tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott biztosítási díj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Havi díjas biztosítás

Kérdés: Nem rendszeres jövedelemként, rendszeres jövedelemként vagy béren kívüli juttatásként kell számfejteni a munkavállaló részére biztosított CIB egészségőr-szolgáltatást, amelynek havi alapdíját a cég utalja el, és az összeget bruttósítva számfejtik a munkavállaló munkabérével? Munkaviszonyból származó jövedelemnek, más bérjövedelemnek vagy egyéb jövedelemnek számít ez a juttatás?
Részlet a válaszból: […]hiányában a magánszemély jogcím szerinti jövedelmének, ebben az esetben munkaviszonyból származó bérjövedelemnek minősül (Szja-tv. 3. § 21., 22., 89. pontok).A bérszámfejtés során minden rendszeresen ismétlődő bevételt rendszeres jövedelemként kell kezelni, például a bért, munkadíjat, tiszteletdíjat, személyes közreműködés ellenértékét és egyéb juttatásokat. Az Szja-tv.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6449
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Munkáltató által adómentesen juttatott biztosítási díj visszavásárlása

Kérdés: Milyen módon és milyen határidővel tudja bevallani és befizetni a magánszemélyt terhelő 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást a munkavállaló a munkáltató által adómentesen juttatott biztosítási díj visszavásárlása esetén? A munkavállalónak ebben az esetben egyéb jövedelme keletkezik, amelyből a biztosító levonja a személyi jövedelemadót, de a százalékos ehót a magánszemélynek kell bevallania és megfizetnie.
Részlet a válaszból: […]pontja úgy rendelkezik, hogy az Eho-tv. alkalmazása során nem tekinthető kifizetőnek a biztosító az Szja-tv. 28. §-ának (2) bekezdése szerinti (egyéb) jövedelem esetében. Ebből következően a kérdéssel érintett egyéb jövedelem után az azt megszerző magánszemély köteles az egészségügyi hozzájárulást bevallani és befizetni. Az egészségügyi hozzájárulás bevallására, megfizetésére, nyilvántartására az Eho-tv.-ben meghatározott eltérésekkel az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni [Eho-tv. 10. § (1) bekezdése]. Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik, az egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemélynek a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást alapesetben előlegként, az adóelőleg, illetőleg az adó megfizetésével egyidejűleg kell megállapítania és megfizetnie. Abban az esetben azonban, amikor az adóelőleget a magánszemély[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5137

3. találat: Életbiztosítás közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik egy kft.-nek a dolgozója nevére kötött életbiztosítás összege után?
Részlet a válaszból: […]valamint - a kizárólag a díjat fizető kártérítési felelősségi körébe tartozó kockázat elhárítására kötött biztosítás esetében. Az Szja-tv. 69. § (1) bekezdés k) pontja adóköteles természetbeni juttatásnak minősül a több magánszemély mint biztosítottak javára kötött biztosítási szerződés alapján fizetett adóköteles biztosítási díj, ha a biztosítási szerződés nem egyénileg, hanem kizárólag a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más közös ismérv alapján határozza meg a biztosítottak körét. Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3095
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Adóköteles biztosítási díj társadalombiztosítási közterhei

Kérdés: Milyen társadalombiztosítási közterhek fizetésére kötelezett a cég, illetve a magánszemély a munkáltató által a munkavállaló javára havonta fizetett adóköteles biztosítási díj után?
Részlet a válaszból: […]munkavállalónak 9,5 százalékos nyugdíjjárulékot és 6 (vagy nyugdíjas, illetve másutt heti 36 órás foglalkoztatással rendelkező munkavállalónak 4) százalékos egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. A Tbj-tv. 50. §-a értelmében a foglalkoztató a biztosítottat terhelő járulékot (tagdíjat) akkor is köteles bevallani és befizetni, ha annak levonása a tárgyhónapban kifizetett jövedelemből nem lehetséges. Végül fel kell hívnunk arra az esetre is a figyelmet, amikor az adóköteles biztosítási díj természetbeni juttatásnak minősül [Szja-tv. 69. § (1) bekezdés k. pontja]. Erre akkor kerül sor, ha a biztosítási szerződés több magánszemély javára szól, és nem egyénileg, hanem kizárólag a munkakör,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2568

