Korhatár előtti ellátás

Kérdés: Hogyan kell igényelnie a korhatár előtti ellátást egy 1961-ben született személynek, aki a nyugdíjintézet határozata szerint a korhatárhoz képest 3 évvel korábban jogosulttá vált erre a juttatásra? Nyugdíjnak minősül a korhatár előtti ellátás?
Részlet a válaszából: […] A korhatár előtti ellátás nem nyugdíj, de a megállapításához szükséges szolgálati idő számítására és az összegének meghatározására a nyugdíjakkal azonos szabályok vonatkoznak. A korhatár előtti ellátásban részesülőknek a nyugdíjashoz hasonlóan jár az éves...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Nyugdíj újraszámítása

Kérdés: Nyugdíjkorhatár betöltése miatt mikor kérhető a nyugdíj újraszámítása?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugellátás újraszámítására nincs lehetőség sem a nyugdíjkorhatár betöltése miatt, sem a nyugdíj melletti munkavégzés alapján. A nyugellátás módosítását a törvény akkor teszi lehetővé, ha azt jogszabálysértő módon állapították meg, vagy ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Nyugdíjprémium

Kérdés: Jogosult lesz nyugdíjprémiumra az a személy, aki tavaly korhatár előtti ellátásban részesült, de 2021. május 17-én betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárát, és ettől az időponttól öregségi nyugdíjat kap?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjprémium kifizetése akkor várható, ha a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének a tárgyévben várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, és az államháztartás - a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott - tárgyévi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Szolgálati járandóságban részesülő személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Hogyan fogják megállapítani a szolgálati járandóságban részesülő személy öregségi nyugdíját abban az esetben, ha a járandóság folyósítása alatt folyamatosan dolgozik? Figyelembe fogják venni az erre az időszakra eső keresetét az ellátás összegének kiszámítása során?
Részlet a válaszából: […] A szolgálati járandóságban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától vagy a szolgálati járandóság csökkentés nélküli teljes összegét, vagy az ismételten megállapított (vagy más néven újraszámított) nyugellátás összegét fogja kapni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Beltag javára kötött biztosítás

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettségek merültek fel 2019. január 1. után egy kisvállalatiadó-alany betéti társaságnál abban az esetben, ha az ügyvezetői teendőket megbízási jogviszonyban, azaz kiegészítő tevékenységű társas vállalkozóként ellátó nyugdíjas beltag kedvezményezettre több mint 10 éve kötöttek egy "Aranyszárny Clavis" rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítást, amelynek díjait a társaság fizeti?
Részlet a válaszából: […] 2019. január 1-jétől minden más személy, például munkáltató, kifizető által a magánszemély javára kötött és e más személy által fizetett díjú biztosításának díja a magánszemély jogcím szerinti jövedelme, kivéve, ha a biztosító szolgáltatására a díjfizető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Szolgálati járandóságban részesülő személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Hogyan számolják ki az öregségi nyugdíj összegét annak a szolgálati járandóságban részesülő személynek, aki az ellátás mellett dolgozott, és 2020. július 6-án betölti az öregségi nyugdíjkorhatárát?
Részlet a válaszából: […] Azok a személyek, akik a szolgálati járandóság mellett keresőtevékenységet folytatnak, a járulékfizetésre tekintettel szolgálati időt szereznek, az elért kereset beszámítására pedig a nyugellátás megállapítása során kerülhet sor. A nyugellátás megállapítása a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Havi díjas biztosítás

Kérdés: Nem rendszeres jövedelemként, rendszeres jövedelemként vagy béren kívüli juttatásként kell számfejteni a munkavállaló részére biztosított CIB egészségőr-szolgáltatást, amelynek havi alapdíját a cég utalja el, és az összeget bruttósítva számfejtik a munkavállaló munkabérével? Munkaviszonyból származó jövedelemnek, más bérjövedelemnek vagy egyéb jövedelemnek számít ez a juttatás?
Részlet a válaszából: […] A kérdéses esetben a munkáltató a munkavállaló javára havi díjas biztosítást fizet. A munkáltató által átvállalt biztosítási díj adóköteles jövedelemnek minősül, eltérő rendelkezés hiányában a magánszemély jogcím szerinti jövedelmének, ebben az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Hozzátartozói nyugellátások

Kérdés: Jogosult lehet hozzátartozói ellátásra az elhunyt személy feleségének gyermeke, valamint özvegy édesanyja? Az elhunyt bizonyíthatóan évek óta nevelte házastársa gyermekét, illetve 3 éve közös háztartásban élt a felesége édesanyjával is, akit jelentős mértékben anyagilag is támogatott.
Részlet a válaszából: […] A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretén belül az elhunyt jogszerző jogán, özvegyi nyugdíj mellett, hozzátartozói nyugellátásként valóban megállapítható árvaellátás, valamint szülői nyugdíj is.Azonban az árvaellátás és a szülői nyugdíj esetében is külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Alacsony összegű nyugdíjak

Kérdés: Mi az oka annak, hogy az alacsony összegű nyugdíjak nem emelkednek nagyobb mértékben annak érdekében, hogy megszűnjön a különbség a nyugellátások között, és a nehéz körülmények között élő idős személyek is megfelelő összegű nyugdíjat kapjanak?
Részlet a válaszából: […] Valóban előfordul, hogy a nyugdíjba vonuláskor a nyugdíjas úgy ítéli meg, hogy a nyugdíja alacsony összegű. Ehhez érteni kell a nyugdíjbiztosítási rendszer lényegét, amelyet röviden megpróbálunk bemutatni. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer biztosítási elvre épül,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.

Visszalépés társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe

Kérdés: Befizetheti a felvett tőkének megfelelő összeget a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe az a nyugdíj előtt álló magánszemély, aki 2010-ig magánnyugdíjpénztári tag volt, de a pénztár jogutód nélkül megszűnt, és ezért visszafizette a tagjainak a korábban befizetett tőkét, valamint a hozadékokat? Van lehetőség a visszalépésre ebben az esetben annak érdekében, hogy az érintett a nyugdíjkorhatár betöltése után a teljes nyugdíjra jogosultságot szerezzen?
Részlet a válaszából: […] Jelen szabályok szerint sajnos nincs mód arra, hogy az évekkel ezelőtt megszűnt magánnyugdíjpénztár tagja az általa megszűnéskor felvett tőkét és hozamot saját maga fizesse be az állami nyugdíjalapba.A Tny-tv. 21/A. §-ának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 30.
1
2
3
10