Táppénz többes jogviszony esetén

Kérdés: Jogosult lesz mindkét jogviszonyában táppénzre az a személy, aki 2022. augusztus 1-jétől rendelkezik egy napi 6 órás munka-viszonnyal egy kft.-nél, és emellett 2023. január 23-tól megbízási jogviszonyban is végez munkát egy betéti társaság részére, ahol a havi megbízási díja 100.000 forint? Az érintett 2024. január 24-től 31-ig kórházban volt, és február 1-jétől jelenleg is keresőképtelen. A kezelőorvos előzetes tájékoztatása szerint a keresőképtelen állapot előreláthatólag több hónapig fog tartani, munkáját egyik jogviszonyában sem tudja ellátni.
Részlet a válaszából: […] ...időtartamára jár.Figyelemmel kell lenni azonban az Eb-tv. 46. §-a (2) bekezdésének szabályára, amely kimondja, hogy aki részére betegszabadság jár, táppénzre legkorábban a betegszabadságra való jogosultság lejártát követő naptól jogosult. A munkaviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Jogosultsági idő

Kérdés: Jogosultsági időnek számít a nők számára 40 év jogosultság idő után járó kedvezményes nyugdíj megállapítása során az az időszak, amikor a munkavállaló munkaviszonya fennáll ugyan, de munkaköre ellátására egészségügyi okból alkalmatlan, így nem dolgozik, és nem kap díjazást erre az időszakra?
Részlet a válaszából: […] ...munkaköre ellátására egészségi okból való alkalmatlansága esetén annak időtartamára.Ugyanakkor erre az időszakra a munkaadótól - a betegszabadság idejét kivéve - a munkavállalónak semmilyen díjazás sem jár. Így a táppénzjogosultság megszűnését követően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Balesetitáppénz-jogosultság

Kérdés: Jogosult baleseti táppénzre az a munkavállaló, aki 2023. április 3-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előző, 2019. július 1-jétől 2023. január 31-ig tartó munkaviszonya alatt 2022. december 2-án üzemi balesetet szenvedett, amelynek következtében 2023. március 5-ig baleseti táppénzben részesült, és 2023. október 5-től november 14-ig baleseti táppénzt, november 15-től "8"-as keresőképtelenségi kód alapján táppénzt igényelt?
Részlet a válaszából: […] ...5-ig tartó időszakot.A 2023. november 15-étől kezdődő keresőképtelenséghez viszont elsősorban azt kell vizsgálni, hogy a dolgozó a betegszabadságra való jogosultságát kimerítette-e már. Ha ugyanis jár részére betegszabadság, akkor táppénzre csak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Kell személyi jövedelemadót és társadalombiztosítási járulékot vonni egy 65. életévét betöltött munkavállalótól, aki ettől az időponttól nem öregségi nyugdíjat kap, hanem a számára kedvezőbb rokkantsági ellátás továbbfolyósítása mellett döntött?
Részlet a válaszából: […] ...azt jelenti, hogy a személyi jövedelemadón túl a társadalombiztosítási járulékot is le kell tőle vonni, és keresőképtelensége esetén betegszabadságra, valamint táppénzre is jogosult lesz.A kérdéssel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy az Mt. alkalmazásában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Keresőképtelenség igazolása

Kérdés:

Elszámolható betegszabadság egy magánkórház által kiállított orvosi igazolás alapján? A munkavállaló 4 napot töltött egy magánkórházban, amelynek igazolásán az alábbi közlemény szerepel: "Ez az igazolás nem az OEP által finanszírozott fekvőbeteg-ellátást tanúsít."

