Végkielégítés munkaidő változása esetén

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni a havibéres dolgozó végkielégítését abban az esetben, ha semmilyen pótlékot, illetve egyéb eseti juttatást nem kapott, viszont az elmúlt hat hónapban - a cég bevételeitől függően - esetenként csak a munka-bére felét kapta meg, 4 órás részmunkaidős bejelentéssel? Ebben az esetben az elmúlt 6 hónap alapján kell egy átlagot számolni, vagy a felmondáskor érvényes havibér alapján kell kiszámolni a távolléti díjat?
Részlet a válaszából: […] A végkielégítés a munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kötött jogintézmény. A munkavállalók végkielégítésre jogosultságát a munkaviszony megszűnésének módja és az adott munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő határozza meg. Az Mt. alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Minimumjárulék-fizetés munkaidő változása esetén

Kérdés: Eleget kell tenni a minimumjárulék-fizetési kötelezettségnek az október 19-től október 31-ig terjedő időszakra abban az esetben, ha egy eddig heti 20 órás munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló munkaideje október 15-től heti 5 órára csökken, és a munkabére havi 25 ezer forint lesz?
Részlet a válaszából: […] A kérdés egyike azon problémáknak, amire részletszabályok híján nem adható egyértelmű válasz. A 08-as bevallás mindenesetre "elvárja" a minimálisjárulék-fizetést a vázolt esetben, míg a jogszabályból ez nem következik.A Tbj-tv. 27. §-a mindössze annyit rögzít, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 27.

Juttatás munkaviszony megszűnése után

Kérdés: Milyen lehetőség van a munkaviszony megszűnése után a volt alkalmazott részére megállapított prémium, bónusz kifizetésére? A dolgozó munkaviszonya közös megegyezéssel 2020. május 15-én szűnt meg, viszont egészen augusztus 15-ig még segít a volt munkáltatójának szerződések megkötésében, így az aláírt szerződések után kapja az eddigi bónuszokat.
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony megszűnésével, azaz 2020. május 15-én a munkavállaló jogviszonya megszűnik a vállalkozásnál. Természetesen elképzelhető, hogy a korábbi munkavégzésére tekintettel a jogviszony megszűnése után is számfejtenek a dolgozó részére prémiumot, jutalékot vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Táppénz munkaidő változása esetén

Kérdés: Mennyi idő elteltével lehet jogosult magasabb összegű táppénzre a 4 év óta 4 órás munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló, ha 2017. június 1-jétől már napi 8 órás munkaviszonyba kerül bejelentésre? Abban az esetben, ha például 2017. augusztus 1-jétől táppénzes állományba kerülne, akkor hány órára és milyen alap figyelembevételével kapná az ellátást?
Részlet a válaszából: […] A táppénz a keresőképtelenség időtartamán belül naptári napokra járó ellátás. A táppénzre jogosultság időtartamának számításánál a keresőképtelenség első napjától minden naptári napot - ideértve a szabadnapot, a heti pihenőnapot és munkaszüneti napot - figyelembe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.

GYES-ről visszatérő közalkalmazott munkaidejének módosítása

Kérdés: Köteles-e a munkáltató a részmunkaidős foglalkoztatást biztosítani annak a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottnak, aki gyermeke 3. életéve betöltéséig, azaz 2010. június 12-ig kívánja igénybe venni a fizetés nélküli szabadságot, azonban már most jelezte, hogy csak négyórás részmunkaidőben tud majd dolgozni?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján feltételezhető, hogy a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatálya alá tartozófoglalkoztatásról van szó. A 2009. évi CXXVI. tv. módosította többek között a Kjt.-tis. Az egyik 2010. január 1. napjától hatályos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Alkalmi munkavállalás szabályainak módosítása

Kérdés: Hol található meg az alkalmi munka szabályairól szóló törvénymódosítás, és mit tartalmaz pontosan ez a rendelkezés?
Részlet a válaszából: […] Olvasónk az alkalmi munkával kapcsolatosan jelenleg mégsehol sem talál új törvényt, az ugyanis még csak törvényjavaslat formájábanlétezik. Éppen ezért csak a törvényjavaslatban szereplő jogi elgondolásokróltudjuk kérdezőnket tájékoztatni, melyektől a végleges változat, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 24.

Munkaidő csökkentésének hatásai

Kérdés: Meg kell-e fizetniük a társadalombiztosítási járulékokat azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik eddig rendelkeztek heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal, azonban munkahelyükön 2009. április 1-jétől szeptember 30-ig heti 32 órás munkaidő kerül bevezetésre, amelyet a beosztás szerint hétfőtől csütörtökig kell ledolgozni? Egyidejűleg a munkavállalók munkabére is csökken 20 százalékkal. Betegség esetén a pénteki napra jár-e betegszabadság? Érinti-e valamilyen módon az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait a munkaidő változása? Kell-e nyilatkoztatni az ellátást igénylő dolgozókat arról, hogy máshol is folytatnak keresőtevékenységet? Befolyásolja-e a nyugdíjas munkavállalók 0,5 százalékos nyugdíjemelését a munkaidő változása? Hogyan hat a változás a nyugdíjba vonuló munkavállalók szolgálati idejének és nyugdíjának megállapítására? Áprilisban üzemi baleset esetén magasabb összegű lesz a táppénz, mint a kereset, októberben viszont alacsonyabb. Kell-e kompenzálni valahogy a táppénz, illetve a bér összegét?
Részlet a válaszából: […] Vegyük sorra a kérdéseket.A Tbj-tv. 31. § (4) bekezdésének b) pontja a heti 36 órásfoglalkoztatással rendelkező egyéni vállalkozókat mentesíti a minimumjárulékmegfizetése alól. A munkaidő heti 32 órára történő csökkentése számukraegyértelműen azzal is jár, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 5.

Munkaidő csökkentése

Kérdés: Milyen adminisztrációs kötelezettségei vannak a munkáltatónak a hatóságokkal, illetve a munkavállalókkal szemben abban az esetben, ha a 12 fő főfoglalkozású munkavállaló heti 40 órás munkaviszonyát a megrendelések csökkenése miatt heti 30 órára kívánja csökkentetni? Kell-e módosítani a munkaszerződést abban az esetben, ha ez a csökkentés csak időleges?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 76. § (5) bekezdése értelmében a feleknek amunkaszerződésben meg kell állapodniuk a munkavállaló személyi alapbérében,munkakörében, illetve munkavégzési helyében. A munkaszerződésnek tehát nemkötelező eleme a munkaidő meghatározása, azonban ha azt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 21.

Munkaidő változásának bejelentése

Kérdés: Mennyi idő áll rendelkezésre a munkaidő tekintetében történt változás bejelentésére?
Részlet a válaszából: […] 2007. január 1-jétől a biztosítási jogviszony bejelentésévelkapcsolatos kötelezettséget az Art.-ben foglalt szabályok szerint az illetékeselsőfokú állami adóhatóság felé kell teljesíteni. A biztosítás kezdetérevonatkozóan a biztosítási jogviszony első napját megelőzően,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 29.