Nyugdíjas munkavállaló keresőképtelensége

Kérdés: Kell valamilyen módon tájékoztatni a munkavállalót arról, hogy betegsége esetén a betegszabadság után nem jogosult táppénzre? Alá kell íratni vele valamilyen nyilatkozatot, vagy elég a szóbeli tájékoztatás ebben az esetben, ha a munkáltató nem társadalombiztosítási kifizetőhely?
Részlet a válaszából: […] ...értelmében a munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki. A munkaviszonyban álló nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása éppen úgy az Mt. szerint történik, mint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Keresőképtelenség felülvizsgálata

Kérdés: Megteheti a munkavállaló, hogy folyamatosan munkát végez az egyéni vállalkozásában, miközben a főfoglalkozású munkahelyén már több hete keresőképtelen állományban van, és táppénzben részesül? A munkáltató nem érzi ezt igazságosnak, hiszen fizetnie kellett a betegszabadság idejére járó juttatást, valamint a táppénz-hozzájárulást, miközben a munkavállaló kieső munkáját is pótolnia kell. Milyen lehetőségei vannak ebben az esetben a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] A jogszabály alapvetően - természetesen jóhiszeműséget feltételezve - nem zárja ki, hogy többes jogviszony esetén a biztosított egyik jogviszonyában keresőképtelenségére tekintettel táppénzben részesüljön, miközben a másik jogviszonyában munkát végez.Az Eb-tv. 43....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Táppénz pihenőnapon

Kérdés: Abban az esetben, ha a táppénz megállapítása során az ellátás pihenőnapon indul, milyen törvényi hivatkozással kell elutasítani a pihenőnapra igényelt ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...ezért e napra nem jogosult táppénzre a biztosított.Egyetlen esetben lehet megállapítani a jogosultságot, mégpedig akkor, hogy ha a betegszabadság lejártát követő heti pihenőnapot, munkaszüneti napot követő első munkanapon a keresőképtelenség még...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Táppénz részben ledolgozott munkanapra

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre a keresőképtelenség első napjára a munkavállaló abban az esetben, ha 2024. március 20-án megkezdte a délelőttös műszakot, három órát ledolgozott, amikor rosszul lett, a munkáltató mentőt hívott hozzá, amely kórházba szállította, ahol 2024. március 28-ig részesült ápolásban, majd otthon lábadozott, és 2024. április 13-án vált keresőképessé? A munkavállaló a március 20-ai munkavégzés ellenértékét, azaz a három órára járó munkabérét megkapta.
Részlet a válaszából: […] ...hogy a betegszabadságát a dolgozó már kimerítette, mert táppénzről csak ezt követően lehet szó.A dolgozó ebben az esetben nem egész napra, csak a le nem dolgozott munkaidőre jogosult táppénzre. Ez az ún. résztáppénzes nap.Az Eb-tv. 47. §-a szerint nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Szakképző iskolai tanuló betegszabadsága, táppénze

Kérdés: Veszélyeztetett terhességére tekintettel jogosult betegszabadságra és táppénzre egy 18 év alatti szakképző iskolai tanuló, aki szakképzési munkaszerződés alapján végez munkát egy kft.-nél?
Részlet a válaszából: […] ...foglalt kivételekkel - az Mt. szabályait megfelelően alkalmazni kell, ami alapján a diákot az általános szabályok szerint évi 15 nap betegszabadság illeti meg.Jelen esetben azonban nem jöhet szóba betegszabadság, mert veszélyeztetett várandósság esetén az első...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Táppénz többes jogviszony esetén

Kérdés: Jogosult lesz mindkét jogviszonyában táppénzre az a személy, aki 2022. augusztus 1-jétől rendelkezik egy napi 6 órás munka-viszonnyal egy kft.-nél, és emellett 2023. január 23-tól megbízási jogviszonyban is végez munkát egy betéti társaság részére, ahol a havi megbízási díja 100.000 forint? Az érintett 2024. január 24-től 31-ig kórházban volt, és február 1-jétől jelenleg is keresőképtelen. A kezelőorvos előzetes tájékoztatása szerint a keresőképtelen állapot előreláthatólag több hónapig fog tartani, munkáját egyik jogviszonyában sem tudja ellátni.
Részlet a válaszából: […] ...időtartamára jár.Figyelemmel kell lenni azonban az Eb-tv. 46. §-a (2) bekezdésének szabályára, amely kimondja, hogy aki részére betegszabadság jár, táppénzre legkorábban a betegszabadságra való jogosultság lejártát követő naptól jogosult. A munkaviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Jogosultsági idő

Kérdés: Jogosultsági időnek számít a nők számára 40 év jogosultság idő után járó kedvezményes nyugdíj megállapítása során az az időszak, amikor a munkavállaló munkaviszonya fennáll ugyan, de munkaköre ellátására egészségügyi okból alkalmatlan, így nem dolgozik, és nem kap díjazást erre az időszakra?
Részlet a válaszából: […] ...munkaköre ellátására egészségi okból való alkalmatlansága esetén annak időtartamára.Ugyanakkor erre az időszakra a munkaadótól - a betegszabadság idejét kivéve - a munkavállalónak semmilyen díjazás sem jár. Így a táppénzjogosultság megszűnését követően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Balesetitáppénz-jogosultság

Kérdés: Jogosult baleseti táppénzre az a munkavállaló, aki 2023. április 3-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előző, 2019. július 1-jétől 2023. január 31-ig tartó munkaviszonya alatt 2022. december 2-án üzemi balesetet szenvedett, amelynek következtében 2023. március 5-ig baleseti táppénzben részesült, és 2023. október 5-től november 14-ig baleseti táppénzt, november 15-től "8"-as keresőképtelenségi kód alapján táppénzt igényelt?
Részlet a válaszából: […] ...5-ig tartó időszakot.A 2023. november 15-étől kezdődő keresőképtelenséghez viszont elsősorban azt kell vizsgálni, hogy a dolgozó a betegszabadságra való jogosultságát kimerítette-e már. Ha ugyanis jár részére betegszabadság, akkor táppénzre csak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Kell személyi jövedelemadót és társadalombiztosítási járulékot vonni egy 65. életévét betöltött munkavállalótól, aki ettől az időponttól nem öregségi nyugdíjat kap, hanem a számára kedvezőbb rokkantsági ellátás továbbfolyósítása mellett döntött?
Részlet a válaszából: […] ...azt jelenti, hogy a személyi jövedelemadón túl a társadalombiztosítási járulékot is le kell tőle vonni, és keresőképtelensége esetén betegszabadságra, valamint táppénzre is jogosult lesz.A kérdéssel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy az Mt. alkalmazásában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Keresőképtelenség igazolása

Kérdés:

Elszámolható betegszabadság egy magánkórház által kiállított orvosi igazolás alapján? A munkavállaló 4 napot töltött egy magánkórházban, amelynek igazolásán az alábbi közlemény szerepel: "Ez az igazolás nem az OEP által finanszírozott fekvőbeteg-ellátást tanúsít."

Részlet a válaszából: […] ...102/1995. Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése szerint a keresőképtelenség elbírálásának célja, hogy a betegszabadság, illetőleg táppénz igénybevételéhez megállapítsa és igazolja, hogy a munkavállaló (biztosított) a munkáját betegsége vagy beteg gyermeke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.
1
2
3
42