas biztosítást fizet. A munkáltató által átvállalt biztosítási díj adóköteles jövedelemnek minősül, eltérő rendelkezés hiányában a magánszemély jogcím szerinti jövedelmének, ebben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Munkáltató által adómentesen juttatott biztosítási díj visszavásárlása

Kérdés: Milyen módon és milyen határidővel tudja bevallani és befizetni a magánszemélyt terhelő 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást a munkavállaló a munkáltató által adómentesen juttatott biztosítási díj visszavásárlása esetén? A munkavállalónak ebben az esetben egyéb jövedelme keletkezik, amelyből a biztosító levonja a személyi jövedelemadót, de a százalékos ehót a magánszemélynek kell bevallania és megfizetnie.
Részlet a válaszából: […] Az Eho-tv. 3. §-ának (1) bekezdése szerint a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást alapesetben a kifizető köteles megfizetni, azonban kifizető hiányában a jövedelmet szerző magánszemélynek kell megfizetnie az adóévben kifizetett, juttatott, az Szja-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.

Életbiztosítás közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik egy kft.-nek a dolgozója nevére kötött életbiztosítás összege után?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 1. sz. melléklet 6.3. pontja értelmében akkortekinthető a foglalkoztató által átvállalt biztosítási díj adómentes- a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, - a teljes és végleges munkaképtelenségre szóló baleset- ésbetegségbiztosítás, valamint -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 28.

Adóköteles biztosítási díj társadalombiztosítási közterhei

Kérdés: Milyen társadalombiztosítási közterhek fizetésére kötelezett a cég, illetve a magánszemély a munkáltató által a munkavállaló javára havonta fizetett adóköteles biztosítási díj után?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató által a munkavállaló javára havonta fizetettadóköteles biztosítási díj személyi jövedelemadó szempontjából összevontadóalapba tartozó, nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül.Ebből adódóan járulékalapot képez, ami után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 21.

Munkavállaló javára kötött életbiztosítás

Kérdés: Elszámolható-e költségként a biztosítási díj, és adómentes juttatásnak tekinthető-e abban az esetben, ha egy cég alkalmazottjára teljes életre szóló, nyílt végű, kockázati életbiztosítást (teljes életre szóló befektetési alapokkal rendelkező életbiztosítás) kötött, melynek haláleseti kedvezményezettje a biztosított törvényes örököse? Később a szerződés átköthető, visszavásárolható stb. Milyen adókötelezettség keletkezik, ha a magánszemély a biztosításból esetileg vagy rendszeresen pénzt von ki?
Részlet a válaszából: […] ...szerződés megkötésének időpontjától.A számviteli elszámolás során a társaságnak azt kellmérlegelni, hogy a kifizetett biztosítási díj azonnali és véglegesvagyonvesztést jelent-e, vagy az számára olyan jogokat keletkeztet, amely révéna vagyonvesztés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.

Egyösszegű biztosítási díj járulékai

Kérdés: A munkáltató által a munkavállaló részére fizetett adóköteles biztosítási díjat a cég egy összegben 2007. december hónapban fizeti meg (vonatkozási időszaka: 2007. december-2008. november). A biztosítási díj nem része a cégnél működő cafeteria-rendszernek. Mely időponttól terheli járulékfizetési kötelezettség a céget, illetve a munkavállalót, és melyik havi 0708-as bevallásban kell szerepeltetni az adóköteles biztosítási díjat?
Részlet a válaszából: […] ...vagypostai úton küldi el, a bevételt az átutalás, illetve a postára adás napjávalkell megszerzettnek tekinteni. Az adóköteles biztosítási díj pénzjövedelemként viselkedik,és abban a hónapban keletkeztet adófizetési kötelezettséget, amikor azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 12.

Kft.-tag részére kötött életbiztosítás közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik a társas vállalkozásnak és a magánszemélynek abban az esetben, ha a vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködő 25 százalékos tulajdonosa részére a cég életbiztosítást kötött, melynek a díjait folyamatosan fizeti? A tag a társaságból jövedelmet nem vesz fel. A biztosítás megkötésének az időpontjában a tag munkaszerződéssel foglalkoztatott alkalmazott volt a cégnél, de most másutt van heti 36 órát meghaladó munkaviszonya, így tagként működik közre.
Részlet a válaszából: […] ...adóköteles biztosításidíj után megilleti a magánszemély a biztosítások adókedvezménye az Szja-tv. 42.§-a alapján.Az adóköteles biztosítási díj után a társaságnak 29 százaléktársadalombiztosítási járulékot kell lerónia, míg a társas vállalkozót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 22.

Táppénzen lévő munkavállaló biztosítási díjának közterhei

Kérdés: A munkaadó adóköteles életbiztosítást kötött a munkavállaló részére, díját negyedévente fizeti meg 36 545 forint összegben. Milyen járulékot kell levonásba helyezni a 2004. június hóban esedékes befizetés után, ha a munkavállaló 2004. február 23-tól betegszabadságon, illetve táppénzen volt, 2004. május 18-án szült, és azóta szülési szabadságon van?
Részlet a válaszából: […] ...értelmében a nem önálló tevékenységből származó bevétel, illetve jövedelem részét képezi a munkáltató által fizetett adóköteles biztosítási díj, amely a Tbj-tv. 4. § k) pontja alapján egyben járulékalapot képező jövedelemnek is minősül. Erre tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 9.

Biztosítás díjának közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettsége van a cégnek, illetve a biztosítottnak a cég által 1995-ben kötött és azóta folyamatosan fizetett biztosítás díja után abban az esetben, ha a befizetett összegnek van adómentes és adóköteles része is, és a biztosított 2000. január 2-től tagi jogviszonyban, előtte pedig alkalmazottként dolgozott a társaságnál? Hogyan lehet a közterhek rendezéséről visszamenőleg intézkedni?
Részlet a válaszából: […] ...került sor, akkor azt most a magánszemélynek a kifizető igazolása alapján önellenőrzéssel kell rendeznie. A magánszemély az adóköteles biztosítási díj után igénybe veheti a biztosítások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 31.

Köztehermentes biztosítási formák

Kérdés: A 2004-es változások után melyek azok a biztosítási formák, amelyek díjának átvállalása esetén a munkáltatónak nem kell közterheket fizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...magánszemély mint biztosított vagy kedvezményezett után más által fizetett biztosítási díj adóköteles annál a magánszemélynél, aki a biztosítási szerződésben biztosítottként van megjelölve az Szja-tv. 3. § 50. pontja alapján. Nem keletkezik adókötelezettség a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 24.