Részlet a válaszából: […] ...102/1995. Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése szerint a keresőképtelenség elbírálásának célja, hogy a betegszabadság, illetőleg táppénz igénybevételéhez megállapítsa és igazolja, hogy a munkavállaló (biztosított) a munkáját betegsége vagy beteg gyermeke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Ápolási díjban részesülő munkavállaló táppénze

Kérdés: Hány napra jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2020-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában teljes munkaidőben, de közeli hozzátartozójának ápolása miatt munkaideje 2023. augusztus 1-jétől heti 20 órára csökkent, emiatt a munkabére is változott, így jelenlegi szerződés szerinti bére havi 320.000 forint? A munkavállaló 2023. október 2-től "8"-as keresőképtelenségi kóddal táppénzt igényelt.
Részlet a válaszából: […] ...megállapítására és táppénzének kiszámítására is az általános szabályokat kell alkalmazni. A dolgozó táppénzre a betegszabadság lejártát követő naptól jogosult. Ha ez évben még nem vett igénybe betegszabadságot, akkor a 15 munkanapra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Nyugdíjba vonult munkavállaló baleseti táppénze

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a baleseti táppénz összegét annak a dolgozónak, aki 2020. szeptember 1-jétől állt egy kft. alkalmazásában, 2022. december 15-én üzemi balesetet szenvedett, és ettől a naptól 2023. június 30-ig baleseti táppénzt folyósított részére a kifizetőhely, és augusztus 5-től a korábbi balesetből kifolyólag ismét keresőképtelen? A keresőképtelenségről szóló igazoláson az "1" kódot tüntette fel a kezelőorvos. Időközben a munkavállaló 2023. január 9-től öregségi nyugdíjassá vált. Alkalmazhatja a kifizetőhely azt a szabályt, hogy annak, aki ugyanabból az üzemi balesetből kifolyólag a baleseti táppénzre való jogosultság megszűnését követő 180 napon belül újból keresőképtelenné válik, nem lehet kevesebb az ellátás összege a korábban folyósított baleseti táppénz összegénél?
Részlet a válaszából: […] ...Munkaviszonyban álló dolgozóként az Mt. 126. §-ának (1) bekezdése alapján a keresőképtelenség időtartamából 15 munkanapra betegszabadság illeti meg. Mivel baleseti táppénzre nem jogosult a munkavállaló, ezért az összegszerűség már nem is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Táppénzjogosultság

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre, és ha igen, mennyi időre egy háromgyermekes édesanya, aki legkisebb gyermekével 2023. május 31-ig GYES-en volt, június 1-jétől gyermeknevelési támogatásban részesül, közben az ötéves határozott időtartamú munkaszerződése 2022. szeptember 30-án lejárt, de 2023. június 26-tól napi 4 órás munkaviszonyban dolgozik? A dolgozó július 7-én a lakásán balesetet szenvedett, 10 napig kórházi ápolásban részesült, és keresőképtelensége előreláthatóan több hónapig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] ...de legfeljebb 365 napra jogosult.Munkaviszonyban álló dolgozóként a betegsége miatti keresőképtelensége esetén évente 15 munkanap betegszabadságra jogosult, melyet a munkáltató fizet. Mivel a munkaviszony év közben kezdődött, ezért a betegszabadság időarányosan jár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Betegszabadság elszámolása munkaszüneti nap esetén

Kérdés:

Hogyan kell elszámolni annak a munkavállalónak a betegszabadságát, aki a kiállított orvosi igazolás szerint 2023. április 25-től keresőképtelen, és jelenleg is keresőképtelen állományban van? Beleszámít a betegszabadság tartamába a május 1-jei munkaszüneti nap ebben az esetben? Helyesen számolt a munkáltató, ha április 25-től május 2-ig betegszabadságot, május 3-tól táppénzt számolt, tekintettel arra, hogy 2023. január 9-től január 21-ig a munkavállalónak 10 munkanap betegszabadság elszámolásra került?

Részlet a válaszából: […] ...értelmében a munkáltatónak a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot kell kiadnia. Év közben kezdődő munkaviszony esetén a munkavállaló a betegszabadság arányos részére jogosult...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Gyermekneveléssel töltött idő beszámítása szolgálati időként

Kérdés: Nyugdíjra jogosító szolgálati időnek minősül a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély időszaka?
Részlet a válaszából: […] ...rehabilitációs ellátás, a rehabilitációs járadék, munkarehabilitációs díj, illetve a fejlesztési foglalkoztatási díj, a táppénz, a betegszabadság, a baleseti táppénz, a biztosítás megszűnését követő pénzbeli ellátás (passzív táppénz), az örökbefogadói díj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.
1
2
3
41