Végkielégítés

Kérdés: Minden esetben kötelező végkielégítést fizetni annak a munkavállalónak, akinek megszűnik a munkaviszonya, és legalább 3 éve az adott munkahelyen dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...Fontos hangsúlyozni, hogy ezekben az esetekben a munkavállaló akkor is jogosult a végkielégítésre, hogyha a munkaviszony megszüntetésekor betegszabadságon, táppénzen, szülési vagy fizetés nélküli szabadságon van, továbbá akkor is, ha a megszüntetett jogviszonya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Keresőképtelenség igazolása a veszélyhelyzet megszűnését követően

Kérdés: Továbbra is lehetőség van a keresőképtelenségről szóló igazolások elektronikus úton történő továbbítására, vagy kötelező az eredeti, papíralapú igazolás bemutatása?
Részlet a válaszából: […] ...hatálya alá tartozó biztosított munkáját betegsége vagy beteg gyermeke ápolása következtében nem tudja ellátni. A betegszabadság, illetőleg a táppénz igénybevételének, folyósításának elengedhetetlen feltétele az igazolt keresőképtelenség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek keresőképtelensége

Kérdés: Melyek a lényeges eltérési pontok a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek keresőképtelensége idejére megállapított egészségügyi szabadság és az egyéb biztosítottakat megillető egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai keretében folyósított táppénzellátás között?
Részlet a válaszából: […] ...harminc naptári napra a távolléti díj 100 százaléka, a 31. naptól 90 százaléka. Az Mt. 126. szakaszában szabályozott tizenöt munkanap betegszabadság a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek esetében nem kerül kifizetésre.A távolléti díj 100...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Szerződés szerinti munkabér

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni a táppénzjogosultság hónapjának a szerződés szerinti bérét a kevés biztosítási idővel rendelkező keresőképtelen biztosított esetében, ha a hónap hétköznapra eső munkaszüneti napot (fizetett ünnep) tartalmaz? A teljes munkaidős munkavállaló órabére 963 forint/óra. Figyelembe kell venni a fizetett ünnepre számfejtett távolléti díjat, vagy ez nem része a szerződés szerinti munkabérnek?
Részlet a válaszából: […] ...ellátás alapjának megállapításához.Az Eb-tv. 5/C. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében szerződés szerinti havi jövedelem- betegszabadságra jogosultak esetén az ellátásra való jogosultság kezdőnapjának hónapjára számított távolléti díj, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Kedvezményszabály szolgálati jogviszony esetén

Kérdés: Érvényesíthető az ún. kedvezményszabály egy hivatásos szolgálati jogviszonyban álló édesanya esetében, aki a szülési szabadság időtartamára nem csecsemőgondozási díjban, hanem a Hszt. által szabályozott távolléti díjban részesült?
Részlet a válaszából: […] ...való hozzáférésben is megjelenítődik. A rendvédelmi alkalmazottak ezért a keresőképtelenség tartamára nem távolléti díjban, hanem a betegszabadság lejáratát követően egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaiban részesülnek.A rendvédelmi alkalmazott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Betegszabadság első napja

Kérdés: Elszámolható munkabér a munkavállaló keresőképtelenségének első napjára abban az esetben, ha ezen a napon még dolgozott, és csak 17:30-kor ment orvoshoz, de a háziorvos asszisztense rosszul állította ki a keresőképtelenségről kiállított igazolást, és ezt a munkában töltött napot jelölte meg kezdőnapként? Megteheti a munkáltató, hogy csak a keresőképtelenség második napjától számfejti a betegszabadságot?
Részlet a válaszából: […] ...betegszabadságra való jogosultságot az Mt. szabályozza. A munkavállalót a betegsége miatti keresőképtelensége tartamára illeti meg naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadság. Nem vitatható, hogy a dolgozót november 17-ére munkabér illeti meg. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Szakképzési munkaszerződéses tanuló táppénze

Kérdés: Hogyan kell megállapítani annak a 16 éves szakképzési munkaszerződéses tanulónak a táppénzjogosultságát, az ellátás mértékét, illetve összegét, aki 2021. szeptember 21-től áll biztosítási jogviszonyban egy duális képzőhelyen, ahol október hónapban 1-jén és 10-től 15-ig volt munkavégzési kötelezettsége, 4-től 8-ig, valamint 18-tól 22-ig iskolai napok voltak, 25-től 31-ig őszi szünet, a szombati és a vasárnapi napokon pedig pihenőnapja van, és október 5-től október 27-ig keresőképtelen volt? A tanuló havi bruttó munkabére 100 440 forint, az időarányosan járó betegszabadságát egy előző keresőképtelensége során már kimerítette. A keresőképtelenség teljes tartamára, vagy csak a beosztott munka-napokra jár táppénz ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...amely alapján valamennyi pénzbeli ellátásra jogosulttá válik.Táppénzigényét munkaviszonyban állóként kell elbírálni, és először a betegszabadságot kell kiadni részére. A betegszabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni, ezt követően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Felmondás keresőképtelen munkavállalónak

Kérdés: Felmondhat a munkáltató annak a munkavállalójának, aki a próbaidő lejáratát követően elvétve jelentkezik munkavégzésre, lényegében hosszú hónapok óta keresőképtelen állományban tartózkodik igazolt betegsége okán, és állapotáról, jövőbeni munkavégzési kilátásairól nem nyilatkozik?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a munkáltató nem szüntethette meg rendes felmondással a munkaviszonyt a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év, továbbá az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatti keresőképtelenség alatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Ellátások tb-kiskönyv hiányában

Kérdés: Mennyi időre folyósítható táppénz annak a 2021. október 18-tól keresőképtelen munkavállalónak, aki 2021. szeptember 2-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, de a tb-kiskönyvét nem adta le, és utólag sem szerezte be?
Részlet a válaszából: […] ...hogy az Mt. 126. §-a alapján a munka-vállalót a betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Év közben kezdődő munkaviszony esetén a betegszabadság arányos részére jogosult a munkavállaló....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Táppénzjogosultság

Kérdés: Mennyi ideig és milyen összegű táppénzre lesz jogosult a munkaviszonyában az a munka-vállaló, aki 2021. július 1-jétől heti 40 órás munkaviszony keretében dolgozik jelenlegi munkáltatójánál havi 350 000 forint munkabérért, és július 23-ától keresőképtelen? A munkavállaló 2019. ápri-lis 1-jétől kisadózó egyéni vállalkozó. Befolyásolja ez valamilyen mértékben az ellátását?
Részlet a válaszából: […] ...okozta keresőképtelensége esetén a munkáltató az Mt. szerint beteg-szabadság címén távolléti díjat köteles fizetni. A táppénz csak a betegszabadság kimerítését követő naptól folyósítható.(Kéziratzárás: 2021. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.
1
2
3
39