Minimumjárulék betegszabadság alatt

Kérdés: A betegszabadság tartamára is fennáll a munkáltató minimumjárulék-fizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] ...vagy tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén fizetési nélküli szabadságot vesz igénybe. A keresőképtelenségnek a betegszabadsággal lefedett ideje (amikor tehát a biztosítás nem szünetel) viszont figyelembe veendő a minimálisjárulék-alap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.
Kapcsolódó címkék:  

Betegszabadság igazolása

Kérdés: Számfejtheti a munkáltató a dolgozó betegszabadságát abban az esetben, ha már másfél hónapja kórházi ápolásban részesül, és a gyógyulásához előreláthatólag még további hosszú kórházi kezelésre van szükség? A munkavállaló eddig még semmilyen igazolást nem hozott a keresőképtelenségéről, de a munkáltató biztosan tudja, hogy beteg és nem szeretné, ha fizetés nélkül maradna.
Részlet a válaszából: […] ...kórházi ápolás ideje alatt biztosan nem tudja ellátni a munkáját. Keresőképtelenségére tekintettel pedig táppénzre jogosult, de csak a betegszabadsága lejártát követő naptól. Mind a táppénz, mind a betegszabadság fizetésének az alapja az orvosi (kórházi) igazolás....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.

Betegszabadság időszakára eső munkaszüneti nap

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a betegszabadságot annak a munkavállalónak az esetében, aki az orvosi igazolás szerint 2019. március 4-től március 29-ig keresőképtelen állományban volt? Beleszámít a betegszabadság tartamába a március 15-ei munkaszüneti nap ebben az esetben? Helyesen számolt a bérelszámoló program március 4-től 25-ig betegszabadságot, március 26-tól 29-ig pedig táppénzt?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. szerint a munkáltató a munkavállaló részére a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként 15 munkanap betegszabadságot köteles kiadni. Tehát a betegszabadság munkanapra jár. Ha a munkanapra eső munkaszüneti napon - mint például március 15-e -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Betegszabadság munkaszüneti nap esetén

Kérdés: Melyik naptól jogosult táppénzre az órabéres munkavállaló, aki 2018. augusztus 13-tól 2018. szeptember 7-ig keresőképtelen?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. szerint a munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki. A hangsúly jelen esetben a munkanapon van, hiszen augusztus hónapban van egy munkaszüneti nap is, az augusztus 20-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.
Kapcsolódó címkék:  

Tanulószerződéssel foglalkoztatott diákok betegszabadsága

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a tanulószerződéssel foglalkoztatott diákok napidíját a betegszabadság idejére? A diákok havonta fix összegű ösztöndíjat kapnak, de a ledolgozott óráik száma havonta változik attól függően, hogy hogyan jönnek ki az iskolában és a munkahelyen töltött napok. Például: Áprilisban hét napot kellett dolgozniuk a beosztás szerint, és naponta hét óra a munkaidejük, tehát ebben a hónapban az összes ledolgozandó órák száma 49 (7x7). A havi ösztöndíj összege 15 703 forint. A távolléti díj ebben az esetben 15 703/49 = 320,47 forint/óra, azaz 320,47x7 = 2243,29 forint/nap. Ha ebben a hónapban 2 nap betegszabadságon volt a tanuló, akkor a bére 5 napra 11 216 (2243,29x5), a betegszabadságra 3141 forint (2243,29x2x0,7), tehát a havi bruttó ösztöndíj összege 11 216 + 3141 = 14 357 forint lesz. Helyes így a bérszámfejtés? Amennyiben igen, akkor ezt a sémát kell követni a további hónapokban is úgy, hogy az osztószám mindig változik? Bérszámfejtés szempontjából minek minősülnek azok a napok, amikor iskolában vannak a tanulók (igazolt távollét, munkaszüneti nap, szabadnap)?
Részlet a válaszából: […] ...esetén a tanulói pénzbeli juttatást a tanulótól az Mt.-ben szabályozott módon lehet visszakövetelni. A tanulót az őt megillető betegszabadság időtartamára tanulói juttatásának hetven százaléka illeti meg. A Tbj-tv. 4. §-ának k) 1. alpontja alapján a Szak-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

Hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott tanuló betegszabadsága

Kérdés: Jogosult lehet betegszabadságra a kötelező szakmai gyakorlat idején hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott tanuló?
Részlet a válaszából: […] ...hozzájárulási adót.A fenti megváltozott rendelkezések azonban nem érintik az Mt. értelemszerű alkalmazására vonatkozó szabályokat. A betegszabadság alapvetően munkajogi, és nem társadalombiztosítási jogintézmény, bár kétségkívül szabályozási kapcsolatban van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 23.
Kapcsolódó címkék:  

Betegszabadság idejére járó távolléti díj kifizetése

Kérdés: Be kell tartani a 18 napos ügyintézési határidőt egy 2014. január 27-től február 7-ig keresőképtelen munkavállaló részére fizetendő betegszabadság esetében abban az esetben, ha a bérfizetési nap február 5-én volt, vagy a járandóság fizethető a következő bérfizetési napon?
Részlet a válaszából: […] ...betegszabadságra a távolléti díj 70 százaléka illeti meg a munkavállalót, ami munkabérnek minősül. A bér kifizetésére vonatkozó szabályokat az Mt. tartalmazza, a 18 napos határidő csak az egészségbiztosítási ellátások kifizetésére vonatkozik. Az Mt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.
Kapcsolódó címke:

Betegszabadság egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgozó munkavállalók esetében

Kérdés: Hogyan kell elszámolni azoknak a munkavállalóknak a betegszabadságát, akik napi 12 órás munkaidőben dolgoznak 2 nap munka, 2 nap szabad munkarendben? A munkáltató órában tartja nyilván a szabadságokat. Betegszabadság esetén úgy kell számítani, mintha 5/2 munkarendben dolgoznának, és 15 munkanapra napi 8 órát, azaz 120 órát kell fizetni a számukra, vagy azokra a napokra, amikor dolgoznak, 12 órával kell számolni, és 15 napra 12 órát, vagyis 180 órát kell megfizetni?
Részlet a válaszából: […] ...betegszabadság kiadására az erre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Az általános szabály szerint a szabadságot (betegszabadságot) a munka­idő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni. A munkavállalóra irányadó napi munkaidő (általános teljes munkaidő,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.

Betegszabadság közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie a munkáltatónak, illetve a munkavállalónak abban az esetben, ha a dolgozó munkába lépésének napja 2013. november 25., de ettől a naptól keresőképtelen beteg, emiatt nem tudja felvenni a munkát, és betegszabadságra válik jogosulttá?
Részlet a válaszából: […] ...betegszabadság időtartamára kifizetett juttatás utáni adó- és járulékfizetésre vonatkozóan nincsenek speciális előírások, így az általános szabályokat kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a betegszabadság időtartamára járó díjazás a magánszemély munkaviszonyból,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.
Kapcsolódó címke:

Távolléti díj és táppénz alapja

Kérdés: Hogyan alakul a betegszabadság idejére járó távolléti díj és a táppénz alapja annak a munkavállalónak az esetében, aki havonta a minimálbérig a személyijövedelemadó-törvény, az e feletti kereset vonatkozásában pedig az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásra vonatkozó törvény szabályai szerint adózik és fizeti a járulékokat?
Részlet a válaszából: […] ...távolléti díj összegét az Mt. 148-152. §-aiban taglalt szabályok szerint kell meghatározni, amelyet 70 százalékos mértékben kaphat a betegszabadság tartamára.Arra azonban fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a betegszabadság hónapjában is legalább a minimálbér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 26.
Kapcsolódó címkék:    
1
2
3
6