5. találat: Munkavállaló javára kötött életbiztosítás

Kérdés: Elszámolható-e költségként a biztosítási díj, és adómentes juttatásnak tekinthető-e abban az esetben, ha egy cég alkalmazottjára teljes életre szóló, nyílt végű, kockázati életbiztosítást (teljes életre szóló befektetési alapokkal rendelkező életbiztosítás) kötött, melynek haláleseti kedvezményezettje a biztosított törvényes örököse? Később a szerződés átköthető, visszavásárolható stb. Milyen adókötelezettség keletkezik, ha a magánszemély a biztosításból esetileg vagy rendszeresen pénzt von ki?
Részlet a válaszból: […]adott biztosítási szerződés megkötésének időpontjától. A számviteli elszámolás során a társaságnak azt kell mérlegelni, hogy a kifizetett biztosítási díj azonnali és végleges vagyonvesztést jelent-e, vagy az számára olyan jogokat keletkeztet, amely révén a vagyonvesztés a biztosítási díj kifizetésével még nem, esetleg csak később következik be, vagy be sem következik. Költségként a biztosítási díj akkor számolható el, ha az a biztosítási díj kifizetésekor végleges vagyonvesztésnek minősül. Ennek megítélésekor vizsgálni kell, ki a kedvezményezett, van-e lehetőség díjtartalék terhére pénzt kivonni a biztosításból a biztosított hozzájárulása nélkül, vagy van-e lehetőség a szerződőnek a biztosítást visszavásárolni. Az említett konstrukcióban lehetőség van a szerződés visszavásárlására, ezt a szerződő megteheti, ezért a biztosítási díjnak a díjtartalékba kerülő része költségként nem számolható el, hanem azt a biztosítóval szemben fennálló követelésként kell kimutatni. Adómentes jövedelem az Szja-tv. 1. számú mellékletének 6.3. pontja alapján a kockázati életbiztosítás díja. Ha a tisztán kockázati életbiztosításban a biztosított a szerződő munkáltató helyébe lép, akkor az adómentes biztosítási díj miatt adófizetési kötelezettség nem keletkezik. Ha a munkavállaló a biztosítást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2290

6. találat: Egyösszegű biztosítási díj járulékai

Kérdés: A munkáltató által a munkavállaló részére fizetett adóköteles biztosítási díjat a cég egy összegben 2007. december hónapban fizeti meg (vonatkozási időszaka: 2007. december-2008. november). A biztosítási díj nem része a cégnél működő cafeteria-rendszernek. Mely időponttól terheli járulékfizetési kötelezettség a céget, illetve a munkavállalót, és melyik havi 0708-as bevallásban kell szerepeltetni az adóköteles biztosítási díjat?
Részlet a válaszból: […]számlán) jóváírták. Ha azonban a kifizető a magánszemélyt megillető, az adóelőleggel csökkentett összeget átutalással vagy postai úton küldi el, a bevételt az átutalás, illetve a postára adás napjával kell megszerzettnek tekinteni. Az adóköteles biztosítási díj pénzjövedelemként viselkedik, és abban a hónapban keletkeztet adófizetési kötelezettséget, amikor azt a munkáltató megfizette a biztosítótársaságnak, függetlenül attól, hogy a biztosítási díj mely időszakra vonatkozik.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2086
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Kft.-tag részére kötött életbiztosítás közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik a társas vállalkozásnak és a magánszemélynek abban az esetben, ha a vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködő 25 százalékos tulajdonosa részére a cég életbiztosítást kötött, melynek a díjait folyamatosan fizeti? A tag a társaságból jövedelmet nem vesz fel. A biztosítás megkötésének az időpontjában a tag munkaszerződéssel foglalkoztatott alkalmazott volt a cégnél, de most másutt van heti 36 órát meghaladó munkaviszonya, így tagként működik közre.
Részlet a válaszból: […]díja. Ebben az esetben sem a társas vállalkozónak minősülő tagnak, sem pedig a társaságnak nem keletkezik fizetési kötelezettsége. Az adómentesség feltétele, hogy a biztosítás még részben sem tartalmazzon olyan biztosítási elemet, amely adókötelesnek minősül. Amennyiben a biztosítás nem adómentes, akkor adóköteles az Szja-tv. 3. § 50. pont alapján. Az adókötelezettségét - az Szja-tv. 2. § (6) bekezdését alkalmazva - a felek közt fennálló jogviszony alapján kell megállapítani. A munkaviszonyban álló magánszemély munkaviszonyból származó, de bérnek nem minősülő jövedelmet szerez, a társaság tagja pedig nem önálló tevékenységből származó összevont adóalapba tartozó jövedelemről. Az adóelőleg-fizetési kötelezettségre a társaságnak az Szja-tv. 47. § (9) bekezdése alapján hívja fel a (máshol munkaviszonyban álló) tagja figyelmét, akinek az adóelőleget a negyedévet követő hó 12. napjáig kell megfizetnie. Az adóköteles biztosítási díj után megilleti a magánszemély a biztosítások adókedvezménye az Szja-tv. 42. §-a alapján. Az adóköteles biztosítási díj után a társaságnak 29 százalék társadalombiztosítási járulékot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 990

