Kiküldött munkavállaló táppénzalapja

Kérdés: Táppénzalapnak minősül az adóköteles külföldi napidíj, melyből egyéni társadalombiztosítási járulék kerül levonásra? Figyelembe kell venni, hogy történik-e keresetveszteség?
Részlet a válaszából: […] ...arra az időtartamára, amely alatt a biztosítás szünetel, munkavégzési kötelezettség hiányában keresetveszteség nincs, továbbá a betegszabadság lejártát követő szabadnapra és heti pihenőnapra, ha az azt követő munkanapon (munkaszüneti napon) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Baleseti táppénz első napja

Kérdés: Melyik naptól lesz jogosult baleseti táppénzre az a munkavállaló, akinek az orvos által kiállított igazolásán a keresőképtelenség első napjaként a szombati nap szerepel? A dolgozó általános munkarendben dolgozik, így szombaton és vasárnap nem végez munkát.
Részlet a válaszából: […] ...összegéről.A sérült a baleseti táppénzre jogosultság kezdőnapjától baleseti táppénzre lesz jogosul, mert ebben az esetben a betegszabadságra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni [Eb-tv. 55. § (5) bekezdés].A táppénzre való jogosultság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Fiatal munkavállaló keresőképtelensége

Kérdés: A betegszabadság lejártát követően mennyi időre lesz jogosult táppénzre az a 2005. február 4-én született fiatal munkavállaló, aki 2022. december 19-től dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, korábbi biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik, és 2023. január 3-tól keresőképtelen? A munkavállaló keresőképtelensége előreláthatóan több hónapig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] ...jogosult táppénzre, mint a keresőképtelenné válásakor, de maximum egy évig. A dolgozó esetében ezt a szabályt kell alkalmazni. Vagyis a betegszabadság lejártát követően a keresőképtelenség teljes időtartamára jár a táppénz. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Ellátás változása baleseti táppénz folyósítása alatt

Kérdés: Kell új táppénzalapot megállapítani abban az esetben, ha egy 2021. december 15-én üzemi úti balesetet szenvedett, és azóta folyamatosan keresőképtelen, baleseti táppénzben részesülő munkavállaló leadott táppénzes igazolásán 2022. október 17-től kódváltás történt, és az új "8"-as kód alapján már táppénzre válik jogosulttá? Hogyan kell eljárni annak a dolgozónak az esetében, aki ugyancsak üzemi baleseti táppénzben részesül, de 2022. november 21-én szült? Mindkét dolgozó több éve dolgozik munkaviszonyban a jelenlegi foglalkoztatójánál.
Részlet a válaszából: […] ...ezért a baleseti táppénz folyósítását be kell fejezni. Mivel továbbra is keresőképtelen, ezért részére először a 15 munkanap betegszabadságát kell kiadni. Amennyiben a betegszabadság lejártát követően még mindig keresőképtelen, akkor táppénzt kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Nyugdíjas munkavállaló betegszabadsága

Kérdés: Dönthet úgy saját hatáskörében egy kft. ügyvezetője, hogy betegszabadságot fizet a nyugdíjas munkavállalója részére a Covid-fertőzés miatt "7"-es kóddal igazolt keresőképtelenség idejére, tekintettel arra, hogy a nyugdíjas dolgozó táppénzre nem jogosult?
Részlet a válaszából: […] ...a nyugdíjas munkavállaló - mivel nem biztosított - nem jogosult táppénzre. A betegszabadság azonban az általános szabályok szerint megilleti. Az Mt. 126. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Végkielégítés

Kérdés: Minden esetben kötelező végkielégítést fizetni annak a munkavállalónak, akinek megszűnik a munkaviszonya, és legalább 3 éve az adott munkahelyen dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...Fontos hangsúlyozni, hogy ezekben az esetekben a munkavállaló akkor is jogosult a végkielégítésre, hogyha a munkaviszony megszüntetésekor betegszabadságon, táppénzen, szülési vagy fizetés nélküli szabadságon van, továbbá akkor is, ha a megszüntetett jogviszonya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Keresőképtelenség igazolása a veszélyhelyzet megszűnését követően

Kérdés: Továbbra is lehetőség van a keresőképtelenségről szóló igazolások elektronikus úton történő továbbítására, vagy kötelező az eredeti, papíralapú igazolás bemutatása?
Részlet a válaszából: […] ...hatálya alá tartozó biztosított munkáját betegsége vagy beteg gyermeke ápolása következtében nem tudja ellátni. A betegszabadság, illetőleg a táppénz igénybevételének, folyósításának elengedhetetlen feltétele az igazolt keresőképtelenség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek keresőképtelensége

Kérdés: Melyek a lényeges eltérési pontok a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek keresőképtelensége idejére megállapított egészségügyi szabadság és az egyéb biztosítottakat megillető egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai keretében folyósított táppénzellátás között?
Részlet a válaszából: […] ...harminc naptári napra a távolléti díj 100 százaléka, a 31. naptól 90 százaléka. Az Mt. 126. szakaszában szabályozott tizenöt munkanap betegszabadság a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek esetében nem kerül kifizetésre.A távolléti díj 100...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Szerződés szerinti munkabér

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni a táppénzjogosultság hónapjának a szerződés szerinti bérét a kevés biztosítási idővel rendelkező keresőképtelen biztosított esetében, ha a hónap hétköznapra eső munkaszüneti napot (fizetett ünnep) tartalmaz? A teljes munkaidős munkavállaló órabére 963 forint/óra. Figyelembe kell venni a fizetett ünnepre számfejtett távolléti díjat, vagy ez nem része a szerződés szerinti munkabérnek?
Részlet a válaszából: […] ...ellátás alapjának megállapításához.Az Eb-tv. 5/C. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében szerződés szerinti havi jövedelem- betegszabadságra jogosultak esetén az ellátásra való jogosultság kezdőnapjának hónapjára számított távolléti díj, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Kedvezményszabály szolgálati jogviszony esetén

Kérdés: Érvényesíthető az ún. kedvezményszabály egy hivatásos szolgálati jogviszonyban álló édesanya esetében, aki a szülési szabadság időtartamára nem csecsemőgondozási díjban, hanem a Hszt. által szabályozott távolléti díjban részesült?
Részlet a válaszából: […] ...való hozzáférésben is megjelenítődik. A rendvédelmi alkalmazottak ezért a keresőképtelenség tartamára nem távolléti díjban, hanem a betegszabadság lejáratát követően egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaiban részesülnek.A rendvédelmi alkalmazott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.
1
2
3
40