8. találat: Táppénzen lévő munkavállaló biztosítási díjának közterhei

Kérdés: A munkaadó adóköteles életbiztosítást kötött a munkavállaló részére, díját negyedévente fizeti meg 36 545 forint összegben. Milyen járulékot kell levonásba helyezni a 2004. június hóban esedékes befizetés után, ha a munkavállaló 2004. február 23-tól betegszabadságon, illetve táppénzen volt, 2004. május 18-án szült, és azóta szülési szabadságon van?
Részlet a válaszból: […]terhességi-gyermekágyi segélyen stb. töltött időket). Az Szja-tv. 25. § (1) bekezdése értelmében a nem önálló tevékenységből származó bevétel, illetve jövedelem részét képezi a munkáltató által fizetett adóköteles biztosítási díj, amely a Tbj-tv. 4. § k) pontja alapján egyben járulékalapot képező jövedelemnek is minősül. Erre tekintettel a munkavállalónak a táppénzen, terhességi-gyermekágyi segélyen töltött időszak alatt járulékalapul szolgáló jövedelme keletkezett, mely után az általános szabályok szerint keletkezik járulékfizetési kötelezettség. A munkaadó tehát a 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot köteles a biztosítási díj összege után megfizetni, a biztosítottat pedig a 8,5 százalékos nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztár tagja esetén a 0,5 százalékos nyugdíjjárulék és a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 835
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Biztosítás díjának közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettsége van a cégnek, illetve a biztosítottnak a cég által 1995-ben kötött és azóta folyamatosan fizetett biztosítás díja után abban az esetben, ha a befizetett összegnek van adómentes és adóköteles része is, és a biztosított 2000. január 2-től tagi jogviszonyban, előtte pedig alkalmazottként dolgozott a társaságnál? Hogyan lehet a közterhek rendezéséről visszamenőleg intézkedni?
Részlet a válaszból: […]alapján kell az adóelőleget levonnia, feltéve, hogy a magánszemély a 48. § (9) bekezdése szerinti nyilatkozatot megtette, és a társaság a munkáltatóra vonatkozó előlegmegállapítási szabályokat alkalmazza. Ilyen nyilatkozat hiányában a társaság az adóelőleget a 47. § szerinti kifizetőkre vonatkozó szabályok alapján állapítja meg. A korábbi években (az 1998. előtti adóéveket nem érdemes vizsgálni, mivel azok már elévültek) a példabeli esetben 1998., 1999. és 2003. adóévekben nem önálló tevékenység címén, 2000., 2001., 2002. adóévekben egyéb jövedelem címén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 741
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Köztehermentes biztosítási formák

Kérdés: A 2004-es változások után melyek azok a biztosítási formák, amelyek díjának átvállalása esetén a munkáltatónak nem kell közterheket fizetnie?
Részlet a válaszból: […]fizetett biztosítási díj esetén, ha a biztosítás díja adómentesnek minősül. Az adómentes biztosítások köre az Szja-tv. 1. számú mellékletének 6.3. pontja alapján kiegészült a díjat fizető kártérítési felelősségi körébe tartozó kockázat elhárítására kötött biztosítás díjával, és továbbra is ebbe a körbe tartozik a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, a baleset-biztosítás és a teljes és végleges munkaképtelenségre szóló betegségbiztosítás díja. A munkáltató által átvállalt biztosítási díj csak akkor nem keletkeztet adókötelezettséget,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 534
Kapcsolódó tárgyszavak: ,